اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما درباره سایت این نشریه چیست؟

عالی 28.9%
خوب 14.2%
متوسط 6.7%
ضعیف 33.8%
16.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله اصول بهداشت رواني ( 80811 )
آرشیو ( 24084 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله اصول بهداشت روانی ( 14584 )
فصلنامه علمي - پژوهشي اصول بهداشت رواني، دوره نهم، شماره 34-33، بهار و تابستان 1386 ( 12781 )
راهنمای نویسندگان ( 9259 )
مجله اصول بهداشت رواني، دوره سيزدهم، شماره49- بهار 90 ( 6480 )
شناسنامه مجله ( 5180 )
فصلنامه علمي - پژوهشي اصول بهداشت رواني، دوره دهم، شماره 37- بهار 87 ( 4952 )
مجله اصول بهداشت رواني، دوره دوازدهم، شماره46- تابستان 89 ( 4855 )
مجله اصول بهداشت رواني، دوره دوازدهم، شماره47- پاییز 89 ( 4632 )
خلاصه فارسی مقاله ( 4066 )
فصلنامه علمي - پژوهشي اصول بهداشت رواني، دوره نهم، شماره 34-33، پاييز و زمستان 1386 ( 3978 )
هیات تحریریه ( 3905 )
مجله اصول بهداشت رواني، دوره دوازدهم، شماره 45- بهار 89 ( 3838 )
فهرست مقالات شماره 28-27 پاییز و زمستان 84 ( 3799 )
فهرست مقالات شماره 30-29 بهار و تابستان 1385 ( 3788 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3626 )
مجله اصول بهداشت رواني، مقالات در دست چاپ ( 3623 )
بررسی رابطه بهداشت روان ، هوش معنوی وافکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ( 3622 )
فهرست مقالات شماره ۲۵-۲۶ بهار و تابستان ( 3593 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3346 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3287 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3256 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3065 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2968 )

مجله اصول بهداشت روانی>دوره نهم، شماره 34-33، بهار و تابستان 1386>خلاصه فارسی مقاله

 

 
 
مقایسه اثر ریسپریدون و الانزاپین در اختلالات رفتاری آلزایمر: یک آزمایه بالینی تصادفی دوسویه کور

*دکتر نغمه مخبر1، دکتر محمودرضا آذرپژوه2

1 استادیار روان پزشکی، 2استادیار مغز و اعصاب- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خلاصه

مقدمه: در مورد اثرات درمانی دو داروی ضد جنون ریسپریدون و الانزاپین در اختلالات رفتاری بیماران مبتلا به دمانس آلزایمر ابهاماتی وجود دارد و عوارض جانبی این داروها نیز مورد مناقشه است. در این مطالعه اثر بخشی این دو دارو در بیماران غیر بستری مبتلا به آلزایمر مورد بررسی قرار گرفته است.

روش کار: در این آزمایة بالینی دو سویه کور، 69 بیمار مبتلا به آلزایمر که علائم سایکوز، پرخاشگری یا تحریک پذیری را نشان می دادند به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند: گروه تحت درمان با الانزاپین (5/7-5/2 میلی گرم در روز) و گروه تحت درمان با ریسپریدون (5/4- 5/0 میلی گرم در روز) و به مدت 10 هفته پیگیری شدند. پیامد نهایی بر اساس تغییرات نمرة آزمون های بررسی تغییر کلی بالینی(CGI) و معیار درجه بندی روان پزشکی مختصر (BPRS) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه میانگین ها با آزمون t و برای تعداد نمونه کم از آزمون دقیق فیشر استفاده شده است. ارزیابی متغیرهای پیوسته آزمایگاهی توسط تحلیل کواریانس صورت پذیرفت.

نتایج: هیچ گونه تفاوت آماری معنا داری بین دو داروی الانزاپین و ریسپریدون یافت نشد. تغییرات نمره آزمون CGI در گروه ریسپریدون 3/4 ± 2/3 و در گروه الانزاپین 8/5 ± 5/3 (564/0=p ) و در نمرة آزمون BPRS در گروه ریسپریدون 2/9 ± 2/8 و در گروه الانزاپین 2/9 ± 8/8 (522/0= P ) بود. علاوه بر این با وجود این که تعداد بیمارانی که به دلیل عوارض جانبی مطالعه را ترک کردند در گروه ریسپریدون بیشتر بود، عوارضی نظیر خواب آلودگی و سردرد در گروه الانزاپین بیشتر دیده شد.

بحث : هر دو داروی ریسپریدون و الانزاپین تقریباً به طور مشابه در کاهش اختلالات رفتاری بیماران مبتلا به آلزایمر موثر هستند.

واژه های کلیدی: ریسپریدون، الانزاپین، ضد جنون، اختلالات رفتاری، آلزایمر، دمانس

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 11/11/86 ساعت 20:21

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار حر عاملی، نرسیده به میدان بوعلی، بیمارستان آموزشی روان پزشکی ابن سینا. صندوق پستی: 91959 تلفن و نمابر: 7124184 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: Fu.Me.He@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.