تازه‌ها

برگزاري چهلمين روز درگذشت آيت الله مهدوي کني در دانشگاه علوم پزشکي مشهد
مراسم چهلمين روز درگذشت آيت الله مهدوي کني رضوان الله عليه، در دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار مي...

همایشها

علمی

سلامت

دانشجویی و فرهنگی

واحدها

ويژه ها

آموزشي

بهداشتي

پژوهشی

توسعه مديريت و منابع

دانشجويي و فرهنگي

درمان

غذا و دارو

حراست

this template designed and developed by Ahmad Azimi

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد