اخبار

نظرسنجي

شما تمايل داريد محتوي کدام گزينه زيردروب سايت دانشکده بيشتر گردد.

آشنايي با دانشکده وفعاليتها 0.6%
مطالب علمي وآموزشي مرتبط 0.5%
دستور العملها وفرايندها 0.1%
لينکها ودسترسي هاي ضروري 98.2%
اخبارمربوط به گروهها ودانشکده 0.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده علوم پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 250595 )
دانشکده پيراپزشکی ( 32603 )
طرح دوره(Course Plan)رشته تکنولوژي راديولوژي ( 28493 )
چارت سازماني دانشكده دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 25142 )
مقاطع بينايي سنجي دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 18745 )
صفحه اصلي گروه تكنولوژي راديولوژي مشهد ( 18262 )
آزمايشگاه بيوشيمي ( 18132 )
وام دانشجویی ( 14424 )
صفحه جديد دانشكده علوم پيراپزشكي ( 14101 )
تاريخچه بينايي سنجي دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 13321 )
آزمايشگاه ميكروب شناسي ( 13175 )
ازمونهاي كارداني به كارشناسي ( 12736 )
رياست دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 12252 )
كارشناسي ارشد_مهندسي پرتو پزشكي ( 12080 )
مقاطع علوم آزمایشگاهی ( 11662 )
اعضاي هيئت علمي دانشکده علوم پيراپزشکي ( 11276 )
آزمايشگاه خون شناسي ( 11241 )
تاريخچه دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 11234 )
معاونت آموزشی دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 10903 )
صفحه اصلي كتابخانه دانشكده دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 10857 )
اداره آموزش ( 10146 )
طرح درس گروه علوم آزمايشگاهي Course Plan ( 10062 )
طرح دوره(Course Plans)رشته فناوری اطلاعات سلامت ( 9097 )
تاريخچه گروه علوم آزمايشگاهي دانشکده علوم پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 9073 )
راهنماي مجلات نمايه شده در ISI ( 9036 )

طرح درس :بیماری شناسی اختصاصی
 
موضوع تدريس : بیماری شناسی اختصاصی 3

پيش نياز : عوامل بیماری زا و بیماری های عفونی
 
فراگیران: دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت
 
مقطع :کارشناسی
 
ساعات تدريس : (34) ساعت نظري
 
تعداد جلسات : 17

محل اجرا : دانشکده علوم پیراپزشکی

نوع واحد : نظري
 
تعداد واحد : 2
 
مدرس:آذر فانی پاکدل

هدف كلي :

آشنایی دانشجویان با بیماریهای پوست ، گوش و حلق و بینی ،چشم ، بیماریهای مادران و نوزادان ، بیماریهای روانی ، بیماریهای دستگاه عضلانی و اسکلتی.

اهداف اختصاصي:

الف-

1- علل به وجود آورنده ی انواع بیماری های عفونی پوست ( میکروبی ، قارچی ، انگلی و ویروسی)را بداند .

2- سیربالینی و درمان بیماریهای عفونی پوست را بداند .

- تعریف ، علائم و اصول درمان بیماریهای آلرژیک پوست ( شامل انواع درماتیت ، اگزما....)رابداند .

3- طبقه بندی سرطانهای شایع پوست (SCC ،BCC و ملانوم)، علل به وجود آورنده ، علائم و اصول درمان آنها را بداند .

4- علائم سوختگی ، طبقه بندی انواع سوختگی و اصول درمان سوختگی ها را بداند .

ب-

1- تعریف بیماریهای شایع پلک (الکتروپیون ، انتروپیون ........) را بداند ، علائم و اصول درمان آنها را شرح دهد.

2- بیماریهای شایع غدد اشکی ( کیست ، کارسینوم ، سندرم شوگرن .......) را بشناسد و علائم کلی و اصول درمان آنها را بیاموزد .

3- تعریف کاتاراکت ، انواع آن ، علائم و اصول درمان آن را بداند .

4- تعریف انواع گلوکوم ( زاویه باز، زاویه بسته ) علائم و اصول درمان آن را بداند .

5- علائم ( وجود جسم خارجی در چشم ) و نحوه برخورد با آن را بداند .

6- انواع نقایص بینی ، تظاهرات و روش های اصلاح هریک را بداند .

7- چراحی های رایج چشم را بشناسد .

ج-

1- علل اصلی ، علائم شایع و روشهای درمانی عفونت های گوش خارجی را بداند .

2- علل اصلی ، علائم شایع و روشهای درمانی عفونت های گوش میانی را بداند .

3- علل اصلی ، علائم شایع و روشهای درمانی عفونت های گوش داخلی را بداند .

4- علل اصلی ، علائم شایع و روشهای درمانی عفونت های التهاب ماستوئید را بداند .

5- علائم وجود ( جسم خارجی در گوش ) و نحوه برخورد با ان را بداند .

6- انواع نقایص شنوایی ، علائم بروز و روشهای درمانی آن ها را بداند .

د-

1- علل و عوارض موثر در ایجاد بیماریهای روانی را بداند .

2- انواع اختلالات شخصیت ، طبقه بندی و تظاهرات هریک را بداند .

3- اختلالات رفتاری شایع ، علائم و نحوه برخورد با هریک را بداند .

4- طبقه بندی انواع بیماریهای روانی را بداند .

5- انواع اسکیزوفرنی ، علائم بروز و اصول درمان آنها را بداند .

6- علائم انواع اختلالات خلق (افسردگی ، مانیاک ) و اصول درمان آنها را بداند .

7- نوروزهای شایع را بشناسد و اصول درمان آنها را بداند .

8- روشهای پیشگیری از بیماریهای روانی را بشناسد .

9- روشهای نوتوانی در اختلالاتروانی را بداند .

ه-

1- علل شایع ، علائم و اصول درمان دررفتگی های شایع مفاصل بدن را بشناسد .

2- علل شایع ، علائم و اصول درمان شکستگی های شایع استخوان های بدن را بشناسد .

3- علل زمینه ساز ، علائم ، روشهای درمانی و عوارض استئومیلیت را بداند .

4- علل زمینه ساز ، علائم ، عوارض و اصول درمان استئوآرتروز را شرح دهد .

5- طبقه بندی ، علائم ، اصول درمان و عوارض انواع روماتیسم مفصلی را بداند .

و-

1- سیکل قاعدگی را شرح دهید .

2- فرآیند لقاح را شرح دهید .

3- روشهای تشخیص حاملگی را بداند .

4- بیماریهای شایع دوران حاملگی (اکلامپی ، فشارخون حاملگی ، دکولمان جفت ، جفت سرراهی ، تهدید به سقط ، زایمان زودرس ، تاخیر در زایمان ) را بداند و علائم آن را شرح دهد و اصول درمان هریک را بشناسد.

5- بیماریهای شایع زنان را بشناسد .

محتوا و نحوه ارائه آن:

رديف موضوع (هدف کلی هر جلسه)

مجري يا مجريان

جلسه اول

پوست (علل به وجود آمدن بماریهای عفونی و آلرژیک پوستی)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه دوم

پوست( سرطانهای رایج پوست)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه سوم

پوست (سوختگی و انواع و درمان آن)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه چهارم

گوش(علائم شایع و روشهای درمانی عفونتهای گوشی)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه پنجم

گوش (نقایص شنوایی و روشهای درمان آن)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه ششم

چشم (بیماریهای شایع پلک و غدد اشکی)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه هفتم

چشم( آشنایی با کاتاراکت، گلوکوم و درمان آنها)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه هشتم

چشم( جراحی های رایج چشمی)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه نهم

آشنایی با سیکل قاعدگی، فرایند لقاح و روشهای تشخیص حاملگی

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه دهم

بیماریهای شایع دوران حاملگی

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه یازدهم

بیماریهای شایع زنان

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه دوازدهم

بیماریهای روانی( اختلالات شخصیتی و انواع بیاریهای روانی)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه سیزدهم

بیماریهای روانی (روشهای پیشگیری از بیماریهای روانی و نوتوانی در اختلالات روانی)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه چهاردهم

بیماریهای روانی( اختلالات خلق و اصول درمانی آن)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه پانزدهم

بیماریهای دستگاه عضلانی ]و اسکلتی(دررفتگی های شایع مفاصل بدن و درمان آن)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه شانزدهم

بیماریهای دستگاه عضلانی و اسکلتی(شکستگیهای شایع مفاصل بدن و درمان آن)

دکتر آذر فانی پاکدل

جلسه هفدهم

بیماریهای دستگاه عضلانی و اسکلتی

( اصول و درمان انواع روماتیسم، استئومیلت و استئوآرتروز(

دکتر آذر فانی پاکدل

روشهاي تدريس :

سخنرانی با بهره گیری از پاورپوینت و وایت بورد - فیلم های کوتاه آموزشی - پرسش و پاسخ -

مواد آموزشي(وسايل کمک آموزشي):

کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

وظايف و تکاليف دانشجو :

- حضور به موقع در كلاس

- شركت فعال در جلسات بحث علمي در طول كلاس

- سعي در استفاده بهينه از مطالب ارائه شده نظري

- ارائه کنفرانس در زمینه ی مطالب درسی

ارزشيابي :

1 - روشهای ارزشيابي دانشجویان در طول ترم :

- حضور به موقع در جلسات

- میزان مشارکت درپاسخگویی به سوالات طرح شده

– ارزیابی محتواو کیفیت کنفرانس ها

2 - روشهای ارزشيابي دانشجویان در پایان ترم :

امتحان کتبی شامل سوالات چند گزینه ای،سوالات تشریحی کوتاه پاسخ ،پرکردن جای خالی

منابع:

- سوزان، اسملتزر، برندا، بیر جانیس، هینکل، پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث(6 جلد)، ترجمه دکتر ژیلا عابد سعیدی و همکاران، انتشارات جامعه نگر- سالمی_ تهران 1389

- کوشان. محسن، واقعی. سعید، روان پرستاری(جلد یک و دو)انتشارات اندیشه رفیع، تهران 1389

تهيه و تنظيم: دکتر آذر فانی پاکدل

تاريخ تهيه طرح دوره:20/11/90

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 13/10/91 ساعت 04:06

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد،بلواروکیل آباد-بلوارباهنر- ضلع شمالی دانشگاه فردوسی -05118827029 پست الکترونیک:haps.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.