اخبار

نظرسنجي

چه قدر با موضوع کنگره آشنایی دارید؟

کاملاً100% 18.9%
نسبتاً70% 9.0%
تا حدی50% 11.8%
کمی30% 9.4%
آشنایی ندارم 50.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

ستاد HTLV-I ( 23306 )
اطلاعاتي در باره ويروس ( 18063 )
صفحه اصلي ( 12717 )
دکتر بوستانی ( 7336 )
دکتر اعتمادی ( 7299 )
درباره ايران ( 6364 )
در باره خراسان مشهد ( 6346 )
پمفلت ( 5118 )
پوستر كنگره ( 4018 )
لیست هتل های شهر ( 3622 )
نحوه تنضيم خلاصه مقالات ( 3317 )
راهنماي نوشتن خلاصه مقالات ( 3217 )
محور هاي مقالات ( 3192 )
گروه اي هدف ( 3175 )
نحوه ثبت نام و هزینه آن ( 3126 )
اطلاعيه كميته برگزاركننده در مورد تغيير زمان كنگره HTLV-I و بيماريهاي وابسته ( 2882 )
درباره ایران 2 ( 2787 )
اهداف كنگره ( 2737 )
تماس با ما ( 2712 )
چارت سازمانی ( 2625 )
اعضای کمیته علمی ( 2615 )
مسئولین همایش ( 2459 )
اعضای کمیته اجرائی ( 2402 )
كليپ وپمفلت ( 2340 )
كارگاه ( 2311 )

 
چارت سازمانی ستاد " HTLV-I و بیماریهای وابسته "

1) ستاد " HTLV-I و بیماریهای وابسته " دانشگاه در تاریخ 14/12/89 در شورای پژوهشی دانشگاه و اعلام معاونت محترم پژوهشی طی نامه شماره 475284 /89 با هدف حرکت در جهت تشکیل قطب علمی مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل گردید.

2) دبیرخانه ستاد HTLV-I با ریاست عالیه رئیس دانشگاه، بالاترین مرجع هماهنگی امور پژوهشی و آموزش عمومیHTLV-I در دانشگاه بوده و مشتمل بر واحدهای زیر می باشد:

1. واحد برنامه ریزی و کنترل

2. واحد آموزشی و پژوهشی

3. واحد بیماریهای عصبی (A)

4. واحد علوم پایه و بیماریهای ایمونولوژیک (B)

5. واحد بیماریهای خون (C)

6. واحد بیماریهای پوست و چشم (D)

7. واحد اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی (E)

8. واحد فن آوری اطلاعات

9. واحد تحقیقات دانشجویی (F)

10. درمانگاه تخصصی HTLV-I

3) تصمیم هر واحد با حضور نصف + یک، اعضاء قانونی می شود.

4) با تصویب شوراری پژوهشی و تأیید معاونت محترم پژوهشی برای هدفمند شدن امور مربوط به HTLV-I، ستاد مسئول تصویب کلیه امور تحقیقاتی مرتبط با HTLV-I اعم از پایان نامه یا طرح پژوهشی در سطح دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود. بدیهی است که این امر باید در حداقل زمان ممکن توسط واحد برنامه ریزی و کنترل به معاونت محترم پژوهشی انجام گیرد.

  •  واحد برنامه ریزی و کنترل

1) این واحد مسئول امور برنامه ریزی و پایش همه امور مربوط به ستاد می باشد. بدیهی است که تصمیم گیری های این ستاد با رأی نصف + یک، اعضاء قابل اجرا خواهد بود.

2) برای اجرایی شدن تصمیم گیری های سایر واحدها اعم از تصویب طرح ها یا پیشنهاد سایر امور باید در نهایت به تصویب واحد برنامه ریزی وکنترل برسد.

اعضای واحد برنامه ریزی و کنترل

1. ریاست دانشگاه (رئیس دبیرخانه)

2. دکتر محمد مهدی اعتمادی (رئیس ستاد)

3. دکتر رضا فرید حسینی (دبیر ستاد)

4. دکتر جلیل توکل افشاری (مسئول هماهنگی واحدهای ستاد)

5. معاونت آموزشی دانشگاه

6. دکتر سید عبدالرحیم رضایی (دبیر اجرایی)

7. دکتر رضا بوستانی (دبیر علمی)

8. دکتر هوشنگ رفعت پناه (مسئول آموزش و پژوهش)

9. دکتر محمد درخشان (نماینده گروه ویروس شناسی)

10. معاونت پژوهشی

11. مدیر پژوهشی دانشگاه

12. ریاست سازمان انتقال خون

13. معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان

14. ریاست بخش خون دانشگاه (دکتر عباس شیردل)

15. دکتر کیارش قزوینی (نماینده گروه میکروب شناسی)

  •  واحد آموزشی و پژوهشی

واحد آموزشی و پژوهشی مسئول هماهنگ نمودن امور آموزشی عمومی، آموزش تخصصی، برگزاری مراسم، برگزاری کنگره ها و سمینارها و کارگاه ها، همچنین هماهنگ کننده امور پژوهشی شامل تعیین اولویت های پژوهشی و ارجاع به کمیته برنامه ریزی و کنترل، ارجاع طرح های پژوهشی به واحدهای مربوطه، راه اندازی آزمایشگاه های پژوهشی در جهت اجرای واحدهای پژوهشی ستاد می باشد.

اعضای واحد آموزشی و پژوهشی

1. دکتر جلیل توکل افشاری

2. مدیر پژوهشی دانشگاه

3. نماینده معاونت آموزشی دانشگاه

4. دکتر هوشنگ رفعت پناه (مسئول واحد)

5. دکتر سید عبدالرحیم رضائی (دبیر اجرایی)

6. مدیر گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

7. مدیر گروه عفونی دانشگاه

8. دکتر رضا بوستانی (دبیر علمی)

9. کارشناس مسئول پژوهشی ستاد

  •  واحد بیماری های عصبی (A)

واحد بیماری های عصبی، مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مرتبط و تعیین اولویت های بیماری های مربوط و ارجاع آن به واحد آموزشی و پژوهشی می باشد.

اعضای واحد بیماری های عصبی

1. دکتر محمد مهدی اعتمادی

2. دکتر محسن فروغی پور

3. دکتر رضا آذرپژوه

4. دکتر کریم نیکخواه

5. دکتر مرتضی سعیدی

6. دکتر رضا بوستانی

7. دکتر علی شعیبی

8. دکتر فرهاد فرید حسینی

9. دکتر پیام ساسان نژاد

  •  واحد علوم پایه و بیماری های ایمونولوژیک (B)

واحد علوم پایه و بیماری های ایمونولوژیک مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب و تعیین اولویت های پژوهشی طرح های پایه و بنیادی و همچنین بیماری های ایمونولوژیک می باشد.

اعضای واحد علوم پایه و بیماری های ایمونولوژیک

1. دکتر رضا فرید حسینی

2. دکتر محمود محمودی

3. ریاست پژوهشکده ایمونولوژی

4. دکتر جلیل توکل افشاری

5. دکتر هوشنگ رفعت پناه

6. دکتر مجتبی سنکیان

7. دکتر فرحزاد جباری

8. دکتر عبدالرضا وارسته

9. دکتر محمد رضا عباس زادگان

10. دکتر سید عبدالرحیم رضائی

  •  واحد بیماری های خون (C)

واحد بیماری های خون، مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مرتبط و تعیین اولویت های بیماری های مربوط و ارجاع آن به واحد آموزشی و پژوهشی می باشد.

اعضای واحدبیماری های خون

1. دکتر عباس شیردل

2. دکتر محمد مهدی کوشیار

3. دکتر حسین رحیمی

4. دکتر غزاله شجاع رضوی

5. دکتر ابوالقاسم الهیاری

  •  واحد بیماریهای پوست و چشم (D)

واحد بیماری های پوست و چشم مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مرتبط و تعیین اولویت های بیماری های مربوط و ارجاع آن به واحد آموزشی و پژوهشی می باشد.

اعضای واحدبیماری های پوست و چشم

1. دکتر مجید ابریشمی

2. دکتر میرنقی موسوی

3. رئیس مرکز تحقیقات چشم

4. دکتر اکبر درخشان

5. دکتر مسعود ملکی

6. دکتر فخرالزمان پزشک پور

7. دکتر زری جاویدی

8. دکتر پوران لایق

9. دکتر محمد جواد یزدان پناه

  •  واحد اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی (E)

واحد اپیدمیولوژی پزشکی اجتماعی مسئول هماهنگی، بررسی و تصویب و تعیین اولویت های اپیدمیولوژیک ویروس و بیماری های وابسته و همچنین بررسی و ارائه راهکارهای مربوط به اکولوژی شهری– فرهنگی و جنبه های جامعه شناختی موارد مربوط می باشد.

اعضای واحد اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی

1. نماینده معاونت بهداشتی

2. نماینده معاونت پژوهشی

3. نماینده ریاست دانشگاه

4. مدیر گروه پزشکی اجتماعی

5. دکتر محمد خواجه دلویی

6. دکتر فرشید عابدی

7. دکتر رضا مظلوم

8. دکتر محمد درخشان

9. نماینده جهاد دانشگاهی

10. نماینده سازمان انتقال خون

  •  واحد فن آوری اطلاعات و امور اداری

واحد فن آوری اطلاعات و امور اداری، مسئول ایجاد و مدیریت وب سایت ستاد، اجرای نیازهای نرم افزاری واحدهای ستاد و امور اداری، مالی و هماهنگی می باشد.

اعضای واحد فن آوری اطلاعات و امور اداری

1. دبیر اجرایی ستاد

2. دبیر علمی ستاد

3. کارشناس مسئول پژوهشی ستاد

4. مسئول سایت ( مهندس نرم افزار کامپیوتر – مهندس سمیه دوست محمدی )

5. نماینده شرکت طراح وب سایت ( مهندس مهدی منصوری )

6. مسئول آموزش و پژوهش ستاد

7. نماینده واحدهای ستاد به انتخاب رئیس هر واحد

8. مسئول امور اداری و مالی ستاد (نیمه وقت)

9. نماینده مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاه
 
 
  •         واحد تحقیقات دانشجویی (F) 

این واحد زیر مجموعه ای از کمیته تحقیقات دانشجویی است که مسئول بررسی و ارائه طرح های تحقیقاتی، برگزاری سمینارها و کارگاه های مرتبط با HTLV-I می باشد.

الف) مجمع عمومی واحد تحقیقات دانشجویی

1) کلیه دانشجویان علاقه مند که در ستاد ثبت نام کرده و مایل به کار علمی در زمینه HTLV-I می باشند.

2) دو نفر از دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی با معرفی مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

3) مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

4) نماینده مدیریت پژوهشی دانشگاه

ب) کمیته علمی و اجرایی واحد تحقیقات دانشجویی

کمیته اجرایی و علمی مسئول سیاست گذاری واحد و ارائه آن به واحد برنامه ریزی و کنترل می باشد که از بین اعضای مجمع عمومی به شرح زیر برگزیده می شوند:

1) مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

2) دبیر اجرایی کمیته دانشجویی ستاد

3) دبیر علمی کمیته دانشجویی ستاد

4) رابط واحد برنامه ریزی و کنترل (کارشناس مسئول پژوهشی ستاد)

5) 4 نفر از دانشجویان مجمع عمومی با رأی مستقیم اعضاء
 
 
  •  درمانگاه تخصصی HTLV-I

این واحد در محل بیمارستان قائم (عج) مشهد و در روزهای هفته به ترتیب به صورت زیر عمل خواهد کرد:

· شنبه و یکشنبه : درمانگاه اعصاب

· دوشنبه : درمانگاه روانپزشکی

· سه شنبه :درمانگاه خون

· چهارشنبه :درمانگاه عمومی
 
 
 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 24/06/90 ساعت 23:58

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

دبیرخانه کنگره: مشهد، بیماریتان قائم (عج)، طبقه دوم. تلفن: 8012768 0511 نمابر: 8429828 0511 آدرس پست الكترونيك: htlv.1@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.