اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بر كداميك از موارد زير بايد نظارت بيشتري انجام شود؟

ستاد مركزي دانشگاه 18.1%
دانشكده ها 17.3%
مراكز بهداشت مشهد 6.9%
بيمارستان ها مشهد 26.1%
شبكه بهداشت و درمان شهرستان ها 28.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5141596 )
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 3080879 )
صدور کارت تغذيه ( 940563 )
روزنامه هاي ايران ( 849327 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 802996 )
اموزش ( 801497 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 757635 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748011 )
گروه آموزش کارکنان ( 658746 )
دانشکده پزشکی مشهد ( 598041 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549082 )
راهنماي استفاده از سايت نوبت دهي اينترنتي مركز قائم ( 541002 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527734 )
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص) مشهد ( 525250 )
چگونه نفخ معده را برطرف نماييم ؟ ( 524299 )
مركزآموزشي،پ‍ژوهشي و درماني امام رضا(ع) ( 497989 )
ويژه دانشجويان ( 488807 )
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 473802 )
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435467 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 433943 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 421340 )
بيمارستان امام رضا (ع) ( 399242 )
صفحه اصلي مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم-عج ( 384999 )
صفحه اصلی سایت معاونت توسعه ومدیریت منابع (قبلي) ( 378441 )
ثبت نام استخر شهيد شاديفر دانشگاه ( 376013 )

 
ستاد شاهد و ايثارگر> طرح استاد مشاور
 
 
طرح استاد مشاور
 

اهداف:

هدف كلي
بهبود وضعيت آموزشي، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان شاهد
 
اهداف جزئي
1. شناسايي زمينه هاي آسيب پذيري دانشجويان شاهد و پيشگيري از بروز مشكلات آموزشي و رفع موانع موجود
2. هدايت، كنترل و ارزيابي مستمر وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد
3. مساعدت و حمايت منطقي و مبتني بر خود باوري دانشجويان شاهد داراي مشكل
4. شناسايي عوامل غير آموزشي مؤثر بر وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و تلاش در جهت رفع آنها

سازمان اجرايي:

1. اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارتين.

2. ستادهاي شاهد و ايثارگر دانشگاهها.

3. اساتيد مشاور و شوراي مربوطه

4. ادارات آموزش دانشكده ها و دانشگاهها

5. اداره كل آموزش عالي بنياد شهيد انقلاب اسلامي

6. ادارات كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استانها

راهبردها:

1. نظارت مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان با استفاده از پرونده آموزشي آنها

2. ايجاد ارتباط صميمانه براي شناسايي استعدادها و نيازهاي تحصيلي، عاطفي و رفاهي دانشجويان

3. تلاش براي يافتن راه حل هاي مناسب در چهارچوب قوانين و امكانات و پيگيري لازم براي كمك به رشد و شكوفايي استعدادها، تعيين نيازها و رفع موانع

جايگاه استاد مشاور:

1. استاد مشاور همان نقش استاد راهنماي تحصيلي را دارد كه علاوه بر اجراي بند يك از راهبردها، به موضوعات مؤثر بر روند تحصيلي دانشجو، مذكور در بندهاي 2 و 3 نيز توجه ويژه خواهد داشت.

2. استاد مشاور دانشجويان شاهد از سوي معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان استاد راهنماي آنان شناخته شده و كليه عمليات ثبت نام، اخذ و حذف واحد اضطراري، حذف ترم، تغيير رشته و انتقال دانشجو بايد به تأييد استاد مشاور برسد. در هر صورت دانشجويان شاهد نبايد استاد راهنماي ديگري غير از استاد مشاور خود داشته باشند.

3. استاد مشاور مسئوليت اجرايي در رفع موانع تحصيلي مانند مسائل رفاهي، علمي، عاطفي، فرهنگي و ... ندارد بلكه با ارجاع به موقع مشكلات به مراجع ذيربط پيش بيني شده در طرح، نقش خويش را در رفع موانع ايفا مي كند.

ويژگيهاي استاد مشاور:

1. عضو هيأت علمي تمام وقت و هم رشته و هم سنخ با رشته دانشجو باشد.

2. علاقمند، دلسوز و متعهد به ارزشهاي انقلاب اسلامي و شهدا باشد.

3. متخلق به اخلاق اسلامي و داراي سعه صدر، مقبوليت و تعهد كاري باشد.

4. توانايي برقراري ارتباط صميمانه با دانشجو را داشته باشد.

شرح وظايف استاد مشاور

1. آشنايي با كليه آيين نامه ها و دستور العمل هاي آموزشي، رفاهي، مشاوره و ... دانشجويان شاهد.

2. آگاهي از وضعيت تحصيلي، روانشناختي و خانوادگي دانشجو قبل از ورود به دانشگاه و پس از آن از طريق پرونده تحصيلي.

3. توجه خاص به دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و توجيه وي نسبت به ويژگي هاي محيط تحصيلي از طريق جلسه معارفه و عنايت خاص به سابقه تحصيلي او در انتخاب واحد.

4. آشنا نمودن دانشجويان با مقررات و قوانين آموزشي و راهنمايي ايشان در خصوص انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس و ... از طريق مذاكره با آنان و تأييد آن به عنوان استاد راهنما.

5. راهنمايي دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطالعه، تشويق به حضور در فعاليت هاي فوق برنامه، همايش ها و اردوهاي فرهنگي.

6. مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اتخاذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي.

7. هماهنگي با واحدهاي ذيربط جهت پيشگيري از افت تحصيلي، مشروطي و اخراج دانشجويان در چهارچوب قوانين آموزشي دانشگاه.

8. ارائه پيشنهاد تغيير گرايش، رشته، محل تحصيل، مرخصي تحصيلي و برگزاري كلاس تقويتي براي رفع مشكل تحصيلي دانشجو با هماهنگي ايشان و ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.

9. شناسايي مسائل و مشكلات غير آموزشي (عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني، اجتماعي و فرهنگي) مؤثر بر سير تحصيلي دانشجو و ارائه گزارش و پيشنهاد به شوراي اساتيد مشاور و ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.

10. هماهنگي با ستاد شاهد دانشگاه به منظور معرفي دانشجو به مراكز مشاوره و روانشناسي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در صورت نياز.

11. شركت در شوراي اساتيد مشاور دانشكده.

12. شركت در گردهمايي ها و كارگاههاي توجيهي ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.

13. اعلام نظر و ارائه پيشنهادات سازنده و مبتني بر تجارب در تغيير روشها، قوانين و دستورالعمل ها به شوراي اساتيد مشاور دانشكده و ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه.

14. آشنايي با سياستهاي كلان و ظرفيتهاي موجود خدمات فرهنگي، رفاهي و معيشتي در بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

15. ارائه گزارش عملكرد بر اساس فرمهاي مربوطه در پايان هر نيمسال تحصيلي.


 آدرس ستاد:‌ مشهد -خیابان سناباد- سناباد 7- ساختمان امور دانشجویی- طبقه چهارم- ستاد شاهد و ایثارگر    تلفن:3-8449102  نمابر:  8449102   پست الکترونيک:  Shahed.Stu@mums.ac.ir 

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 17/06/88 ساعت 01:28

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه،- صندوق پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 3852119-0511نمابر: 051138521119 پست الکترونيک: cg@mums.ac.ir
مشهد، بلوار شهید فکوری، حد فاصل میدان شهید آل شهیدی و میدان شهید جوان، شهرک دانش و سلامت، کدپستی 9177899191 صندوق پستی 345، ساختمان زکریا، طبقه اول
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.