اخبار

نظرسنجي

سرعت رسيدن به مطلب مورد نظرتان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

به آساني در دسترس شماست. 26.2%
لينك هاي زيادي بايد پيموده شود. 18.8%
لينك ها محل مناسبي ندارد. 5.1%
مطالب كاربردي وجود ندارد. 33.1%
بايد راهنماي مناسبي تهيه شود. 16.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز آموزشي پژوهشي درماني سوانح امدادي شهيد كامياب ( 33677 )
دارو های ضد افسردگی ( 32127 )
تومورهاي استخوان ( 19974 )
مركز آموزشي پژوهشي درماني امدادي شهيد كامياب ( 17298 )
بررسي چگونگي بروز مرگ مغزي در كتاب دكتر بهادرخان ( 16715 )
دارو های ضد افسردگی ( 16342 )
اضطراب و ترسهاي مرضي(فوبي) ( 13010 )
عکسهای بيمارستان امدادی ( 11682 )
دارو های ضد افسردگی ( 10868 )
دانستنيهاي پزشكي ( 9875 )
كارنامه سوابق پژوهشي و اجرايي دكتر علي بيرجندي نژاد ( 9693 )
خدمات پرستاري بيمارستان شهيد كامياب ( 8449 )
معاون آموزشي بيمارستان ( 7919 )
تاريخچه بيمارستان 90 ( 7915 )
سمعی بصری ( 7007 )
كارنامه دكتر سعيد معلمي ( 6484 )
فعاليت هاي سوپروايزر كنترل عفونت ( 6397 )
جزوات آموزشي ( 6323 )
كارگزيني بيمارستان سوانح امدادي شهيد كامياب ( 6322 )
آلبوم تصاوير بيمارستان ( 6204 )
آلبوم تصاوير مراسم در سالهاي مختلف ( 5696 )
بيماري وسواسي جبري ( 5370 )
واحد آموزش بيمارستان شهيد كامياب ( 5290 )
CV هيئت علمي ( 5170 )
ستون فقرات ( 5160 )

                                      فصل اول : كليات تومورهاي استخواني

تعداد ضايعات توموري كه ستون فقرات و اسكلت بدن را مبتلا مي نمايند خيل زياد است و انتخاب يكي از آنها بر مبناي شواهد راديوگرافي و باليني مشكل است و پزشك معالج در برخورد با ضايعات توموري استخوان بايستي تشخيص هاي افتراقي متعددي را مدنظر قرار دهد. با توجه به نادر بودن خيلي از تومورها تجربه شخصي پزشكان نيز براي تشخيص و درمان محدود است. استفاده از راديوگرافي كمك زيادي به تشخيص اوليه مي نمايد،همچنين دانستن اطلاعات دقيق باليني نيز بسيار مهم هستند. مثلا" توجه به سن بيمار، محل تومور، و شيوع نسبي آن كمك زيادي به تشخيص دقيق مي نمايد.

علائم بايني اغلب تومورها خيلي شبيه هم مي باشند و واكنش نسج استخواني در مقابل تومورها و ضايعات شبه توموري و نماي راديولوژي آنها نيز تا حدودي شباهت دارد، لذا دانستن اصول و كليات آن اهميت زيادي دارد. اصول درماني اغلب تومورها نيز مشابه است. براي بررسي و درمان مناسب تومورهاي استخواني يك تيم مركب از جراح ارتوپد، راديولوژيست، آسيب شناس و انكولوژيست اغلب لازم است. ضايعات استخواني ممكن است تومور و يا شبه تومور باشد. اصولا" در برخورد اوليه با ضايعه استخواني بايستي مشخص شود كه آيا ضايعه اي وجود دارد يا خير( ارتيفكت است). ضايعه ممكن است تومور و يا طيف وسيعي از ضايعات شبه توموري مانند كال استخواني، سينوويت ويلوندولر و غيره باشد.

تومورهاي استخواني به دو گروه اصلي خوش خيم و بدخيم تقسيم مي شوند، بنابراين بايستي مشخص گردد كه ضايعه فوق تهاجمي مي باشد يا خير؟

اصولا" علت ايجاد تومورهاي استخواني نامشخص است و اغلب تومورها در محل هاي با رشد سريع ايجاد مي شوند.علل احتمالي شامل جهش ژني صدمه فيزيكي (تروما) و راديوتراپي ها هستند. اما در اغلب موارد علت خاصي مشاهده نمي شود.سيگار، اتيلن اكسيد، سيكلوسپورين A و بنزن از عوامل مولد كانسرهاي مغز استخوان مانند لوسمي و لنفوم هستند.

در اين كتاب ابتدا در مورد كليات تومورهاي استخواني و نحوه برخورد با آن بحث شده و سپس انواع تومورها به تفكيك شرح داده مي شوند.

  • طبقه بندي

 تومورهاي استخواني براساس نوع سلول هاي سازنده استخوان تقسيم مي شوند.

اسكلت انسان عمدتا از منشاء مزانشيم جنيني مي باشد كه داراي سلولهاي متعدد و متنوع بوده و هركدام از اين سلول ها مي توانند منشاء ايجاد تومور باشند.

سلولهاي مولد استخوان و غضروف ( استئوبلاست و كندروبلاست )

اين سلول ها توليد كننده و سازنده بافت هاي مختلف استخواني،غضروفي و فيبرو مي باشند. بنابراين تومورها با منشاء سلول هاي اوليه استخواني بخصوص استئوساركوم مي تواند بافت هاي استخواني، غضروفي و يا بينابيني غضروفي- استخواني، فيبرو- غضروفي و غيره را توليد  نمايد.

سلولهاي پريوست

سلول هاي پريوست در شرايط مختلف مي توانند استخوان و يا غضروف توليد نمايند. بعضي از تومورها از اين لايه منشاء مي گيرند. دانستن محل شروع و منشاء تومور در دانستن نماي راديولوژي و شكل باليني آن كمك مي نمايد. مثلا" ضايعه با منشاء پريوستي نامتقارن بوده و كورتكس استخوان را از خارج به داخل تخريب مي نمايد و اغلب همراه با توده نسج نرم است.

سلولهاي خوني

اين سلول ها از مزانشيم جنيني استخوان منشاء نمي گيرند بلكه سلولهاي مهاجري هستند كه از كيسه زرده جنيني به مغز استخوان مهاجرت مي نمايند. اين سلول ها شامل انواع گلبول هاي قرمز و سفيد مي باشند. از آنجا كه منشاء مادري سلول هاي اسكلتي و خوني  متفاوت است، در هيچ حالتي تركيبي از تومورهاي استخواني ( مثل استئوساركوم) و خوني مثل ميلوم ايجاد نمي گردد. بسياري از تومورهاي اين سلول ها در دسته بيماريهاي نسج خونساز مي باشند و در اينجا مورد بحث و بررسي قرار نمي گيرند.

اصولا" از انجا كه سلول هاي خوني استخوان سرعت رشد و تكثير بالائي نسبت به سلول هاي اسكلتي دارند، شيوع تومورهاي آنها نيز بالاتر است.

سلولهاي چربي

اين سلولها در مغز استخوان وجود دارند و مي تواند منشاء تومور باشند، اما بر خلاف  نسج نرم شيوع ليپوم استخواني به علت ناشناخته اي كم است.

سلول هاي عصبي و شوان

نورون هاي ميلين دار در لايه زيرين پريوست ميلين خود را از دست مي دهند. شاخه هاي عصبي خيلي كم وارد استخوان مي شوند، لذا تومورهاي عصبي استخوان مانند نوروفيبروم و شوانوم نادر است. اما در محل هائي كه اعصاب از يك سوراخ مانند مهره ها و يا سوراخ بزرگ جمجمه عبور مي نمايند اين تومورها شايع مي باشند.

فيبروبلاست

فيبروبلاست در استخوان وجود دارد، اما اغلب سلول هاي دوكي استخوان ارتباط مادري نزديكي با سلولهاي استئوبلاست دارند، لذا ضايعاتي نظير ديسپلازي فيبرو و استئوساركوم گريد I و پاراستئال با منشاء اين سلولها وجود دارد. در ماتريكس اين تومورها هر دو بافت فيبرو و استخواني توليد مي شود.

استئوكلاست و سلول هاي غول آساي

شبه استئوكلاست

جدول 1-1

 طبقه بندي انواع تومورهاي استخواني

 

بافت شناسي

خوش خيم

بدخيم

خون ساز

4/41%

-

ميلوم

لنفوم

كندروژنيك

6/21%

 

 

 

استئوژنيك

3/19%

 

منشاء نامشخص

8/9%

 

 

منشاء بافت فيبرو

8/3%

منشاء نوتوكورد1/3%

منشاء بافت چربي 5/0%

منشاء بافت عصبي 5/0%

انكندروم، كندروبلاستوم كندروميكزوئيد

فيبروم

استئوكندروم

 

استئوئيد استئوما

استئوبلاستوم

استئوما

تومور ژانت سل

 

 

 

فيبروم

فيبروم دسموپلاستيك

-

ليپوم

نورينوم

كندروساركوم اوليه

كندروساركوم ثانويه

كندروساركوم تمايز نيافته

كندروساركوم مزانشيمي

كندروساركوم دديفرانسيه

استئوساركوم

استئوساركوم پاراااستئال

 

يووينگ

تومور ژانت سل بدخيم

آدامانتينوم

هيستيوسيتوم

فيبروساركوم

 

كوردوم

-

-

محققين معتقدند منشاء اين سلولها از مونوسيت هاي خون محيطي بوده كه به مغز استخوان و ماتريكس استخوان مهاجرت نموده اند. وجود اين سلول ها در خيلي از تومورها واكنشي بوده و غير توموري است، درست مشابه استخوان سازي واكنشي كه دريك تومور يا متاستاز رخ مي دهد. تومورهايي كه منشاء آن سلول هاي ژانت است عبارتند از : تومور ژانت سل، تومور براون در هيپرپاراتيروئيدي، بيماري پاژه و استئوساركوم استئوكلاستيك.

سلولهاي آندوتليال مي توانند همانژيوم و آنژيوساركوم را ايجاد نمايند.

سلولهاي صاف عضلاني بندرت منشاء توموري مي شوند. سلول هاي نوتوكورد جنيني، هيستيوسيت و اپي تليال نيز از ساير سلولهاي موجود در استخوان بوده كه مي توانند تومورهاي خوش خيم يا بدخيم ايجاد نمايند.

تومورهاي با منشاء مغز استخوان اغلب از نوع ساركوم راندسل هستند كه شايع ترين آنها ساركوم يووينگ و لنفوم غيرهوجكين هستند.

  • بيولوژي و شد تومور

تومور با سه مكانيسم رشد مي نمايد :

§         فشردن سلول هاي طبيعي

§         جذب استخواني توسط استئوكلاست هاي تحريك شده

§         تخريب مستقيم بافت طبيعي

تومورهاي خوش خيم با دو مكانيسم اول رشد و توسعه پيدا مي كنند; در حاليكه روش سوم مخصوص تومورهاي بدخيم است.

انكينگ و همكاران براساس بيولوژي سلولي تومورها، آنها را به پنچ گروه تقسيم نموده است:

1.     خوش خيم/ خفته : ضايعاتي با سرعت رشد آهسته و اغلب همراه با بهبود خودبخودي هستند. هرگز بدخيم نمي شوند و كورتاژ ساده موجب بهبود آن مي شود. عمل جراحي لازم نيست; مگر علامت دار شوند.

2.     خوش خيم/ فعال : ضايعاتي هستند كه سير پيشرونده دارند. با كورتاژ ساده مقدار كمي بافت واكنشي و سلول توموري باقي مي ماند. لذا ميزان عود بعد از كورتاژ ساده زياد است. حذف منطقه وسيعتر شامل استخوان سالم اطراف موجب بهبودي تا حد 95% مي گردد.

3.     خوش خيم / مهاجم : تومورهايي هستند كه تهاجم موضعي داشته، اما متاستاز دوردست نمي دهند. تومور از طريق كپسول به بافت واكنشي اطراف نفوذ مي كند. براي درمان اين تومورها، بايستي تومور به همراه بخشي از اطتخوان سالم اطراف ( بيش از بافت واكنشي اطراف خود ) حذف شود.

4.     بدخيم/ با درجه پايين : اين تومورها تمايل كمي به متاستاز دارند. از لحاظ بافت شناسي، يك كپسول كاذب  ( نه حقيقي) دارند. توده هاي توموري در بافت واكنشي اطراف وجود دارند، اما معمولا" فراتر از آن سلول توموري يافت نمي شود. براي كنترل موضعي تومور مي توان كل تومور را به همراه بافت واكنشي و مقداري از بافت طبيعي اطراف حذف نمود. اين تومورها را مي توان با موفقيت و به تنهايي به روش حذف جراحي درمان نمود.

5.     بدخيم/ درجه بالا : اين تومورها رشد سريعي داشته و به سرعت به نقاط دوردست متاستاز مي دهند. توده هاي سلولي بدخيم در خارج از بافت واكنشي و همچنين در فاصله دورتري از توموردر بافت به ظاهر طبيعي نيز وجود دارند. براي كنترل موضعي تومور جراحي لازم است، اما براي جلوگيري از متاستاز، شيمي درماني نيز لازم است.

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 27/08/92 ساعت 10:35

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خیابان فدائیان اسلام، چهارراه نخریسی، بیمارستان امدادی شهید کامیاب تلفن: 8592121 -0511 نمابر:8549234-0511 پست الکترونيک: Skh@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.