اخبار

نظرسنجي

مطالب وكارائي سايت امور مالي

ضعيف 66.3%
متوسط 8.4%
خوب 8.1%
عالي 15.3%
2.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت امور مالي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 47118 )
حقوق ( 35499 )
مدیریت امورمالی ( 27411 )
وظایف مدیر امور مالی ( 19503 )
نرم افزار اضافه كار- ماموريت نگارش قانون خدمات كشوري ( 19342 )
نظام نوین مالی ( 15879 )
دريافت و پرداخت ( 15725 )
دفترداري ( 11999 )
لیست اقلام و فرم های شرکت در مزایده اموال ( 11668 )
اداره های حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 10260 )
اداره اموال ( 8663 )
بازنشستگان ( 8492 )
اعتبارات ( 7535 )
آئين نامه-تعاريف ( 7482 )
فرایندها ( 7110 )
پرسنل اداره اسناد ( 7057 )
معرفی مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 7048 )
معرفي مدیریت امور مالی ( 7012 )
پرسنل اداره بازنشستگی ( 6088 )
آئين نامه ـمعاملات ( 5230 )
آئين نامه-تعاريف ( 5141 )
فرایند فروش اموال فرسوده، اسقاط و مازاد بر احتیاج دانشگاه ( 5093 )
آئين نامه -اموال ( 5085 )
بخشنامه ها ( 5016 )
معرفي اداره درآمد ( 4844 )

بسمه تعالي

(( فرآيند فروش اموال و کالاهاي فرسوده ، اسقاط و مازاد بر احتياج دانشگاه  ))

مرحله اول :

 • پيشنهاد رئيس واحد اجرايي مبني بر اعلام اموال منقول فرسوده ، اسقاط و مازاد بر احتياج به مديريت امور مالي دانشگاه  به انضمام تکميل فرمهاي شماره (1-1 ، 2-1 ، 3-1)، (فايل شماره1)

 • تکميل و ارسال ليست کامل اموال و کالاهاي فرسوده ، منضم به امضاء امين اموال ، مسئول حراست ، رئيس امور مالي ، رئيس امور اداري /رئيس امور عمومي ، رئيس / مدير واحد اجرايي . (فرم شماره 1-1 )

 • تکميل و ارسال ليست کامل اموال و کالاهاي اسقاط ، منضم به امضاء امين اموال ، مسئول حراست ، رئيس امور مالي ، رئيس امور اداري /رئيس امور عمومي ، رئيس / مدير واحد اجرايي . (فرم شماره 2-1)

 • تکميل و ارسال ليست کامل اموال و کالاهاي مازاد بر احتياج ، منضم به امضاء امين اموال ، مسئول حراست ، رئيس امور مالي ، رئيس امور اداري /رئيس امور عمومي ، رئيس / مدير واحد اجرايي . (فرم شماره 3-1)

       تذکر: در صورتي که کالايي مازاد اعلام گردد علت آن در ستون دليل اعلام مازاد قيد گردد .
 

مرحله دوم :

 • ارسال نامه مکتوب توسط مدير امور مالي به کارگروه فروش اموال و کالاهاي فرسوده ، اسقاط و مازاد بر احتياج دانشگاه مبني بازديد از اموال جهت تشخيص ، تائيد و ارزيابي بهاي پايه اموال وفق موضوع ماده 91 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه . (فايل شماره 2)

 

مرحله سوم :

 

مرحله چهارم :

 • دريافت برگه پيشنهاد قيمت توسط بازديدکنندگان از سايت دانشگاه علوم پزشکي مشهد و در صورت عدم دسترسي بازديدکنندگان ارائه برگه توسط امين اموال واحد و توضيحات لازم در خصوص تکميل فرم مذکور. (فرم شماره 3)

 

مرحله پنجم :

 • پاسخ به نامه توسط مدير امور مالي دانشگاه به بالاترين مقام اجرايي واحد  مبني بر موافقت يا عدم موافقت با برگزاري مزايده با رعايت مفاد ماده 84 و 85 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و همچنين اعلام تاريخ و مکان برگزاري مزايده جهت بازگشايي پاکات ارائه شده . (فرم شماره 4).
 

      مرحله ششم :

 • برگزاري کميسيون  فروش اموال فرسوده ، اسقاط و مازاد بر احتياج واحد و تنظيم صورتجلسه مبني بر تعيين برنده استعلام با توجه به قيمتهاي پيشنهادي مناسب و رعايت صرفه و صلاح دانشگاه .(فرم شماره 5)

 

     مرحله هفتم :

 • پيگيري در خصوص واريز وجه به حساب درآمدهاي واحد و حمل اموال و وسايل فروخته شده توسط برنده مزايده .

 

     مرحله هشتم :

 • ارسال نامه مکتوب توسط بالاترين مقام اجرايي واحد به مدير امور مالي دانشگاه مبني بر اعلام واريز وجه توسط خريدار به حساب درآمدهاي واحد و درخواست حذف پلاک اموال مذکور از سرفصل و دفاتر اموال واحد تابعه . (فايل شماره 4)

 

    مرحله نهم :

 • اعلام نظريه مکتوب مدير امور مالي دانشگاه مبني بر موافقت با حذف و از رده خارج کردن پلاک اموال فروش رفته واحد تابعه . (فايل شماره 5)
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 27/08/91 ساعت 23:44

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار فکوری شهرک دانش و سلامت تلفن: 8763916 0511 نمابر : 8763916 0511 پست الكترونيك: fmgt@mums.ac.ir
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد و هرگونه كپي برداري از مطالب آن تنها با ذكر منبع بلامانع است .