اخبار

نظرسنجي

سرعت رسيدن به مطلب مورد نظرتان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

به آساني در دسترس شماست. 26.2%
لينك هاي زيادي بايد پيموده شود. 18.8%
لينك ها محل مناسبي ندارد. 5.1%
مطالب كاربردي وجود ندارد. 33.1%
بايد راهنماي مناسبي تهيه شود. 16.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مركز آموزشي پژوهشي درماني سوانح امدادي شهيد كامياب ( 33258 )
دارو های ضد افسردگی ( 32098 )
تومورهاي استخوان ( 19883 )
مركز آموزشي پژوهشي درماني امدادي شهيد كامياب ( 17281 )
بررسي چگونگي بروز مرگ مغزي در كتاب دكتر بهادرخان ( 16618 )
دارو های ضد افسردگی ( 16329 )
اضطراب و ترسهاي مرضي(فوبي) ( 12973 )
عکسهای بيمارستان امدادی ( 11664 )
دارو های ضد افسردگی ( 10845 )
دانستنيهاي پزشكي ( 9851 )
كارنامه سوابق پژوهشي و اجرايي دكتر علي بيرجندي نژاد ( 9656 )
خدمات پرستاري بيمارستان شهيد كامياب ( 8423 )
معاون آموزشي بيمارستان ( 7893 )
تاريخچه بيمارستان 90 ( 7888 )
سمعی بصری ( 6986 )
كارنامه دكتر سعيد معلمي ( 6461 )
فعاليت هاي سوپروايزر كنترل عفونت ( 6379 )
جزوات آموزشي ( 6311 )
كارگزيني بيمارستان سوانح امدادي شهيد كامياب ( 6307 )
آلبوم تصاوير بيمارستان ( 6188 )
آلبوم تصاوير مراسم در سالهاي مختلف ( 5667 )
بيماري وسواسي جبري ( 5352 )
واحد آموزش بيمارستان شهيد كامياب ( 5267 )
CV هيئت علمي ( 5170 )
ستون فقرات ( 5142 )

تلفن ارتباط مستقیم

مرکز مدیریت پیوند:

8515002

رابط مرکز مغزی در بیمارستان:

خانم مسعودي نيا

8026450

این مطالب از برگرفته از مطالب فصل مرگ مغزی کتاب کلیات جراحی اعصاب تالیف دکتر غلامرضا بهادرخان متخصص جراحی مغز و اعصاب و رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهید کامیاب می باشد. امید به آنکه مطالعه این مطلب دیدگاه شما را در مورد لزوم پیوند اعضای این بیماران به بیماران نیازمند بهبود بخشد.

عناوین بررسی شده در فصل مربوط به مرگ مغزی بیمار :

تعریف مرگ مغزی

علل شایع مرگ مغزی

وضعیت های مشابه مرگ مغزی

تشخیص مرگ مغزی

معیار های بالینی مرگ مغزی

نبودن وضعیت های مشابه مرگ مغزی

مدت زمان نظارت بر بیمار دچار مرگ مغزی

آزمون های تأیید کننده مرگ مغزی

اعلام مرگ مغزی

شرایط اعلام مرگ مغزی

تعریف مرگ مغزی

توقف غیر قابل بازگشت کلیه اعمال مغزی را مرگ مغزی گویند. تحقق این تعریف بستگی به دو موضوع مهم دارد: اولاً: علت واضحی برای غیر قابل بازگشت بودن توقف اعمال مغز وجود داشته باشد مثلا اصابت گلوله به جمجمه یا خونریزی وسیع خودبخودی مغزی و غیره.

ثانیاً کلیه اعمال مغز دچار وقفه شده باشند که شامل اعمال مخ (نیمکره های مغزی) و ساقه مغز می باشد بنابر این کلیه واکنش های ساقه مغز باستی مختل باشد تا تعریف فوق تحقق یابد.

اعمال نیمکره های مغزی بطور عمده شامل دیدن- شنیدن- صحبت کردن- تعقل و تفکر و غیره می باشد. بیماری که در حالت بیهوشی یا اغماء به سر می برد این اعمال را نداشته و بنابراین نیمکره های مغزی غیر فعال می باشند ولی چنین بیماری هنوز می تواند تنفس خودبخودی، واکنش نوری مردمک ها و حرکات خودبخودی در اندامها و چشمهایش داشته باشد که نشانه فعالیت ساقه مغزی می باشد.

ساقه مغزی بطور عمده مسئول تنظیم تنفس، تنظیم واکنش نوری مردمک ها، ایجاد حرکات خودبخودی چشمها و اندامها و تنظیم بلع و غیره می باشند.

بیماری که علاوه بر حالت اغماء عمیق تنفس خودبخودی نداشته باشد مردمک هایش ثابت و بدون واکنش نوری باشد یا هیچگونه حرکتی در اندامها و چشمهایش با هر گونه تحریکی نداشته باشد و واکنش و نیز در وی مختل باشد به معنی توقف کامل کلیه اعمال مغزی تلقی شده بعبارت دیگر دچار مرگ مغزی شده است.

وضعیت های بالینی خاص مثل کمای عمیق، حالت دسربره، حالت دکورتیکه و حالت نباتی و غیره . که بعضی یا تمام اعمال ساقه مغز وجود دارند را نبایستی با مرگ مغزی اشتباه کرد.


 
علل شايع مرگ مغزي : ضربه مغزی بصورت نافذ و یا بصورت بسته.

حوادث عروقی مغز شامل:

 1. نارسایی خونی- مغزی[1] و خونریزی مغزی[2].
 2. ضایعات فضا گیر داخل جمجمه (تومورها، عفونت ها و ....)
 3. هیپوکسی مغزی ناشی از توقف قلب که با اقدامات احیاء قلب و ریه بازگشت نموده اند.


  [1] Ischemia

  [2] Hemorrhage


وضعیت های مشابه مرگ مغزی

بعضی شرایط بالینی ممکن است تابلویی شبیه به مرگ مغزی در بیماران ایجاد نمایند شایعترین این شرایط عبارتند از:

- مسمومیت با الکل، فنوباربیتال و سایر داروهای مضعف سیستم عصبی.

- عوامل بلوک کننده سیستم عصبی عضلانی.

- اختلالات متابولیک سیستم عصبی عضلانی.

- اختلالات متابولیسمی نظیر نارسایی کلیه و کبد.

- هیپوترمی (یخ زدگی).


تشخیص مرگ مغزی : تشخیص مرگ مغزی  بر اساس بررسی نشانه های بالینی فقدان اعمال مغزی استوار است. تمامی معیارهای بالینی زیر بایستی در مورد بیمار تحقق یابند تا بتوان تشخیص مرگ مغزی را واقعی دانست عدم تحقق حتی قسمتی از یک معیار تشخیص را منتفی می سازد.

علاوه بر این یک دوره زمانی نیز بایستی بر بیمار بگذرد، (مدت نظارت)- و در طی آن بررسی مداوم بیمار توسط تیم پزشکی عدم تغییر در معیارهای بالینی را به ثبوت می رسانند تا بتوان به شرایط اعلام مرگ مغزی نزدیک شد معمولا علاوه بر تحقق معیارهای بالینی یک آزمون تایید کننده تشخیص مرگ مغزی نیز برای اطمینان بیشتر صورت میگیرد از فواید دیگر انجام آزمون فوق کوتاه نمودن مدت نظارت می تواند باشد.


معیار های بالینی مرگ مغزی
الف)وجود اغماء عميق(GCS=3): عدم وجود حركات خود به خودي، فقدان باز نمودن چشم ها، عدم پاسخ گفتاري به تحريكات دردناك [1]

ب. فقدان واکنشهای ساقه مغز شامل:

1. فقدان رفلکس نوری مردمک چه مستقیم و چه غیر مستقیم.

2. فقدان رفلکس قرنیه

3. فقدان رفلکس گگ.

4. فقدان رفلکس سرفه.

5. فقدان رفلکس های مربوط به حرکات چشمها.

a. عدم وجود واکنش چشمی سری[2].

b. عدم وجود واکنش چشمی- تعادلی (تست کالریک با آب سرد)[3].

6. عدم وجود تنفس خودبخودی. بیمار بایستی وابسته به دستگاه تنفس مصنوعی باشد و بطور خودبخودی هیچگونه حرکات تنفسی بروز ندهد، عدم وجود تنفس (آپنه) را می توان توسط آزمون آپنه[4] بررسی کرد.

 


 

[1] بیمار دچار مرگ مغزی را چنانچه با محرکی دردناک تحریک نمایند فاقد پاسخ کلامی یا حرکات در عضلات سر و صورت می باشد ولی رفلکسهای نخاعی ممکن است در چنین بیماری موجود باشد سلامت نخاع و خودکار شدن آن نقض کننده مرگ مغزی نمی تواند باشد.

[2]واکنش چشمی سر یا (occulo-cephalic ) همان تست Doll’s eyeمی باشد.

[3]واکنش چشمی تعادلی (Occulo -Vestibular) تست شستشوی مجرای گوش خارجی با آب سرد می باشد.

[4] آزمون آپنه (Apnea Test) بدین ترتیب انجام می شود که ابتدا بیمار را به مدت 10 دقیقه با اکسیژن 100% ونتیله نموده و در همین حین گازهای خون شریانی چک می شود وقتی PCo2 در حد 40 میلیمتر جیوه باشد بیمار را از دستگاه تنفسی جدا ساخته و اکسیژن مستقیم را با فشار 12-7 لیتر در دقیقه از طریق لوله تراشه به بیمار می رسانند و به مدت زمان 10 دقیقه دیگر بیمار تحت مراقبت و نظارت مستقیم از نظر بروز حرکات تنفس قرار می گیرد و در صورتیکه در پایان 10 دقیقه حرکت تنفسی پدید نیاید گازهای خون مجددا چک شده و اگر PCo2 بالاتر از 60 میلیمتر جیوه باشد که مبین حداکثر تحریک مرکز تنفس در بصل النخاع می باشد تست خاتمه یافته تلقی می شود و بیمار مجدد به دستگاه وصل می شود بروز هر گونه حرکت تنفسی یا انجام تنفس رد کننده مرگ مغزی خواهد بود اگر در حین تست و قطع بیمار از دستگاه تفس مصنوعی برای بیمار افت فشار خون یا آریتمی قلبی پدید آید آزمون بلافاصله قطع شده و بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی مجددا متصل می شود در این صورت بایستی از تستهای تایید کننده مرگ مغزی برای تحقق آن استفاده نمود.

 


نبودن وضعیت های مشابه مرگ مغزی

در بیمارانی که معیارهای بالینی فوق محقق گردیده باشد بایستی درجه حرارت مرکزی بدن نیز بررسی شود و این درجه حرارات بالاتر از 90 درجه فارنهایت یا 2/32 درجه سانتیگراد باشد همچنین فشار خون بیمار بایستی حتما در جزء سیستولیک مساوی یا بیش از 90 میلیمتر جیوه باشد مطلب فوق بدین معنی است که بیمار دچار هیپوترمی و یا پدیده شوک نباشد.

همچنین نشانه های مسمومیت با داروها و شرایط متابولیک که تظاهراتی شبیه مرگ مغزی می توانند ایجاد کنند نیز در بیمار دیده نشود در صورت هر گونه وجود شکی بایستی آزمونهای آزمایشگاهی برای تعیین سطح خونی مواد مشکوک به عمل آید.

 


مدت زمان نظارت بر بیمار

الف. در صورتی که عامل ایجاد کنده مرگ مغزی بیمار بارز و شناخته شده باشدو عدم برگشت پذیری آن قطعی باشد « اصابت گلوله به جمجمه یا خونریزی وسیع مغزی در بیماری که معیارهای بالینی مرگ مغزی را با یک معاینه معتبر پیدا نموده پس از 6 ساعت نظارت دقیق و در صورت تایید شدن مرگ مغزی با یکی از آزمونهای تایید کننده تشخیص مرگ مغزی در وی قطعی خواهد بود.

ب. در حالت فوق اگر از آزمون تایید کننده مرگ مغزی به علت عدم وجود امکانات استفاده نشود مدت زمان نظارت 12 ساعت و معاینه معتبر دومی در پایان این مدت تایید کننده مرگ مغزی خواهد بود.

ج. در صورتی که علت ایجاد کننده مرگ مغزی شناخته شده نیست و یا اینکه برگشت پذیری آن قطعی نمی باشد مدت زمان نظارت حداقل 12 ساعت و حداکثر 24 ساعت توصیه شده است.

د. در مواردی که علت مرگ مغزی نرسیدن اکسیژن به مغز- (آنوکسی) باشد مدت زمان نظارت برای قطعیت مرگ مغزی 24 ساعت توصیه می شود.

 


آزمون های تایید کننده مرگ مغزی

توسط آزمونهای ذیل می توان صحت تشخیص بالینی مرگ مغزی را محک زده و تاییدی ثبت شده برای آن بدست اورد.
آنژیوگرافی 4 رگ مغزی: این آزمون کلاسیک ترین و معتبرترین آزمون در این مورد بوده و عدم وجود جریان خون از ناحیه قاعده جمجمه بداخل مغز مبین قطعیت کامل مرگ مغزی می باشد و نیازی به مدت زمان انتظار بعد از انجام آن نخواهد بود.
 1. آنژیوگرافی 4 رگ مغزی: این آزمون کلاسیک ترین و معتبرترین آزمون در این مورد بوده و عدم وجود جریان خون از ناحیه قاعده جمجمه بداخل مغز مبین قطعیت کامل مرگ مغزی می باشد و نیازی به مدت زمان انتظار بعد از انجام آن نخواهد بود.
 2. آنژیوگرافی مغزی با مواد رادیوایزوتوپ (CRAG) : این آزمون برخلاف آنژیوگرافی 4 رگ مغز قابل اجرا در بالین بیمار بوده و از نظر راحتیِ انجام، به آن برتری دارد ماده رادیوایزوتوپ از طریق ورید تزریق شده و توسط دوربین مخصوصی وجود یا عدم وجود این ماده در مغز عکس برداری می شود. این آزمون نیز فعالیت ناحیه ساقه مغز را خوب نشان نداده و ارزشمند بودنش نیازمند 6 ساعت زمان نظارت پس از پیدا شدن معیارهای بالینی مرگ مغزی در بیمار خواهد بود.


 3. [1] برای ایجاد EEG در بیماران دچار مرگ مغزی به علت اتصال بیمار به وسایلی مانند دستگاه تنفس مصنوعی و مانیتورینگ های گوناگون برای جلوگیری از ایجاد پارازیت شرایط خاصی باید رعایت شود که در رفرانسهای مربوطه آنها ذکر شده است.

   


اعلام مرگ مغزی

 

دلایل اعلام مرگ مغزی:

تشخیص و تعیین مرگ مغزی از دو جنبه حائز اهمیت است. این دو موضوع مجموعا مبنای منطقی را تشکیل می دهند که بر اساس آن پزشکان اعلام مرگ مغزی را مورد توجه قرار داده اند:

 1. توانایی نگهداری اعمال نباتی بدن برای مدت طولانی بعد از مرگ مغزی.

فعالیت قلبی برای روزهای متمادی بعد از اینکه کلیه اعمال مغزی بطور غیر قابل بازگشتی متوقف شده باشد قابل نگهداری و حمایت است. اختلالات فیزیولوژیک مانند عدم ثبات قلبی- عروقی، تغییرات درجه حرارت، نارسایی قسمت قدامی و خلفی غده هیپوفیز و نیازهای تغذیه ای همگی قابل اصلاح می باشند. می توان یک بیمار دچار مرگ مغزی را با اصلاح اختلالات فوق روزهای متمادی در ICU نگه داشت که رکورد فعلی 107 روز می باشد بجز در موارد نادری مثل: کوشش برای نحات از مرگ یک جنین در شکم مادری که مبتلا به مرگ مغزی شده است. چنین درمانی از جنبه های ذیل نامناسب می باشد:

الف. واقعیت شرایط بیمار را نادیده می گیرد.

ب. خانواده بیمار را در مداری معیوب از امید واهی و عدم قطعیت می گذارد.

ج. اطمینان خانواده بیمار و جامعه به اقدامات پزشکی آن را خدشه دار می کند.

د. نیازمند کار شدید پرسنل بهداشتی و پزشکی برای حفظ بدنی است که اساسا مرده است .

ه. مخارج هنگفتی بدون کسب فایده مفید برای بیمار به همراه خواهد داشت.

و. ممکن است بی حرمتی یا بکارگیری بد از چنین بدنی نیز در مدت زمان طولانی نگهداری بوجود آید.

 1. نیاز به اعضاء مختلف بدن برای پیوند اعضا به بیماران نیازمند: پیشرفت در امر پیوند اعضا احتمال استفاده از اعضا سالم افراد دچار مرگ مغزی را برای بهبود و احیانا نجات جان بیماران دیگر فراهم ساخته و موجب نجات جان انسانها و افزایش قوه مولد جامعه می شود.

از نظر نظر منطق و فلسفه نمی توان حیات موجود را متکی به عملکرد عضوی دانست که قابل تعویض و یا جایگزین مثل خودش و یا حتی وسیله مصنوعی باشد.

بنابراین عمل قلب و ریه که قابل جایگزینی می باشند نمی تواند معیاری برای سنجش وجود یا عدم وجود حیات باشد و وجود حیات بایستی با یک سنگ محک دیگر سنجیده شود سنگ محکی که قابل تعویض یا جایگزینی نباشد آن سنگ محک در وضعیت فعلی دانش بشری مغز می باشد. از نظر فیزیولوژیک نیز ساختمان و اعمال مغز پیچیده ترین ساختمان بدن آدمی بوده و در حقیقت این مغز است که جایگاه احساسات، عواطف، غرایز، تفکر، اندیشه و سرانجام روح آدمی است نه سایر اعضا بدن، بنابراین از دید مذهبی نیز مفارقت روح از بدن در حقیقت مفارقت روح از مغز میباشد و مرگ مغزی مترادف با مرگ انسان خواهد بود.

شرایط اعلام مرگ مغزی

برای اعلام مرگ مغزی نخست بایستی معیارهای بالینی فوق را در یک زمینه غیر قابل بازگشت بودن پیدا نماید آنگاه با معاینه معتبر معیارهای بالینی مرگ مغزی در بیمار تایید شود. بدین معنی که بیمار دچار کومای عمیق، فاقد هر گونه حرکت خودبخودی بوده هیچ نشانه ای از باز نمودن چشمها یا حرکات در سر و تنه چه با صدا و چه با تحریک دردناک نشان نمی دهد.

رفلکسهای نخاعی ممکن است موجود باشد یا نباشد، مردمک ها در موقعیت متوسط و بدون رفلکس به نور خواهند بود و کلیه رفلکسهای ساقه مغز بیمار مختل شده باشند بیمار فاقد تنفس بوده و به دستگاه تنفس مصنوعی متصل باشد، در چنین شرایطی با رد عوامل مشتبه شونده با مرگ مغزی و ثابت بودن وضعیت همودینامیک و درجه حرارت بیمار برای تایید عدم وجود تنفس، آزمون آپنه انجام می شود عدم بازگشت تنفس یا نشانه ای از بازگشت تنفس در این آزمون به معنی کامل بودن معیارهای بالینی مرگ مغزی خواهد بود و تنها قلب بیمار به ضربان خود ادامه داده و با اقداات درمانی است که جریان خون بیمار ثابت باقی می ماند از این لحظه به بعد برحسب علت بوجود آورنده مرگ مغزی و سن بیمار (معیارهای مرگ مغزی در کودکان زیر 5 سال با آنچه در اینجا ذکر شده است متفاوت خواهد بود).

یک مدت زمان نظارت و در مواردی انجام یک تست تایید کننده مرگ مغزی صورت می پذیرند تا با نشان دادن عدم برگشت پذیری وضعیت مرگ مغزی در دو بررسی اخیر، همراه با عدم وجود شرایط مشتبه ساز، مدت زمان نظارت و نتایج تستهای تایید کننده بصورت دقیق مرگ مغزی مشخص شود.

با پر شد

تاريخ بروز رساني : دوشنبه 27/08/92 ساعت 20:11

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، خیابان فدائیان اسلام، چهارراه نخریسی، بیمارستان امدادی شهید کامیاب تلفن: 8592121 -0511 نمابر:8549234-0511 پست الکترونيک: Skh@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.