اخبار

نظرسنجي

چه اطلاعاتی را در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه ضروری می دانید

آیین نامه ها و مقررات 23.5%
اطلاعات علمی 26.5%
اطلاعات درباره فرایندهای آموزشی 12.0%
اطلاعات درباره رشته های تحصیلی 25.4%
فرایندها بصورت الکترونیکی 10.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435825 )
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور آموزشی دانشگاه ( 128829 )
فرآيند ثبت نام و انتخاب واحد ( 110617 )
ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقالی، مهمان ، تغییر رشته سال 93-94 ( 72952 )
مديريت امور آموزشي ( 72089 )
ثبت نام اینترنتی دانشجویان ( 51968 )
تقويم آموزشی دانشگاه ( 40082 )
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( 39855 )
معرفي دفتر نخبگان و استعدادهاي درخشان ( 34212 )
منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل ( 29992 )
مولاژهای مركز مهارتهاي باليني ( 29855 )
ثبت نام دانشجويان جديد الورود ( 29476 )
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ( 26921 )
شرح وظايف مسئول دفتر مديريت ( 25780 )
دکتر محمدرضا دارابی محبوب - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24702 )
فراخوان استخدام عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 22172 )
ثبت نام از پذيرفته شدگان چهل و یکمین دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي مختلف تخصصي باليني پزشکي سال تحصيلي 94-93 ( 20323 )
اداره خدمات آموزشي ( 19891 )
زايمان ( 19868 )
امور بورسيه های دانشگاه ( 19764 )
آيين نامه هاي آموزشي ( 18907 )
اداره تحصيلات تكميلي ( 18095 )
مولاژ آموزش تزریق عضلانی ( 17355 )
همکاران معاون آموزشی ( 17173 )
سر فصل دروس ( 16477 )

قسمتي از وصيت نامه سياسي، الهي رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

      از امور بسيار با اهميت و سرنوشت ساز، مسئله مراكز تعليم و تربيت از كودكستانها تا دانشگاههاست كه به واسطه اهميت فوق العاده اش تكرار نموده و با اشاره مي گذرم. بايد ملت غارت شده بدانند كه در نيم قرن اخير آنچه به ايران و اسلام ضربه مهلك زده است قسمت عمده اش از دانشگاهها بوده است . اگر دانشگاهها و مراكز تعليم وتربيت كودكان و نوجوانان و جوانان جريان داشتند ، هرگز ميهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمريكا و شوروري فرو نمي رفت و هرگز قراردادهاي خانه خراب كن بر ملت محروم غارت زده تحميل نمي شد وهرگز پاي مستشاران خارجي به ايران باز نمي شد و هرگز ذخاير ايران وطلاي سياه اين ملت رنج ديده در جيب قدرتهاي شيطاني ريخته نمي شد و هرگز دودمان پهلوي و وابسته هاي به آن اموال ملت را نمي توانستند به غارت ببرند ودرخارج وداخل پاركها و ويلاها بر روي اجساد مظلومان بنا كنند و بانكهاي خارج را از دسترنج اين مظلومان پر كنند و صرف عياشي وهرزه گي خود و بستگان خود نمايند. اگر مجلس و دولت و قوه قضائيه وساير ارگانها از دانشگاههاي اسلامي و ملي سرچشمه مي‌گرفت، ملت ما امروز گرفتار مشكلات خانه برانداز نبود و اگر شخصيتهاي پاكدامن با گرايش اسلامي و ملي به معناي صحيحش ، نه آنچه امروز در مقابل اسلام عرض اندام مي كند، از دانشگاهها به مراكز قواي سه‌گانه راه مي يافت، امروز ما غير امروز و ميهن ما غير اين ميهن ومحرومان ما از قيد محروميت، رها و بساط ظلم و ستمشاهي و مراكز فحشاء و اعتياد و عشرتكده ها كه هر يك براي تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده كافي بود در هم پيچيده و اين ارث كشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت نرسيده بود و دانشگاهها اگر اسلامي انساني ملي بود مي توانست صدها وهزارها مدرس به جامعه تحويل دهد. لكن چه غم انگيز و اسف بار است كه دانشگاهها و دبيرستانها به دست كساني اداره مي شد و عزيزان ما به دست كساني تعليم وتربيت مي ديدند كه جز اقليت مظلوم محرومي، همه از غرب زدگان و شرق زدگان با برنامه و نقشه ديكته شده در دانشگاهها كرسي داشتندو ناچار جوانان عزيز و مظلوم ما در دامن اين گرگان وابسته به ابرقدرتها بزرگ شده وبه كرسيهاي قانون گذاري و حكومت و قضاوت تكيه مي كردند و بر وفق دستور آنان؛ يعني رژيم ستمگر پهلوي عمل مي‌كردند. اكنون به حمداله تعالي دانشگاه از چنگال جنايتكاران خارج شده و بر ملت و دولت جمهوري اسلامي است در همه اعصار كه نگذارند عناصر فاسد داراي مكتبهاي انحرافي يا گرايش به غرب وشرق در دانشسراها و دانشگاهها و ساير مراكز تعليم و تربيت نفوذ كنند و از قدم اول جلوگيري نمايند تا مشكل پيش نيايد و اختيار از دست نرود و وصيت اينجانب به جوانان عزيز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آن است كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قيام نمايند تا استقلال و آزادي خود و كشور و ملت خودشان مصون باشد.

تعاريف

      تعاريف زير در آيين نامه‌هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي‌باشد وجزء لاينفك آيين نامه‌ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست .

دانشگاه علوم پزشكي :

      موسسه‌اي است آموزشي، پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده‌هاي مختلف گروه پزشكي است ، به انجام آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع مي‌نمايد.

      هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي‌شود.

دانشكده علوم پزشكي :

      دانشكده علوم پزشكي موسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده‌هاي مختلف گروه پزشكي است ، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مي‌نمايد.

دانشكده :

      دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي‌شود ، مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.

 

آموزشكده در گروه پزشكي:

      موسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروههاي آموزشي در سطح كارداني رشته‌هاي گروه پزشكي تشكيل مي‌گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته‌هاي تحصيلي در آن داير است.

موسسه :

      موسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم ،  تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده باشد ، اطلاق مي‌گردد.

گروه آموزشي:

       عهده‌دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه مي‌باشد مثل گروه بهداشت ، گروه فيزيولوژي و گروه جراحي.

گروه آزمايشي:

      سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را بر حسب رشته‌هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي‌كند كه هر يك از اين گروهها گروه آزمايشي ناميده مي‌شود.

دوره:

      دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم وبه هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي‌شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره‌هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه مي‌شوند.

-           كارداني (فوق ديپلم)

-          كارشناسي (ليسانس) پيوسته و ناپيوسته

-          كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس) ناپيوسته

-          دكتري عمومي

-          دكتري تخصصي (Ph.D.)

-          تخصصي باليني (دستياري)

-          فوق تخصص

اداره آموزش:

      منظور از اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد ، انجام امتحانات، جمع ‌آوري نمرات و اعلام نتايج را برعهده دارد .

استاد :

      هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري و عملي را بر عهده دارد استاد ناميده مي‌شود .

رشته :

      رشته يكي از شعب فرعي گروههاي علمي ( علوم پزشكي ، علوم انساني، علوم پايه ، فني مهندسي ، كشاورزي و هنر) است كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي‌انجامد. در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30درصد كل واحدها( بدون احتساب دروس عمومي) تجاوز كند.

گرايش:

      هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد ، گرايش ناميده مي‌شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7درصد كل واحدها كمتر و از 30درصد كل واحدها ( بدون احتساب دروس عمومي) بيشتر باشد.

دروس:

      دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي (پايه و تخصصي رشته) و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته (پيش نياز) و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه تعليم و تدريس، به دروس نظري، عملي، نظري وعملي، نظري- عملي ، كارآموزي ، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم مي‌شود.

تبصره:

      دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي‌شوند مستقل از يكديگر تدريس مي‌شوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

      دروسي كه به صورت نظري عملي نوشته مي‌شوند يك درس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.

دروس عمومي:

      دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد وبينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي‌شود. اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته‌هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ودوره‌هاي دكتري عمومي الزامي است .

دروس اختصاصي:

      اين دروس به دو دسته: دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي‌شود:

الف دروس پايه ، دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقويت بنيه و بينش علمي وي ودرك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي‌شود.

ب- دروس تخصصي رشته، دروسي است كه صرفاً به منظور ايجاد و افزايش كارآيي هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي‌شود.

دروس جبراني:

      در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر ، به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه ‌آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.

دروس اجباري:

      دروسي است كه فارغ‌التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نمي‌باشد.

دروس اختياري:

      دروسي است كه با توجه به مقررات و برنامه‌هاي آموزشي مي‌توان آنها را از ميان مجموعه‌اي از دروس انتخاب كرد.

دروس پيوسته (پيش‌نياز):

      دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است .

      دروس جبراني يا اجباري مي‌توانند پيش نياز باشند. دروس اختياري نمي‌توانند پيش نياز باشند.

دروس مستقل:

      دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهاي ديگري نيست.

دروس نظري:

      دروسي است كه در كلاس درس ارائه مي‌شود.

دروس عملي:

      دروسي است كه در كارگاه ، آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخشهاي مربوط در دانشكده ارائه مي‌شود.

دروس كارآموزي:

      دروسي است كه در محيط كار واقعي( بيمارستان ، درمانگاه،  مراكز خدمات درماني) و يا در محيط شبيه سازي شده (مركز مهارتهاي باليني) براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي‌شود.

دروس كارورزي:

      دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه مي‌شود.

دروس كارآموزي در عرصه:

      دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي‌شود.


فصل اول

شرايط ورود و نام نويسي

شرايط ورود

ماده 1) شرايط ورود به دوره‌ دكتراي داروسازي به شرح زير است :

1-1-    پذيرفته شدن در آزمون ورودي

2-1- برخورداري از سلامت كامل تن و روان براساس ضوابط شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي

3-1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور وداشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

4-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم) و يا گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي ( نظام جديد) از داخل يا خارج از كشور ، مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش ( با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن براي آموزش‌هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) .

5-1- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي‌شود.

تبصره1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي دوره دكتراي عمومي داروسازي برخوردار نباشد، براساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در دوره دكتراي عمومي داروسازي را ندارد.

تبصره 2: ارائه تاييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش‌دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت‌نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است.

تبصره3: پرداخت شهريه، دانش‌آموختگان دوره دكتري عمومي داروسازي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي‌كند.

ماده 2) پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند درمهلت‌هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي‌شود براي نام‌نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده3) دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي‌كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند،عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است  و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره1: در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي‌داند بايد دلايل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد . در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه ، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي‌شود.

تبصره2: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده 4) دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت. در صورت تخلف ، به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته‌هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي‌شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه‌هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

تبصره: دانشجويان ممتاز ( استعدادهاي درخشان) از شمول اين ماده مستثني و تابع آيين نامه و ضوابط مربوط به خود مي‌باشند.


فصل دوم

نظام آموزشي

واحد درسي

ماده 5) آموزش دوره دكتراي عمومي داروسازي مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي‌شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس ، به همان درس محدود است .

ماده 6) هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 34ساعت ،  كارآموزي و كارآموزي درعرصه 51ساعت ، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي تدريس مي‌شود.

ماده 7) برنامه دوره دكتري عمومي داروسازي شامل مراحلي به شرح زير است :

مرحله اول: دروس عمومي و علوم پايه

مرحله دوم : دروس اختصاصي داروسازي، كارآموزي ، كارآموزي درعرصه و پايان نامه.

سال تحصيلي

ماده 8) هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن امكانات يك دوره تابستاني است .

ماده 9) هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته آموزشي و هر دوره تابستاني برابر 6هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 6 است .

تبصره1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت 17هفته  و 6 هفته آموزش محسوب نمي شود.

تبصره2: در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي‌توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه‌تر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده‌اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 6 اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است .

حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

ماده 10) تمام دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي موظفند برنامه‌ درسي و سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

تبصره 1: ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي است . بديهي است منابع جهت امتحان جامع علوم پايه از طرف وزارت متبوع تعيين مي‌شود.

تبصره2: آن دسته از دانشگاههاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتري عمومي داروسازي فارغ‌التحصيل داشته‌اند ، در صورت تائيد شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه مي‌توانند با توجه به مقتضيات و امكانات، حداكثر به ميزان ده درصد كل واحدهاي دوره به برنامه مصوب اضافه كنند.

ماده 11) در پايان مرحله اول ، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي‌شود و قبولي در اين امتحان شرط ورود به دوره بعدي مي‌باشد.

تبصره 1: شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه ، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول (درسهاي علوم پايه و كليه درسهاي عمومي) وكسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است . با اين حال در شرايطي كه دانشجو تنها يك درس عمومي باقيمانده داشته باشد، مي‌تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند ودر صورت قبولي، درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند. بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

تبصره2: چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده ودر امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي‌نمايد . در صورتي كه بعد ازاعلام نمره، دانشجو در آن درس مردود شده باشد يا علي‌رغم قبولي، ميانگين كل مرحله اول وي به 12 نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي‌باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.

ماده 12) شركت در امتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است . چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري عموي داروسازي محروم مي‌شود .

تبصره1 : غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب مي‌شود.

تبصره2: دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي محروم مي‌شود، مي‌تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي‌شوند، مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/4/82 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد.

ماده 13) محل كارآموزي و كارآموزي در عرصه داروسازي، داروخانه، بيمارستان ، بخش اورژانس، مركز بهداشتي ، درماني روستايي و شهري و صنايع داروسازي مي‌باشد.


فصل سوم

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

تعداد واحدها

ماده14) حداقل تعداد واحدهاي درسي لازم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي ، طبق برنامه آموزشي مصوب آن دوره در شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي است .

ماده 15) دانشجو در هر نيمسال تحصيلي در كليه مراحل آموزش دوره دكتري عمومي داروسازي بايد حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي ، انتخاب نمايد.

تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي هر يك از مراحل آموزشي، دانشجو از رعايت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي‌تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 3: در مواردي كه دانشجو حداكثر 24واحد باقيمانده براي گذراندن هر يك از مراحل آموزشي را داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده‌ باشد با تاييد دانشكده مي‌تواند تمامي آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند.

تبصره 4: در دوره تابستاني، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 6واحد درسي نمي‌باشد.

ماده 16) آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره دكتري عمومي داروسازي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي ، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معيني كمتر باشد ، موظفند حسب نياز رشته ، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي‌كند به عنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.

پذيرنده و براساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است .

صفحه بعد

تاريخ بروز رساني : شنبه 29/04/87 ساعت 02:03

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

معاونت آموزشی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خيابان دانشگاه، کد پستی: 13131- ۹۱۳۷9 تلفن: 8433999 ۰۵۱۱ نمابر: ۸۴13006 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: vpeducation@mums.ac.ir
اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مشهد میدان سعدی ، نبش سناباد 7 ،کد پستی:91387، تلفن24-8421023 0511، نمابر 8406555 0511
پست الکترونیک:vce.em@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.