اخبار

نظرسنجي

سايت مديريت فنآوري اطلاعات تا چه اندازه پاسخگوي سوالات شماست

100% 20.9%
75% 16.4%
50% 9.2%
25% 9.1%
0% 42.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه ( 123026 )
درخواست شناسه كاربري شبكه و پست الكترونيك دانشگاه ( 122123 )
دانشگاه های علوم پزشکی ایران ( 101648 )
چاه ارت ( 95403 )
اتصالات شبکه فیبر نوری ( 92601 )
نحوه تغيير سايز عكس ها در فتوشاپ ( 91714 )
کابل شبکه ( 87565 )
نقشه سايت ( 69186 )
لينك هاي مفيد ( 59574 )
شبکه های بیسیم ( 47600 )
كارت گرافيك ( 36859 )
لایه های شبکه ( 36066 )
شبکه ( 35386 )
کارت شبکه ( 32625 )
اتصالات شبکه کابلهای مسی ( 32449 )
مادربرد ( 32318 )
و نحوه ارائه آن ADSL سرويس ( 31283 )
جزوات آموزشی(قدیمی) ( 29093 )
ديوار آتش ( 26325 )
ايميل ( 25813 )
مديريت آمار و فناوري اطلاعات ( 25341 )
سيستم اطلاعاتي بيمارستاني ( 24441 )
سخت افزار رايانه ( 23820 )
دانشگاه هاي آزاد ايران ( 23777 )
دانش شبكه ( 22847 )

 
 
  فرآيند ثبت اطلاعات ماهانه آمار سزارين و زايمان در كليه بيمارستانهاي دانشگاهي و غيردانشگاهي داراي زايشگاه
  فرآيند به روز رساني اطلاعات طرح هاي تحقيقاتي در اتوماسيون آماري دانشگاه

فرآيند ثبت اطلاعات واحدهاي سرپايي و پاراكلينيك در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه:

پیاده سازی فرم‌های ثبت فعالیت درمانگاه‌های تخصصی و عمومی، واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان‌ها در سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه امکان پذیر شده است. از جمله اطلاعات ثبت شده در این فرم‌ها می‌توان به مواردی همچون تعداد پزشک متخصص و عمومی، تعداد مراجعه به پزشک، روزکارکرد پزشک، تعداد مراجعین بهMRI، سی تی اسکن و... اشاره نمود. همچنین امکان مشاهده و ساخت انواع گزارش آماری در این سامانه بر اساس این اطلاعات می‌سر می‌باشد.

 تسهيلات بهداشتي درماني

سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني بصورت ساليانه و از سطح شهرستانهاي استان انجام مي گيرد. اين سرشماري داراي 13 فرآيند و شامل مشخصات بيمارستانها، دفتركار، موسسات پيراپزشكي، درمانگاه ها، راديولوژي، واحدهاي بهداشتي درماني، پايگاه هاي بهداشت غيرضميمه، داروخانه، آزمايشگاه، واحد اورژانس 115، دانشكده ها، كتابخانه ها، مشخصات پزشكان مي باشد. هم اكنون اطلاعات مربوط به سالهاي 87 لغايت 89 در داخل سيستم اتوماسيون آماري دانشگاه قرار دارد.      

 دسترسي به اطلاعات طرح هاي پژوهشي دانشگاه در سامانه اتوماسيون آماري:

اداره آمار دانشگاه اقدام به ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات و گزارشات مربوط به طرح هاي تحقيقاتي بر روي سامانه اتوماسيون آماري نموده است. در اين فرآيند اطلاعات داراي ارزش آماري با همكاري مديريت پژوهشي دانشگاه در بازه هاي زماني ماهيانه از نرم افزار پژوهان استخراج مي گردد. سپس اين اطلاعات توسط اداره آمار به سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه منتقل مي گردد. به طور کلی برای هر طرح تحقیقاتی تعداد 21 مشخصه ثبت می­گردد. ماحصل اين فرآيند امكان دسترسي به جزئيات اطلاعاتي مربوط به طرح هاي تحقيقاتي همانند نوع طرح، نحوه همكاري، تاريخ تصويب، تاريخ اتمام و ... و شاخص هاي متنوع آماري مي باشد.

 دسترسي آنلاين به شاخص هاي مرتبط با واحد مامايي كليه بيمارستانهاي استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه با توجه به نياز واحد مامايي معاونت درمان در خصوص مكانيزه ساختن فرآيند جمع اوري اطلاعات واحدهاي مامايي بيمارستانها اقدام به طراحي و پياده سازي فرآيند مذكور در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند كليه بيمارستانها اطلاعات مرتبط با واحد مامايي را از طريق فرم هاي طراحي شده و با محدوديت دسترسي به صورت ماهيانه وارد سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه مي نمايند. ماحصل پياده سازي اين فرآيند دسترسي به شاخص هايي از قبيل تعداد زايمان هاي طبيعي، ‌سزارين به تفكيك گروههاي سني مادران،  مرتبه زايمان و نيز اطلاعات نوزادان به تفكيك جنسيت، تعداد مرده زايي، ‌وزن نوزادان و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات پايه بيمارستانهاي استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات پايه بيمارستانها از طريق سامانه اتوماسيون آماري نموده است. در اين فرآيند تعداد 17مشخصه مربوط به هر بيمارستان توسط رابط آماري ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل سال بهره برداري اوليه، سال تاسيس ساختمان، مساحت زيربنا، تعداد تخت ثابت، نوع وابستگي و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات دفاتر كار استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به دفاتر كار استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند اطلاعات مربوط به دفاتر كار (بينايي سنجي، شنوايي سنجي، كاردرماني، گفتاردرماني، تغذيه رژيم درماني و كاپروپراكتيك) توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد به طوریکه برای هر دفترکار تعداد 13مشخصه ثبت می­گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد

دسترسي آنلاين به اطلاعات موسسات پيراپزشكي استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به موسسات پيراپزشكي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند اطلاعات مربوط به موسسات پيراپزشكي (ارتوپدي فني، فيزيوتراپي) توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد به طوریکه برای هر مؤسسه تعداد 13مشخصه ثبت می­گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات موسسات تصويربرداري پزشكي و مراكز راديولوژي استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به موسسات تصويربرداري پزشكي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند تعداد 14مشخصه برای هر موسسه تصويربرداري پزشكي و مركز راديولوژي توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات آزمايشگاه هاي استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به آزمايشگاه هاي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند اطلاعات مربوط به آزمايشگاه ها (اكيپ) توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. به طوریکه برای هر آزمایشگاه تعداد 14مشخصه ثبت می­گردد اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع فعالیت (آسیب­شناسي، آسيب شناسي تشريحي و باليني، آسيب شناسي تشريحي) نوع وابستگي، سال بهره برداري اولیه، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات درمانگاه هاي استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به درمانگاه هاي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند تعداد 15مشخصه برای هر درمانگاه (تخصصي و عمومي) توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس، ‌تلفن و ... مي باشد.

 دسترسي آنلاين به اطلاعات داروخانه هاي استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به داروخانه هاي استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند تعداد 14مشخصه  مربوط به هر داروخانه توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع وابستگي، سال بهره برداري، آدرس،‌تلفن و ... مي باشد. اداره آمار دانشگاه درصدد است به روزرساني اطلاعات مربوط به داروخانه هاي استان از طريق معاونت غذا و دارو باشد

دسترسي آنلاين به اطلاعات پايگاه هاي اورژانس 115 استان خراسان رضوي:

اداره آمار دانشگاه در قالب سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني اقدام به جمع آوري اطلاعات مربوط به پايگاه هاي اورژانس 115 استان از طريق سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه نموده است. در اين فرآيند تعداد 15مشخصه  مربوط به هر پايگاه اورژانس 115 توسط نمايندگان آماري حاضر در شهرستانها در سامانه اتوماسيون آماري دانشگاه ثبت مي گردد. اين اطلاعات شامل مواردي همچون نوع واحد اورژانس(جاده اي، شهري، هوايي)، تعداد آمبولانس،‌محل استقرار واحد اورژانس و ... مي باشد.

دسترسي آنلاين به شاخص هاي معاونت آموزشي (غير از هيات علمي، دانشجويان)

اداره آمار دانشگاه اقدام به ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات و گزارشهاي مربوط به شاخص هاي معاونت آموزشي بر روي سامانه اتوماسيون آماري نموده است. برخي از اين اقلام و شاخص ها به شرح ذيل است: مشخصات دانشكده ها از قبيل: (مساحت، سال ساخت ، تعداد كلاس، فضاهاي آموزشي، كمك آموزشي و...)؛ مشخصات كتابخانه ها از قبيل: (مساحت، سال ساخت، تعداد كتب تخصصي و...)؛ تعداد واحدهاي تدريس شده توسط اعضاي هيات علمي به تفكيك تئوري و عملي و هم چنين به تفكيك حق التدريس و موظفي؛ تعداد اعضاء هيات علمي راهنما و مشاورپايان نامه به تفكيك مرتبه علمي، تعداد دوره آموزشي برگزار شده به تفكيك مجازي و كوتاه مدت و آزاد، ميانگين نمرات امتحانات جامع، تعداد دانشجويان مشروطي؛ انواع پايان نامه ها به تفكيك دانشگاه ، مشخصات گروه هاي آموزشي ،اسامي رشته هاي تحصيلي؛ اسامي برنامه هاي آموزش مداوم به تفكيك نوع و تعداد مخاطبين ،اسامي رشته هاي تحصيلي جديد ايجاد شده، تعداد همايش هاي داخلي و خارجي برگزارشده در دانشكده ها ،ميانگين تعداد دانشجو در هر كلاس ،تعداد كل ساعت تدريس شده تئوري توسط اعضاي هيات علمي ، تعداد كل ساعت تدريس شده عملي توسط اعضاي هيات علمي.
 
 
 

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 19/10/91 ساعت 12:58

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بیمارستان امام رضا، مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات کدپستی : 3316 - 913791 تلفن: 2-8023041 0511 نمابر: 8548048 0511 پست الکترونيک: it.manager@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.

آدرس سایت جدید مدیریت: hit.mums.ac.ir