اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما در مورد وبگاه این مجله چیست؟

عالی 80.9%
خوب 9.6%
متوسط 1.5%
ضعیف 6.2%
1.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله دانشکده پزشکی ( 52606 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله دانشکده پزشکی مشهد ( 15541 )
آرشيو ( 13617 )
راهنمای نويسندگان ( 6729 )
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد> سال 52، شماره 2، پاييز 88> فهرست مقالات ( 5718 )
فهرست مقالات شماره 98، سال 50، زمستان 1386 ( 4417 )
شناسنامه ( 4130 )
فهرست مقالات شماره 95، بهار 86 ( 3966 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3963 )
فهرست مقالات شماره ۹۳ پائيز ۸۵ ( 3938 )
فهرست مقالات شماره 94 زمستان 85 ( 3919 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3919 )
هيات تحريريه ( 3818 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3643 )
فهرست مقالات شماره 96، سال 50، تابستان 1386 ( 3438 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3360 )
فهرست مقالات شماره 91 بهار 85 ( 3276 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3275 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3209 )
فهرست مقالات شماره ۹۲ تابستان ۸۵ ( 3066 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3020 )
فهرست مقالات شماره ۹۰زمستان۸۴ ( 2848 )
فهرست مقالات مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 53، شماره 4، زمستان 89 ( 2767 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2679 )

مجله دانشکده پزشکی مشهد>شماره 91- سال49-  بهار 85>خلاصه فارسی مقاله

 

 

مقاله اصلی

بررسي نتايج بلوك ساب پوبيك در جراحي ختنه

دكتر محمد غروي1، دكتر مهران هيرادفر2، دكتر عليرضا سبزواري3

تاريخ دريافت: 11/12/83 - تاريخ پذيرش: 9/9/84

 

خلاصه

مقدمه: ختنه شايعترين عمل جراحي است كه صورت مي گيرد (1). جراحي هاي سطحي روي اندام تناسلي پسر ها به ويژه ختنه معمولا با درد متوسط تا زياد بعد از عمل جراحي همراه است. ختنه در حين بيهوشي نيز مي تواند موجب تحريكات شديدي شود. روش هاي مختلفي جهت بيهوشي اين بيماران توصيه شده است. به نظر مي رسد كه اضافه كردن بلوك هاي پنيس به بيهوشي عمومي، قابل اعتمادترين روش تسكين درد حين و بعد از عمل جراحي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان اثر بخشي روش ساب پوبيك در بلوك اعصاب پشتي آلت در تسكين درد بعد از عمل مي باشد.

روش كار: اين مطالعه توصيفي در مراجعه کنندگان جهت عمل جراحی ختنه در اتاق عمل بيمارستان دكتر شيخ مشهد تابستان 1383 انجام شده است. در اين مطالعه، روش ساب پوبيك براي بلوك عصب پشتي آلت در 58 پسر که جهت انجام ختنه مراجعه کرده بودند بررسي گرديد. اين كار با دو تزريق در فضاي ساپ پوبيك بعد از يك بيهوشي عمومي سبك انجام گرفت. درد بعد از عمل، با دو روش فلکس[1]و ونگ و بيکر[2]و گزارش شفاهي مادر به صورت بدون درد، خفيف متوسط، شديد تا 24 ساعت بعد از عمل بررسي گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني و شاخص ميانگين و انحراف معيار پردازش شد. از آزمون اسپيرمن در تعيين همبستگي اطلاعات استفاده شد.

نتايج: 2 بيمار (4/3 درصد) بعد از عمل از درد متوسط شاكي بودند. ساير بيماران (5/96) تا 24 ساعت بعد از عمل بدون درد بودند. هيچ گونه عارضه اي اتفاق نيفتاد. ارتباطي بين سن و طول سوزن از محل ورود تا محل تزريق وجود نداشت.

نتيجه گيري: اگرچه تجربه با اين روش كم مي باشد ولي بر اساس اين مطالعه و مطالعات قبلي، روش ساب پوبيك موفق ترين و مطمئن ترين روش ايجاد بي دردي در حين و 24 ساعت بعد از عمل در جراحي هاي سطحي پنيس مي باشد كه با كمي تجربه، روش بسيار ساده اي نيز مي باشد.

واژه های كليدي: ختنه، بلوك ساب پوبيك، درد بعد از عمل[1]FLACC

[2]Wong & Baker

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 11/02/86 ساعت 22:56

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.