اخبار

نظرسنجي

نظرتان در مورد سايت مركز تحقيقات فيزيك پزشكي چيست؟

اطلاعات موجود مناسب است 20.9%
حجم مطالب زياد است 0.0%
حجم مطالب كم است 53.9%
بعضي قسمتها نياز به اصلاح دارد 20.4%
4.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صفحه اصلي ( 53822 )
آزمايشگاه دزيمتري محيطي ( 13098 )
دكتر محمد تقي بحريني طوسي ( 12124 )
آزمايشگاه دزيمتري پزشكي ( 11757 )
آزمايشگاه درمانهاي فيزيكي سرطان ( 10630 )
آزمايشگاه پايش نويز ( 8427 )
دكتر محمد حسين بحريني طوسي ( 8082 )
دكتر آمنه سازگارنيا ( 7005 )
دكتر محسن حاجي زاده صفار ( 6671 )
اهداف پژوهشي ( 5111 )
تماس با ما ( 4173 )
رزومه دكتر شكوه الزمان سليماني فرد ( 3051 )
طرحهاي پژوهشي ( 2124 )
رزومه دكتر هدي زارع ( 1947 )
اعضاي مركز تحقيقات ( 1836 )
پرسنل بخش ( 1789 )
رياست ( 1638 )
تاريخچه ( 1620 )
اعضاي شوراي عالي ( 1106 )
مقاله ( 946 )

 

محل درج عکس


دکترهدي زارع
عضوهيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس:  مشهد- بلوار وکیل آباد – پردیس دانشگاه – دانشکده پزشکی – گروه فیزیک پزشکی
تلفن:8002324-0511
نمابر:8002320-0511
پست الکترونيک:

Zareh@mums.ac.ir

Hoda_zare@yahoo.com

مرتبه علمي
استادیار (ادامه دارد.....)
 

سوابق تحصيلي


 •  ليسانس فيزيک از دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1378
 • فوق ليسانس فيزيک پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال1382
 • دکترای تخصصی فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال1392

سوابق شغلي


 •    راه اندازی سیستم های دزیمتری ترمولومینسانس و دستگاه TLD-Reader در گروه فیزیک پزشکی مشهد براي اولين بار.
 •       كاليبراسيون دستگاه   TLD Reader  مدل 3500 براي دزيمترهاي TLD-100 و  TLD-100H براي اولين بار.
 •    راه اندازي و آموزش سيستم هاي (DAP)  Dose Area product و Multi-O-Meters به منظور استفاده در پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي در زمينه دزيمتري پزشكي.
 •   همکاری با دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی در انجام پروژه های کارشناسی ارشد و طرحهای تحقیقاتی در زمینه دزیمتری پزشکی و محیطی 
 •   آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی مونت کارلو به منظور دزیمتری و بهینه سازی در زمینه پرتوشناسی تشخیصی، پرتودرمانی و پزشکی هسته ای
 •  مهارت در استفاده از نرم افزار شبیه سازی MCNP-4C و بکارگیری آن در شبیه سازی بدن انسان به صورت فانتوم ریاضی و شبیه سازی دستگاه رادیوگرافی به عنوان بخشی از پروژه کارشناسی ارشد براي اولين بار در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور.
 •   شرکت در کارگاه آموزشی روشهای سیتوژنتیک با عنوان:
 • Cytogenetic short term assays as biomarkers of chemicals and radiation induced DNA damages: "From Giemsa to Flourescence in Situ Hybridization"
 • شرکت و سخنرانی درکارگاه : "اصول دوزیمتری و طراحی درمان در پرتودرمانی"  از تاریخ 29/11/88 تا 30/11/88
 • شرکت در سمینار " هم اندیشی تابشهای یونیزان و تکنیک های جدید آشکارسازی اثرات ژنتیکی تابش" از تاریخ 5/12/89 لغایت 6/12/89

 


عضويت در انجمناي علمي/بورد


·   عضو انجمن فيزيك پزشكي ايران


جوايز ونشان ها


 •  رتبه اول کشوری آزمون دکترای تخصصی (PhD)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1386

فعاليتهاي آموزشي


 • تدريس فيزيك عمومي در مقاطع كارداني و كارشناسي براي رشته هاي راديولوژي- بهداشت محيط- بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها- علوم آزمايشگاهي و بينايي سنجي. (از سال 1380 تا كنون)
 •  تدريس دروس "فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو"و براي دانشجويان كارداني پزشكي هسته اي و "راديوبيولوژي" و "حفاظت در برابر پرتوها" برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی رادیولوژی. ( از سال 1383 تا كنون)
 • همكاري در ارائه دروس عملي در آزمايشگاههاي فيزيك پزشكي- فيزيك عمومي- اولتراسوندو اپتيك يراي دانشجويان پزشكي- دندانپزشكي- داروسازي- بينايي سنجي - علوم آزمايشگاهي و راديولوژي در گروه فيزيك پزشكي مشهد به مدت سه ترم.
 •  تدریس اصول فیزیکی سیستم های تصویر برداری (MRI) در مقاطع کارشناسی رادیولوژی و کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

  


مسئوليتهاي اجرايي


 • عضو هیئت علمی مركز تحقيقات فيزيك پزشكي
 • مسئول آزمايشگاه تحقيقاتي دزيمتري پزشكي
مقالات منتشر شده
 •  Bahreyni Toossi MT,Zare H, Organ and effective dose arising from conventional diagnostic x-ray examinations by Monte Carlosimulation (MCNP-4C Code). Iranian Journal of Radiation Research.2005;3(1): (IF=0.125) 
 •  Bahreyni Toossi MT,Nazery M,Zare H, Application of dose area product compared with three other dosimetric quantities used to estimate patient dose in diagnostic radiology. Iranian Journal of Radiation Research.2006;4(1): (IF=0.125)
 • Bahreyni Toossi MT, Zare H, Bayani S, Esmaili S. Organ and effective doses of patients arising from coronary angiography and percutaneous transluminal coronary angioplasty at two hospitals Mashhad/ Iran. Radiation Protection Dosimetry. 2008; 128(3):363-366.(IF=0.71
 • Bahreyni Toossi MT, Zare H, Bayani S, Esmaili S. Evaluation of the effectiveness of the lead aprons and thyroid shields worn by cardiologists in angiography departments of two main general hospitals in Mashhad /Iran. Journal of nuclear science and technology.2008; supplement 5 (IF=0.71)
 •  Bahreyni Toossi MT , Moradi H, Zare H, DXRaySMCS: A User Friendly Interface Developed for Prediction of Diagnostic Radiology X-Ray Spectra Produced by Monte Carlo (MCNP-4C) Simulation. Radiation Protection Dosimetry.2008, 132(4): 415-419 (IF=0.71) 
 •  M.T. Bahreyni Toossi, H. Zare*,Sh. Bayani Roodi, M. Hashemi, F. Akbari and M. Malekzadeh: TOWARDS PROPOSITION OF A DIAGNOSTIC REFERENCE LEVEL FOR MAMMOGRAPHIC EXAMINATION IN THE GREATER KHORASAN PROVINCE, IRANRadiation Protection Dosimetry, 2012, pp. 1–4Advance Access published December 2, 2012 (IF=0.71)
 • M.T. Bahreyni Toossi, H.R. Pourreza, H. Zare*,M.H. Sigari ,P. Layegh, and A. Azimi An effective hair removal algorithm for dermoscopy images.Skin Research and Technology 2012; 0: 1–6, (IF=1.7)Accepted for publication 9 November 2012

1) زارع. هدی،، بحرینی طوسي. محمد تقی، بياني. شهرام، اسماعیلی. ساسان،" ارزیابی دوز دریافتی کاردیولوژیست ها از معاینات آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در دو بیمارستان آموزش مشهدفيزيك پزشكي ايران ، دوره سوم شماره 11 ، سال 1385،

2)  بحرینی طوسي. محمد تقی، مرادی فرادنبه. حبیب اله، زارع. هدی،  " شبیه سازی مونت کارلو طیف اشعه ایکس دستگاه رادیولوژی تشخیصی با استفاده از کد 4C MCNP-  و مطالعه اثر متغیر های مختلف بر شکل طیففيزيك پزشكي ايران ، دوره سوم شماره 11 ، سال 1385،

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 27/01/93 ساعت 19:54

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ميدان بوعلي، پژوهشكده بوعلی. تلفن : 7112469 0511 نمابر: 7112596 0511 پست الکترونيک: medphysics.res@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.