آرشيو اخباردسته اخبار

 آئين نامه هاي مالي ومعاملاتي جديد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 

 موسسه :  شامل ستاد دانشگاه  ‘  دانشكده و كليه واحدهاي اجرايي منطبق با تشكيلات  مصوب   ( دانشكده ها  مراكزآموزشي ‘ درماني ‘  بيمارستاني ‘ و پژوهشي و نظاير آن ) است كه هر واحد عهده داراجراي قسمتي از برنامه هاي موسسه مي باشد.

  سال مالي : موسسه ازاول فروردين ماه هرسال شروع ودرآخراسفند ماه همان سال پايان مي يابد.

  ترازنامه : موسسه موكلف است با رعايت مقررات ودرمهلت مقرر‘ صورتحساب دريافت و پرداخت ( ترازنامه ) هر ماه و حساب نهايي هرسال را تهيه و تنظيم  نموده و جهت تصويب به هيات امناء وحسب مورد مراجع نظارتي قانوني ارائه نمايد.

 آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت ( ترازنامه ) هرماه ( به استثناي اسفندماه ) تا پايان ماه بعد و حساب نهايي هرسال تا پايان تيرسال بعد مي باشد.

 رئيس امور مالي : از بين كارشناسان رسمي  يا  پيماني  واجد صلاحيت موسسه به  پيشنهاد رئيس واحد  و تائيد  مدير امورمالي  و موافقت رئيس موسسه  يا  معاون پشتيباني انتخاب و به اين سمت منصوب مي شود.

 رئيس امورمالي كليه عمليات اجرائي مالي را زير نظر رئيس واحد و مدير امورمالي موسسه انجام خواهد داد.

  حسابرس :  حسابرس ‘  فردي  حقيقي يا حقوقي است كه به پيشنهاد رئيس موسسه و تصويب هيآت امناء انتخاب مي گردد.

  موسسه مكلف است كليه عمليات مالي خود اعم از وجوه ‘ دارائيها ‘  بدهيها  ‘ هزينه ها  و تعهدات مالي  در مقابل ديگران و ديگران در مقابل  موسسه را بر مبناي  روش  تعهدي در حسابهاي خود ثبت و   نگهداري نمايد.

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 07/10/85 ساعت 23:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار فکوری شهرک دانش و سلامت تلفن: 8763916 0511 نمابر : 8763916 0511 پست الكترونيك: fmgt@mums.ac.ir
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد و هرگونه كپي برداري از مطالب آن تنها با ذكر منبع بلامانع است .