اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما در مورد وبگاه این مجله چیست؟

عالی 80.9%
خوب 9.6%
متوسط 1.5%
ضعیف 6.2%
1.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله دانشکده پزشکی ( 52606 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله دانشکده پزشکی مشهد ( 15541 )
آرشيو ( 13617 )
راهنمای نويسندگان ( 6729 )
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد> سال 52، شماره 2، پاييز 88> فهرست مقالات ( 5718 )
فهرست مقالات شماره 98، سال 50، زمستان 1386 ( 4417 )
شناسنامه ( 4130 )
فهرست مقالات شماره 95، بهار 86 ( 3966 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3963 )
فهرست مقالات شماره ۹۳ پائيز ۸۵ ( 3938 )
فهرست مقالات شماره 94 زمستان 85 ( 3919 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3919 )
هيات تحريريه ( 3818 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3644 )
فهرست مقالات شماره 96، سال 50، تابستان 1386 ( 3438 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3360 )
فهرست مقالات شماره 91 بهار 85 ( 3276 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3276 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3209 )
فهرست مقالات شماره ۹۲ تابستان ۸۵ ( 3066 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3020 )
فهرست مقالات شماره ۹۰زمستان۸۴ ( 2848 )
فهرست مقالات مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 53، شماره 4، زمستان 89 ( 2767 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2679 )

مجله دانشکده پزشکی مشهد>شماره 94_ سال49-  زمستان 85>خلاصه فارسی مقاله
 
 

مقاله اصلی

مقایسه نتايج درمان کم خونی با اریتروپویتین در بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی

*فاطمه ناظميان1MD، مسیح نقیبی2MD

1استاديار فوق تخصص داخلي(کليه)، 2دانشیار فوق تخصص داخلي (کليه)

تاريخ دريافت: 14/6/85 - تاريخ پذيرش:20/10/85

خلاصه

مقدمه: آنمی یکی از مهم ترین عوارض نارسایی مزمن کلیه می باشدکه منجر به اختلالات پاتوفیزیولوژیک فراوانی در این بیماران می شود. هدف از انجام این مطالعه، تاثیر روش دیالیز بر میزان پاسخ بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه که تحت درمان با اریتروپویتین هستند، می باشد.

روش کار: اين مطالعه توصيفی – مقطعی در سال 1384 در بخش دياليز بيمارستان امام رضا (ع) انجام شده است.در اين مطالعه 53 بیمار تحت همو دیالیز و 47 بیمار تحت دیالیز صفاقی مورد مطالعه قرار گرفتند. از کليه بيماران قبل از مطالعه سطوح هموگلوبین، هماتوکریت، آهن سرم، اشباع ترانسفرین، کلسیم، فسفر، فریتین، آلبومین سرم و PTH اندازه گیری شد. آزمایشات فوق پس از شش ماه از شروع دیالیز در همه بیماران دوباره تکرار گرديد. بيمارانی که هموگلوبین کمتر از mg/dl11 داشتند تحت درمان با اریتروپویتین با دوز کم (unit/kg/week100 تا 50) قرار گرفتند. مشخصات فردی، نتايج آزمايشگاهی در پرسشنامه ثبت شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی و برای مقايسه داده ها از آزمون تی و کای اسکوئر استفاده گرديد.

نتایج: در بیماران دیالیز صفاقی سطوح هموگلوبین از 2/0- +/ 7/8 به 67/1- +/ 87/10 (05/0 >p) و هماتوکریت از1/1- +/ 3/25 به92/4- +/ 76/32 (05/0 >p) رسید ودر بیماران دیالیزی سطوح هموگلوبین از6/0- +/ 7/8 به87/1- +/ 25/9(05/0 >p) و هماتوکریت از3/2- +/ 7/25 به22/6- +/ 07/28 (05/0 >p) رسید. میزان اریتروپیتین مصرفی نیز در بیماران تحت دیالیز صفاقی کمتر از بیماران تحت درمان با همودیالیز بود. (8 -+/ 92 و18- +/ 72 واحد به ازای کیلوگرم وزن بدن در هفته با 01/0 >p). فریتین در انتهای مطالعه در بیماران همودیالیزی 25/420- +/25/694 و در بیماران دیالیز صفاقی 65/305 -+/ 91/345 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. در 77 درصد بیماران همودیالیزی و49 درصد بیماران دیالیز صفاقی آهن وریدی استفاده شده بود.

نتیجه گيری: کم خونی بیماران تحت درمان دیالیز صفاقی، بهتر از بیماران همودیالیزی کنترل می شود و با استفاده از میزان کمتر اریتروپویتین در این بیماران می توان به هموگلوبين مورد نظر رسید.

کلمات کليدی: آنمی، اريتروپويتين، همودياليز، دياليز صفاقی

*مشهد- بیمارستان امام رضا (ع) – بخش داخلی – نويسنده رابط

فاکس: 8512666 - E-mail: fatemeh_nazemian@yahoo.ca

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 30/01/86 ساعت 22:57

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.