فهرست مطالب

هموراژی داخل بطنی بدنبال ضربات غيرنفوذی

دکتر محمدرضا احصائی و همکاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

عوامل پيش بينی کننده صرع سرکش در نوزادان

دكتر جواد آخونديان و همكار

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

ارتباط بين کرانيوتومی دکومپرسيو و ميزان بروز هيدروسفالی

دكتر علی ابراهيمی نژاد و همكار

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

نتايج جراحی در بيماران با سندرم دم اسب

دكتر محمد فرجی و همكاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل
اتوآنتی بادی های تيروئيد در کهير مزمن
 
دکتر رضا فريد حسينی و همکاران
خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

نقش لنفوسيتهای TCD4+و سايتوکاينهای آنها در پاسخ به درمان ليشمانيوز جلدی

دكتر مسعود مهاجری و همکاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسي متن کامل

تاثير ورزشبر سرعت سير اعصاب اولنار و پرونئال

دكتر حبيب ا... نعمتی کريموی و همکاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

پيش آگهی تست ورزش منفی در بيماران با درد حاد قفسه صدری

دكتر عباسعلی رفيقدوست و همکاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

سطح سرمی منيزيوم در نارسائی احتقانی قلب

دکتر هما فال سليمان و همكار

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

مطالعه سطح سرمی سرب خون کودکان

دكتر احمدشاه فرهت و همکاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

شيوع ماکولاپاتی بدنبال مصرف کلروکين و هيدروکسی کلروکين

دكتر ميرنقی موسوی و همكاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

تاثير ختنه درپيشگيری از عفونت ادراری کودکان

دكتر محمد اسماعيلی و همکار

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

اثرات تامسولوسين در تسهيل عبور سنگهای ژوکستاوزيکال

دكتر مليحه کشوری و همکاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

عدم تقارن مفاصل بين مهره ای کمری و بررسی شيوع آن در بيماران با کمردرد

دكتر محمد حلاج مقدم و همکار

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل
صدمه عصب سياتيک به علت تزريق سرينی
 
دكتر جواد افضلی بغدادابادی و همکار
خلاصه انگليسی خلاصه فارسی متن کامل

تشخيص شما چيست؟

دكتر محمود پناهی

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی New Cell

نوکارديوزيس ريوی در بيمار بدون نقص ايمنی

دكتر فرشته رکنی و همکاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی New Cell

تظاهر نادری از مننژيت آسپتيک مزمن

دکتر ناصر طيبی ميبدی و همکاران

خلاصه انگليسی خلاصه فارسی New Cell

پاسخ تشخيص شما چيست؟

دکتر محمود پناهی

خلاصه انگليسی New Cell New Cell

چکيده مقالات برگزيده خارجی

سردبير

خلاصه انگليسی New Cell New Cell

فهرست مقالات سال 1384

خلاصه انگليسی New Cell New Cell

خلاصه های انگليسی

خلاصه انگليسی New Cell New Cell

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 02/11/85 ساعت 12:58

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.