اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما در مورد وبگاه این مجله چیست؟

عالی 80.9%
خوب 9.6%
متوسط 1.5%
ضعیف 6.2%
1.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله دانشکده پزشکی ( 52606 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله دانشکده پزشکی مشهد ( 15541 )
آرشيو ( 13617 )
راهنمای نويسندگان ( 6729 )
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد> سال 52، شماره 2، پاييز 88> فهرست مقالات ( 5718 )
فهرست مقالات شماره 98، سال 50، زمستان 1386 ( 4417 )
شناسنامه ( 4130 )
فهرست مقالات شماره 95، بهار 86 ( 3966 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3963 )
فهرست مقالات شماره ۹۳ پائيز ۸۵ ( 3938 )
فهرست مقالات شماره 94 زمستان 85 ( 3919 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3919 )
هيات تحريريه ( 3818 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3643 )
فهرست مقالات شماره 96، سال 50، تابستان 1386 ( 3438 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3359 )
فهرست مقالات شماره 91 بهار 85 ( 3276 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3275 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3208 )
فهرست مقالات شماره ۹۲ تابستان ۸۵ ( 3066 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3019 )
فهرست مقالات شماره ۹۰زمستان۸۴ ( 2848 )
فهرست مقالات مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 53، شماره 4، زمستان 89 ( 2767 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2678 )

مجله دانشکده پزشکی مشهد>شماره 94_ سال49-  زمستان 85>خلاصه فارسی مقاله
 
 

مقاله اصلی

اثرات درماني كلوتريمازول، نيستاتين و پوويدون ايوداين در درمان واژينيت كانديدائي

*عبدالمجید فتی1، فاطمه توسلی2، سیدهادی موسوی3، شادیه ابراهیم بشری الامین4

1استاد گروه انگل شناسي و قارچ شناسي،2دانشيار گروه زنان و مامائي، 3 استاد يار گروه فارماكولوژي، 4دكتراي داروسازي

تاريخ دريافت: 11/8/85 - تاريخ پذيرش: 30/10/85

 

خلاصه

مقدمه: واژينيت كانديدائي، يكي از شايعترين بيماري‌هاي قارچی دستگاه تناسلي زنان مي‌باشد. هدف از این مطالعه مقایسه سه روش درماني قرص واژينال كلوتريمازول، قرص واژينال نيستاتين و ژل پوويدون ايوداين (بتادين) با يكديگر در درمان این بیماری می باشد.

روش کار: اين مطالعه کارآزمايی بالينی طي مدت 8 ماه از شهریور لغایت فروردین ماه 1384 در زنان مراجعه کننده به درمانگاههاي زنان بيمارستان قائم، امام رضا، امام زمان و مركز بهداشتي علي بن ابيطالب انجام گردید. ابزار گردآوري اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه، مصاحبه اوليه و نتایج مشاهده و بررسي وجود كانديدا در ترشحات واژن بر اساس تهيه لام مرطوب، رنگ‌آميزي گرم، پاپانيكلائو و همچنین کشت در محيط كشت سابورد دكستروز آگار. در بین300 زن متاهل كه با شکایت ترشحات غيرطبيعي واژينال،مراجعه نمودند،130بیمار مبتلا به وا‍‍ژنيت کانديدائي، به عنوان نمونه پژوهش براساس معیار ورود و خروج انتخاب و به طور كاملاً تصادفي در سه گروه درماني1) قرص كلوتريمازول واژينال 2) قرص نيستاتين واژينال و 3) ژل بتادين قرار گرفتند. مشخصات فردی، نتايج آزمايشگاهی ودرمان در برگه مشاهده و پرسشنامه جمع آوری گرديد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی و آزمون کای دو پردازش شد..

نتايج: نتایج نشان داد که در میان افراد مراجعه كننده با علائم واژينيت، 43% مبتلا به واژنیت کاندیدائی بودند که بیشتر آنان در گروه سنی 25 تا 35 سال قرار داشتند. از نظر پاسخ درماني، كلوتريمازول كارآيي بيشتري در درمان واژينيت كانديدائي نسبت به بتادين نشان داد ولي تفاوت معني‌داري با نيستاتين نداشت. همچنين اثرات درمانی نيستاتين در مقایسه با بتادين افزایش معنی داری نشان نداد. ميزان عارضه جانبي بدنبال مصرف ژل بتادين بيشتر از قرص كلوتريمازول و نيستاتين بود.

نتیجه گیری: درمان واژینیت کاندیدائی توسط دو داروي كلوتريمازول و نيستاتين با عوارض جانبی کمتری همراه بوده و با توجه به کوتاهتر بودن مدت درمان، مصرف قرص واژينال كلوتريمازول نسبت به دو روش دیگر می تواند مورد توجه قرار گیرد. تحقیق روی گروه های بزرگتر توصیه می گردد.

کلمات کلیدی: واژينيت كانديدائي، درمان ،کلوتریمازول، نیستاتین، پوويدون ايوداين

*مشهد – بيمارستان امام رضا (ع) – بخش انگل شناسی و قارچ شناسی - پست الكترونيك drafata@yahoo.com

تلفن 8547255-0511 – نويسنده رابط

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 22:55

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.