تازه‌ها

همایشها

علمی

سلامت

دانشجویی و فرهنگی

واحدها

کمک 50میلیون ریالی خیر کاشمری به حوزه سلامت
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر از کمک 50میلیون ریالی خیر نیکوکار کاشمری به حوزه سلامت این شهرستان...

ويژه ها

آموزشي

بهداشتي

پژوهشی

توسعه مديريت و منابع

دانشجويي و فرهنگي

درمان

غذا و دارو

حراست

this template designed and developed by Ahmad Azimi

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد