اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما در مورد وبگاه این مجله چیست؟

عالی 80.9%
خوب 9.6%
متوسط 1.5%
ضعیف 6.2%
1.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله دانشکده پزشکی ( 52606 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله دانشکده پزشکی مشهد ( 15541 )
آرشيو ( 13617 )
راهنمای نويسندگان ( 6729 )
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد> سال 52، شماره 2، پاييز 88> فهرست مقالات ( 5718 )
فهرست مقالات شماره 98، سال 50، زمستان 1386 ( 4417 )
شناسنامه ( 4130 )
فهرست مقالات شماره 95، بهار 86 ( 3966 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3963 )
فهرست مقالات شماره ۹۳ پائيز ۸۵ ( 3938 )
فهرست مقالات شماره 94 زمستان 85 ( 3919 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3919 )
هيات تحريريه ( 3818 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3643 )
فهرست مقالات شماره 96، سال 50، تابستان 1386 ( 3438 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3360 )
فهرست مقالات شماره 91 بهار 85 ( 3276 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3275 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3209 )
فهرست مقالات شماره ۹۲ تابستان ۸۵ ( 3066 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3019 )
فهرست مقالات شماره ۹۰زمستان۸۴ ( 2848 )
فهرست مقالات مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 53، شماره 4، زمستان 89 ( 2767 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2678 )

مجله دانشکده پزشکی مشهد>شماره 94_ سال49-  زمستان 85>خلاصه فارسی مقاله
 

مقاله اصلی

بررسي باليني و فراباليني اعصاب محيطي در بيماران مبتلا به ميلوپاتي HTLV1

*محمد مهدي اعتمادي1، مرتضي سعيدي2، سعيدرضا شهامي3، محمد خواجه دلويي3، پيام ساسان نژاد5

1استاد گروه مغز واعصاب، 2استاديار گروه مغز واعصاب، 3دستيارتخصصي گروه مغز واعصاب، 4استاديار گروه پزشكي اجتمايي و بهداشت5متخصص مغز و اعصاب

تاريخ دريافت: 2/3/85 - تاريخ پذيرش: 30/5/85

خلاصه

مقدمه: تظاهر عمدة عفونت با ويروس 1HTLV[1]، پاراپارزي اسپاستيك با ماهيت پيشرونده است كه به عنوان ميلوپاتي وابسته به 1HTLV (HAM[2]) يا پاراپارزي اسپاستيك تروپيكال (TSP[3]) شناخته مي‌شود. اين مطالعه با هدف بررسی بيماران مبتلا به ميلوپاتي ناشي از ويروسHTLV1 را از لحاظ ابتلاء همزمان به نوروپاتي، تظاهرات باليني و نوروفيزيولوژي انجام شده است.

روش کار: اين مطالعه توصيفی در سال 84 – 1382 در مراجعين به درمانگاه اعصاب و درمانگاه تخصصی بيماران HTLV1 بيمارستان قائم (عج) مشهد انجام شده است. 73 بيمار مبتلا به ميلوپاتي ناشي از ويروسHTLV1، جهت بررسي ابتلاي احتمالي همزمان به نوروپاتي هم از لحاظ باليني و هم نوروفيزيولوژي مورد مطالعه قرار گرفتند. از بيماران بررسی اعصاب مديان و اولنار اندامهاي فوقاني و اعصاب پرونئال و تيبيال و سورال تحت الكترودياگنوستيك (NCV[4]) انجام شد. مشخصات فردی، نتايج آزمايشگاهی و بررسی بالينی و نوروفيزيولوژی در پرسشنامه ای جمع آوری گرديد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش شد.

نتايج: 8/65% بيماران از نظر باليني مظنون به نوروپاتي بودند. بعد از انجام تست‌هاي الكترودياگنوستيك، مشاهده شد كه در 8/54% بيماران مبتلا به ميلوپاتي ناشي از ويروس HTLV1 به طور همزمان درگيري اعصاب محيطي هم وجود دارد. 15 بيمار (54/20%) مونونوروپاتي، ‌5 بيمار (8/6%) مونونوروپاتي مولتيپلكس، ‌17 بيمار (3/23%) پلي نوروپاتي حسي حركتي، 2 بيمار (7/2%) پلي نوروپاتي حركتي و 2 بيمار ديگر (7/2%) پلي نوروپاتي حسي داشتند.

نتيجه گيري: تغييرات الكتروفيزيولوژيك در اعصاب محيطي در بيماران مبتلا به ميلوپاتي ناشي از ويروسHTLV1 شايع است. به علاوه، اين تغييرات مي‌تواند حتي در بيماري كه علايم باليني نشانگر اين نوع بيماري را ندارد نيز ديده شوند. لذا بررسي هدايت عصبي بايد يك تست روتين براي بيماران مبتلا به ميلوپاتي ناشي از ويروس HTLV1 باشد.

كلمات كليدي: ‌نوروفيزيولوژيHTLV1،‌ ميلوپاتي وابسته بهHTLV1، ‌نوروپاتي محيطي


[1] Human T cell Leukemia Virus

[2] HTLV1 Associated Myelopathy

[3] Tropical Spastic Para paresis

[4] Nerve Conduction Velocity  

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 22:55

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.