تازه‌ها

تقدير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان از معاونت بهداشتي دانشگاه
به مناسبت سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر و همزمان با مراسم تقدير از خانواده معظم شهدا، جانبازان...

همایشها

علمی

سلامت

دانشجویی و فرهنگی

واحدها

ويژه ها

آموزشي

بهداشتي

پژوهشی

توسعه مديريت و منابع

توسعه مدیریت و منابع

نرم افزار بازنشستگان

کمیته پژوهشی

سایت مناقصه ها و مزایده ها


 

 

توسعه مدیریت و منابع

اداره خدمات دانشگاه

اداره تدارکات دانشگاه

اداره رفاه و تعاون

اداره دبیرخانه و بایگانی

اداره انبارها (اموال)

امور مالی ستاد

توسعه مدیریت و منابع

اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

اداره حقوق و دستمزد

اداره کارگزینی ستاد

اداره بازنشستگی

اداره اموال دانشگاه

اداره دریافت و پرداخت دانشگاه

توسعه مدیریت و منابع

اداره برنامه ریزی ،پژوهش

اداره امور اداری و پشتیبانی

اداره نظارت بر طرحهای عمرانی

اداره مطالعه، بررسی طرح و امور پیمانها

اداره نظارت بر تعمیر، نگهداشت و توسعه

توسعه مدیریت و منابع

اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

اداره حسابداری پرسنلی شاغلین

اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

اداره حسابداری پرسنلی بازنشستگان

اداره حسابداری مدیریت

اداره درآمد

 

 

دانشجويي و فرهنگي

درمان

غذا و دارو

حراست

this template designed and developed by Ahmad Azimi

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد