اخبار

نظرسنجي

به نظر شما بر كداميك از موارد زير بايد نظارت بيشتري انجام شود؟

ستاد مركزي دانشگاه 18.1%
دانشكده ها 17.3%
مراكز بهداشت مشهد 6.9%
بيمارستان ها مشهد 26.1%
شبكه بهداشت و درمان شهرستان ها 28.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني ( 5141825 )
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 3082007 )
صدور کارت تغذيه ( 940592 )
روزنامه هاي ايران ( 849336 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 803007 )
اموزش ( 801545 )
كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 757700 )
گروه آموزش کارکنان قديم ( 748018 )
گروه آموزش کارکنان ( 658762 )
دانشکده پزشکی مشهد ( 598140 )
دانشکده پرستاري و مامايي مشهد ( 549098 )
راهنماي استفاده از سايت نوبت دهي اينترنتي مركز قائم ( 541567 )
شناسنامه آموزشی کارکنان ( 527754 )
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص) مشهد ( 525460 )
چگونه نفخ معده را برطرف نماييم ؟ ( 524526 )
مركزآموزشي،پ‍ژوهشي و درماني امام رضا(ع) ( 498107 )
ويژه دانشجويان ( 488835 )
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 473897 )
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435523 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 433945 )
معاونت دانشجويي فرهنگي ( 421342 )
بيمارستان امام رضا (ع) ( 399253 )
صفحه اصلي مركز آموزشي و پژوهشي و درماني قائم-عج ( 385099 )
صفحه اصلی سایت معاونت توسعه ومدیریت منابع (قبلي) ( 378450 )
ثبت نام استخر شهيد شاديفر دانشگاه ( 376057 )

حوزه ریاست > مجمع خیرین سلامت استان > اساسنامه مجمع خیرین سلامت کشور
 

هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشیده
 

دين مقدس اسلام بعنوان مكتبي اجتماعي و انسان‌ساز اصل مشاركت و مسئوليت همگاني در پيشبرد اهداف اجتماعي را مبناي حركت جامعه بسوي تعالي شناخته است و باورهاي ديني و غيرت ملي مردم ايران در تاريخ افتخارآفرين اين سرزمين نيز همواره تكيه گاه و پشتيبان ستمديدگان ومحرومان باتوجه به رعايت اصول اخلاقي و انساني بوده است.

امروزه كليه كشورهاي دنيا بخصوص كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه آنچنان به اهميت بهداشت و سلامت واقفند كه جامعترين كمكهاي آنان در قالب مساعدتهاي بهداشتي و سالم­سازي محيط بشري در جهان سوم در زمره ارجح‌ترين تبليغات و فرآيندهاي آنان قرار مي‌گيرد.

كشور اسلامي ايران بعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدي (ص) اهم وظايف دستگاههاي كشوري را در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت قلمداد نموده وضمن عمل به تعاليم قرآني و ديني در زمينه بهداشت و سلامت پيشاهنگ علوم و فنون پيشگيري و علم پزشكي اجتماعي در محدوده خاورميانه مي‌باشد.

در همين راستا و نظر به لزوم تامين اجتماعي و بهداشت براي همه مردم ايران (اصل بيست و نهم قانون اساسي) و تامين نيازهاي اساسي از جمله بهداشت و درمان براي همه (اصل چهل و سوم قانون اساسي) و در راستاي تحقق جامعه ايراني برخوردار از سلامت، رفاه و تامين اجتماعي در سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و به انگيزه تجلي مباني والاي انسان دوستي و با توجه به سنت مرضيه انبياي گرامي و ائمه اطهار(ع) و بهره‌گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك‌انديشان در گسترش امور بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جامعه و گسترش كمي و كيفي فرهنگ خيريه سلامت و فرهنگ‌سازي براي مشاركت گسترده مردم در تامين نيازهاي بهداشتي و درمان و آموزش پزشكي با عنايت به اولويت‌ها و نيازهاي بهداشتي و درماني كشور و براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي به منظور هدايت اصولي و ساماندهي كمكها و مشاركت‌هاي مردمي و خيرين و ساير منابع مالي در دانشگاه هاي دولتي و تنظيم فعاليت موسسات خيريه سلامت كشور و رفع موانع موجود در تسهيل امر مشاركت خيرين در ارائه مشورت و كارشناسي لازم به ايشان و نيز در جهت جلب مشاركتهاي مردمي و جذب كمكهاي خيرين و واگذاري امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غيرانتفاعي و عام‌المنفعه در مسير اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و در راستاي تدابير انسان‌دوستانه مبني بر جلب مشاركتهاي همگاني در توسعه اجتماعي «مجمع خيرين سلامت كشور» تشكيل مي‌گردد.
 

كليات و اهداف

ماده 1

«مجمع خيرين سلامت كشور به منظور فراهم آمدن امكان شناسايي و ساماندهي خيرين سلامت كشور و برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري صحيح از كمكها، مشاركتهاي مردمي و هدايت كمكها به اولويت‌هاي ملي در حوزه سلامت طبق اين اساسنامه تشكيل مي‌شود كه به لحاظ رعايت اختصار در اين اساسنامه «مجمع» ناميده مي‌شود.

ماده 2

كليه فعاليت‌هاي «مجمع» به استناد بند الف ماده 2 آيين نامه اصلاحي ثبت و تشكيلات و موسسات تجاري مصوب سال 1337 با اصلاحات بعدي، غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رعايت قوانين جمهوري اسلامي و دقيقاً طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

تبصره

«مجمع» داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و عام‌المنفعه است و منابع مالي آن عبارتند از: مشاركت‌هاي مردمي، موقوفات، صلح، ثلث، حبس، هبه، نذر، وصيت و غيره، كمكهاي دولتي و ساير منابع مالي داخلي و خارج از كشور.

ماده 3

مركز اصلي «مجمع» در مركز (تهران) است و در صورت لزوم مي‌تواند در مركز استانها و در خارج كشور شعبه، نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

تبصره

شعب استاني مجمع، تحت عنوان «مجمع خيرين سلامت استان» در قالب شخصيت حقوقي «مجمع» و مواد اين اساسنامه و با استقلال در امور مالي (درآمد و هزينه) از خط مشي و سياست‌هاي كلي تشكيلات مجمع مركز تبعيت مي‌كند.

ماده 4

شرايط عضويت در «مجمع» عبارتند از:

1- خيرين (حقيقي يا حقوقي)

2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

3- التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي

4- اشتهار حرفه‌اي

5- عدم انجام فعاليتهاي حزبي و سياسي در قالب «مجمع»

6- پذيرش اساسنامه «مجمع» براي فعاليت

ماده 5

فعاليت «مجمع» از تاريخ تاسيس براي مدت «نامحدود» تشكيل مي‌گردد.

ماده 6

دارايي اوليه «مجمع» مبلغ ده ميليون ريال مي‌باشد كه توسط هيئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار «مجمع» قرار گرفته است.

ماده 7

اهداف «مجمع» عبارتند از:

1- تلاش براي شناسايي و هدايت و جذب خيرين بخش سلامت در كشور.

2- برنامه‌ ريزي بمنظور تبليغات و فرهنگ‌سازي براي جذب خيرين و كمكهاي مردمي در جهت ارتقاء سلامت كشور.

3- احداث، تكميل، ترميم، تجهيز و همياري در امر مراكز بهداشتي و درماني كشور مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

4- همياري در اداره، مددكاري و توسعه برنامه‌هاي مراكز آموزشي، درماني، تحقيقاتي و پژوهشي مورد تائيد.

5- ارتباط و تعامل با خيريه‌ها و سازمانهاي بين‌المللي در زمينه سلامت.

6- تلاش در جهت تامين منابع مالي از طريق: اخذ وام، كمكهاي دولتي و مردمي بويژه خيرين در داخل و خارج كشور و كمكهاي سازمان‌هاي بين‌المللي.

7- ارائه پيشنهاد در جهت تصويب قوانين و مقررات لازم براي تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به موسسات بهداشتي و درماني دولتي و خيريه كشور بمنظور توسعه فعاليتهاي بهداشتي درماني و آموزشي و تحقيقاتي در سطح كشور.

8- تلاش در جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و حمايت معنوي و قانوني از فعاليتهاي موسسات خيريه در بخش سلامت كشور.

9- طراحي و پيگيري روش‌هاي تشويقي و تسهيلاتي در جهت كاهش هزينه‌هاي بالاسري اعم از ماليات، عوارض، انرژي و غيره براي موسسات خيريه بهداشتي درماني كشور.

10- ايجاد و ساماندهي مجمع خيرين استانها و مراكز بهداشتي درماني آموزشي كشور.

ماده 8

طرحها و برنامه‌ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده و بنحوي با وظايف يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد. پس از هماهنگي لازم با وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده 9

موسسان و وابستگان مجمع خيرين سلامت طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران مجمع حق معامله با موسسه را ندارند.

ماده 10

موسسان و هيات امناء و هيات مديره حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص از محل كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به مجمع را ندارند بطوريكه پس از انحلال، دارايي مجمع با نظرنمايندگان وزارت دارايي و سازمان اوقاف و امور خيريه و هيات امناء در اقرب با نيت بانيان مجمع به يكي از موسسات خيريه و عام‌المنفعه واگذار گردد.

اركان

ماده 11

اركان مجمع عبارتند از:

1- هيات موسس

2- هيات امناء (مجمع عمومي)

3- هيات مديره

4- مديرعامل

5- بازرسان

الف – هيات موسس

ماده 12

اعضاي هيات موسس 14 نفر بشرح ذيل مي‌باشد:

1- جناب آقاي سيدرضا نيري فرزند سيدمهدي

2- جناب آقاي دكتر محمدباقر اردشير لاريجاني فرزند ميرزاهاشم

3- حجت‌الاسلام والمسلمين حاج آقا مصطفي مرسلي فرزند علي

4- جناب آقاي مهندس نادر رياحي ساماني فرزند اسحاق

5- جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي فرزند نجف

6- جناب آقاي سيدمحمد شيرزاي فرزند سيدرضا

7- جناب آقاي قاسم نوده فراهاني فرزند علي اصغر

8- جناب آقاي محمد آزاد فرزند كاظم

9- جناب آقاي غلامرضا بخشي زاده فرزند عباس

10- جناب آقاي سيدعباس پورهاشمي فرزند سيدجلال

11- جناب آقاي محمدتقي تصديق مقدم فرزند محمدعلي

12- جناب آقاي منصور قمشه فرزند مصطفي

13- جناب آقاي سعيد ستاري فرزند عباسعلي

ماده 13

هيئت موسس پس از تصويب و معرفي هيات امناء (مجمع عمومي) ديگر مسئوليتي در مجمع نخواهند داشت.

تبصره

اعضاي هيات موسس مي‌تواند از اعضاي هيات امناء (مجمع عمومي) باشند.

ب- هيات امناء (كه بمنزله مجمع عمومي خيرين سلامت كشور تلقي مي‌گردد)

ماده 14

هيات امناء (مجمع عمومي) با تركيب اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل انتخاب مي‌شوند كه با تصويب هيات امناء قابل افزايش است:

1- جناب آقاي دكتر كامران باقري لنكراني فرزند منوچهر

2- جناب آقاي سيدرضا نيري فرزند سيدمهدي

3- ححت‌الاسلام و المسليمن حاج آقاي مصطفي مرسلي فرزند علي

4- جناب آقاي دكتر محمدباقر بهرامي فرزند علي داد

5- جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي فرزند نجف

6- جناب آقاي دكترمحمد باقر اردشير لاريجاني فرزند ميرزاهاشم

7- جناب آقاي قاسم نوده فراهاني فرزند علي اصغر

8- سركار خانم دكتر فاطمه آليا فرزند اصغر

9- جناب آقاي محمد آزاد فرزند كاظم

10- جناب آقاي عباس شاكري فرزند محمدعلي

11- جناب آقاي سيدمجتبي قائم مقامي فرزند سيد ابوتراب

12- جناب آقاي غلامرضا بخشي زاده فرزند عباس

13- جناب آقاي دكتر حسن امين لو فرزند علي اكبر

14- جناب آقاي محمدمهدي خورسند نيا فرزند حسين

15- جناب آقاي سيدجلال دخانچي فرزند سيدعلي محمد

16- جناب آقاي حسين يزداني فرزند محمد

17- جناب آقاي ميرزازاده

18- جناب آقاي حسن ساده فرزند غلامحسين

19- جناب آقاي دكتر مرتضي جابري فرزند اسماعيل

20- جناب آقاي اسداله مرثقي فرزند محمد

21- جناب آقاي حسين ملكشاهي فرزند ابوالقاسم

22- جناب آقاي مهندس بيژن آذيش فرزند موسي

23- جناب آقاي مجيد رمضاني فرزند ابوالقاسم

24- جناب آقاي مهندس امير زاريان فرزند ترابعلي

25- جناب آقاي عباس معصومي فرزند علي

26- جناب آقاي هاشم سليمي آشتياني فرزند محمدعلي

27- جناب آقاي محمدرضا تيماج چي فرزند ابوالقاسم

28- جناب آقاي سيدمجتبي سجادي فرزند محمدباقر

29- جناب آقاي سيدحسين زريباف فرزند سيدعلي

30- جناب آقاي احمد هوشنگي فرزند عزيزاله

31- جناب آقاي جمال جعفريان فرزند علي

32- جناب آقاي دكتر صلاح‌الدين دلشاد فرزند بهاءالدين

33- جناب آقاي سيدمحمد شيرازي فرزند سيدرضا

34- جناب آقاي علي اصغر ساعتچي فرد فرزند حسين

35- جناب آقاي حسن دهقان فرزند رجبعلي

36- جناب آقاي دكتر بهمن نيكپور فرزند رحيم

37- جناب آقاي داود بقايي فرزند حسين

38- جناب آقاي مهندس مجيد شايسته

39- جناب آقاي مهندس نادر رياحي ساماني فرزند اسحاق

40- جناب آقاي غضنفر اصل ركن آبادي فرزند محمد

41- سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي فرزند سيف اله

42- جناب آقاي مهندس سيف اله رضايي فرزند حاجي آقا

43- جناب آقاي محمدتقي تصديق مقدم فرزند محمدعلي

44- جناب آقاي سيدعباس پورهاشمي فرزند سيدجلال

45- جناب آقاي سعيد ستاري فرزند عباسعلي

46- جناب آقاي منصور قمشه فرزند مصطفي

47- جناب آقاي سيدحسين دكمه چي فرزند سيدحسن

48- جناب آقاي محمدرضا حافظي فرزند مصطفي

49- جناب آقاي منصور حاجي آخونديان فرزند حسين

50- جناب آقاي محمد طهام پور فرزند رضا

51- جناب آقاي ابوالقاسم آقا حسين شيرازي فرزند احمد

52- جناب آقاي مصطفي قلي خسروي فرزند محمدباقر

53- جناب آقاي اسداله احمدي شهريور فرزند

54- سركار خانم دكتر فاطمه رهبر
 
 

چارت تشکیلاتی مجمع خیرین کشور

 
 

چارت

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 08/11/88 ساعت 01:43

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خيابان دانشگاه،- صندوق پستی: ۳۴۵ - ۹۱۳۷۵ تلفن: 3852119-0511نمابر: 051138521119 پست الکترونيک: cg@mums.ac.ir
مشهد، بلوار شهید فکوری، حد فاصل میدان شهید آل شهیدی و میدان شهید جوان، شهرک دانش و سلامت، کدپستی 9177899191 صندوق پستی 345، ساختمان زکریا، طبقه اول
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.