آرشيو اخباردسته اخبار

 اموال

موسسه مي تواند اموال منقول مازاد بر احتياج‘بلا استفاده ‘ مستعمل ‘ فرسوده و غير قابل استفاده خود را به موسسات دولتي يا فرهنگي يا خيريه به نحو مقتضي حسب مورد اهدا نمايد ويا به فروش برساند يا اجاره دهد (به استثناي اموالي كه جز نفئس ملي يا تاريخي است) و اگرفاسد شده باشد با تاييد دو نفر ازكارشناسان منتخب رئيس موسسه معدوم نمايد و آثار آن را در حسابها شناسايي نمايد

مسئوليت حفظ وحراست اموال منقول كه در اختيارموسسه و واحدهاي تابعه است متضامنا به عهدهرئيس موسسه يا رئيس واحد و پرسنل بخش استفاده كننده از اموال مذكور حسب مورد مي باشد و مسئوليت نگهداري حساب ريالي و مقداري اموال نيز بر عهده امين اموال هر واحد و مدير امور مالي موسسه است .

امين اموال : كارمند رسمي يا پيماني واجد صلاحيت وامانتدار موسسه است كه با موافقت مدير امور مالي  وبا ابلاغ رئيس موسسه يا رئيس واحد اجرايي حسب مورد به اين سمت منصوب و مسئوليت نگه داري و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال به عهده او واگذار مي گردد.

دستورالعمل مربوط به نگه داري ‘ رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول توسط موسسه تهيه و به تصويب هيآت امناء خواهد رسيد.

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 07/10/85 ساعت 23:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار فکوری شهرک دانش و سلامت تلفن: 8763916 0511 نمابر : 8763916 0511 پست الكترونيك: fmgt@mums.ac.ir
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد و هرگونه كپي برداري از مطالب آن تنها با ذكر منبع بلامانع است .