تازه‌ها

برگزاري نخستين کنگره بین المللی تازه های بیماری گلوکوم در مشهد
نخستین کنگره بین المللی تازه های گلوکوم (آب سیاه چشم) همزمان با هشتمین سمینار سالیانه بیمارستان تخصصی چشم...

همایشها

علمی

سلامت

دانشجویی و فرهنگی

واحدها

ويژه ها

آموزشي

بهداشتي

پژوهشی

توسعه مديريت و منابع

توسعه مدیریت و منابع

نرم افزار بازنشستگان

کمیته پژوهشی

سایت مناقصه ها و مزایده ها


 

 

توسعه مدیریت و منابع

اداره خدمات دانشگاه

اداره تدارکات دانشگاه

اداره رفاه و تعاون

اداره دبیرخانه و بایگانی

اداره انبارها (اموال)

امور مالی ستاد

توسعه مدیریت و منابع

اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

اداره حقوق و دستمزد

اداره کارگزینی ستاد

اداره بازنشستگی

اداره اموال دانشگاه

اداره دریافت و پرداخت دانشگاه

توسعه مدیریت و منابع

اداره برنامه ریزی ،پژوهش

اداره امور اداری و پشتیبانی

اداره نظارت بر طرحهای عمرانی

اداره مطالعه، بررسی طرح و امور پیمانها

اداره نظارت بر تعمیر، نگهداشت و توسعه

توسعه مدیریت و منابع

اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

اداره حسابداری پرسنلی شاغلین

اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

اداره حسابداری پرسنلی بازنشستگان

اداره حسابداری مدیریت

اداره درآمد

 

 

دانشجويي و فرهنگي

درمان

غذا و دارو

حراست

this template designed and developed by Ahmad Azimi

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد