اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما در مورد وبگاه این مجله چیست؟

عالی 80.9%
خوب 9.6%
متوسط 1.5%
ضعیف 6.2%
1.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله دانشکده پزشکی ( 52606 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله دانشکده پزشکی مشهد ( 15541 )
آرشيو ( 13617 )
راهنمای نويسندگان ( 6729 )
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد> سال 52، شماره 2، پاييز 88> فهرست مقالات ( 5718 )
فهرست مقالات شماره 98، سال 50، زمستان 1386 ( 4417 )
شناسنامه ( 4130 )
فهرست مقالات شماره 95، بهار 86 ( 3966 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3963 )
فهرست مقالات شماره ۹۳ پائيز ۸۵ ( 3938 )
فهرست مقالات شماره 94 زمستان 85 ( 3919 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3919 )
هيات تحريريه ( 3818 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3643 )
فهرست مقالات شماره 96، سال 50، تابستان 1386 ( 3438 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3359 )
فهرست مقالات شماره 91 بهار 85 ( 3276 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3275 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3209 )
فهرست مقالات شماره ۹۲ تابستان ۸۵ ( 3066 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3019 )
فهرست مقالات شماره ۹۰زمستان۸۴ ( 2848 )
فهرست مقالات مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 53، شماره 4، زمستان 89 ( 2767 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2678 )

مجله دانشکده پزشکی مشهد>شماره 94_ سال49-  زمستان 85>خلاصه فارسی مقاله

مقاله اصلی

نقش محافظتی آلوپورینول و کاپتوپریل در آسیب ناشی از ایسکمی گرم در کلیه سگ

*حسن احمدنيا 1MD، محمودرضا کلانتری2MD، محمد خواجه دلوئی3MD، محمدمهدی ایمانی3MD

1دانشیار اورولوژی، 2استادیار پاتولوژی، 3استادیار پزشکی اجتماعی، 4دستیار ارشد اورولوژی

تاريخ دريافت: 29/2/85 - تاريخ پذيرش: 21/5/85

خلاصه

مقدمه: کاپتوپریل و آلوپورینول می توانند با مکانیسم های متفاوتی در هنگام بروز ایسکمی گرم بر کلیه اثر بگذارند و باعث بهبود عملکرد کلیه به دنبال نکروز حاد توبولر ناشی از ایسکمی گرم کردند. این مطالعه با هدف بررسی نقش محافظتی این دو ترکیب در برابر آسیب ناشی از القاء یک ساعت ایسکمی گرم در کلیه سگ صورت گرفته است.

روش کار: این مطالعه تجربی در سال 1384 در دانشکده دامپزشکی مشهد انجام شده است. پانزده سگ نر سالم تحت عمل جراحی قرار گرفته و با بستن شریان کلیه ها برای مدت 1 ساعت ایسکمی گرم در هر دو کلیه حیوان ایجاد گردید. سپس کلیه چپ بعد از 15 دقیقه ری پرفیوژن برای مطالعات پاتولوژیک نفرکتومی شده و کلیه راست برای ارزیابی عملکرد کلیه به دنبال ایسکمی باقی گذاشته شد. 15 سگ به 3 گروه 5 تايي تقسيم شد. به پنج سگ، قبل و بعد از عمل کاپتوپریل خوراكي با دوز mg/kg 1 و به پنج سگ، آلوپورینول خوراكي با دوزmg/kg10 تجویز گردید. به پنج سگ باقیمانده دارویی تجویز نگردید (گروه شاهد). میزان اوره و کراتینین نمونه ها قبل از عمل و در روزهای اول، سوم، پنجم، دهم و شانزدهم بعد از عمل اندازه گیری شد. مشخصات سگها، نتايج عمل و آزمايشات در پرسشنامه و برگه مشاهده ثبت گرديد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی پردازش شد.

نتایج: در هر سه گروه سطح اوره و کراتینین سرم بعد از عمل افزایش پیدا کرد ولی در گروه کاپتوپریل، میزان افزایش سطح اوره و کراتینین به شکل معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0 >p) در گروه آلوپورینول میزان افزایش سطح کراتینین به شکل معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (05/0 >p) ولی میزان افزایش سطح اوره در این گروه تفاوت معنی داری با گروه شاهد نداشت (05/0 <p).

نتیجه گیری: ایجاد یک ساعت ایسکمی گرم در کلیه سگ بی عارضه نبوده و منجر به نکروز حاد توبولر می گردد. هر چند تجویز کاپتوپریل و یا آلوپورینول از ایجاد ATN جلوگیری نمی کند ولی باعث کاهش شدت آن و بهبود سریعتر عملکرد کلیه به دنبال ایسکمی گرم می گردد.

كلمات كليدي: آلوپورينول، کاپتوپريل، ايسکمی گرم، نکروز حاد توبولر

*مشهد - بيمارستان قائم (عج) - تلفن: 8595880 – 0511، فاکس: 8417404 – 0511 – نويسنده رابط

Email: ahmadnia2001@yahoo.com

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 22:55

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.