اخبار

نظرسنجي

مطالب وكارائي سايت امور مالي

ضعيف 66.3%
متوسط 8.4%
خوب 8.1%
عالي 15.3%
2.0%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

مديريت امور مالي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 47119 )
حقوق ( 35499 )
مدیریت امورمالی ( 27411 )
وظایف مدیر امور مالی ( 19504 )
نرم افزار اضافه كار- ماموريت نگارش قانون خدمات كشوري ( 19343 )
نظام نوین مالی ( 15879 )
دريافت و پرداخت ( 15725 )
دفترداري ( 11999 )
لیست اقلام و فرم های شرکت در مزایده اموال ( 11669 )
اداره های حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 10260 )
اداره اموال ( 8664 )
بازنشستگان ( 8493 )
اعتبارات ( 7536 )
آئين نامه-تعاريف ( 7483 )
فرایندها ( 7110 )
پرسنل اداره اسناد ( 7057 )
معرفی مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 7048 )
معرفي مدیریت امور مالی ( 7013 )
پرسنل اداره بازنشستگی ( 6088 )
آئين نامه ـمعاملات ( 5230 )
آئين نامه-تعاريف ( 5142 )
فرایند فروش اموال فرسوده، اسقاط و مازاد بر احتیاج دانشگاه ( 5093 )
آئين نامه -اموال ( 5086 )
بخشنامه ها ( 5016 )
معرفي اداره درآمد ( 4844 )

 
 
آخرین نگارش   3.3.4.4 نرم افزار اضافه كار - ماموريت  قانون خدمات كشوري حهت استفاده در سايت قرار گرفت.
 
 
نسخه جديد نرم افزار  اضافه كار وماموريت مطابق با قانون خدمات كشوري را
پس از پياده سازي از حالت فشرده خارج نموده و در محل قبلي نرم افزار كپي نمائيد.
 
 
ProjectZamen (نگارش  3.3.4.4 تاريخ  19/07/1390 )
 
ProjectZamen   (نگارش  4.1.1.2 تاريخ  17/12/1390 )
 
 
 گزارشهای ارسالی را نیز تغذیه  و از قسمت سیستم -  دریافت گزارش نمائید.
 
نگارش 3.3.4.4 بتاریخ 19/07/90  :
اشکالات  گزارش شده اصلاح گردیده است .
 
 
نگارش 3.3.4.2 بتاریخ 22/06/90  :
فلاپی تامین اجتماعی دیون با امکان اصلاح آن
تائیدیه سی دی و لیستهای گرفته شده برای اداره رسیدگی
 
 
نگارش 3.3.3.3 :
- اصلاح گزارشها ی دیون
- تفکیک بازخرید مرخصی هیئت علمی
- تفکیک هزینه سفر هیئت علمی
- تفکیک پاداش پایان خدمت هیئت علمی
- تکمیل جداول پایه جهت محاسبه دیون
- اعمال ماموریت مطابق با  مصوبه 1390
 
نگارش 3.3.3.2 :
 
 
 نگارش  3.3.3.1 (تاریخ 28/01/90) :
خطای موجود برطرف گردیده است.(تاریخ 28/01/90).
محاسبه و پرداخت دیون در این نگارش ایجاد گردیده است .
 
نگارش  3.2.1.2 تاريخ  16/12/1389
مشکل گزارشگیری حل شد .(تاريخ  16/12/1389 )
 
نگارش 3.2.2.3  : (15/12/89) در سایت قرار گرفت .
 
 
نگارش 3.2.1.2 :(تاريخ  01/12/1389)
 
در این نگارش شما می توانید اضافه کار بهمن ثبت شده در ماه اسفند در سیستم حقوق را بعنوان اضافه کار اسفند به  سیستم ضامن منتقل نمائید.
 نحوه عمل :
بعد از بستن لیست حقوق اسفند و تهیه فلاپی ارسال به پایگاه بایستی از قسمت اضافه کار جاری  اضافه کار اسفند را اجرا کنید.
1- در این ماه در سیستم حقوق بهتر است در قسمت اضافات وکسور اضافه کار ماه قبل با کد  140  درج نگردد.
چون سرجمع  لیست  اضافه کار با مبلغ سرجمع  اضافه کار در لیست حقوق دچار اختلاف خواهد شد. و در نتیجه با اضافه کار مندرج در سیستم ضامن همین اختلاف وجود خواهد داشت.
 
2- صرفا مبلغ جاری اضافه کار بهمن ثبت شده درسیستم حقوق در ماه  اسفند به سیستم ضامن منتقل خواهد شد .
معوقه اضافه کار و برگشت اضافه کار به سیستم ضامن منتقل نخواهد داشت . چون مد نظر نمی باشد.
 
3- CD  پشتیبان اطلاعات ضامن  بصورت جداگانه و همزمان با CD حقوق به مدیریت امور مالی ارسال گردد.
 
 در نگارش 3.1.2.1 :
 
 اشکال فلاپی بانک برطرف گردید.(12/11/89)
 اشکال در حق الزحمه پرسنل غیر واحد برطرف گردید.(10/11/89)
 اشکال در حق التدریس پرسنل غیر واحد برطرف گردید.(21/10/1389).
 
پس از كپي نگارش جديد نسبت به تغذيه گزارشهاي ارسالي  اقدام فرمائيد.
 
در نگارش 3.1.2.1 :
 - حق التدریس جهت پرداخت مبالغ حق التدریس برابر ضوابط قانون خدمات کشوری معادل دوبرابر نرخ اضافه کاری
 
- حق الزحمه پزشک کشیک آنکال / مقیم برابر مقررات معادل حداقل ساعت آنکال * K * نرخ اضافه کاری
 
- حق الزحمه
 
- بابت جمع آوری نسخ بیمه ای که می بایست نرخ های مربوطه را در اطلاعات پایه - نوع هزینه درج نمائید.
 
 
در نگارش 2.2.1.4 :
- ثبت اطلاعات با توجه به کد ملی نیز امکان پذیر گردیده است.
- ثبت ماموریت برای پرسنل تبصره 3 نیز ممکن می باشد.
- پرداخت بانک برای پرسنل غیر واحد نیز میسر گردیده است .
 - خطای ذخیره اطلاعات ماموریت رفع گردید. (28/09/89)
 
در نگارش 1.4.1.5  احكام جديد مورد محاسبه قرار گرفته است .
 
 
در نگارش 1.4.1.4  نحوه محاسبه بر اساس قانون جديد سال 1389 يعني 25/1 حداقل حقوق باضافه 200/1 تفاوت آن مي باشد.
پس از پياده سازي محتويات را كلا در شاخه zamen كپي نمائيد.  (تاريخ 31/04/1389)
بعلت تغييرات زياد به قسمت راهنماي برنامه مراجعه و بدقت مطالعه فرمائيد.
حتما دريافت گزارشات را انجام دهيد.  (تاريخ 31/04/1389)
 
ذخيره ماموريت اصلاح گرديد. (16/12/88)
 
 محاسبه اضافه كار پرسنل قانون كار اصلاح شده است (04/12/88).
 
در نگارش 1.3.1.1 :
امكان گزارش گيري از اطلاعات ذخيره شده قبلي فراهم گرديده است.
 
 
در نگارش 1.2.1.2 موارد زير اعمال گرديده است:(09/06/88) 
محاسبه ضريب اضافه كاري  اصلاح گرديده است كه براي پرسنل غير شاغل در واحد كه در
 قسمت اطلاعات پايه - طلاعات پرسنل غير واحد - درج مي گردند و در
 قسمت - عمليات - مي توانيد براي آنها اضافه كار خارج از شمول يا
 شيفت دوم و يا ماموريت هيئت علمي پرداخت نمائيد.
 
در  نگارش  1.2.1.1  مي توانيد:(03/06/88)
 آنكال و كشيك پزشك / آسيستان / حق بيمه و  ... را پرداخت نمائيد
ماموريت اعضاي هيئت علمي طبق قانون چديد اصلاح شده است
پرسنل قانون كار و ... طبق قانون از ضريب اضافه كاري مخصوص خود استفاده مي كنند
جهت تهيه گزارشات جديد حتما بايستي جداول گزارشات را از پيوند ذيل دريافت و در سيستم تغذيه نمائيد.
 
در قسمت اطلاعات پايه - نوع هزينه -  انواع مبالغ قابل پرداخت جهت آنكال و ... بايستي تعريف گردد.
 
جدول زير را پس از پياده سازي از طريق گزينه  
 سيستم - دريافت گزارشات   
در نرم افزار ضامن تغذيه نمائيد تا گزارشات متناسب با قانون خدمات كشوري در نرم افزار اعمال گردد
 
در نگارش  1.2.1.1  گزارشات مربوط به آنكال و ... اضافه شده است. (03/06/88)
 
Tables (تاريخ 31/04/1389)
 
دقت شود در جاهايي كه بايستي عدد درج گردد ؛ بهيجوحه آن محل را پاك نكنيد - چنانچه مي خواهيد مقدار درج شده را پاك نمائيد  - بايستي عدد صفر در آن مكان درج گردد و از خالي نمودن آن خودداري گردد.
 
1 - در قسمت عمليات - گزينه ماموريت 
بايستي تعداد روز بابيتوته با مجموع تعداد روز مشمول مزايا (درصد) يراير باشد.
 چنانچه به  محل اعزام ماموريت مزايا تعلق نمي گيرد صرفا ميزان درصد را صفر نمائيد ولي تعداد روز را درج كنيد.
 
 
2 - در قسمت گزارشات جاري
جهت تهيه ليستهاي ماموريت و ....  
گزارشات ماموريت     فيش ماموريت و يا ليست ماموريت   را انتخاب كرده و پيش نمايش بگيريد
چنانچه مي خواهيد از  يك و يا تعدادي گزارش تهيه نمائيد اول آن فرد و يا افراد را انتخاب نموده و سپس  پيش نمايش بگيريد
 
3- جهت تنظيم ترتيب گزارش
چنانچه مي خواهيد گزارش شما به ترتيب نام خانوادگي باشد اول در قسمت سرستون بر روي نام خانوادگي يكبار كليك كنيد كه مرتب بصورت صعودي  يعني از ا تا ي خواهد بود
 و چنانچه دوبار كليك كنيد مريت بصورت نزولي يعني از ي تا ا خواهد بود
پس اگر مي خواهيد گزارش شما بترتيب شماره حساب باشد بايستي برروي شماره حساب يكبار كليك نمائيد.
 
4- براي بقيه گزارشات ميشود  مانند ماموريت عمل كرد.
 
5 -  از گزينه سيستم   - تهيه فايل پشتيبان نسبت به تهيه فايل پشتيبان اقدام نمائيد
 
 
6- با توجه به اينكه ديون در سيتم حقوق پيش بيني گرديده و به درستي عمل ميكند از انجام آن در اين نرم افزار صرف نظر گرديده است.شما مي توانيد در قسمت راهنما - مركز هزينه گزينه ديون را تيك زده تا پس از اين هر حكمي كه وارد سيستم گردد ديون آن بطور كامل محاسبه و عمل گردد.
 
 
7- چنانچه براي پرسنل غير دانشگاهي كه در آن واحد خدماتي ارائه مي دهند و مي بايست پرداختي صورت پذيرد
مي توانيد در قسمت
 اطلاعات پايه - اطلاعات پرسنل شيفت دوم
را وارد نمائيد و فقط در قسمت
 عمليات  -  شيفت 2 و يا اضافه كار خارج از شمول 
- جديد -  گزينه اول را انتخاب كنيد تا بجاي استفاده از اطلاعات حقوق  از اطلاعات پرسنل شيفت دوم استفاده نمائيد.
 
8- سعي براين است تمامي فعاليتهاي حسابداري واحدها بصورت منسجم و يكپارچه در يك نرم افزار تهيه گردد
لطفا جهت نيل به هدف و برطرف نمودن نيازهاي واحد ؛  نيازها ؛ پيشنهادها و نظرات  خود را به مديريت امور مالي منعكس نمائيد.
 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 18/12/90 ساعت 23:47

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار فکوری شهرک دانش و سلامت تلفن: 8763916 0511 نمابر : 8763916 0511 پست الكترونيك: fmgt@mums.ac.ir
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت مربوط به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد و هرگونه كپي برداري از مطالب آن تنها با ذكر منبع بلامانع است .