اخبار

نظرسنجي

امتياز شما به محتویات سایت برنامه پزشك خانواده دانشگاه پزشكي مشهد چیست ؟

100 11.5%
80 6.5%
60 4.8%
40 5.6%
20 71.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

صفحه اصلي - برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ( 110636 )
وظايف واحد بهداشت خانواده ( 11519 )
پزشک خانواده شهري ( 10811 )
وظايف بهورزان ( 10423 )
تعریف پزشک خانواده ( 9087 )
كليات برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده ( 8837 )
فهرست اصلی داروهای طرح بیمه روستایی - 1 ( 8743 )
شيوه استقرار برنامه پزشك خانواده درمناطق مجري برنامه بيمه روستايي ( 8463 )
فهرست متمم داروهای طرح بیمه روستایی ( 8205 )
مكانيسم پرداخت ( 8088 )
اهداف برنامه پزشک خانواده ( 7799 )
نظام ارجاع ( 7236 )
اقلام دارويي مورد نياز مراکز بهداشتي ، درماني در برنامه پزشک خانواده ( 6476 )
فهرست اصلی داروهای طرح بیمه روستایی - 2 ( 6476 )
دستور العمل هاي برنامه پزشک خانواده شهري ( 6047 )
بسته هاي خدمت ( 5851 )
تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامين اجتماعی ( 5840 )
کسری پزشکان مورد نیاز برنامه ( 5283 )
پزشک خانواده روستايي ( 5268 )
گردش كار عملكرد پزشك خانواده ( 5090 )
وظايف واحد بهداشت محيط و حرفه اي ( 4736 )
نقشه سايت ( 4666 )
وظايف واحد مبارزه با بيماريها ( 4411 )
نظام ارائه خدمات ( 4171 )
چک ليست پايش ( 4132 )

بازگشت

 
 

وظايف واحد بهداشت خانواده

 
 

آمار گيري جمعيت تحت پوشش (بر حسب سن - جنس – زنان همسردار - كودكان و داده هاي زيجهاي حياتي و ......)

نظارت بر تشكيل پرونده خانوار و به روز كردن اطلاعات در پرونده خانوار

تنظيم و تكميل فرم درخواست لوازم مصرفي تنظيم خانواده از واحد دارويي

نظارت بر ثبت ورود و خروج لوازم مصرفي تنظيم خانواده در دفاتر مربوط و بررسي موجودي

نظارت بر قفسه چيني لوازم مصرفي، و كنترل تاريخ انقضاء

نظارت بر شناسايي افراد واجدشرايط تنظيم خانواده در جمعيت تحت پوشش

آموزش اهميت كنترل جمعيت و عواقب سوء ناشي از رشد بي رويه آن در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و...

نظارت بر تشكيل و تنظيم فرم فاصله گذاري

آموزش گروه هاي هدف برای آشنايي با روش هاي موجود تنظيم خانواده

توزيع لوازم مصرفي جلوگيري از بارداري در جمعيت فعال تنظيم خانواده درخانه هاي بهداشت تحت پوشش

اقدامات عملي مربوط به تنظيم خانواده از قبيل (آيودي- تزريق دپو )

ترغيب و تشويق زنان همسردار پر اولاد به بستن لوله ها

نظارت بر معاينه روتين و دوره اي افراد فعال تنظيم خانواده

نظارت بر واكسيناسيون روتين گروه هدف ( زوجين آماده ازدواج )

نظارت بر تنظيم معرفي نامه براي انجام آزمايشات روتين قبل از ازدواج

نظارت بر شناسايي زنان باردار تحت پوشش بصورت اكتيو و پاسيو

نظارت بر تشكيل پرونده مراقبت های دوران بارداري براي موارد جديد

نظارت بر درخواست آزمايشات روتين بارداري و سونوگرافي

نظارت بر ارجاع به پزشك مركز برای نخستين ويزيِت و پيگيري هاي بعدي و ارجاع به دندان پزشك و [در صورت نياز] به متخصص زنان

نظارت بر توزيع قرص اسيد فوليك و آهن در زمان بارداري و سه ماه قبل از باردار شدن مشخص زنان

نظارت بر كنترل و معاينه روتين مادران باردار

آموزش علائم خطر در زمان بارداري به مادران باردار- نحوه شيردهي پس از زايمان - تغذيه مناسب- بهداشت دهان و دندان و...

نظارت بر ارجاع مادران باردار دارای مشكلات دهان و دندان به مركز بهداشتي درماني

نظارت بر شناسايي مادران باردار با علائم ويژه و پرخطر

نظارت بر ارجاع و پيگيري مربوط به مادران باردار با علائم ويژه

نظارت بر واكسيناسيون توام مادران باردار

نظارت بر معاينات روتين پس از زايمان

آموزش نحوه جلوگيري از بارداري در دوران شيردهي

آموزش مادردرباره زمان واكسيناسيون روتين كودك و مراقبت هاي بعدي

نظارت بر مراقبت روز دهم و چهلم مادران پس از زايمان

آموزش نحوه مراقبت و تغذيه نوزاد

آموزش اهميت شير مادر - تغذيه كمكي – استفاده از قطره A+D و آهن

نظارت بر مراقبت و كنترل روتين دوران كودكي از نظر قد و وزن ، دور سر و.... و ثبت اطلاعات در فرم هاي مربوط

نظارت بر شناسايي و ارجاع شيرخواراني كه احتياج به شير خشك دارند

صدور كوپن شيرخشك ( در مراكز شهري با جمعيت كمتر از 20000 نفر)

نظارت بر شناسايي و ارجاع كودكان مشكل دار در نمودار كنترلي قد و وزن

نظارت بر واكسيناسيون روتين كودكان زير 6 سال در جمعيت تحت پوشش

نظارت بر مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (طرح مانا) توسط بهورزان

آموزش اهميت تحرك بدني و ورزش

آموزش تغذيه صحيح (نمك يددار- اهميت مصرف لبنيات در افراد بخصوص زنان و كودكان و....)

آموزش بهداشت فردي آحاد جامعه

نظارت بر كنترل و معاينه دهان و دندان در جمعيت تحت پوشش (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه توسط بهورزان ثبت می شود)

آموزش بهداشت دهان و دندان (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود)

نظارت بر شناسايي و كنترل بيماران مبتلا به معلوليت هاي ذهني و جسمي در جمعيت تحت پوشش و تشكيل پرونده مخصوص توسط بهورزان

نظارت بر ارائه خدمات آموزشي به زوج های مينور تالاسمي حين ازدواج و پس از آن كه توسط بهورزان انجام مي شود

نظارت بر ارجاع مادران باردار (داراي حالت زوج مينور در ازدواج با همسر خود) به مركز اختصاصي كنترل و بررسي حاملگي در تالاسمي توسط بهورزان

نظارت بر غربالگري سرطان پستان به روش فيزيكي توسط بهورزان

آموزش طريقه خود آزمايي سرطان پستان

آموزش تغذيه صحيح براي زنان و اهميت آن در پيشگيري از استئوپروز

آموزش علائم بيماري هاي منتقله از راه تماس جنسي و راههاي پيشگيري از آن

نظارت بر تكميل زيج حياتيتوسط بهورزان

نظارت بر تشكيل پرونده مدرسه براي هر شيفت فعال بصورت سالانه توسط بهورزان

نظارت بر بازديد دوره اي از مدارس و تكميل فرم مربوطه توسط بهورزان

نظارت بر غربالگري روتين دانش آموزان - ارجاع موارد لازم به مركز و ثبت اطلاعات توسط بهورزان

نظارت بر كنترل بهداشت محيط مدرسه توسط بهورزان (توالت ها، بوفه توزيع مواد غذايي و..) اين مورد در اين قسمت ثبت مي شود و بايد دقت کرد فعاليت هاي ذكر شده، بار ديگر در بخش بهداشت محيط ثبت و زمان سنجي نشوند.

نظارت بر لكه گيري واكسيناسيون (اول دبستان و اول دبيرستان ) توسط بهورزان

آموزش بهداشت عمومي در مدارس و آشنايي با بيماري هاي منتقله در محيط مدرسه

نظارت بر نصب و تكميل فرم دماسنجي بر روي يخچال مطابق با دستورعمل موجود توسط بهورزان

نظارت بر كنترل آيس پكها ، آب نمك و انجام برفك زدايي در يخچال توسط بهورزان

برآورد واكسن مورد نياز براي ماه آينده ، تنظيم فرم درخواست از مركز ، و پيگيري دريافت واكسن

نظارت بر كنترل واكسن هاي نگهداري شده از نظر تاريخ انقضاء و نگهداري صحيح آن در داخل قفسه ها توسط بهورزان

مشاركت در طرح ها و دستورعمل هاي ابلاغي به صورت موردي

شركت در كلاس هاي آموزشي و بازآموزي

 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 25/08/91 ساعت 18:25

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، انتهاي خيابان سناباد، كد پستي: 9185684538. صندوق پستی: 557 - ۹۱۷۳۵ تلفن: 8-۸۴۱5001 ۰۵۱۱ نمابر: ۸۴15222 ۰۵۱۱ دبیرخانه ستاد اجرایی : داخلی 365
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.