تازه‌ها

همایشها

علمی

سلامت

دانشجویی و فرهنگی

واحدها

معاون بهداشتي دانشگاه: بهداشت محيط مهمترين اولويت شهرستان طرقبه و شانديز
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت: شهرستان طرقبه و شانديز قطب گردشگري استان به شمار مي...

ويژه ها

آموزشي

بهداشتي

پژوهشی

توسعه مديريت و منابع

دانشجويي و فرهنگي

درمان

غذا و دارو

حراست

this template designed and developed by Ahmad Azimi

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد