اخبار

نظرسنجي

نظر خود را در مورد سایت مرکز تحقیقات نوزادان مشخص نمایید.

عالی 49.2%
خوب 19.0%
متوسط 10.2%
ضعیف 16.4%
5.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز تحقيقات نوزادان ( 69670 )
اعضاء اصلی ( 16549 )
مراقبت مادرانه آغوشی ( 13888 )
دكـتر اشرف محمدزاده ( 12844 )
پايان نامه ( 12130 )
پمفلت ( 11903 )
آرشیو اخبار نوزادان ( 11310 )
کميته مرکزی ( 10918 )
معرفی مرکز ( 9821 )
دکتر احمد شاه فرهت ( 9597 )
مقالات سطح یک و دو ( 9274 )
برگزاری کارگاه آموزشی ( 9171 )
اهداف کلان ( 9159 )
کتابها ( 9117 )
اولويتهاي تحقيقاتی ( 9034 )
شرکت در کنگره ها ( 8923 )
تصويب شده ( 8810 )
برنامه هاي استراتژيك ( 8718 )
مقالات سطح سه و چهار ( 8536 )
اهداف علمی ( 8407 )
دكتر حسن بسكابادي ( 7427 )
دکتر احمد شاه فرهت ( 7371 )
تحقیقات انجام شده ( 7197 )
برگزاري اولين كارگاه كشوري مراقبت مادرانه كانگورويي ( 6665 )
دکتر احمد شاه فرهت ( 6389 )

مرکز تحقیقات نوزادان>ساختار و ارکان>اعضا اصلی>دکتر احمد شاه فرهت
 
 
  
 
                                    دكتر   احمد شاه فرهت
                                                         عضو هیئت علمی گروه    اطفال                                                                                   
  
E-mail : farhata @ mums. Ac. ir
ahmadshah farhat @ yahoo. Com
 
 
 
       

 
آدرس: مشهد -بیمارستان امام رضا(ع)-بخش مراقبتهای ویژه نوزادان- مرکز تحقیقات نوزادان         
تلفن: 8521121-0511
نمابر: 
 0511-8525316

«  راهنمای CV  »

مقالات         
شرکت در کنگره،سمینار،کنفرانس و مجامع علمی-کارگاه 
      -   خارجی و بین المللی
       -   داخلی            
 
     
 
 

ک مقالات

 
 1- فرهت ا، ش ، معموري غ ، سندرم تريگونو سفالي مروری بر مقالات و گزارش یک مورد - مجله دانشکده پزشكي مشهد –1376 ؛ 56 : 112-116
2- معموري غ ، فرهت ا، ش - گزارش یک مورد نادر سندرم کلیپل ترنونه ، مجله دانشکده پزشكي مشهد –1376 ؛ 70 : 109-113
3-معموري غ ، فرهت ا، ش - تزريق وريدي ايمونو گلوبولين در نوزادان نارس –مجله بيماريهاي كودكان ايران 11377 ؛ 6 : 129-138
4- فرهت ا، ش ، ملك نژاد م - گزارش دو مورد اسپونديلوكاستال دیسپلازی ، مجله دانشکده پزشكي مشهد –1378؛ 128 :65-131
5- فرهت ا ش ، ا…داد م - گزارش يك مورد نادر CHYLOTHORAXدر نوزادان - مجله اسرار از دانشكده علوم پزشكي سبزوار ، 1378 ؛ 3 : 141-145
6- فرهت ا،ش - درمان گرا نولوم نافی نوزادان با نمك طعام ، مجله دانشکده پزشكي مشهد 1379 ؛ 67 : 105-108
7- فرهت ا، ش- بررسی همه گیری بیماری آبله مرغان در كودكان مجتمع شهيد هاشمي نژاد مشهد ، مجله اسرار از دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 1379 ؛ 3 : 39-44
8- فرهت ا ش ، كياني فرح ، مطالعه اثر کسوف روي بيلي روبين سرم نوزادان ، مجله دانشکده پزشكي مشهد –1380 ؛ 72 : 1-3
9- فرهت ا ش ، تركمن م - كزارش یک مورد H E M I FA S CIAL MICROSOMIA، مجله اسرار از دانشكده علوم پزشكي سبزوار 1380 ؛ 8 : 71-75
10- فرهت ا ش ، ا…داد م –بررسی عوامل مرتبط با‌ هيپرناترمي در نوزادان مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) در سال 77-78 ، مجله دانشکده پزشكي مشهد - سال 1381 ؛ 75 : 1117-122
11- فرهت ا ش ، خادمي غ ر ، مظلومان س غ ، شيوع بيماري هپاتيت Bودوره سرايت آن در استان خراسان . مجله پزشكي سعودي ، 1382 ؛ 24 : 551-544 ( لاتین خارجی )
12-محمد زاده ا، فرهت ا ش ،اسماعيلي ح ، رمضاني م ، اثر لانولين بر روي زخم پستان. مجله زنان و مامائی و نازایی ایران 1382 ؛ 6 : 95 -92
13-محمد زادها ، فرهت ا ش ، ايران پور ر ،اثر كلو فيبرات روي كاهش زردي نوزادان سالم .مجله دانشکده پزشكي مشهد . 1383 ؛ 46 (82) : 82-77
14-محمد زاده ا ، فرهت ا ش ، ناصري ف ، اثر اريترو پوئتين در کم خونی نوزادان نارس . مجله دانشگاه علوم پزشكي همدان . 1383 ؛ 11 : 9-5
15- فرهت ا ش ، معموري غ ، ناصري ف ،‌محمد زاده ا ، اثر كلسيم وفسفر روي O S T EOP ENIA در نوزادان نارس . مجله دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1383 ؛ 47 : 37 تا 44 .
16- فرهت ا ش ، اميري م –رابطه فاکتورهای مادری و میزان موفقیت شیردهی با شیر مادر قبل از ترخیص از بیمارستان در مادران با نوزادان کم وزن.مجله دانشکده پزشکی مشهد ، 1383 ؛ 47: 267-263
17- فرهت ا ش ، محمد زاده ا.عليزاده ب ،‌ اثر وضعیت مراقبت نوزادان کم وزن سالم بر اشباع اکسیژن شریانی . مجله دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384 ؛ 48 : 88-85
18-محمد زاده ا. فرهت ا ش.ايران پور ر. اثر كلو فيبرات در زردي نوزادان ترم . مجله بيماريهاي كودكان هند 1384 ؛ 72 : 126-123
19-محمد زاده ا. فرهت ا ش ، اسماعيلي ح ،اثر شير مادر ولانولين در درمان شقاق پستان .مجله پزشکی عربستان صعودی سال 2005 دوره 26 شماره 8 ص 1234-1231 . ( لاتین خارجی )
20- فرهت ا ش ، محمد زاده ا ، رمضاني م ، اميري م ، اثر شير خشت بر هایپر بیلیروبینمی غير مستقيم . مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران 1384 ؛ 12 : 98-93
21- فرهت ا ش ، پري زاده س م ، بلالي م ، خادمي غ ، مقايسه سطح سرب خون در کودکان 1 تا 7 ساله با حملات تشنج و بدون تشنج . مجله نروساینسز .1384 ؛ 10 : 212 –210 ( لاتین خارجی )
22- فرهت ا ش ، پریزاده م ، بلالی م ، خادمی غ ، مطالعه سطح سرب خون در کودکان 1 تا 7 ساله مراجعه کننده به بخش اورژانس اطفال بيمارستان امام رضا (ع). مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1384 ؛ 48 : 408-405
23- فرهت ا ش ، محمد زاده ا ، رمضاني م ، اميري م ، اثر شير خشت بر سطح بیلیروبین سرم در نوزادان . مجله بین المللی فارموکولوژی 1385 ؛ 2 : 458-455 ( لاتین خارجی )
24- جعفرزاده م ، فرهت ا ش ، جعفري س ع ،‌ احتشام منش ح ، گزارش يك مورد نادر در رفتگي آرنج نوزاد بدليل تروماي زايماني . مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان . 1385 ؛ 5 : 130-129
25- دکتر احمد شاه فرهت ، دکتر علی خاکشور ، دکتر ژیلا شیخی.مقایسه تغذیه مداوم و متناوب در نوزادان کم وزن تغذیه شده با شیر مادر در NICU بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سال 1385 دوره 24 شماره 3 ص 262-257 .
26- نادری نسب م ، فرهت ا ش ، تاج زاده پ ، سروش س ، امیری م ، واحدیان م ، بررسی عوامل باکتریال در عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای اکتسابی با استفاده از نتایج کشت خون در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) ، دو ماهنامه علمی –پژوهشی دانشور . 
27- محمدزاده ا ، فرهت اش ، واحدیان م ، امیری م ، مقایسه اثر تغذیه با پستان مادر و تغذیه با لوله بر میزان اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرم ، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1386،دوره چهاردهم ،شماره 55ص 172-167 
28-  نادری نسب م ، فرهت ا ش ، تاج زاده پ ، سروش س ، امیری م ، واحدیان م ، بررسی عوامل باکتریال در عفونتهای بیمارستانی و عفونتهای اکتسابی با استفاده از نتایج کشت خون در بخش نوزادان بیمارستان امام رضا (ع) ،مجله پزشکی عربستان صعودی سال 2007 (می) دوره 28شماره 5 ص 726-723 . ( لاتین خارجی )
29- احمدشاه فرهت  ، محمد جواد پریزاده ، غلامرضا خادمی ، مهدی بلالی مود، شیوع مسمومیت با سرب در کودکان یک تا شش ساله شهر مشهد ، مجله Clinical Toxicology سال 2007 دوره 45 شماره 7 ص 813-812 . ( لاتین خارجی )
30-دكتر نيره خادم،دكتر احمدشاه فرهت،دكتر نيره قميان،سميرا ابراهيم زاده. شيوع زايمان زودرس و عوارض آن در نوزادان مادران مبتلا به پره اكلامسي در بيمارستان امام رضا(ع). مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل،دوره 7،شماره 4،زمستان 1386 ،368-374
31- دكتر محسن جعفرزاده، دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت،دكتر محمدرضا كرامتي،دكتر محمد خواجه دلوئي. مقايسه اثر ويتامين K خوراكي و عضلاني روي PT و APT در نوزادان. مجله ي بين المللي هماتولو‍ي و آنكولو‍ي تركيه سال 2008 دوره 18 شماره 2 ص 78-74 . (ایندکس: ISI).  (لاتین خارجی )
32- دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت،دكتر محسن جعفرزاده،دكتر ميرزا رحيمي،دكتر حبيب ا... اسماعيلي،رعنا اميري. اثر فيلاكسي كلوفيبرات در زردي نوزادان كم وزن.مجله ي پزشكي كلينيكي چين سال 2008 دوره 3 شماره 3 ص 144-140 . (ایندکس: Chemical Abstract)، (لاتین خارجی )
33-دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده.مقايسه اثر 2 ساعت و 24 ساعته پودر نمك در درمان گرانولوم نافي.مجله ي پزشكي هلال احمر سال 2008 دوره 10 شماره 4 ص 269-267 . (ایندکس: ISI).(لاتین خارجی )
34- دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده،دكتر لعيا ولايي،دكتر نيره خادم،دكتر محمدخواجه دلوئي،دكتر سيد محمدرضا پريزاده. ارتباط نوزادان با وزن تولد پايين و سطح سرمي مس در مادر.مجله ي پزشكي كلينيكي چين سال 2008 دوره 3 شماره 12 ص 685-690. (ایندکس: Chemical Abstract)، (لاتین خارجی )
35-  دكتر احمدشاه فرهت، سهيلا كمربندي، رعنا اميري، دكتر اشرف محمدزاده. تاثير موسيقي بر تعداد تنفس و ضربان قلب نوزادان نارس. فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، سال 1387 دوره 12 شماره 3 ص 234-243.(ایندکس: SID)
36- رعنا اميري، دكتر احمدشاه فرهت، سهيلا كربندي، حبيب اله اسماعيلي، دكتر اشرف محمدزاده، الهه صديقي لويه. تاثير آواي لالايي بر درصد غلظت اشباع اكسي‍ژن خون در نوزادان نارس. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، زمستان 1387 
37- دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت، دكتر لعيا ولايي، دكتر نيره خادم، دكتر خواجه دلوئي، دكتر سيد محمدرضا پريزاده. ارتباط نوزادان با وزن تولد پايين و سطح سرمي سلنيوم در مادر. مجله ي پزشكي نوزادان- پريناتال. سال 2009 دوره 2 شماره 2 ص 107-103 .(لاتین خارجی )
38- دكتر نصرت قائمي، دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت. بررسي فراواني توزيع و علل هيپوگليسمي در نوزادان بستري شده در بخش NICU بيمارستان امام رضا (ع). مجله ي پزشكي كلينيكي چين. سال 2009 دوره 4 شماره 6 ص 324 - 321 . (ایندکس: Chemical Abstract)، ( لاتین خارجی )
39- دكتر اشرف محمدزاده، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، حبيب ا... اسماعيلي، سپيده باقري. اثر درماني كلوفيبرات در زردي نوزادان كم وزن. مجله بين المللي هماتولوژي و آنكولوژي، سال 2009 دوره 19 شماره 2 ص 105-100 . (ایندکس: ISI).( لاتین خارجی )
40- دكتر مجيد منصوري، دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده. بررسي ارتباط سطح خوني سرب مادران با تولد نوزادان كم وزن. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، بهارسال 1388،دوره 14،ص 46-41.
41- دكتر اشرف محمدزاده، دكتر محسن جعفرزاده، دكتر احمدشاه فرهت، دكتر محمدرضا كرامتي، دكتر زهرا بديعي، دكتر حبيب ا... اسماعيلي، رعنا اميري. بررسی شیوع کمبود آنزیم G6PD درموالید زایشگاه های شهر مشهد. مجله ي پزشكي كلينيكي چين. سال 2009 دوره 4 شماره 8 ص 451 - 448 . (ایندکس: Chemical Abstract)،( لاتین خارجی )
42- دكتر اشرف محمدزاده، دكتر اكبر درخشان، دكتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دكتر حبيب ا... اسماعيلي. شيوع اختلالات بينايي در كودكان ورود به مدرسه كه وزن تولد پايين و طبيعي داشتند . مجله كودكان ايران . سال 2009 دوره 19 شماره 3 ص 276-271 . (ایندکس: ISI).( لاتین خارجی )
43- دکتراشرف محمدزاده، دکتر نعمت ا.. مختاری، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا امیری، دکتر حبیب ا... اسماعیلی. وزن تولد و خطر اختلالات شنوایی در دوران کودکی. مجله جمهوری اسلامی ایران. سال 2009 دوره 23 شماره 2 ص 74-70 .( لاتین)
 44- دكتر احمدشاه فرهت، دكتر اشرف محمدزاده، رعنا اميري، محور اميري. مقايسه اثر 1000 و 10000 هپارين روي بلد گز وريد نافي.مجله عربستان سعودي. سال 2010 دوره 31 شماره 2 ص 209-208 ( ايندکس: Pubmed و IF 2008: 0.396 )
45- محمدرضا کرامتي،‌ اشرف محمدزاده،‌ دکتر احمدشاه فرهت. تعيين مقادير مرجع خون شناسي در نوزادان شهر مشهد. افق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني گناباد. سال 1389، دوره 16، شماره 1 ص 70-64. (ايندکس:Index coupernicus)
46- دکتر احمدشاه فرهت، مژگان ميرزائيان، هادي ميرزائيان هلوب، دکتر اشرف محمدزاده. بررسي سطح دکوزانوئيک اسيد در شير مادران داراي رژيم غذايي پر ماهي و کم ماهي. مجله نوزادان ايران. سال 2010 دوره 1 شماره 1 ص 37-34 (لاتين داخلی)
47- دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب الله اسماعيلي.تاثير وزن تولد و اقتصادي- اجتماعی بر رشد کودکان شهر مشهد. مجله international journal of pediatrics. سال 2010 ID مقاله 705382، 5 صفخه(ايندکس: Pubmed)
48- دکتر اشرف محمدزاده، دکتر محسن جعفرزاده، دکتر احمدشاه فرهت، رعنا اميري، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. پيش آگهي اختلالات بينايي، شنوايي، گفتاري و آمادگي تحصيلي کودکان سن مدرسه با وزن تولد پايين با وزن تولد طبيعي در مشهد. مجله اکتا مديکال ايران، سال 89 دوره 49 شماره 1ص 32-28 (ايندکس: pubmed)
49- دکتراحمدشاه فرهت، رعنا اميري، سهيلا کربندي، دکتر حبيب ا... اسماعيلي، دکتر اشرف محمدزاده. اثر گوش کردن به موزيک لالايي بر پاسخ هاي فيزيولوژي و وزن گيري نوزادان نارس. مجله ی پزشکی نوزادان – پریناتال. سال 2010 دوره 3 شماره 2 ص 107 -103. ( ايندکس: Scopus)
50- دکتر اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، حبيب اله اسماعيلي، سوزان شيران زايي.بررسی توزیع فراوانی بروز و فاکتورهای خطر هیپوسپادیاس در يک بيمارستان خصوصي در شمال شرق ايران. مجله کودکان ايران، سال 90 (2011)، دوره 21 ، شماره 4 ص 501-497 (IF= 0.148)
51- دکتر جهان هاشمي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر بهشتيان. فيبروديسپلازي اوسيفيکان پيشرونده: گزارش مورد و مرور مقالات. مجله راديولوژي ايران سال 2011 دوره 8 شماره 2 ص 117-113 (ایندکس: ISI ، IF=0. 08)
52. دکتر غلامرضا خادمي، مسعود رودي، دکتر احمدشاه فرهت، مسعود شاهابيان. آلودگي صوتي در بخش هاي مراقبت هاي ويژه و اورژانس. مجله گوش ، گلو، بيني و حنجره ايران سال 2011 دوره 23 شماره 4 سريال 65 ص 148-141 ( ايندکس: Scopus )
53- دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر محسن جعفرزاده، ليلي حسن زاده، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. مزاياي مراقبت مادرانه آغوشي در نوزادان با وزن تولد کمتر از 2000 گرم. مجله جمهوري اسلامي ايران. سال 2011 دوره 25 شماره 1 ص 15-11 ( ايندکس: Scopus )
54- دکتر غلامرضا خادمي، دکتر فريده اخلاقي، دکتر عبدالکريم حامدي، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر مسعود شاهابيان. ارزيابي نظرات کادر درماني جهت روش تشخيص هويت نوزادان در بدو تولد به شيوه اثر کف پا در دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1390 . مجله زنان و مامايي و نازائي ايران سال 2012 دوره 15 شماره 12 ص 6-1 ( ايندکس: Scopus )
 55-نيره خادم، اشرف محمدزاده، احمدشاه فرهت، لعيا ولايي، محمد خواجه دلوئي، سيد محمدرضا پريزاده. بررسی ارتباط میان سطح سرمی روی مادر و تولد نوزاد کم وزن. مجله ی پزشکی هلال احمر ایران . سال 2012 دوره 14 شماره 4 ص 244-240 . (ایندکس: ISI و IF 2010=0.36)
56- دکتر اشرف محمدزاده، دکتر احمدشاه فرهت، دکتر مهدي بلالي مود، دکتر غلامرضا فعال، دکتر رامين ايران پور، دکتر حبيب ا... اسماعيلي. آيا سطح سلنيوم بند ناف با بيماري ديسترس تنفسي ارتباط دارد. مجله نوزادان ايران. سال بهار 1391 دوره 1 شماره 3 ص 28-24
57- دکتر احمدشاه فرهت، دکتر اشرف محمدزاده، دکتر غلامرضا فعال. زنده ماندن نوزاد بعد از 9 روز بدون تغذيه. مجله نوزادان ايران. سال بهار 1391 دوره 1 شماره 3 ص 28-24
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 16/10/91 ساعت 07:49

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیماستان امام رضا (ع)، مرکز تحقیقات نوزادان، بخش NICU. تلفن : 8521121 0511 نمابر: 8525316 0511 پست الکترونیک:NRC@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمی باشدو هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.