اخبار

نظرسنجي

چه اطلاعاتی را در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه ضروری می دانید

آیین نامه ها و مقررات 23.5%
اطلاعات علمی 26.5%
اطلاعات درباره فرایندهای آموزشی 11.9%
اطلاعات درباره رشته های تحصیلی 25.4%
فرایندها بصورت الکترونیکی 10.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435102 )
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور آموزشی دانشگاه ( 128508 )
فرآيند ثبت نام و انتخاب واحد ( 110388 )
ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقالی، مهمان ، تغییر رشته سال 93-94 ( 72635 )
مديريت امور آموزشي ( 71806 )
ثبت نام اینترنتی دانشجویان ( 51782 )
تقويم آموزشی دانشگاه ( 39931 )
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( 39781 )
معرفي دفتر نخبگان و استعدادهاي درخشان ( 33989 )
مولاژهای مركز مهارتهاي باليني ( 29747 )
منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل ( 29735 )
ثبت نام دانشجويان جديد الورود ( 29392 )
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ( 26759 )
شرح وظايف مسئول دفتر مديريت ( 25461 )
دکتر محمدرضا دارابی محبوب - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24346 )
فراخوان استخدام عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 22092 )
ثبت نام از پذيرفته شدگان چهل و یکمین دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي مختلف تخصصي باليني پزشکي سال تحصيلي 94-93 ( 20220 )
زايمان ( 19764 )
اداره خدمات آموزشي ( 19749 )
امور بورسيه های دانشگاه ( 19693 )
آيين نامه هاي آموزشي ( 18723 )
اداره تحصيلات تكميلي ( 17985 )
مولاژ آموزش تزریق عضلانی ( 17247 )
همکاران معاون آموزشی ( 17061 )
كارگاههاي مركز مطالعات در سال 88 در نيمه دوم ( 16227 )

 

 

اعضاي واحد دانش پژوهي آموزشي :

آدرس: خيابان دانشگاه، ، ساختمان قرشي ، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي (EDC) ، دانش پژوهي آموزشي

تلفن:8451536 - 0511

آرش بيرقي طوسي
مسوول دانش پژوهي آموزشي
متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي - استاديار و عضو هيات علمي
BeiraghiA@mums.ac.ir


تکتم بخارائيان
كارشناس دانش پژوهي آموزشي
فوق ليسانس کتابداري
BokharaeianT1@mums.ac.ir


دانش پژوهي آموزشي چيست؟
دانش پژوهي آموزشي (Scholarship) چيست؟

 

در سال 1990 آقاي Boyer در بنياد Carnegie كتابي با عنوان Scholarship Reconsidered چاپ نمود و در آن مطرح كرد كه آموزش ايده آل فقط به ارائه آموزش با کيفيت و کميت برجسته (Excellence in Teaching ، آموزش برجسته) خلاصه نمي گردد، بلكه از يك عضو هيات علمي انتظار مي رود كه ، با استفاده از دستاورد هاي موجود در جامعه آموزش، در آموزش خود رويكرد عالمانه اي داشته باشد (Scholarly Teaching ، آموزش با رويكرد عالمانه) و بالاتر از آن، منابع تازه اي را در اختيار جامعه آموزشي قرار دهد و با اين کار منجر به پيش برد دانش در عرصه آموزش گردد (Scholarship of Teaching، دانش پژوهي آموزشي).

نكته اساسي در دانش پژوهي تعامل با جامعه آموزشي به صورت كسب دانش موجود درباره موضوع مورد نظر و نيز ارائه نوآوري خود به جامعه آموزشي براي استفاده ديگران و نيز كسب نظرات نقادانه ديگران ميباشد.

دانش پژوهي آموزشي مي تواند در هر يك از حوزه هاي فعاليت هاي آموزشي شامل موارد زير باشد:

-تدريس(Teaching)
- برنامه ريزي آموزشي (Curriculum development)
- راهنمايي و مشاوره (Advising and mentoring)
- مديريت آموزشی (Education leadership and administration)
- ارزيابي فراگيران (Learner assessment)

ارزيابي دانش پژوهي:

در سال 1997، آقاي Glassick در كتاب خود با عنوان Scholarship Assessed شش معيار مشهور خود را براي ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي ارائه داده است. اين معيار ها عبارتند از:
1-دارا بودن اهداف مشخص

فرد دانش پژوه بايد اهداف خود را از فعاليت هاي صورت گرفته به وضوح بيان کند.

- آيا هدف اصلي به وضوح بيان شده است؟

- آيا اهداف بيان شده واقع بينانه و قابل دسترسي هستند؟
- آيا موضوع مورد پرسش در زمينه مربوطه مهم است؟
2- کسب آمادگي کافي
  • آگاهي از فعاليت هاي قبلي صورت گرفته در زمينه مورد نظر
  • داشتن مهارت هاي لازم براي انجام فعاليت
  • از پيش فراهم کردن منابع مورد نياز آن فعاليت
3- استفاده از روش مندي مناسب

دانش پژوه بايد

- از روش مناسب براي انجام فعاليت بهره بگيرد

- آنها را به صورت مؤثري به کار بندد

- در موارد لزوم بر حسب نياز آنها را تغيير دهد.

در عين حال

- انعطاف پذيري و حتي در صورت نياز طراحي مجدد فعاليت
4- نتايج قابل توجه

نتايج بايد به دانش در آن حوزه بيافزايند، باعث تحريک يادگيري شوند، و يا مشکلي را در خارج از حوزه دانشگاه حل کنند:

- آيا دانش پژوه به اهداف خود دست يافته است؟

- آيا فعاليت صورت گرفته در نهايت منجر به افزودن مطلبي به دانش موجود در آن زمينه شده است؟

- آيا فعاليت صورت گرفته افق هاي جديدي براي بررسي و مطالعه بيشتر ايجاد نموده است؟

5- ارائه مؤثر

- يک فعاليت دانش پژوهي هر قدر هم که برجسته و درخشان باشد در صورتي که به ديگران ارائه نشود به اتمام نرسيده است.

- آيا دانش پژوه از شيوه مناسب و مؤثري براي ارائه نتايج کار خود بهره جسته است؟

- آيا براي در ميان گذاشتن فعاليت خود با گروه هدف خود از ابزارها و محيط هاي مناسب استفاده کرده است؟

- آيا دانش پژوه پيام خود را به روشني و يکپارچگي لازم ارائه کرده است؟

6- بازبيني نقادانه
  • تعمق و تفکر دانش پژوه در مورد فعاليت صورت گرفته
  • استفاده از ديدگاه ها و نظرات ديگران در زمينه آن فعاليت
  • درس گرفتن از اين اقدامات در جهت بهبود بخشيدن به فعاليت خود
  • استفاده از نتايج آن ارزيابي ها براي بهبود فعاليت هاي آتي

با توجه به آشنايي بيشتر اعضاء هيات علمي با مقوله پژوهش و داوري طرح هاي پژوهشي، در جدول زير مقايسه اي از كاربرد معيارهاي گلاسيك در پژوهش با آموزش ارائه شده است:

کاربرد شش معیار ارائه شده توسط گلاسیک و همکاران برای ارزشیابی دانش پژوهی اکتشاف و آموزش

معیار گلاسیک

دانش پژوهی اکتشاف

دانش پژوهی آموزشی

دارا بودن اهداف مشخص
روشن بودن هیپوتز،مهم بودن سوالات پژوهش اهداف مشخص،قابل اندازه گیری و قابل دستیابی
کسب آمادگی کافی دانش مناسب، توانایی گردآوری منابع ضروری دانش به روز،شناسایی و سازماندهی مقدار و سطح مناسبی از مواد آموزشی متناسب با اهداف
استفاده از روش مناسب روش مطالعه پیشنهادی پاسخگوی سوالات است، تحلیل آماری مناسب
انتخاب روش آموزشی مناسب برای رسیدن به اهداف تعریف شده
انتخاب روش مناسب برای ارزیابی پیامدها
نتایج قابل توجه هیپوتز ارزیابی و قبول یا رد می شود
اندازه گیری کیفیت یا تاثیر ارائه
نشان دادن دستیابی

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 21/06/91 ساعت 03:45

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

معاونت آموزشی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خيابان دانشگاه، کد پستی: 13131- ۹۱۳۷9 تلفن: 8433999 ۰۵۱۱ نمابر: ۸۴13006 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: vpeducation@mums.ac.ir
اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مشهد میدان سعدی ، نبش سناباد 7 ،کد پستی:91387، تلفن24-8421023 0511، نمابر 8406555 0511
پست الکترونیک:vce.em@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.