اخبار

نظرسنجي

نظر کلی شما در مورد وبگاه این مجله چیست؟

عالی 80.9%
خوب 9.6%
متوسط 1.5%
ضعیف 6.2%
1.7%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مجله دانشکده پزشکی ( 52606 )
ارسال الکترونیکی مقالات مجله دانشکده پزشکی مشهد ( 15541 )
آرشيو ( 13617 )
راهنمای نويسندگان ( 6729 )
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد> سال 52، شماره 2، پاييز 88> فهرست مقالات ( 5718 )
فهرست مقالات شماره 98، سال 50، زمستان 1386 ( 4417 )
شناسنامه ( 4130 )
فهرست مقالات شماره 95، بهار 86 ( 3966 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3963 )
فهرست مقالات شماره ۹۳ پائيز ۸۵ ( 3938 )
فهرست مقالات شماره 94 زمستان 85 ( 3919 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3918 )
هيات تحريريه ( 3818 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3643 )
فهرست مقالات شماره 96، سال 50، تابستان 1386 ( 3438 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3359 )
فهرست مقالات شماره 91 بهار 85 ( 3276 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3275 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3208 )
فهرست مقالات شماره ۹۲ تابستان ۸۵ ( 3066 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3052 )
خلاصه فارسی مقاله ( 3019 )
فهرست مقالات شماره ۹۰زمستان۸۴ ( 2848 )
فهرست مقالات مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال 53، شماره 4، زمستان 89 ( 2767 )
خلاصه فارسی مقاله ( 2678 )

 

 
 

خونريزي داخل بطني به دنبال ضربه هاي غيرنفوذي مغز

                                                                                             

دکتر محمد رضا احصائي1 دکتر غلامرضا بهادرخان2 دکتر فريبرز ثميني3

 
تاريخ دريافت: 15/12/83 - تاريخ پذيرش: 9/9/84
خلاصه

مقدمه : قبل از ورود سي تي اسکن به عرصه تصوير برداري مغز تشخيص خونريزي داخل بطني[1]بندرت داده مي شد و اکثر موارد کشنده بود ولي امروزه خونريزي داخل بطني با کمک سي تي اسکن به راحتی داده مي شود. پيش آگهي اين بيماران بد بوده و اکثرا با ضايعات ديگر همراه هستند و موارد خالص بندرت ديده مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي خونريزيهاي داخل بطني به دنبال ضربه هاي غير نفوذي مغز انجام شده است.

روش کار: اين مطالعه توصيفی در سال 83 – 1382 در بيماران با ضربه مغزی شديد که در بخش مراقبتهای ويژه بيمارستان شهيد کامياب بستری بودند انجام شده است. 28 بيمار که خونريزی داخل بطنی تروماتيک با يا بدون ضايعات ديگر داشته اند مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخيص قطعی خونريزی با سی تی اسکن که بلافاصله و يا حداکثر شش ساعت بعد از بستری داده شده است. مشخصات فردی، علائم بالينی، نتايج اسکن در پرسشنامه ای جمع آوری گرديد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش شده است.

نتايج: بيشتر بيماران در محدوده سني30-21 سال بوده و در اکثر به علت حوادث موتوري[2]مصدوم شده اند. از مجموع بيماران با خونريزي داخل بطني 5 بيمار (18%) منحصرا تنها در بطن خونريزي داشته و بقيه همراه با آسيب هاي ديگر مثل خونريزي داخل پارانشيم[3]هموراژي تحت عنکبوتيه[4]کوفتگي مغزي[5]و خونريزي زير سخت شامه اي[6]بوده اند. هيدروسفالي حاد پديده نادري است که فقط در يک بيمار ديده شده است (6/3%). 82% بيماران در بدو ورود سطح هوشياري پائين داشته که بر مبناي معيار گلاسکو[7]کمتر از 8 بوده است. مرگ و مير بالا و معادل 61% بوده است. 4 بيمار درمان جراحي داشته که همگي فوت نموده اند و از 8 بيماري که زنده مانده اند هيچ کدام اقدام جراحي نداشته اند.

نتيجه گيري: خونريزي داخل بطني ضربه اي به صورت نادر در ضربه هاي غير نفوذي شديد جمجمه ديده مي شود و معمولا با آسيب هاي ديگر مغزي همراه است و پيش آگهي بدي براي اين بيماران انتظار ميرود. مرگ ومير بسته به ضايعات همراه متفاوت است و تاثير جراحي بارز نمي باشد.

واژه های کليدي: خونريزي داخل بطني، ضربه مغزي شديد، معيار گلاسکو


1- مشهد، بيمارستان شهيد کامياب بخش جراحي مغز و اعصاب - دانشيار - نويسنده رابط - تلفن  8592121 - همراه  09151155803

E_mail:ehsaei@gmail.com

2- مشهد، بيمارستان شهيد کامياب بخش جراحي مغز و اعصاب – دانشيار

3 – مشهد، استاديار جراحي مغز و اعصاب[1]Intraventricular hemorrhage (IVH)

[2]Mor Vehicles Accident (MVA)

[3]Intracerebral Hemorrhage (ICH)

[4]Subarachnoid Hemorrhage (SAH)

[5]Cerebral Contusion

[6]Subdural hematoma (SDA)

[7] Glasgow Coma Scale (GCS)

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 02/11/85 ساعت 22:55

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه، روبروي خيابان کفايي، مرکز جامع ديابت، دفتر مجله دانشکده پزشکي مشهد کد پستی: 9137913316 تلفن و نمابر: 8533630 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: MJMS@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.