اخبار

نظرسنجي

مهمترین دلیل رکود در فعالیتهای پژوهشی در کشور ما چیست؟

عدم تخصیص بودجه کافی به پژوهش 23.9%
عدم وجود فرهنگ پژوهش محوری در جامعه 15.5%
کاربردی نبودن نتیجه پژوهشهای انجام شده 31.0%
وابسته بودن پژوهشگران به بودجه دولتی 11.3%
عدم حمایت کافی از پژوهشگران 18.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مرکز تحقيقات جراحي عروق و اندو وسکولار ( 29401 )
دكتر مدقق ( 4504 )
آموزش پژوهش انتخاب ژورنال مناسب برای سابمیت مقالات ( 3764 )
دكتر پزشكي راد ( 3366 )
اعضاي مركز ( 2992 )
رزومه دکتر مدقق ( 2923 )
رزومه دكتر كاظم زاده ( 2913 )
رزومه دکتر کاظم زاده صفحه دوم ( 2859 )
دکتر حسن راوری ( 2848 )
دكتر كاظم زاده ( 2682 )
رزومه دکتر مدقق 3 ( 2544 )
دكتر ناظميان ( 2521 )
دكتر راوري ( 2162 )
دكتر معتمدالشريعتي ( 2129 )
دكتر داريوش حميدي ( 2067 )
دكتر سيد عليرضا بامشكي ( 1983 )
رزومه دکتر مدقق 2 ( 1967 )
هیات موسس مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1921 )
واحد بورگر مركز تحقيقات جراحي عروق اندوواسكولار ( 1858 )
رئیس مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1850 )
شورای عالی مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار ( 1724 )
اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسكولار ( 1637 )
واحد لنف ادم مركز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسكولار ( 1621 )
رزومه دکتر مدقق 4 ( 1619 )
ماموریت مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1548 )

          
   
           سخنراني در مجامع علمي داخلي:
   

ردیف

عنوان همايش

محل برگزاری همایش

تاریخ برگزاری همایش

عنوان سخنراني

نوع ارائه (سخنران مدعو- سخنرانی- پوستر)

1

سي و چهارمين کنگره ساليانه جامعه جراحان ايران

تهران

14/2 الي 15/2/89

- بيماريها و تروماي عروقي

- درمان اندوواسکولار بيماريهاي عروق کاروتيد ورتبرال

سخنراني – شرکت

2

ليزر در جراحي

تهران

2/11/88

نقش ليزر و راديوفرکوئنسي در درمان واريس اندام تحتاني

سخنراني – شرکت

3

دومين کنگره بين المللي جراحي کارديوواسکولار در بيمارستان رضوي

مشهد

31/4 الي 2/5/88

COMBIND CAROTID NDARTHRCTOMY
& CABG.

سخنراني

4

Iپنجمين کنگره راديولوژي ايران

تهران

8/2/88 الي 11/2/88

Carotid Stenosis

سخنراني – شرکت

5

سي و دومين کنگره ساليانه جراحان ايران .

Tehran, IRAN

18-14/2/87

تروماي عروق اندامها

سخنران مدعو

6

کنگره يک روزه درمان هاي اينترنشنال و جراحي سکته هاي مغزي

مشهد

25/5/87

Assessment of Carotid Endarterectomy

سخنراني – شرکت

7

کنگره آموزش مداوم جامعه جراحان ايران – شاخه خراسان

مشهد

4/8/87

نقش ليزر در درمان واريس

جراحي عروق و بيماريهاي وريدي

نحوه برخورد با بيماران مشکل

سخنراني

8

کنگره جراحي عروق و تروما

تهران

7/9/87 الي 9/9/87

1.Carotid Endarterectomy Vs Carotid Stenting

2.Prosthesis in constructing Dialysis Accesses.

سخنراني- شرکت

9

کنگره جراحي عروق و ديابت

تهران

آذرماه 1386

1-Long-Segment angioplasty in Patients with diabetic foot Ulceration

2-A Study on prevalence of lower limb complications in diabetic patients without suggestive symptoms .

سخنران

10

کنفرانس علمي خونريزي دستگاه گوارش فوقاني

مشهد

24/3/86

خونريزي دستگاه گوارش فوقاني

سخنراني

11

کنگره تروماي عروق – شناخت و درمان آن

تهران

24/11/85 الي 26/11/85

جايگاه جراحي آندوواسکولار در تروماي عروقي

سخنراني – شرکت

12

سي و يکمين کنگره ساليانه جراحان ايران .

تهران

19-15/2/86

نکات بحث انگيز در درمان تروما

سخنراني – شرکت

13

ششمين کنگره گوارش و کبد ايران

مشهد

2/9/85

Hepatic vascular disorders

سخنراني

14

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

جايگاه لاپاراسکوپي در جراحي

سخنراني – شرکت

15

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

راهيابي به عروق

سخنراني – شرکت

16

سي امين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

20/2/85

Thoracoscopic sympathectomy; the optimal management for hyperhydrosis and severe upper extremity ischemia.

سخنراني – شرکت

17

برنامه باز آموزي جايگاه stapling و لاپاراسکوپي در جراحي

مشهد

7/9 الي 8/9/85

پانل : ضايعات خوش خيم آنورکتال و انسداد روده - توده ها و تروماهاي گردني

سخنراني : توده ها و تروماهاي گردني

سخنراني – شرکت

18

برنامه مدون باز آموزي ارتوپدي در مورد بيماران مولتيپل تروما

مشهد

17/12/84

تروماي عروق محيطي

سخنراني – شرکت

19

کنگره Vascular Access & dialysis

مشهد

5/11 الي 7/11/84

Technical guidelines and outcomes of peritoneal catheter correction by mean of laparoscope.

سخنراني – شرکت

20

برنامه سمينار و باز آموزي بيماريهاي وريدي انجمن جراحان عروق ايران

تهران

1/10/84

پاتوفيزيولوژي نارسايي مزمن وريدي ، واريس و انواع آن

سخنراني – شرکت

21

برنامه مدون باز آموزي زخم مشکل و کنترل درد

مشهد

19/8/84

برخورد با زخمهاي پيچيده و درمان آنها

عضو پانل

22

سمينار باز آموزي بيماريهاي مري

مشهد

18/8/84

-----------------

هيئت رئيسه

23

سمينار مراقبت و درما در حوادث غير مترقبه

مشهد

16و17/6/84

برآورد اوليه و احيامصدومين در حوادث غير مترقبه

سخنراني

24

20/5/84

پانل : جراحي هاي کوچک

سخنراني : کات دان – جراحي هاي کوچک

سخنراني – شرکت

25

بيست و نهمين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

28/2/84

بيماريهاي عروق اندام تحتاني

سخنراني

26

برنامه باز آموزي انجمن جراحان عروق و تروما

تهران

29/11/83

تازه هاي جراحي عروق

سخنراني

27

برنامه مدون باز آموزي تروماي شکم در حاملگي

برخورد با شکم حاد جراحي – تشخيص و درمان

مشهد

8/7/83

--------------------------

هيئت رئيسه – عضو پانل

28

بيست و هشتمين کنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران

تهران

19/2/ الي 23/2/83

؟

سخنراني

29

کنفرانس علمي يک روزه بورگر

تهران

2/5/82

Angiographic Pattern of Our Patients With Clinical Diagnosis of TAO Vs Atherosclerosis.

Clinical Presentation of TAO

Review of 80 Cases With Clinical Diagnosis of TAO.

سخنراني

30

همايش علمي – تحقيقي مديريت امداد و نجات کشور

تهران

3/12 الي 4/12/81

Surgical Aspects of Motor Vehicle Accidents (Panel).

پوستر

31

آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحي

تهران

25/10الي 27/10/81

سخنراني – شرکت

32

برنامه آموزش مداوم سمينار طب رزمي

تهران

7/8 الي 9/8/81

کنترل خونريزي در تروما

شرکت – سخنراني

33

برنامه آموزش مداوم متخصصين جراحي

تهران

1/11الي 4/11/81

؟

شرکت -سخنراني

34

کنگره جامعه جراحان ايران شاخه خراسان

مشهد

25/11 الي 27/11/81

جراحي در صدمات عروقي

-A Study of Patency rate & the Complication of Angioaccecc for Dialysis

شرکت – سخنراني

35

برنامه آموزش مداوم متخصصين جراحي

تهران

30/9 الي 3/10/81

؟

شرکت -سخنراني

36

برنامه آموزش جراحي

تهران

14/7 الي 16/7/78

؟

شرکت – سخنراني

37

سمينار ضايعات اندام تحتاني

دانشگاه علوم پزشکي ايران

20/3/78

Diabetic Foot management .

سخنراني

38

سمينار دانشگاهي کمردرد در زاهدان

؟

1368

ديسک بين مهره اي بيماري و درمان بانضمام بررسي کلينيکي اثر درماني کولشي سين تزريقي در ديسکوپاتي هاي مقاوم به درمان

؟

         
      سوابق اجرايي:

رديف

نوع فعاليت

محل فعاليت

تاريخ انجام فعاليت

مسئوليتهاي دانشگاهي

1

مدير گروه جراحي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

18/12/88

2

رئيس مرکز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسکولار

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

24/8/88

3

عضو کميته علمی و اجرايی برگزاری امتحانOSCE سال 87-86

دانشگاه علوم پزشکي تهران

6/11/86

4

عضو کميته برگزاری امتحان ارزشيابی درون بخشی به صورت OSCE (سال 86-85 )

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15/12/85

5

کارشناس مسئول ارزشيابی مراکز تحقيقاتی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

19/12/83

6

عضو هيئت ممتحنه آزمون پيش کارورزی و عضو هيئت ممتحنه پذيرش دستيار تخصصی دانشکده پزشکی مشهد سال 82

دانشگاه علوم پزشکي تهران

19/4/82 الي 17/3/84

7

عضو کميته بررسی ساختاری طرحهای پژوهشی دانشگاه

و شرکت در جلسات کميته ساختاری

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

9/4/82 الي 8/4/84

8

عضو کميته راهبردی پايگاه تحقيقات جمعيتی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

23/1/82 الي 4/9/82

9

عضو کميته تخصصی هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشکی

و شرکت در جلسات اين کميته به صورت هفته ای

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

24/12/81 الي 13/7/83

10

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

شرکت در جسلسات شورای پژوهشی به صورت هفته ای

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

28/10/81 الي 23/5/84

11

رئيس بخش جراحی عروق

بيمارستان امام رضا (ع)

6/11/80 تا کنون

امور اجرایی وزارتخانه :

1

عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

3/4/86

2

نماينده تام الاختيار معاون سلامت (دکتر علويان ) در کميته راهبردی رشته تخصصی جراح عروق

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

1385 تا کنون

3

عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

5/5/84

4

عضو هيئت ممتحنه پذيرش دستيارتخصصی جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

26/10/81 الي 27/11/84

5

عضو هيئت ممتحنه پيش کارورزی رشته جراحی عمومی

وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکي

6/10/81 الي 29/5/84

کمیته ها و مسئولیتهای بیمارستانی

1

کميته تعيين تکليف بيماران بستري در اورژانس

بيمارستان امام رضا (ع)

3/5/89

2

عضو متخصص جراحی در تيم اظطراری گروه A

بيمارستان امام رضا (ع)

31/2/85

3

عضو کميته کادر پزشکی و پرسنل پرستاری بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

25/5/82

4

عضو کميته دارو و درمان بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

4/3/82

5

عضو شورای پژوهشی بيمارستان امام رضا (ع)

و شرکت در جلسات شورای پژوهشی بيمارستان

بيمارستان امام رضا (ع)

19/10/81 الي 16/2/85

6

عضو کميته نظارت و ارزشيابی درونی بيمارستان امام رضا (ع) و شرکت در جلسات مربوط به آن کميته

بيمارستان امام رضا (ع)

16/11/81

(مسئولیتهای سایر سازمانها (کنگره رازی . نظام پزشکی . پزشکی قانونی . بیمارستان رضوی )

1

عضو کميسيون تخصصی جراحی قلب و عروق اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی به مدت يک سال

شرکت در جلسات کميسيون تخصصی (پزشکی قانونی)

مشهد

15/4/86 تا کنون

2

شرکت در جلسه طرح Mashhad Study در پژوهشکده بوعلی

مشهد

8/12/85

3

عضو کميته اطاق عمل بيمارستان رضوی

مشهد

13/12/84

4

رابط دانشگاه و بيمارستان رضوی در رشته جراحی عمومی و عروق

مشهد

13/7/84

5

رياست بخش جراحی بيمارستان رضوی

مشهد

31/5/84

6

عضو هيات علمی نيمه وقت در مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم کودکان

مشهد

20/2/84

7

عضو هيئت داوران کميته تخصصی بالينی جراحی ونهمين و دهمين و سيزدهمين جشنواره تحقيقاتی پزشکی رازی

تهران

8/9/82تاريخ بروز رساني : شنبه 01/08/89 ساعت 19:17

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان ابن سینا، بیماستان امام رضا (ع)، بخش فوق تخصصی جراحي عروق، مرکز تحقیقات جراحي عروق و اندوواسکولار مشهد
تلفن : 8525311-0511 نمابر: 8525311-0511 پست الکترونیک:mvasrc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمی باشدو هرگونه استفاده از مطالب آن، تنها با ذکر منبع بلامانع است.