اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بر كداميك از موارد زير بايد نظارت بيشتري انجام شود؟

ستاد مركزي دانشگاه 18.1%
دانشكده ها 17.3%
مراكز بهداشت مشهد 6.9%
بيمارستان ها مشهد 26.1%
شبكه بهداشت و درمان شهرستان ها 28.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5141825 )
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 3082006 )
صدور کارت تغذيه ( 940592 )
روزنامه هاي ايران ( 849336 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 803007 )
اموزش ( 801545 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 757700 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748018 )
گروه آموزش کارکنان ( 658762 )
دانشکده پزشکی مشهد ( 598140 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549098 )
راهنماي استفاده از سايت نوبت دهي اينترنتي مركز قائم ( 541567 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527754 )
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص) مشهد ( 525460 )
چگونه نفخ معده را برطرف نماييم ؟ ( 524526 )
مركزآموزشي،پ‍ژوهشي و درماني امام رضا(ع) ( 498107 )
ويژه دانشجويان ( 488835 )
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 473897 )
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435523 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 433945 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 421342 )
بيمارستان امام رضا (ع) ( 399253 )
صفحه اصلي مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم-عج ( 385099 )
صفحه اصلی سایت معاونت توسعه ومدیریت منابع (قبلي) ( 378450 )
ثبت نام استخر شهيد شاديفر دانشگاه ( 376057 )

حوزه رياست > مديريت امور شاهد و ايثارگر > طرح دانشجوي هميار شاهد و ايثارگر

 
 
طرح دانشجوي هميار شاهد و ايثارگر
 
 
مقدمه

نظر به استقرار سامانه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر و با توجه به حقوق ايثارگران و فرزندان آنان در نقشه جامع علمي سلامت، برنامه افق چشم انداز 1404 و برنامه پنجم توسعه كشور و در راستاي تقويت آئين نامه استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر، اين طرح جهت ارتقاي سطح تحصيلي دانشجويان گروه هدف و با مشاركت دانشجويان برگزيده آنها تدوين گرديده است :

الف: هدف كلي

بهبود وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر با استفاده از توان دانشجويان برگزيده به ويژه شاهد و ايثارگر

ب: اهداف جزئي

1- ارتقاي طرح استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر

2- جذب و مشاركت دانشجويان برگزيده به ويژه شاهد و ايثارگر در فعاليت آموزشي مديريت امور شاهد و ايثارگر

3- ايجاد همگرايي و روحيه اجتماعي در دانشجويان شاهد و ايثارگر

ج: واحد هاي اجرايي

1- ستاد (امور دانشجويان) شاهد و ايثارگر دانشگاه

2- اداره كل آموزشي دانشگاه

3- اساتيد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر

4- رابط آموزشي مديريت امور شاهد و ايثارگر در دانشكده ها

5- مديريت امور(دانشجويان) شاهد و ايثارگر

د: راهبردها

1- شناسايي دانشجويان برگزيده به ويژه شاهد و ايثارگر آماده همكاري با طرح

2- شناسايي دانشجويان مشمول طرح

3- برگزاري دوره و كلاسهاي مهارتهاي زندگي، مطالعه، تست زني و آشنايي با مقررات آموزشي و رفاهي و ديگر مهارتهاي لازم جهت دانشجویان مشمول طرح

4- تهيه جزوات و ساير منابع كمك درسي و نمونه سوالات امتحاني جهت دانشجویان مشمول طرح با كمك دانشجويان برگزيده

5- ايجاد همكاري بين دانشجوي برگزيده، استاد مشاور و رابط آموزشي مربوطه در دانشكده

ه: دانشجويان شاهد و ايثارگر مشمول طرح

1- جديدالورود

2- داراي يك ترم مشروطي اخير(در سال گذشته تحصيلي)

3- مردودي مكرر در دروس تخصصي( به طور متوالی در سه نيمسال گذشته تحصيلي)

4- دانشجوي متقاضي

5- با صلاحديد مديريت امور شاهد و ايثارگر

و) شرایط دانشجويان برگزيده مشمول طرح

1- كليه دانشجويان شاهد و ايثارگر با معدل 16 يا بيشتر (رشته هاي داروسازي و دندانپزشكي و پزشكي) و معدل 17 يا بيشتر(ساير رشته ها)

2- دانشجوي غير شاهد و ايثارگر با معدل هاي فوق كه از نظر اخلاقي و توان همكاري مورد تأييد مديريت امور شاهد و ايثارگر باشند.

ز) جايگاه دانشجوي برگزيده

1- سر گروه دانشجويان معرفي شده به وي

2- مشاوره و همكاري در جمع آوري و اطلاع رساني نمرات به ويژه ميان ترم دانشجويان تحت پوشش و ارسال آمار و اطلاعات و گزارشات مورد نياز مديريت امور شاهد و ايثارگر

3- راهنمايي درسي و كمك به دانشجويان تحت پوشش در تهيه جزوه و نمونه سوالات و ........

4- همكاري با استاد مشاور و رابط آموزشي دانشكده مربوطه در خصوص مسائل دانشجويان تحت پوشش

ح) شرح وظايف واحدهاي اجرايي

1- ستاد (امور دانشجويان) شاهد و ايثارگر دانشگاه: مسئول و نظارت عاليه و پشتيباني همه جانبه از طرح

2- اداره كل آموزشي: همكاري مستمر با كليه واحدهاي اجرايي در پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان گروه هدف

3- اساتيد مشاور دانشجويان: بهره گيري از توان و ظرفيت دانشجويان برگزيده جهت ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول طرح

4- رابط آموزشي مديريت امور شاهد و ايثارگر در دانشكده ها: اطلاع رساني به هنگام نمرات به ويژه ميان ترم و كنترل وضعيت تحصيلي دانشجويان مشمول طرح و همكاري با دانشجويان برگزيده در پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان تحت پوشش

5- مديريت امور شاهد و ايثارگر: ايجاد هماهنگي بين عوامل طرح ، پيگيري مراحل ، نحوه پيشرفت طرح و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع مربوطه

ط) هزینه طرح و محل تامین اعتبار

حق الزحمه دانشجويان برگزيده 25% حداقل حق الزحمه استاد مشاور تعیین می گردد . حق الزحمه ساير عوامل و ديگر هزينه ها نيز با نظر وتائيد مديريت امور شاهد و ايثارگر دانشگاه از محل اعتبارات طرح استاد مشاور قابل پرداخت خواهد بود .

و) اصلاح ، بازنگری و رفع ابهام طرح

1. اصلاح وبازنگري به پیشنهاد مدیریت امور شاهد وایثارگر وتایید ستاد شاهد وایثارگر دانشگاه خواهد بود .

2. مرجع رفع ابهام ، مديريت امور شاهد وايثارگر خواهد بود

تاريخ بروز رساني : يكشنبه 13/06/90 ساعت 01:40

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه،- صندوق پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 3852119-0511نمابر: 051138521119 پست الکترونيک: cg@mums.ac.ir
مشهد، بلوار شهید فکوری، حد فاصل میدان شهید آل شهیدی و میدان شهید جوان، شهرک دانش و سلامت، کدپستی 9177899191 صندوق پستی 345، ساختمان زکریا، طبقه اول
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.