تازه‌ها

بازدید از مراکز اسکان زائرین پیاده حضرت ثامن الحجج (ع) + فیلم
گزارش بازدید دبیر ستاد زائرین دانشگاه علوم پزشکی مشهد به گزارش وبدا، دکتر احتشام فر دبیر ستاد تسهیلات زائرین...

همایشها

علمی

سلامت

دانشجویی و فرهنگی

واحدها

ويژه ها

آموزشي

بهداشتي

پژوهشی

توسعه مديريت و منابع

دانشجويي و فرهنگي

درمان

غذا و دارو

حراست

this template designed and developed by Ahmad Azimi

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد