دسته اخبار

اخبار

آرشيو اخباراخبار :: کشف وپلمپ کارگاه غير مجازتولیدبستني

[ سرويس عمومی ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ دريافت فايل متن خبر ] [ نسخه چاپي ]

مرکز بهداشت مشهد شماره ۲

کشف وپلمپ کارگاه غير مجازتولیدبستني

سرويس : عمومی
94/03/21-03:31
2015-06-11 08:51:30
96/09/01-03:31 : آخرين مشاهده
16334 : کد خبر

تعداد مشاهده : 556


 

کشف و پلمپ کارگاه غير مجاز تولید بستني


براساس گزارش مردمي وبازدید بازرسين بهداشت محيط درخصوص وجود کارگاههاي غير مجاز توليد بستني واقع در جاده ابلقو بلوار دوم طبرسي با توجه به نواقص بحراني وشرايط غيربهداشتي توليد بستني اين کارگاهها پلمپ وغیرفعال گرديد .

مهندس غلاميان مسئول بهداشت محيط وحرفه اي مرکز بهداشت شماره 2مشهد پس از اعلام اين خبر گفت در بازديد بعمل آمده مشخص گرديد که در اين کارگاه ها ازشير تاريخ مصرف گذشته جهت تولیدبستنی استفاده مینمودند که به مراکز بهداشت مشهد اين موضوع گزارش گرديد تا نسبت به جمع آوري اين محصولات از مراکز عرضه در سطح شهر اقدام نمايند ضمنا" پرونده اين متخلفین جهت اجراي مراحل قانوني به مراجع قضايي مربوطه ارسال گرديد.

مهندس غلاميان در اين راستا از شهروندان خواست در اين فصل جهت استفاده از محصولاتي نظير بستني از فروشگاههاي معتبر فروش مواد غذايي خريد نموده وبه مشخصات بهداشتی محصولات توجه نمایند.


 
روابط عمومی مرکز بهداشت شماره 2
 
 
 
 

   
نظرات
دريافت نظرات و اخبار تکميلي
 
اطلاعات کامل نيست
  96/09/02-03:31   :    تاريخ
 

* پست الکترونيک :   

*عنوان :   

*خلاصه :   

 
 

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.