اخبار

نظرسنجي

مایلید چه مطالبی را بیشتر در سایت دانشکده ببینید

قوانين و آئين نامه ها 19.1%
صورتجلسات 4.0%
راهنماي گروهها وافراد 27.4%
اخبار و تازه ها 32.1%
پژوهش و آموزش 17.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پزشکی مشهد ( 597818 )
متن مناجات شعبانیه متن مناجات شعبانيه ( 56859 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 52087 )
اداره آموزش دانشکده پزشکي ( 50118 )
گروه های بالینی ( 47830 )
آموزش علوم پایه ( 42786 )
گروه های علوم پایه ( 37718 )
گروههای آموزشی بالينی ( 31034 )
دريافت فايل ( 30189 )
گروه های بالینی ( 30164 )
معاونت پژوهشي در دانشكدة پزشكي ( 29345 )
آموزش فیزیوپاتولوژی ( 25999 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 25689 )
راهنماي نگارش پايان‌نامه ( 24491 )
خوش آمديد به واحد تحصيلات تکميلي ( 22781 )
پزشکی عمومی ( 22689 )
دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي مشهد ( 21959 )
برنامه آموزشي کلی دانشجويان پزشكي ( 20047 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 20001 )
آموزش کارآموزی ( 19638 )
صفحه اختصاصي دانشجويان جديد الورود ( 17882 )
معاونت آموزشي تحصيلات تکميلي ( 16912 )
فهرست آیین نامه آموزشی پزشکی عمومی ( 16122 )
واحد آموزش تخصصي و فوق تخصصي ( 15908 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 14139 )

81-   واحدی نسیم، امیری صدیقه، بسکابادی محمدحسین. بررسی اثر محافظتی عصاره سیاه دانه به تنهایی و در ترکیب با

دگزامتازون روی پاسخ دهی زنجیره تراشه و تغییرات التهابی ریه خوکچه های هندی در معرض سولفورد موستارد قرار گرفته. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور1386، ص 17.

82-   شافعی محمد ناصر، بسكابادی محمد حسین، شکیبا ابولفضل ، هادی سنگ سفیدی.  بررسی اثرات زعفران بر قدرت

انقباضی و تعداد ضربان قلب جدا شده خوكچه هندی و بررسی مكانیسم احتمالی این  گیاه بر كانالهای كلسیمی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 26.

83-   اصلانی محمد رضا، بسكابادی محمد حسین. بررسی اثر اتساعی  عصاره های گیاهان زعفران و مرزه بر زنجیره تراشه

خوكچه هندی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 30.

84-    تابعی تکتم، بسكابادی محمد حسین، رخشنده حسن، موسوی زهرا، غلامی ملیحه. مکانیسم احتمالی اثرات اتساعی اجزاء

گیاه گل محمدی بر زنجیره تراشه خوکچه هندی . هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 35.

85-    فرهادی حامد، بسكابادی محمدحسین، پاسخ دهی مجاری تنفسی افراد سیگاری به متاكولین.هیجدهمین کنگره فیزیولوژی

و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور1386، ص 129.

86-    احمد زاده  حسین، نعمتی حبیب ا...، بسکابادی محمد حسین. بررسی اثر تحریکی عصاره آبی الکلی زعفران و سافرانال

بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکجه هندی.  هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 180. .

87-   جندقی پرستو، بسکابادی محمدحسین. بررسی پاسخ دهی تراشه جداشده خوكچه هندی در معرض قرار گرفته با دود

سیگار به متاکولین و میزان مهار گیرنده های موسکارینی بوسیله آتروپین. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386،ٌ 181.

88-   بسکابادی مرتضی، بسكابادی محمد حسین. تست های عملکرد ریه رانندگان اتوبوس ایرانی در مقایسه با افراد سالم.

هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 181.

89-   جوان حامد، بسکابادی محمد حسین، رخشنده حسن. بررسی اثر پیشگیرنده گیاه ساه دانه بر بیماری آسم.  هیجدهمین

کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 181.

90-   حکمت رضا، بسکابادی محمد حسین، خواجوی ابوالفضل، نظری اشرف. اثر همودیالیز بر تست های عملکرد ریه و علائم

تنفسی در بیماران همودیالیز مزمن.  هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 182.

91-   خادم رضاییان مجید، شفیعی سارا، شفیعی عرب سیده شاهیده، نوابی سید ایمان،  بسكابادی محمد حسین. تستهای

عملکرد ریوی و علایم تنفسی وابسته به کار در نجارهای ایرانی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 182.

92-   خضرلو سمیه،  بسکابادی محمدحسین، رحیمی، دهنوی، رضایی طلب فریبا. اثر درمان بیماران آسمی مطابق

دستورالعمل GINA بر  تست های عملكردی ریه ی آنها. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 183.

93-   ریحانی امیررضا،  بسکابادی محمدحسین،  رحیمی، دهنوی د، رضایی طلب فریبا. اثر درمان بیماران آسمی مطابق

دستورالعمل GINA بر روی تست های عملكردی ریه ی آنها. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور1386.، ص 183.

94-    خضرء هبه، ازدکی ناهید ، بسكابادی محمد حسین بررسی اثر روش استفاده داروهای استنشاقی بر پاسخ اتساعی

اسپری سالبوتامول در بیماران آسمی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 183.

95-    صفاری زاده فاطمه، شفیعی سارا - شفیعی عرب سیده شاهیده -نوابی سید ایمان - خادم رضاییان مجید، بسكابادی

محمد حسین . تستهای عملکرد ریوی و علایم تنفسی وابسته به کار در چاپگرهای ایرانی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 184.

96-    شیر محمدی بتول، بسكابادی محمد حسین، رخشنده حسن، شافعی محمد ناصر. بررسی اثر ضد سرفه عصاره  آبی گیاه

گل محمدی بر خوكچه هندی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 184.

97-   طاهری احسان، احمدی سینا، حسن زاده علیزطا، ابراهیمی کلثوم، سودابه ملیح, و بسكابادی محمد حسین. تست های

عملکرد ریه و علائم آلرژیک و تنفسی در نانوایان ایرانی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور1386، ص 184.

98-   قاسم زاده محبوبه، بسكابادی محمد حسین. بررسی اثر مهاری عصاره آبی- الکلی زعفران بر گیرنده های هیستامینی

زنجیره تراشه خوکچه هندی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور1386، ص 185.

99-   عزیزی هدا، کیانی سحر، بسكابادی محمد حسین. بررسی اثر مهاری زیره سبز بر کانالهای کلسیمی زنجیره تراشه

خوكچه هندی . هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور1386، ص 185.

100-   نعمتی علی، واحدی نسیم، امیری صدیقه، بسكابادی محمد حسین. بررسی اثر مهاری عصاره آبی- الکلی زعفران بر

گیرنده های موسکارینی زنجیره تراشه خوکچه هندی. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 186.

101-   نظری اشرف، بسكابادی محمد حسین. هاشمی نسترن. شاکری محمد تقی ، کابلی هادی. اختلالات تنفسی در آرایشگران

خانم شهر مشهد. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 186.

102-   وطن پرست آلاله، بسكابادی محمد حسین، پارسائی حیدر، صابری زهرا. بررسی اثرات عصاره آبی الکلی گل محمدی

بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جدا شده خوكچه هندی . هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 217.

103-   هواخواه شهرزاد، بسكابادی محمد حسین. مقایسه تست های عملکرد ریه لوکوموتیورانان ایرانی با افراد سالم

هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 248.

104-   یاوری فاطمه ،سلیمی نجمه، پور نرگس محسن ، تکلو لیلا و بسکابادی محمدحسین. بررسی اثر برنکودیلاتوری گیاه

سیاه دانه بر مجاری تنفسی بیماران آسمی  هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور 1386، ص 249.

105-   واحدی احسان، امیری صدیقه، واحدی نسیم، بسکابادی محمدحسین. بررسی اثر محافظتی ویتامین E روی پاسخ دهی

زنجیره تراشه و تغییرات التهابی ریه خوکچه های هندی در معرض سولفورد موستارد قرار گرفته. هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی مشهد 8-4 شهریور1386، ص 249.

106-   بسكابادي محمد حسين، دهقاني حميده و فرهادي حامد. مقايسه تستهاي عملكرد  ريوي  وپاسخ دهی مجاری تنفسی 

بين  افراد  سيگاري وغيرسيگاري. اولین کنگره کشوری دخانیات و سلامت. 1386، ص 58.

107-   نعمتی علی، بسکابادی محمد حسین. بررسی اثر سافرانال بر گیرنده های موسکارینی زنجیره تراشه خوکچه هندی.

همایش بین المللی زعفران، داروی گیاهی هزاره سوم. 1388، س3.

108-   بسكابادي محمد حسين. اثر فارماکولوژیک عصاره آبی- الکلی زعفران بر سیستم تنفسی. همایش بین المللی زعفران،

داروی گیاهی هزاره سوم. 1388، س9.

109-   قاسم زاده محبوبه، بسكابادي محمد حسين. بررسی اثر مهاری عصاره آبی- الکلی زعفران بر گیرنده های هیستامینی

زنجیره تراشه خوکچه هندی، (شواهد بیشتر). داروی گیاهی هزاره سوم. 1388، پ 49.

110-   بسكابادي محمد حسين. بررسی اثر اتساعی عفران بر عضله صاف نای و مکانیسم های احتمالی آن. کنگره ملی

زعفران. 1388، ص .

111-   بسكابادي محمد حسين. بررسي اثرعصاره الکلي زعفران بر قدرت انقباضي و تعداد ضربان قلب جدا شده خوكچه

هندي. کنگره ملی رعفران. 1388، ص .

112-   بسکابادی محمدحسین. ویژگی های فیزیو پاتولوژیکی انسانها و خوکچه های هندی در معرض سولفورد موستارد قرار

گرفته و درمان احتمالی آنها. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388.

113-   بسكابادي محمد حسين، اصلانی محمد رضا، حسینی سیده معصومه. بررسي مکانیسم اثر اتساعي  عصاره هاي گياه

زعفران بر زنجيره تراشه خوكچه هندي. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388.

114-   بسكابادي محمد حسين، جندقی پرستو، شاه محمدی مهر جردی سکینه. بررسي مکانیسم اثر اتساعي  کارواکرول بر

زنجيره تراشه خوكچه هندي. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388.

115-   بسكابادي محمد حسين ، منصوری فریبا، شافعی محمد ناصر و بسکابادی مرتضی. پاسخ دهي مجاري تنفسي بیماران

مبتلا به COPD به سالبوتامول. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388.

116-   بسكابادي محمد حسين ، قاسم زاده محبوبه. بررسی اثر مهاری سافرانال استخراج شده از زعفران  بر گیرنده های

هیستامینی زنجیره تراشه خوکچه هندی. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388.

117-   بسكابادي محمد حسين ، نعمتی علی. اثر ادجوانتهای طبیعی بر روی پاسخدهی تراشه و سلولهای خونی مایع لاواژ ریه در خوکچه  هندی حساس شده. نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی 1388.

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 28/04/90 ساعت 08:06

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد ،ميدان آزادي، داخل مجموعه پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي، کدپستي:8564-917794 تلفن: 38828888 0511 نمابر: 38828560 پست الكترونيك: med.faculty@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.