اخبار

نظرسنجي

ترجيح مي دهيد در سايت دفتر هم انديشي استادان چه مطالبي بيشتر ارائه گردد؟

مقالات حوزه انديشه 23.1%
اخبار حوزه انديشه 7.7%
اخبار داخلي دفتر هم انديشي 10.3%
گفتارهاي بزرگان و انديشمندان 12.8%
كليه موارد فوق به صورت يكسان ارائه گردد 46.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

هم انديشي اساتيد ( 26145 )
شاخص های کمی و کیفی ( 4635 )
ديدگاه هاي رهبر انقلاب درباره دانشگاه ( 4430 )
موضوعات علمی، آموزشی و پژوهشی ( 4122 )
موضوعات عمومی ( 3778 )
آئین نامه اجرایی نشستهای هم اندیشی ( 3009 )
اخبار و گزارشات ( 2857 )
آئین نامه اجرایی نشستهای هم اندیشی دانشگاهها ( 2831 )
اعضای نشست ( 2544 )
فهرست موضوعات پیشنهادی برای نشست ( 2484 )
توليد علم و جنبش نرم افزاري ( 2439 )
علم ديني ( 2323 )
موضوعات تخصصی( رشته های پزشکی-فنی) ( 2295 )
سخنراني ها ( 2193 )
كتابكده ( 2141 )
نظرات ارائه شده ( 2131 )
الگوی نشست های موفق ( 2100 )
طرح مشکلات جهت بحث در نشست ( 2076 )
محصولات ( 2064 )
خبركده ( 1873 )
گزارش ( 1755 )
تست ( 1738 )
مقاله ( 1721 )
گفتگو ( 1647 )
كميته تحقيقات دانشجويي ( 1515 )

صفحه اصلي>

سخنرانی ها


استاد ارجمند گروه معارف، جناب آقاي ترابي:

با توجه به اينکه در جلسات قبل کلياتي درباره ضرورت هم انديشي و زمينه ها و پيشنه هاي آن مطرح شده است ، ديگر آن مطالب را تکرار نکنيم . بنا شد موضوعي در دستورکار هم انديشي  قرار گيرد که هم پرداختن به آن آسانتر باشد و هم ارتباط روشي با مسايل دانشگاهي داشته باشد .

به دنبال اين تصميم بود که جمع حاضران در جلسات قبل ، موضوع تعامل استاد و دانشجو  پيشنهاد کردند و ما اکنون در اين نشست به آن مي پردازيم .

استادي که بتواند درس خود را با توانمندي و غناي علمي و جاذبه‌هاي آموزشي ارائه دهد ، در نگاه دانشجو ، الگوي شايسته جلوه خواهد کرد و علاوه بر مطالب علمي ، منشهاي شخصيتي و اخلاقي استاد را نيز مورد توجه قرار داده و خودآگاه يا ناخودآگاه به آن تمايل پيدا مي‌کند و آنها را به     کار مي‌گيرد ! و به عکس هرگاه استاد در ارائه درس خود توفيق چنداني نداشته باشد ، حال يا به دليل ناتواني علمي و ضعف اطلاعات يا به روز نبودن مطالبات خود و يا به دليل آشنا نبودن با روشها و مهارتهاي تدريس ، چنين استادي هم موضوع درس را در نظر دانشجويان حقير          مي نماياند و هم اگر در شخصيت او نقطه‌هاي مثبت اخلاقي يا ديني باشد مورد الگوبرداري دانشجويان قرار نمي گيرد ، بلکه به عکس باعث زدگي دانشجويان از آن خصايل مثبت مي شود و يا حداقل دانشجويان رفتار اخلاقي يا ديني او را سرپوشي به ضعفهاي او به حساب مي‌آورند .

بنابراين نخستين عوامل تاثيرگذار بر ذهن و باور دانشجو ، شخصيت علمي ، مهارتهاي آموزشي و رفتار استاد در فرايند تدريس است و اين عوامل است که در مراحل بعد نگاه مثبت يا منفي دانشجو را به استاد درس يا دانشگاه رقم مي‌زند و تعيين مي کند .

اين مطالب صرفا به منظور گشودن ساحت گفتگو بود و موضوع نياز به دقت و تامل بيشتر و حتي پژوهشهاي ميداني و نظرسنجي از دانشجويان نيز دارد .

مسئوليت ما در قبال دانشجويان :

موضوع ديگري که در اين فرصت لازم مي‌دانم به آن اشاره کنم اين است که دانشگاه چنان که از اسمش پيداست محيطي است براي فراگيري دانش و دانش افزايي .

کمترين کارآيي دانشگاه ، انتقال دانش از نسل به نسل ديگر است و بالاترين سطح کارآمدي آن ، توليد دانش جديد و نظريه هاي نوين علمي است .

نظام آموزشي ما در سطوح مختلف حتي در سطح دانشگاه مبتني بر انتقال دانش نظري است، در حالي که رمز پيشرفت جوامع توسعه يافته و قدرتمند علمي و اقتصادي در داشتن دانشگاهي مولد و نوآور است .

اگر روزي بنا باشد ما اساس دانشگاه مصرفي را به دانشگاه مولد تبديل کنيم ، بار اصلي آن متوجه خود استادان دانشگاه است ، يعني اين خود استادان هستند که نهايتا مي توانند راهکارها و الگوها و نيازها را شناسايي و معرفي کنند و ديگر دستگاهها ، فقط مي توانند از اين حرکت ، حمايت مالي ، امکاناتي و تضميني داشته باشند .

سوگمندانه عليرغم وجود اين احساس و ضرورت ، کمتر نشست و سمينار و هم انديشي جدي براي رسيدن به اين مهم شکل گرفته است و حتي بسياري از استادان دانشگاه به خود اجازه ورود به اين مساحت را نمي دهند !

زماني که مقام معظم رهبري سخن از دانشگاه اسلامي به ميان آورد ، بسياري از عناصر ساده‌نگر ، از فرمايش ايشان ، پرداختن به لباس و پوشش دانشجو و کارمند را استفاده کردند در حالي که بعدها معظم له از اين برداشتهاي سطحي گله کردند و يادآور شدند که دانشگاه اسلامي ، دانشگاهي که بتواند پشتوانه استقلال ، پيشرفت ، توسعه علمي ، اقتصادي ، صنعتي و اخلاقي و معنوي جامعه اسلامي باشد و در جهان فراتر از آنچه ديگران گفته اند ، حرفي براي زدن داشته باشد .

دانشگاه اسلامي ، دانشگاهي است که تضمين کننده عزت و اقتدار ملي اين مرز و بوم باشد .

بديهي است که دانشگاهي با اين ويژگي‌ها ، نمي تواند صرفا يک دانشگاه مصرف کننده و متاخر و دنباله رو باشد ، بلکه بايد اساس و پايه آن بر توليد دانش بنيان يافته باشد .

در دانشگاه مولد ، دانشجو در جستجوي استاد است و نيازي به حضور و غياب ندارد .

در دانشگاه مولد ، سطح درس استاد و قوام علمي دانشگاه دغدغه اصلي دانشجو است و نه کمبودهاي مربوط به مسايل رفاهي و خوابگاهي .

در دانشگاه مولد ، استاد در خدمت دانشجوي فعال و پرتلاش است و به هيچ قيمتي حاضر نيست معياري جز توان و تلاش را در ارزشگزاريها به کار گيرد .

ما تا رسيدن به اين دانشگاه چقدر فاصله داريم ؟ چگونه مي توانيم اين فاصله را هر چه کوتاه‌تر ساخته و نهايتا فاصله را از ميان برداريم ؟

دانشگاه مغز جامعه :

اخيرا يکي از استادان دانشگاه ، طرحي را دنبال مي کنند که مي‌تواند بسيار مفيد و سازنده باشد و آن عبارت است از مطالعه سيستم بدن انسان به منظور شناسايي الگوهاي برتر مديريت ، در جامعه انساني .

يک جامعه زنده به مثابه يک بدن زنده است ، يک بدن زماني سالم ، بانشاط ، کارآمد و رضامنداست که تمام سيستمهاي آن به شکل درستي فعال باشند .

اين تحقيق هنوز مقدمات نظري را مي پيمايد و عملا آغاز نشده است ، اما من با الهام از اين نظريه ، به عنوان پيش درآمد طرح موضوع ، مي خواهم اين سوال را مطرح کنم .

اگر بنا باشد در سيستم جامعه سالم ، جايگاه دانشگاه را مشخص کنيم ، با کدام يک از اندام و سيستمهاي بدن انسان شباهت خواهد داشت ؟

پاسخ خود من به اين پرسش اين است که جايگاه دانشگاه ، جايگاه مغز است ، مغز پيامها و تجربه‌ها را دريافت مي‌کند ، آن ها را تحليل کرده و پردازش مي نمايد و فرمان مناسب را به ساير اندامها مي دهد .

بزرگترين آسيب زماني متوجه بدن انسان مي‌شود که مغز گرفتار نارسايي و سکته شود يا با تومورهاي بدخيم دست و پنجه نرم کنيد.

و عقب مانده‌ترين جامعه از نظر اقتصادي ، علمي ، سياسي ، اجتماعي و اخلاقي ، جامعه اي است که مراکز علمي و پژوهشي آن ، اعم از دانشگاه و حوزه ، گرفتار اطلاعات ناقص و نارسايي و ضعف و مردگي باشد .

اين که آيا دانشگاه و حوزه ما در چه مرحله اي قرار دارند ، آيا از حيات و تاثيرگذاري بايسته برخوردارند يا خير بايد به سلامت ، نشاط ، پويايي و پايه‌اي بدنه جامعه نظر افکنيم . قطعا نا اميد نيستيم ولي با جامعه آرماني هنوز فاصله داريم و بايد تلاش کنيم و آغاز تلاش باور کردن ، درک کردن ، علاقه داشتن ، اميدوار بودن و عزم کردن است و هم انديشي استاندان مي تواند ، حکايتگر همه اين مفاهيم باشد .

به آن اميد که چنين باشد .


تاريخ بروز رساني : جمعه 24/03/87 ساعت 16:31

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.