فهرست مطالب
 

آماده سازی سريع برشهای بافت شناسی با استفاده از انرژی مايکروويو و مقايسه آن با روش معمول

دكتر سکينه عموئيان و همكاران

تومورهای سلول گرد کوچک با منشاء نامشخص به روش ايمنوهيستوشيمی در نمونه های آسيب شناسی بيمارستان امام رضا (ع) از سال 1362 تا 1382

دکتر سعادت ميرصدرائی و همکار

مقايسه نقش هموگلوبين َA1c در تشخيص ديابت بارداری

دکتر زهره موسوی و همکاران

مقايسه نتايج اندکس پائی بازوئی با نتايج سونوگرافی داپلر در تنگی شريانهای محيطی اندام تحتانی

دکتر سيدمحمود صدر و همکاران

اهميت CRP در نارسايی کليه

دکتر عفت رازقی و همکاران

بررسی اثرات اينترفرون بتا يک aدر اسکروز متعدد عود کننده- بهبوديابنده

دكتر حميد اشرفی و همکاران

بررسی باليني و آزمايشگاهی بيماران مبتلا به لوسمی لنفوسيتی با HTLV-1

دكتر عباس شيردل و همکاران

تاثير فلوکنازول و کتوکنازول سيستمک در درمان تنياورسيکالر

دكتر محمدجواد يزدانپناه و همكاران

کاربرد آنتی بيوتيکها در بخشهای جراحی، عفونی، اورژانس داخلی و اطفال بيمارستان امام رضا (ع) مشهد سال 1381

دکتر محمدرضا سروقد و همکاران

مقايسه بروز شدت يبوست در زنان باردار شاغل وخانه دار مراجعهکننده به مراکز مراقبت های دوران بارداری، سال 1380

دكتر علی مختاری فر و همكاران

ويژگیهایبالينیبيماریاسکلروزجانبیآميوتروفيکدربيمارانمراجعه کننده به بخش اعصاب بيمارستان قائم (عج)

دكتر محسن فروغی پور و همكاران

عوارض والپروات سديم در مبتلايان به صرع

دكتر حبيب ا... نعمتی کريموی و همكاران

مقايسه سونوگرافی داپلر رنگی با اوروگرافی داخل وريدی در تشخيص انسداد حالب ناشی از سنگ

دكتر حسن احمدنيا و همكاران

لابيال فيوژن با علائم ادراری

دكتر محمد اسماعيلی و همکار

مقايسه اثر محلول ترتينوئين موضعی 05/0% با کرم فنی توئين 1% در ترميم زخمهای مزمن

دكتر پوران لايق و همكاران

بستن وريد ورتيکالدر آنومالیکامل برگشت وريدهای ريوی (گزارش دو مورد)

دكتر احمد رجايی خراسانی و همكاران

گزارش يک مورد ترومبوز سينوسهای وريدی مغز در زمينه انسفاليت هرپسی

دكتر مرتضی سعيدی و همكاران

کارديوميوپاتی هيپرتروفيک اوليه در سندرم نونان (گزارش مورد)

دکتر محسن حری و همکار

چکيده مقالات برگزيده خارجی

سردبير

خلاصه های انگليسی

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/10/85 ساعت 22:55

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.