اخبار

نظرسنجي

مایلید چه مطالبی را بیشتر در سایت دانشکده ببینید

قوانين و آئين نامه ها 19.1%
صورتجلسات 4.0%
راهنماي گروهها وافراد 27.4%
اخبار و تازه ها 32.1%
پژوهش و آموزش 17.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پزشکی مشهد ( 597965 )
متن مناجات شعبانیه متن مناجات شعبانيه ( 56895 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 52095 )
اداره آموزش دانشکده پزشکي ( 50130 )
گروه های بالینی ( 47853 )
آموزش علوم پایه ( 42795 )
گروه های علوم پایه ( 37736 )
گروههای آموزشی بالينی ( 31037 )
دريافت فايل ( 30200 )
گروه های بالینی ( 30170 )
معاونت پژوهشي در دانشكدة پزشكي ( 29358 )
آموزش فیزیوپاتولوژی ( 26016 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 25696 )
راهنماي نگارش پايان‌نامه ( 24521 )
خوش آمديد به واحد تحصيلات تکميلي ( 22789 )
پزشکی عمومی ( 22698 )
دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي مشهد ( 21966 )
برنامه آموزشي کلی دانشجويان پزشكي ( 20072 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 20016 )
آموزش کارآموزی ( 19648 )
صفحه اختصاصي دانشجويان جديد الورود ( 17886 )
معاونت آموزشي تحصيلات تکميلي ( 16920 )
فهرست آیین نامه آموزشی پزشکی عمومی ( 16126 )
واحد آموزش تخصصي و فوق تخصصي ( 15916 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 14146 )

دانشكده پزشكي >برنامه آموزشي

شرايط لازم براي ورود به دانشكده پزشكي عبارتند از:

پذيرفته شدن در آزمون ورودي مربوطه ، داشتن ديپلم كامل متوسطه مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش از داخل يا خارج كشور و سلامت تن و روان طول مدت تحصيل در رشته پزشكي 7 سال است . حداكثر مدت مجاز براي تحصيل پزشكي 10 سال و تعداد واحدهاي دوره علوم پايه 92 واحد ، دوره فيزيوپاتولوژي 33 واحد ، دوره كارآموزي 96 واحد ، دوره كاروزي 72 واحد و پايان نامه 6 واحد مي باشد.
دوره علوم پايه :
هدف از آموزش در اين مرحله ، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك در حالت سلامت بدن ، همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماريزا و ميكانيسم هاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجويان با اصول ومسائل بهداشتي است و طول مدت آن 5 ترم مي باشد.
دوره فيزيوپاتولوژي:
دانشجويان پس از شركت و موفقيت در آزمون جامع علوم پايه وارد اين دوره مي شوند. هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است كه ضمن ارائه مباني فيزيولوژيك به دانشجو ، او را با مكانيسم بيماري ها ، عوامل موثر در بروز آنها ، تظاهرات بيماري ها و تشخيص به طريق تحليل گرانه آشنا نمايند . در اين دوره دروس نشانه شناسي ،‌فيزيوپاتولوژي  و فارماكولوژي ارائه مي شوند . طول مدت اين دوره يك سال است
دوره كارآموزي باليني(استاژري):   
هدف از اين مرحله تشخيص بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي و بدست آوردن تواناييهاي لازم در بكار بردن انديشه ، ايجاد استقلال و توان تصميم گيري منطقي و صحيح در برخورد با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري و درمان مي باشد. در اين مرحله دانشجو دربيمارستان و بالين بيمار آموزشهاي لازم را فرا مي گيرد. طول مدت اين دوره 21 ماه است و شرط ورود به دوره كاروزي ، شركت در آزمون پيش كارزوي در پايان دوره كارآموزي است (دروس كارآموزي).
دوره  كارورزي باليني(انترني):
هدف از اين دوره پرورش مهارتها تقويت تصميم گيري و افزايش اتكا به نفس دانشجو از طريق روياروي با مسائل بهداشتي و درماني و واگذاري مسئوليت  امور بهداشتي درماني به وي مي باشد دانشجو به طور مستقيم با بيماران در تماس است و با انجام معاينات باليني و دستورالعمل آزمايشات پاراكلينيك به تشخيص رسيده، به درمان بيمار مي پردازد. اين فعاليت ها ممكن است همگي تحت نظر اساتيد و دستياران مربوطه صورت مي گيرد. طول مدت اين دوره 18 ماه مي باشد. (دروس كارورزي)
پايان نامه :
تهيه پايان نامه بخش دوره دكتري است كه طي آن دانشجو موظف است دري يكزمينه مربوطه به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما كه به پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد راهنما كه به پيشنهاد دانشجو و موافقت تعيين مي شود به تحقق بپردازد. ارزشيابي پايان نامه توسط هيات داوران متشكل از استاد راهنما و حداقل دو عضو هيات علمي با محقيقان ، متخصصان و صاحبنظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه صورت مي گيرد.
دوره دستياري:
بعد از پايان دوره عمومي داوطلبان در امتحان به رشته تخصصصي شركت كرده و وارد رشته مورد علاقه خود مي شوند. طول دوره رشته هاي تخصصي 3تا5 سال است كه بر حسب نوع رشته در جداول رشته ها و مقاطع تحصيلي علوم باليني آورده شده است.
چگونگي برگزاري امتحان گواهينامه تخصصي:
آزمون گواهينامه غالبا در تيرماه هر سال به صورت كتبي و به طور متمركز   در دانشگاههاي كشور برگزار مي شود. دستياران سال پاياني هر دوره پس از شركت و موفقيت در آزمون درون دانشگاهي توسط گروههاي آموزشي مربوطه به دانشكده معرفي مي شوند تا ترتيب شركت آنها در آزمون سراسري داده شود . شرط موفقيت در اين آزمون كسب سه حداقل نمره برابر جدول زير است:    

جدول نمرات ارتقا براي دوره هاي سه ساله

حداقل نمره كل

حداقل نمره دانشگاه

حداقل نمره كتبي سراسري

ارتقاي سال

180

90

60

1به2

195

90

75

2به3

210

90

90

3به3

 

جدول نمرات ارتقا براي دوره هاي چهار ساله

حداقل نمره كل

حداقل نمره دانشگاه

حداقل نمره كتبي سراسري

ارتقاي سال

180

90

60

1به2

190

90

70

2به3

220

90

80

3به4

210

90

90

4به4

جدول نمرات ارتقا براي دوره هاي پنج ساله

حداقل نمره كل

حداقل نمره دانشگاه

حداقل نمره كتبي سراسري

ارتقاي سال

180

90

60

1به2

190

90

70

2به3

200

90

80

3به4

205

90

85

4به5

210

90

90

5به5

پس از موفقيت در آزمون گواهينامه، دستيار به عنوان متخصص در رشته مربوطه تلقي مي شود.

چگونگي برگزاري امتحان دانشنامه تخصصي (بورد):

قبول شدگان مقطع گواهينامه مي توانند به طور داوطلبانه براي شركت در آزمون دانشنامه تخصصي كه شهريور ماه هر سال برگزار ميشود، اقدام كنند. شرط موفقيت در آزمون گواهينامه كسب حداقل 70 درصد نمرات كتبي و شفاهي آزمون است.

چنين دستياري فارغ التحصيل مقطع دانشنامه شناخته خواهد شد و قادر خواهد بود تحت شرايطي به عنوان هيات علمي يا براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر (فلوشيپ، دوره فوق تخصصي) پذيرفته شود.

داوطلباني كه در آزمون كتبي دانشنامه هر سال قبول شوند ولي حدنصاب لازم را از نمره شفاهي كسب نكنند، مي توانند سال بعد مجددا داوطلب شركت در آزمون شفاهي شوند. اعتبار قبولي در آزمون كتبي 5 سال است.

 

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 08/11/86 ساعت 22:22

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد ،ميدان آزادي، داخل مجموعه پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي، کدپستي:8564-917794 تلفن: 38828888 0511 نمابر: 38828560 پست الكترونيك: med.faculty@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.