اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بر كداميك از موارد زير بايد نظارت بيشتري انجام شود؟

ستاد مركزي دانشگاه 18.1%
دانشكده ها 17.3%
مراكز بهداشت مشهد 6.9%
بيمارستان ها مشهد 26.1%
شبكه بهداشت و درمان شهرستان ها 28.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5141825 )
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 3082007 )
صدور کارت تغذيه ( 940592 )
روزنامه هاي ايران ( 849336 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 803007 )
اموزش ( 801545 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 757700 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748018 )
گروه آموزش کارکنان ( 658762 )
دانشکده پزشکی مشهد ( 598140 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549098 )
راهنماي استفاده از سايت نوبت دهي اينترنتي مركز قائم ( 541567 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527754 )
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص) مشهد ( 525460 )
چگونه نفخ معده را برطرف نماييم ؟ ( 524526 )
مركزآموزشي،پ‍ژوهشي و درماني امام رضا(ع) ( 498107 )
ويژه دانشجويان ( 488835 )
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 473897 )
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435523 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 433945 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 421342 )
بيمارستان امام رضا (ع) ( 399253 )
صفحه اصلي مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم-عج ( 385099 )
صفحه اصلی سایت معاونت توسعه ومدیریت منابع (قبلي) ( 378450 )
ثبت نام استخر شهيد شاديفر دانشگاه ( 376057 )

حوزه ریاست > مجمع خیرین سلامت استان > اساسنامه مجمع خیرین سلامت استان
 

اساسنامه مجمع خیرین سلامت استان

آیین نامه تشکیلاتی شعبات استانی مجمع

د) بازرسان

 

چارت تشکیلاتی مجمع خيرين استان 

 

1- هیات امناء دارای حداقل 15 نفر عضو فعال در عرصه سلامت می باشد که از تعداد مذکور 7 نفر شخصیت حقوقی (نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان،استاندار،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، یک نفر نماینده مجامع امور صنفی استان،شهردار مرکز استان،مدیر کل سازمان اوقاف استان،نماینده مجمع خیرین سلامت کشور)نیز حتماً باید عضو مجمع باشند.

تبصره:

1-هیئت امنای مجمع استان با تنظیم صورتجلسه مشترک میان نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان،استاندار،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان،نماینده مجمع امور صنفی استان و نماینده مجمع خیرین سلامت در استان انتخاب و به معاون هماهنگی امور استانهای مجمع مرکز معرفی خواهند شد.(مطابق فرم شماره1)

2-لیست اعضای هیئت امنای استان می باید به تأیید دبیر کل مرکز برسد.

2- وظایف هیات امنای استان عبارت است از:

1/2- انتخاب رئیس هیئت امناءدر استان (مطابق فرم شماره 2)

2/2- انتخاب اعضای هیئت مدیره مجمع استان (مطابق فرم شماره 2)

3/2- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل (مطابق فرم شماره 2)

4/2- تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل مجمع استان با تأیید دبیرکل مرکز

5/2- انحلال هیئت مدیره مجمع استان با تأیید دبیر کل مرکز

6/2- تصویب ترازنامه ها و بودجه پیشنهادی سالیانه مجمع استان

7/2- تصمیم گیری در صورت فوت،استعفاء یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیئت امناء

8/2- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره

9/2- برگزاری حداقل سالی 2 مرتبه جلسات هیئت امناء

10/2- هیئت امنای استان موظف است حداکثر 2 ماه قبل از پایان تصدی دوره هیئت مدیره،هیئت مدیره جدید را انتخاب نماید.

تبصره:

3- جلسات هیئت امناءبا حضور نصف بعلاوه یک اعضاءرسمیت پیدا می کند.

4- مصوبات هیئت امناء با تأیید دو سوم (3/2)اعضای حاضر رسمیت پیدا می کند.

3- شرح وظایف رئیس هیئت امناء:

1/3- تشکیل جلسات هیئت امناءو دستور ثبت،ضبط و نگهداری سوابق آن.

2/3- تشکیل جلسات فوق العاده بنا به تقاضای یک سوم اعضاء یا درخواست بازرس.

3/3- صدور احکام اعضای هیئت امناء،هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره استان مطابق شرح وظایف.

4/3- صدور حکم مدیر عامل استان بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره.

5/3- هدایت و نظارت بر فعالیتهای هیئت امناء.

6/3- بهره گیری هرچه بیشار از نظرات و افکار کارشناسان و خبرگان.

7/3- تلاش در راستای جلب و هدایت کمکهای مردمی جهت پیشبرد اهداف مجمع.

8/3- انجام کلیه اموری که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد.
 

ب) هیات مدیره

1-هیات مدیره دارای 5 الی 9 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که توشط هیئت امناءبا حداکثر آرا انتخاب و با حکم رئیس هیئت امنای مجمع استان منصوب می گردند.

2- وظایف هیات مدیره مجمع استان عبارت است از :

1/2- انتخاب رئیس،نائب رئیس هیئت مدیره،خزانه دار و مدیر عامل استان با حضور رئیس هیئت امناء و معرفی به دبیر کل مرکز جهت تأیید.(مطابق فرم شماره 3)

2/2- بررسی و تأکید بودجه پیشنهادی مدیر عامل استان و ارائه جهت تصویب نهائی به هیئت امناء

3/2- پیشنهاد خرید و فروش اموال غیر منقول به هیات امناء جهت تصویب

4/2- تویب نیروهای مورد نیاز مجمع استان

5/2- بررسی و تأیید برنامه های اجرایی سالانه پیشنهادی مدیر عامل استان و ارسال جهت تصویب هیئت امناء

6/2- نظارت و هدایت کلیه فعالیتهای مجمع استان

7/2- تأیید گزارشات مالی و عملکرد سالانه مجمع و ارسا به هیئت امناء جهت تصویب

8/2- تأیید و تصویب دستور العمل های داخلی استان پیشنهادی مدیر عامل مطابق شرح وظایف

9/2- تأیید پیشنهاد مدیر عامل استان جهت پاداش و تشویق پرسنل

10/2- پیشنهاد عزل مدیر عامل به هیئت امناء

تبصره:

5- رئیس هیئت مدیره نمی تواند مدیر عامل استان هم باشد.

6- ترجیحاًدر انتخاب اعضای هیئت مدیره سعی شود از اقشار روحانیت،شخصیت های حقوقی مؤثر در استان،اصناف،تجار،مجموعه صنایع،خیرین با سابقه در امور سلامت،پزشکان و دانشگاهیان استفاده شود.

بطور کلی جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه مرکز اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیئت امناءو هیئت مدیره مرکز است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت مفاد اساسنامه مرکز دارا می باشد.

1/3- تشکیل جلسات هیئت مدیره و دستور ثبت،ضبطو نگهداری سوابق آن.

2/3- نظارت بر اجرای مصوبات هیئت مدیره.

3/3- ابلاغ مصوبات هیئت مدیره به مدیر عامل جهت اجرا.

4/3- معرفی مدیر عامل منتخب هیئت مدیره به هیئت امناء.

5/3- تشکیل جلسات فوق العاده هیئت مدیره.

6/3- هدایت و نظارت بر فعالیتهای هیئت مدیزره.

7/3- انجام کلیه اموری که از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد.

4- اعضای هیئت مدیره برای مدت 4سال انتخاب خواهند شد.

5- انتخاب مجدد هیئت مدیره و مدیر عامل برای دوره های بعدی بلامانع می باشد.

ج)مدیر عامل استان

وظایف مدیر عامل مجمع استان بشرح ذیل می باشد:

1- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول «مجمع استان»

2- پیگیری پرداخت و وصول مطالبات

3- تصویب اسناد مالی مجمع

4- پیگیری و اجرای مصوبات هیئت مدیره

5- افتتاح حساب بانکی با امضای 3 نفر بنحوی که حق برداشت با دو امضاء بشرح ذیل باشد:الف)امضای ثابت مدیر عامل ب)امضای متغیر با امضای یکی از دو نفر اعضای هیئت مدیره با اولویت رئیس هیئت مدیره

6- پیگیری کلیه امور قضائی،مالیاتی،ثبتی و اداری مربوطه در کلیه مراحل قانونی در محاکم

7- تعیین داور،وکیل و عزل آنها و حل وفصل دعاوی از طریق سازش

8- تفویض و واگذاری قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم تز حقوقی یا حقیقی با تصویب هیئت مدیره

9- پیشنهاد خرید و فروش اموال غیر منقول به هیئت مدیره جهت تصویب

10- پیشنهاد خرید تجهیزات بیمارستانی حسب اعلام نیاز مجامع خیرین بیمارستانی به هیئت مدیره جهت تصویب

11- پیشنهاد برنامه های اجرایی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مجمع بع هیئت مدیره بمنظور تأیید

12- ارسال گزارشات مالی و عملکرد سالیانه مجمع استان به هیئت مدیره جهت تأیید و ارسال به هیئت امناءجهت تصویب

13- پیشنهاد ایجاد مجمع خیرین در بیمارستانها جهت تأیید و تصویب هیئت مدیره

14- پیشنهاد بکارگیری نیروها و مشاورین مجمع به هیئت مدیره جهت تأیید

15- بکارگیری،تعیین حقوق،عزل و اخراج نیروی انسانی مورد نیاز در راستای اجرای برنامه های مصوب هیئت مدیره

16- پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه به هیئت مدیره جهت تصویب هیئت امناء

17- مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب و مطلوب به هیئت مدیره برای بهبود و تسهیل در امور

18- ارسال گزارش عملکرد مجمع در پایان هر 3 ماه پس از تأیید هیئت مدیره به معاون هماهنگی امور استانهای مجمع مرکز

19- مدیر عامل استان می بایست نسبت به تهیه بانک اطلاعات مجمع خیرین بیمارستانی اقدام نماید.

20- بررسی جلسات و سمینارهای منطقه ای

 -مدیر عامل برای مدت 4 سال انتخاب خواهد شد.

-هیئت مدیره حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل از بین خود یا از خارج فردی را به عنوان مدیر عامل به رئیس هیئت امناء پیشنهاد نموده که مدیر عامل پس از تأیید رئیس هیئت امناءو با حکم ایشان منصوب خواهد شد.

د)بازرسان

مجمع استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که توسط هیئت امنای مجمع استان و با حکم رئیس هیئت امناءبرای مدت دوسال منصوب می شوند.

2-وظایف بازرسان مجمع استان بشرح زیر است:

1-2- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امناء

2-2- مطالعه گزارش سالانه مدیر عامل و تجزیه و تحلیل عملکرد برای رئیس هیئت امناء

3-2- بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان مجمع استان و گزارش به رئیس عیئت امناء

4-2- سایر تکالیف قانونی پیش بینی شده برای بازرسی قانونی

تبصره:
 
الف- بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.
ب -کلیه اسناد و مدارک در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله مدیر عامل«مجمع»باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.
 
 
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 10/11/88 ساعت 01:42

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه،- صندوق پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 3852119-0511نمابر: 051138521119 پست الکترونيک: cg@mums.ac.ir
مشهد، بلوار شهید فکوری، حد فاصل میدان شهید آل شهیدی و میدان شهید جوان، شهرک دانش و سلامت، کدپستی 9177899191 صندوق پستی 345، ساختمان زکریا، طبقه اول
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.