دسته اخبار

اخبار

آرشيو اخباراخبار :: بررسی PCOD،عوارض و درمان آن كنفرانس علمي مركز قائم

[ سرويس عمومی ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ دريافت فايل متن خبر ] [ نسخه چاپي ]

مركز آموزشي , پژوهشي و درماني قائم (عج)

بررسی PCOD،عوارض و درمان آن كنفرانس علمي مركز قائم

سرويس : عمومی
88/10/27-10:34
2010-01-17 13:04:01
96/09/19-10:34 : آخرين مشاهده
4676 : کد خبر

تعداد مشاهده : 1173


 

معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز قائم (عج) برگزار می کند :

کنفرانس هفتگی«بررسی PCOD،عوارض و درمان آن»

«دارای امتیاز آموزش مداوم »

دبیرکنفرانس:
خانم دکترعالیه ترابی زاده : دانشیار زنان ومامایی

سخنرانان:

«PCODوAUB »
خانم دکترعالیه ترابی زاده :دانشیارگروه زنان و مامایی
« نازایی و PCOD»
خانم دکترفاطمه وحید:دانشیارگروه زنان و مامایی
«هیرسوتیسم وPCOD»
آقای دکترمرتضی تقوی: استادیارگروه داخلی- غدد
«چاقی و نقش تغذیه درPCOD»
 آقای دکترمجیدغیور:استادیارگروه بیوشیمی و تغذیه

زمان : پنجشنبه1/11/88ساعت : 10 صبح

مکان: اتاق شماره (12) ساختمان امور اداری مرکز قائم (عج)

اداره خدمات آموزشی- 8012520

   
نظرات
دريافت نظرات و اخبار تکميلي
 
اطلاعات کامل نيست
  96/09/22-10:34   :    تاريخ
 

* پست الکترونيک :   

*عنوان :   

*خلاصه :   

 
 

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.