اخبار

نظرسنجي

دوست دارید چه مطالبی در سایت قرار گیرد؟

اطلاعات کلی مرکز تحقیقات 3.3%
اخبار همایش های جدید 6.6%
اخبار تحقیقات در حال انجام 12.3%
اطلاعات آموزشی در مورد پزشکی هسته ای 46.7%
همه موارد 30.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ( 44722 )
cvاعضا ( 3855 )
کتابهای مرجع و مجلات موجود در کتابخانه مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ( 3836 )
کاربرد انرژی هسته ای ( 3788 )
اعضاي هیئت موسس ( 3744 )
معرفی مرکز ( 3559 )
لیست مجلات پزشکی هسته ای ( 2889 )
اعضای شورايعالي ( 2868 )
اهداف پژوهشی ( 2612 )
تماس ( 2549 )
اهداف آموزشی ( 2484 )
اهداف راهبردی ( 2427 )
مقالات مركز ( 2414 )
تجهيزات مركز ( 2375 )
اعضای شوراي عالي مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ( 2303 )
طرحهای در دست اجرا ( 2292 )
رئیس مرکز ( 2240 )
خدمات مركز ( 2194 )
داوطلب شرکت در طرح های تحقیقاتی ( 2169 )
طرحهای مرکز تحقیقات ( 2131 )
لینکهای مفید ( 2122 )
برنامه های درمانی ( 2082 )
وقایع مهم در پزشکی هسته ای ( 2010 )
همکاري در انجام طرح هاي تحقيقاتي ( 1887 )
کارگاههای برگزار شده ( 1887 )

مركز تحقيقات پزشكي هسته اي>پژوهش<طرحهاي پايان يافته
 
 "طرحهای مصوب سال 90 - دکتر سید رسول زکوی"
 
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
2
89177
بررسي عادتهاي تغذيه اي در بيماران مبتلا به کانسرتيروئيد مراجعه کننده به بيمارستان قائم مشهد در طي سال 1390-1391
عقد قرارداد
3
900117
بررسي اثرات و موفقيت راديوسينووکتومي با راديو داروي Re188 sulfur colloid در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد درگير کننده مفصل زانو
عقد قرارداد
 
 
 
  
 "طرحهای مصوب سال 91 - دکتر سید رسول زکوی"
 
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
1
900900
مقايسه ي مشخصات کانسر تيروييد ديفرانسيه ميان دو گروه کودکان و بزرگسالان در بيماران استان خراسان طي سال هاي 1374 تا 1390
عقد قرارداد
2
900997
بررسي ميزان پاسخ درماني گواتر ندولر سمي به پروتکل هاي مختلف درمان با يد راديواکتيو: مرور نظام مند و متاآناليز متون
عقد قرارداد
3
910520
بررسي و مقايسه راديوسينووکتومي در درمان سينوويت مزمن زانو با سه داروي رنيوم 188- ايتريوم 90- فسفر 32 .مرور نظام مند و متاآناليز متون
عقد قرارداد
 
 
 
 
 
  "طرحهای مصوب سال 90- دکتر رامین صادقی"
 

ردیف

کدطرح

عنوان طرح

وضعیت طرح

1

89612

مقايسه ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در بيماران با و بدون سابقه جراحي قبلي بر روي ضايعه اوليه پستان: مرور نظام مند و متا آناليز متون

پايان يافته

2

89613

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در سرطان آلت

آماده برای پایان طرح

3

900529

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در مراحل اوليه سرطان اندومتر: مرور نظام مند و متا آناليز متون

در دست اجرا

4

900007

بررسي ارزش تشخيصي 18F-FDG-PET در تشخيص درگيري غدد لنفي اينگوينال در سرطان آلت: مرور نظام مند و متا آناليز متون

در دست اجرا

 
 
 
 
 
 
  "طرحهای مصوب سال 91- دکتر رامین صادقی"
 

ردیف

کدطرح

عنوان طرح

وضعیت طرح

1

900924

بررسي ارزش تشخيصي هپاتوسينتي گرافي در تشخيص افتراقي آترزي صفراوي و هپاتيت نوزادان : مرور نظام مند و متا آناليز متون

عقد قرارداد

2

910044

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در سرطان غير سلول کوچک ريه: مرور نظام مند و متا آناليز متون

عقد قرارداد

3

910245

بررسي بيوپسي غدد لنفاوي پيش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بيماران با سرطان کانسرغيرسلول کوچک ريه(NSCLC)

در دست اجرا

 
 
 
 
 
 "طرحهای مصوب سال 91 - دکتر وحیدرضا دباغ"
 
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
1
900816
بررسي مقايسه اي اندکسهاي فانکشن دياستوليک بطن چپ دراسکن پرفيوژن ميوکارد به روش 16-frame Gated SPECT وراديونوکلئيد آنژيوگرافي
در دست اجرا
 
 
 
  "طرحهای مصوب سال 90 - دکتر کامران آریانا"
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
1
89830
بررسي پاسخ به درمان انکولوژي در بيماران مبتلا به گليوبلاستوم مولتي فرم به وسيله ي TC99m-MIBI SPECT مغز
در دست اجرا
2
900039
ارزيابي اسکن تکنسيوم 99m - اکتروتيت در بيماران مبتلا به لنفوم هوجکين
در دست اجرا
3
900182
بررسي ارزش تشخيصي اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق استئوميليت از تومورهاي استخواني
در دست اجرا
4
900790
بررسي ارزش تشخيصي اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده هاي خوش خيم از بدخيم پستاني
در دست اجرا
 
 
 
 
 
 
"طرحهای مصوب سال 90 - دکتر مهدی مؤمن نژاد"
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
1
900169
استفاده از کد محاسباتي GATE در شبيه سازي مونت کارلوي شتابدهنده هاي خطي
عقد قرارداد
 
 
 
"طرحهای مصوب سال 90 - دکتر کیوان صدری"

ردیف

کدطرح

عنوان طرح

وضعیت طرح

1

900543

فرمولاسيون و تعيين ويژگيهاي نانوليپوزومهاي حاوي ماده رنگي patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسي نحوه نقشه برداري سيستم لنفاوي براي شناسايي

Sentinel Lymph NODE -SLN

در دست اجرا

 
 
 
 
 
"طرحهای مصوب سال 91 - دکتر کیوا ن صدری"

ردیف

کدطرح

عنوان طرح

وضعیت طرح

1

900921

فرمولاسيون و تعيين ويژگي هاي نانو ليپوزوم هاي PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO براي سنتي گرافي جريان خون در مدل حيواني

در دست اجرا

 
 

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 28/09/91 ساعت 06:08

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد- بیمارستان قائم (عج)- طبقه منهای یک- بخش پزشکی هسته ای- مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای - تلفن: 8400494-0511 نمابر:
پست الکترونیک:nmrc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.