اخبار

نظرسنجي

مایلید چه مطالبی را بیشتر در سایت دانشکده ببینید

قوانين و آئين نامه ها 19.1%
صورتجلسات 4.0%
راهنماي گروهها وافراد 27.4%
اخبار و تازه ها 32.1%
پژوهش و آموزش 17.4%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده پزشکی مشهد ( 597021 )
متن مناجات شعبانیه متن مناجات شعبانيه ( 56746 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 52051 )
اداره آموزش دانشکده پزشکي ( 49998 )
گروه های بالینی ( 47685 )
آموزش علوم پایه ( 42739 )
گروه های علوم پایه ( 37620 )
گروههای آموزشی بالينی ( 30977 )
دريافت فايل ( 30146 )
گروه های بالینی ( 30129 )
معاونت پژوهشي در دانشكدة پزشكي ( 29263 )
آموزش فیزیوپاتولوژی ( 25963 )
آموزش تخصصی و فوق تخصصی ( 25667 )
راهنماي نگارش پايان‌نامه ( 24343 )
خوش آمديد به واحد تحصيلات تکميلي ( 22732 )
پزشکی عمومی ( 22599 )
دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكي مشهد ( 21912 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 19868 )
برنامه آموزشي کلی دانشجويان پزشكي ( 19866 )
آموزش کارآموزی ( 19590 )
صفحه اختصاصي دانشجويان جديد الورود ( 17817 )
معاونت آموزشي تحصيلات تکميلي ( 16869 )
فهرست آیین نامه آموزشی پزشکی عمومی ( 16083 )
واحد آموزش تخصصي و فوق تخصصي ( 15858 )
كتابخانه دانشكده پزشكي ( 14105 )

موضوع تدریس: فیزیولوژی خون

پیش نیاز : تشریح و فیزیولوژی سلول                    گروه هدف: دانشجویان پزشکی

مدت تدریس: 6 ساعت                              محل اجرا: گروه فیزیولوژی

مدرسین: گروه فیزیولوژی

 

هدف کلی:

شناخت و اشراف دانشجو بر اعمال فیزیولوژی

 

اهداف ویژه:

داشنجویان  پس از طی دوره درس باید بتوانند:

1-      اجزاء خون را لیست نموده وهر یک را شرح دهند.

2-      محل خونسازی و مراحل تکاملی سلولهای خونی را بیان کنند.

3-   تعداد، انواع و میزان درصد هر نوع گلبول سفید، تغییرات غیرطبیعی تعداد گلبول های سفید و اعمال فیزیولوژیک آنها را شرح دهند.

4-   تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، اعمال فیزیولوژیک، عمر و تنظیم تولید گلبول های قرمز و تغییرات غیرطبیعی آنها را توضیح بدهند.

5-      انواع گروه های خونی، میزان درصد هر نوع ، آگلوتینین ها و آگلوتینوژنها و توارث گروههای خونی، را شرح دهند.

6-      اریتروبلاستوز جنینی، را توضیح بدهند.

7-      انتقال خون و واکنش های انتقال خون غیر متجانس را بیان نمایند.

8-      تعداد، اندازه و فیزیولوژی پلاکت ها، بندآمدن خونریزی موقت و دائم را توضیح دهند.

9-   انواع فاکتورهای مؤثر بر انقعاد، مراحل انعقاد،عوامل ضد انعقادی و اختلالات مکانیسم های بند آمدن خونریزی را توضیح دهند.

 

فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

1-      تعریف خون

2-      بیان اجزاء خون (سلولهای خونی وپلاسما)

3-   خونسازی شامل محل خونسازی (ساخته شدن سلولهای خونی) دورهای خونسازی، تکامل سلولهای خونی و عوامل مؤثر بر تکامل این سلولها

4-   گلبولهای سفید: تعداد، انواع و میزان هر نوع، تغییرات غیر طبیعی تعداد گلبولهای سفید (افزایش یا کاهش) فیزیولوژی گلبول های سفید (ایجاد سیستم محافظتی بدن به شکل سیستم بیگانه خواری و سیستم ایمنی)

5-   گلبول های قرمز: تعداد ، شکل ، اندازه، نقش فیزیولوژیک، هموگلوبین، هماتوکریت و سایر معیارهای هموگلوبین (سنتز ، انواع و متابولیسم آن) عمر گلبولهای قرمز و یرقان، تنظیم تولید گلبولهای قرمز، تغییرات غیرطبیعی تعداد گلبولهای قرمز: آنمی و انواع آن و پلسی سیتمی

6-   گروههای خونی: اساس تقسیم خون به گروههای مختلف و انواع مختلف گروههای خونی گروههای سیستم ABO، آگلوتنین ها و آگلوتینوژنها، ژنتیک و توارث آنها، گروههای سیستم RHو اریتروبلاستوز جنینی، انتقال خون و نارسایی حاد کلیه در نتیجه انتقال خون غیرمتجانس.

7-   بندآمدن خونریزی (هموستئاز) : پلاکتها، تعداد، اندازه ، عمر و فیزیولوژی آنها، بندآمدن خونریزی موقت ودائم، عوامل مؤثر بر انعقاد خون و مراحل انعقاد و بندآمدن خونریزی ، عوامل ضدانعقادی و دستجات مختلف آنها، اختلالات مکانیسم های بندآمدن خونریزی (خونریزی خودبخودی، ترومبوز و آمبولی)

 

روش تدریس:

سخنرانی، پرسش و پاسخ.

 

وظایف و تکالیف دانشجو:

1-      حضور منظم در جلسات

2-      مطالعه مباحث ارائه شده ومشارکت فعال در بخش ها

 

روش ارزشیابی دانشجو:

3-      آزمون میان ترم با سئوالات چهارگزینه ای، تشریحی کوتاه پاسخ و گسترده پاسخ 30 درصد نمره

4-      آزمون پایان ترم مشابه آزمون میان ترم 60 درصد نمره

5-      مشارکت فعال در کلاس 10درصد نمره

 

منابع مطالعه :

-         معرفی نشده است.

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 16/03/87 ساعت 20:17

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد ،ميدان آزادي، داخل مجموعه پرديس دانشگاه، دانشكده پزشكي، کدپستي:8564-917794 تلفن: 38828888 0511 نمابر: 38828560 پست الكترونيك: med.faculty@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.