اخبار

نظرسنجي

چه قدر با موضوع کنگره آشنایی دارید؟

کاملاً100% 18.9%
نسبتاً70% 9.0%
تا حدی50% 11.8%
کمی30% 9.4%
آشنایی ندارم 50.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

ستاد HTLV-I ( 23290 )
اطلاعاتي در باره ويروس ( 18050 )
صفحه اصلي ( 12716 )
دکتر بوستانی ( 7334 )
دکتر اعتمادی ( 7290 )
درباره ايران ( 6360 )
در باره خراسان مشهد ( 6330 )
پمفلت ( 5103 )
پوستر كنگره ( 4013 )
لیست هتل های شهر ( 3621 )
نحوه تنضيم خلاصه مقالات ( 3314 )
راهنماي نوشتن خلاصه مقالات ( 3217 )
محور هاي مقالات ( 3191 )
گروه اي هدف ( 3172 )
نحوه ثبت نام و هزینه آن ( 3123 )
اطلاعيه كميته برگزاركننده در مورد تغيير زمان كنگره HTLV-I و بيماريهاي وابسته ( 2879 )
درباره ایران 2 ( 2785 )
اهداف كنگره ( 2736 )
تماس با ما ( 2711 )
چارت سازمانی ( 2622 )
اعضای کمیته علمی ( 2613 )
مسئولین همایش ( 2456 )
اعضای کمیته اجرائی ( 2400 )
كليپ وپمفلت ( 2340 )
كارگاه ( 2308 )

 
 
به یاری خدا، راهی می یابیم یا می سازیم

 
اساسنامه ستاد HTLV-I و بیماریهای وابسته
 
نشانی دبیرخانه ستاد: بلوار احمدآباد، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم(عج)، طبقه دوم، ستاد HTLV-I
 
شماره تماس: 8012768 (0511) - 8436626 (0511) نمابر: 8436626 (0511) کد پستی: 9176699199
 
 
 

تارنما: http://www.htlv-i.com  رایانامه: HTLV.1@mums.ac.ir

 
اعضای هیئت علمی

دکتر محمود شبستری (رئیس دبیرخانه ستاد)

دکتر محمدمهدی اعتمادی (رئیس ستاد)
 
 دکتر رضا فرید حسینی (دبیر ستاد)
 
دکتر جلیل توکل افشاری (هماهنگ کننده امور علمی و اجرایی ستاد)
 
دکتر رضا بوستانی (دبیر علمی ستاد)
 
دکتر هوشنگ رفعت پناه (مسئول آموزش و پژوهش ستاد)
 
دکتر سیدعبدالرحیم رضایی (دبیر اجرایی ستاد)

دکتر فرشید عابدی (عضو ستاد)

دکتر علی صادقیان (عضو ستاد)

دکتر عباس شیردل (عضو ستاد)

دکتر حسین رحیمی (عضو ستاد)

دکتر محمودرضا آذرپژوه (عضو ستاد)

دکتر علی شعیبی (عضو ستاد)

دکتر کریم نیک خواه (عضو ستاد)

دکتر محسن فروغی پور (عضو ستاد)

دکتر فرهاد فرید حسینی (هماهنگ کننده مشاوره های روانی)

دکتر محمود محمودی (عضو ستاد)

دکتر فرحزاد جباری (عضو ستاد)

دکتر محمدرضا سروقد (عضو ستاد)

دکتر پوران لایق (عضو ستاد)

دکتر محمدجواد یزدان پناه (عضو ستاد)
 

چشم انداز (vision)

ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات آموزشی، بهداشتی درمانی و مشاوره ای، بهبود وضعیت سلامت جامعه، اطلاع رسانی علمی در جهت التهاب و بیماریهای التهابی و تولید علم در زمینه HTLV-I و بیماریهای وابسته با تکیه بر امکانات بالقوه و موجود در دانشگاه و منطقه جغرافیایی شمال شرق و شرق کشور به علاوه از آنجا كه منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد از مناطق با درجه بالای احتمال بروز عفونتهای مختلف مي باشد، وانگهی این عوامل سبب القای بیماریهای خود ایمن و سرطانی می شود، دانشگاه باید حداقل در این عرصه برای پژوهشهای علمی خود و انتشار مقالات مربوطه، در جهان شناخته شده باشد.

رسالت (mission)

با لطف پروردگار و بهره گیری از متخصصین، پژوهشگران و خبرگان در حیطه های مربوط به HTLV-I، ستاد HTLV-Iو بیماریهای وابستهدانشگاه علوم پزشکی مشهد خود را ملزم بهانجام این مأموریتها می داند:

1- اطلاع رساني و تبليغات درست برای حساسیت زدایی از جامعه با ایجاد یک واحد اطلاع رسانی عمومی و یک واحد اطلاع رسانی تخصصی که بتواند اطلاعات خود را به اشتراک بگذارد.

2- ارائه خدمات مشاوره اي و کارگاهی مبتني بر پژوهش به معاونت آموزشي براي انتقال درست دانش مربوط به اين ويروس به دانشجويان و کادر پزشکی

3- ايجاد شبكه متمركز پژوهشي اين ويروس و استفاده از امكانات بالقوه استاني بخصوص انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان عفونت ناشی از ویروس HTLV-I و بیماریهای وابسته با تمرکز بر شیوه های نوین و آخرین دستاوردهای علمی

4- در حال حاضر یکی از محورهای اصلی تحقیق در مورد مکانیسمهای سرطان زایی و مسیرهای مولکولی آن، بررسی Onco-viruses بوده که ویروس HTLV-I از آن جمله است. بنابراین پژوهشهای جهت دار و اولویت بندی شده از طرف چنین ستادی به کشف مسیرهای سرطان زایی نیز کمک خواهد کرد.

5- تهیه بانکهای سرمی و ژنومی بیماران جهت یافتن روشهای پیش آگهی دهنده تشخیص و درمان بیماریهای وابسته به ویروس HTLV-I

6- تهیه شناسنامه سرمی، ژنومیک (RNA/DNA) و ... افراد آلوده در خراسان و پیگیری رایگان وضعیت آنها

7- ایجاد مرکز مشاوره مناسب برای افراد با عفونت HTLV-I و ارائه مشاوره به بیماران و خانواده آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماریهای وابسته با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد

8- برگزاری کلاسها و کارگاههای مرتبط برای عموم، آلودگان به ویروس و متخصصین مرتبط تا درک درستی از ویروس در جامعه پزشکی بطور اخص و مردم بطور اعم به وجود آید.

9- همکاری با مراکز علمی معتبر داخل کشور بویژه مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10- همکاری با مراکز علمی معتبر خارج کشور

11- ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان بویژه کلان شهر توریستی و زیارتی مشهد که باید از این نظر مورد توجه باشد.
 

و بالاخره در عرصه تشخیص و درمان:

تأسیس کلینیک HTLV-I و بیماریهای وابسته برای بیماریابی و بررسی عوارض جهت طراحی هدفمند:

الف- روشهای تشخیص افتراقی مولکولی و پیش آگهی دهنده

ب- روشهای درمان ﻣﺆثر برای ATL و HAM/TSP

ج- بررسی روشهای کاستن از عوارض و جلوگیری از ناتوانی های جسمی پیشرونده

د- مشاوره روانی برای کاستن از عوارض مربوط به نامگذاری
 

اهداف:

G1: معرفی، حفظ و تقویت ستاد HTLV-Iو بیماریهای وابستهدر دانشگاه و عرصهملی و بین المللی

G101: طراحی ساختار بعدیپژوهشکده HTLV-Iو بیماریهای وابستهو پیگیری تصویب آن:

 •  G101A1: مطالعه برنامه راهبردی شبکه ها، ستادها و مراکز تحقیقات ویروسی کشور
 •  G1O1A2: طراحی ساختار سازمانی واحد های وابسته
 •  G1O1A3: ارائه ساختار پیشنهادی به معاونت پژوهشی دانشگاه
 •  G1O1A4: پیگیری تصویب ساختار پیشنهادی در شورای پژوهشی دانشگاه تا پایان 6 ماهه دوم سال 1390
 •  G1O1A5: ارائه ساختار پیشنهادی و مستندات لازم برای تبدیل به پژوهشکده HTLV-I و بیماریهای وابسته در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا 3 ماهه آخر سال 1391

G102: برقراری ارتباط با مراکز تحقیقات داخلی و بین المللی

 •  G102A1: شناسایی سایر مراکز پژوهشی مرتبط تا پایان سال 1390
 •  G1O2A2: معرفی ستاد به دانشگاه های کشور تا پایان سال 1390
 •  G1O2A3: برقراری ارتباط فعال با سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشوری در قالب حداقل یک طرح تحقیقاتی مشترک در هر سال از سال دوم برنامه
 •  G1O2A4: ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات بین المللی بویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور و استفاده از توانمندیهای آنان

G2: الویت بندی، هدایت، تسهیل، تصویب و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط باHTLV-Iو بیماریهای وابستهدر دانشگاه:

G201: ایجاد بانک اطلاعات دربارهHTLV-Iو بیماریهای وابستهدر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 •  G201A1: مطالعه و ارزیابی بانکهای اطلاعاتی موجود در زمینه طرحهای تحقیقاتی HTLV-I و بیماریهای وابسته تا پایان سال 1389
 •  G2O1A2: طراحی و ایجاد بانک اطلاعات طرحهای انجام شده و در دست اجرا تا پایان سال 1389
 • G2O1A3: ساماندهی اطلاعات بیماران HTLV-I و بیماریهای وابسته دانشگاه در قالب پرونده های الکترونیک تا پایان سال چهارم برنامه

G2O2: تعیین نیازهای نظام سلامت و تعیین حیطه های تحقیقاتی در سطح منطقه

 •  G2O2A1: کسب اطلاعات پایه بر اساس نیازسنجی از مسئولین (معاونتهای بهداشتی و درمان دانشگاه)، اعضای هیأت علمی گروه و سایر گروههای آموزشی مرتبط و ذینفعان برای اعلام نیازهای پژوهشی مرتبط در نیمه اول سال 1390
 •  G2O2A2: تدوین اولویتهای ستاد HTLV-I و بیماریهای وابسته تا پایان سال 1390

G3: تأسیس و توسعه واحدهای زیرمجموعه ستاد HTLV-Iو بیماریهای وابسته:

G301: ایجاد و راه اندازی واحدهای تحقیقاتی

 •  G3O1A1: بررسی و انتخاب واحد‌های تحقیقاتی بر اساس نیاز و امکانات ستاد و اولویتها در نیمسال دوم سال 1389
 • G3O1A2: ایجاد و راه‎اندازی حداقل چهار واحد تحقیقاتی مرتبط (بیماریهای خون، بیماریهای اعصاب، بیماریهای پوستی و چشمی و واحد ایمونوویرولوژی HTLV-I) تا پایان سال 1393

G302: توسعه و تجهیز واحدهای تحقیقاتیستاد

 •  G3O2A1: جذب کادر پرسنلی ستاد در نیمه دوم سال 1389
 •  G3O2A2: راه اندازی سایت ستاد HTLV-I و بیماریهای وابسته در نیمه دوم سال 1389
 •  G3O2A3: ارتقاء تجهیزات و امکانات درون بخشی جهت تقویت امور پژوهشی مرکز به میزان 10-5 درصد در هر سال

G4 : تشویق و توانمندسازی محققین در اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط:

 •  G4O1: تهیه و ارسال پرسشنامه نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضای مرکز و همکاران
 •  G4O2: طراحی کارگاههای آموزشی و پژوهشی
 •  G4O3: برگزاری حداقل دو کارگاه در سال
 •  G4O4: تعیین معیارهای پژوهش برترو اجرای سیاستهای تشویقی برای محققین

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 24/06/90 ساعت 19:10

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

دبیرخانه کنگره: مشهد، بیماریتان قائم (عج)، طبقه دوم. تلفن: 8012768 0511 نمابر: 8429828 0511 آدرس پست الكترونيك: htlv.1@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.