اخبار

نظرسنجي

مهمترین دلیل رکود در فعالیتهای پژوهشی در کشور ما چیست؟

عدم تخصیص بودجه کافی به پژوهش 23.9%
عدم وجود فرهنگ پژوهش محوری در جامعه 15.5%
کاربردی نبودن نتیجه پژوهشهای انجام شده 31.0%
وابسته بودن پژوهشگران به بودجه دولتی 11.3%
عدم حمایت کافی از پژوهشگران 18.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مرکز تحقيقات جراحي عروق و اندو وسکولار ( 29401 )
دكتر مدقق ( 4504 )
آموزش پژوهش انتخاب ژورنال مناسب برای سابمیت مقالات ( 3764 )
دكتر پزشكي راد ( 3366 )
اعضاي مركز ( 2992 )
رزومه دکتر مدقق ( 2923 )
رزومه دكتر كاظم زاده ( 2913 )
رزومه دکتر کاظم زاده صفحه دوم ( 2859 )
دکتر حسن راوری ( 2848 )
دكتر كاظم زاده ( 2682 )
رزومه دکتر مدقق 3 ( 2543 )
دكتر ناظميان ( 2521 )
دكتر راوري ( 2162 )
دكتر معتمدالشريعتي ( 2129 )
دكتر داريوش حميدي ( 2067 )
دكتر سيد عليرضا بامشكي ( 1983 )
رزومه دکتر مدقق 2 ( 1967 )
هیات موسس مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1921 )
واحد بورگر مركز تحقيقات جراحي عروق اندوواسكولار ( 1858 )
رئیس مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1850 )
شورای عالی مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار ( 1724 )
اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسكولار ( 1637 )
واحد لنف ادم مركز تحقيقات جراحي عروق و اندوواسكولار ( 1621 )
رزومه دکتر مدقق 4 ( 1619 )
ماموریت مرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولار مشهد ( 1548 )

                  
       
 
 
 

 

                                             

                                                                                                        
                                            نام و نام خانوادگي
                                     دكتر غلامحسين کاظم زاده  
 
                                                           kazemzadehgh@mums.ac.ir
@yahoo.com                                                          
                          

  

 

 

 

آدرس:بيمارستان امام رضا (ع) - بخش فوق تخصصي جراحي عروق  
تلفن: 8525311 (0511)
نمابر: 
 

 

 

سوابق تحصيلي

طرحهاي تحقيقاتي

مقالات انگليسي

سرپرستي پايان نامه ها

سوابق تدريس

سخنراني در مجامع علمي خارجي

سخنراني در مجامع علمي داخلي

سوابق اجرايي

کارگاههاي علمي پژوهشي

عضويت در مجامع علمي داخلي

مقالات فارسي

زمينه تحقيقاتي مورد علاقه

 

رديف

نام دوره

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ

1

دکتري عمومي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

1376

2

تخصص جراحي عمومي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

1378

3

فلوشيپ جراحي عروق و تروما

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران

1387

 
 طرح هاي تحقيقاتي:
 

رديف

کد طرح

عنوان طرح

تاريخ تصويب

وضعيت طرح

1

89049

مطالعه عارضه ي آريتمي قلبي در هنگام تعبيه كاتتر وريد ساب كلاوين و كاتتر ژوگولر در بين مراجعه كنندگان به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا

22/02/1389

عقد قرارداد

2

1404

بررسي برخي عوامل موثر در تعبيه و عدم کارکرد زودرس فيستولهاي شرياني وريدي در کودکان و نوجوانان کمتر از 20 سال در بخش فوق تخصصي جراحي عروق در مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني امام رضا به مدت يک سال

18/11/1388

تصويب شده

3

88044

بررسي ميزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر كارگزاري فيستول شرياني وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراكز دياليز سطح شهر مشهد

09/10/1388

در دست اجرا

4

88041

بررسی اثر سلولهای بنيادي وفاکتور رشد پلاکتی در درمان زخمهای مزمن پای دیابتی

05/10/1388

در دست اجرا

5

87932

بررسي ميزان شيوع وعلل مكانيسم‌هاي ايسكمي و سندرم استيل علامتدار در اثر كارگذاري فيستول شرياني –وريدي دائمي در بيماران تحت دياليز در مراكز دياليز سطح شهر مشهد در سال 1388

23/10/1388

در دست اجرا

6

87630

بررسی فراواني ایسکمی و آنفارکتوس ميوکارد در بیماران تحت عمل جراحی عروقی ماژور در بیمارستان امام رضا (ع) از دی 1387تا دی1390

25/09/1388

در دست اجرا

7

87811

بررسی برون تنی تاثیر نانو ذرات طلای متصل به دکستران بر فعالیت پلاکت ها

18/06/1388

در دست اجرا

8

88026

بررسی تاثیر اسپری اکسی تتراسیکلین در بهبود زخم پای دیابتی

18/06/1388

در دست اجرا

9

86611

بررسي تاثير پمفلتهاي آموزشي داروهاي رايج مصرفي هر بخش در تغيير صحت نسخه نوسي اينترنهاي دانشکده پزشکي مشهد

11/10/1387

در دست اجرا

10

86181

معرفي روش جديد تعبيه كاتتر صفاقي به روش لاپارسكوپيك

13/09/1387

در دست اجرا

11

86299

ارزيابي يافته هاي چشمي در 50 مورد بيمار مبتلا به بورگر

09/08/1386

در دست اجرا

12

84190

بررسي ميزان و علل بروز عوارض و از كار افتادن فيستولهاي شرياني وريديدر بيماران در حال درمان در بخش جراحي عروق بيمارستان اما م رضا(ع) در سال 1384

23/09/1384

پايان يافته

13

84084

تعيين ميزان موفقيت ترك سيگار به روش گروه درماني در بيماران مبتلا به بورگر در بيمارستان امام رضا(ع)

12/05/1384

پايان يافته

14

84017

بررسي باليني پاي ديابتيك از نظر روشهاي درماني اعمال شده و نتايج بدست آمده در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) بصورت گذشته نگر و آينده نگر

14/02/1384

پايان يافته

15

84016

بررسي ميزان شيوع مشکلات پا در بيماران تحت پوشش مرکز تحقيقات ديابت خراسان

14/02/1384

تصويب شده

16

83229

تعيين معيارهاي تشخيصي آنژيوگرافيک بيماري بورگر در بيماران مراجعه کننده به درمانگاههاي بيمارستان قائم و امام رضا (ع)

19/12/1383

پايان يافته

17

83206

بررسي شيوع استئوميليت در پاي ديابتي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك پاي ديابتي و بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسيون در سال 84-1383

12/12/1383

پايان يافته

18

83490

بررسي مقايسه اي پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترميم زخم پاهاي ديابتي بيماران بستري در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد در طي مدت دو سال

07/11/1383

پايان يافته

19

83204

بررسي علل ايسكمي اندام فوقاني در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژي بيمارستان قائم(عج)

28/11/1383

پايان يافته

20

83190

بررسي مقايسه اي پانسمان خلاء و پانسمان مرطوب در ترميم زخم هاي پاي ديابتي بيماران بستري در بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) مشهد در طي مدت دو سال

07/11/83

در دست اجرا

21

83075

بررسي 100 مورد زخم مزمن عروقي منجر به آمپوتاسيون از نظر وجود عفونت و جرم عفوني غالب در بيماران مراجعه کننده به بخش جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع)

80/07/83

پايان يافته

22

83071

مقايسه پروتز عروقي جديد پلي يورتان و پلي تترافلوراتيلن به عنوان Vascular access در بيماران همودياليز

24/04/83

پايان يافته

 
 مقالات انگليسي:

رديف

عنوان مقاله

نام و شماره مجله

1

Diagnostic application of lymphoscintigraphy in the management of lymphoedema

Hellenic journal of Nuclear Medicine

1389

فروردين

(April(

2

A case of Behçet's disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: a long time follow up

Eastern Mediterranean Health Journal

EMHJ • Vol. 16 No. 3 • 2010- pp. 346-349

3

Patency rate and complications of polytetrafluoroethylene grafts compared with polyurethane grafts for hemodialysis access.

Ups J Med Sci

2010: Mar 11,

4

Serum homocysteine in deep venous thrombosis, peripheral atherosclerosis and healthy Iranians: a case-control study

Pak J Biol Sci

2009: Jul 15;12(14):1019-24

5

Thrombophlebitis migraines a foot print of Burger's disease: A prospective-descriptive study in north-east of Iran)

Clinical Rheumatology

2008: 27 (1), pp. 55-57

6

Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunction

Indian Journal of Surgery

2008 : 70 (5), pp. 227-230

2009: pp. 1-4

7

Temporary Worsening of Kidney Function Following Aortic

Reconstructive Surgery

Iranian journal of kidney diseases

2008: 2 (3), pp. 143-148

8

Assessment of carotid endarterectomy in iran

Iranian journal of neurology

vol,.7 , No.23,

Autumn 2008

239-245

9

Effect of heparin on the patency of arteriovenous fistula

Acta medica iranica

vol.46, No.5

(2008)

10

Burger's disease and socioeconomic factors

Avicenna journal

(توضيحات: مجله فوق تعطيل شده و قرار بر اين بوده که پژوهشکده بوعلي آن را چاپ کند که اين کار انجام نشده است )

Accessed 23 Feb 2007

11

The application of thoracoscopic sympathectomy for the optimal management of hyperhidrosis and severe upper extremity ischemia

Iranian Red Crescent Medical Journal

2007:July Volume 9, Issue 3

12

Balloon Angioplasty for Adult Coarctation of Aorta: A Six- month follow-up study

Iranian Heart Journal

2004;5(3):30-33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 04/08/89 ساعت 19:17

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، میدان ابن سینا، بیماستان امام رضا (ع)، بخش فوق تخصصی جراحي عروق، مرکز تحقیقات جراحي عروق و اندوواسکولار مشهد
تلفن : 8525311-0511 نمابر: 8525311-0511 پست الکترونیک:mvasrc@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهدمی باشدو هرگونه استفاده از مطالب آن، تنها با ذکر منبع بلامانع است.