اخبار

نظرسنجي

چه اطلاعاتی را در وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه ضروری می دانید

آیین نامه ها و مقررات 23.5%
اطلاعات علمی 26.5%
اطلاعات درباره فرایندهای آموزشی 12.0%
اطلاعات درباره رشته های تحصیلی 25.4%
فرایندها بصورت الکترونیکی 10.5%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 435517 )
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت امور آموزشی دانشگاه ( 128716 )
فرآيند ثبت نام و انتخاب واحد ( 110536 )
ثبت نام دانشجویان متقاضی انتقالی، مهمان ، تغییر رشته سال 93-94 ( 72818 )
مديريت امور آموزشي ( 71975 )
ثبت نام اینترنتی دانشجویان ( 51898 )
تقويم آموزشی دانشگاه ( 40022 )
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( 39819 )
معرفي دفتر نخبگان و استعدادهاي درخشان ( 34120 )
منابع آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل ( 29864 )
مولاژهای مركز مهارتهاي باليني ( 29814 )
ثبت نام دانشجويان جديد الورود ( 29435 )
آيين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته ( 26851 )
شرح وظايف مسئول دفتر مديريت ( 25656 )
دکتر محمدرضا دارابی محبوب - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 24619 )
فراخوان استخدام عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 22134 )
ثبت نام از پذيرفته شدگان چهل و یکمین دوره آزمون پذيرش دستيار رشته هاي مختلف تخصصي باليني پزشکي سال تحصيلي 94-93 ( 20277 )
اداره خدمات آموزشي ( 19831 )
زايمان ( 19828 )
امور بورسيه های دانشگاه ( 19736 )
آيين نامه هاي آموزشي ( 18835 )
اداره تحصيلات تكميلي ( 18046 )
مولاژ آموزش تزریق عضلانی ( 17309 )
همکاران معاون آموزشی ( 17131 )
سر فصل دروس ( 16319 )

 

 
 
 1- بررسي پرونده تحصيلي دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگي بر اساس قوانين تدوين شده ذيل:
   الف – دستور العمل ثبت نامي.
   ب- آئين نامه هاي آموزشي.
   ج – سرفصل دروس و برنامه هاي درسي .
   د – مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.
 
 
 2- استعلام‌ از مديريت امور دانشجويي به منظور اعلام بهره مندي دانش آموخته از امكانات صندوقهاي رفاه.
 نظر به اينكه دانشجويان در دوره تحصيل از امكانات رفاهي دانشگاه (وام تحصيلي، وام ضروري، هزينه خوابگاه و وديعه مسكن و ...) بهره مند
 مي شوند، به منظور استرداد وامها و تقسيط آن ملزمند بايد به اموردانشجويي  دانشگاه ( اداره رفاه ) مراجعه و پاسخ استعلام اداره دانش
 آموختگان را گرفته و براي تكميل پرونده، به كارشناسان اداره دانش آموختگان تحويل دهند .
 شايان ذكراست : دانشجوياني كه در مقاطع ناپيوسته و يا تكميلي تحصيل مي كنند بايد تسويه حساب مقطع تحصيلي قبلي را داشته باشند .
 
 
 3-اعلام دانش آموختگي دانش آموختگان مرد (مشمول خدمت وظيفه عمومي ) به معاونت وظيفه عمومي ناجا
 
 دانش آموخته ملزم است در زماني كه اداره دانش آموختگان اعلام مي كند به دبيرخانه آموزش دانشگاه مراجعه و نامه مذكور را - كه در پاكت
 مهر شده به مهر محرمانه قرار دارد- گرفته ، همراه بقيه مدارك  توسط اداره پست به اداره وظيفه عمومي ناجا به منظور صدور دفترچه آماده به
 خدمت، تحويل دهد
 
 
 4- اعلام دانش آموختگي دانش آموختگان به مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
 
 اين فرم كه خلاصه اي از وضعيت تحصيلي نهايي دانش آموخته است. پس از بررسي كامل پرونده به مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت ،
 درمان و آموزش پزشكي ارسال مي شود و مركز ياد شده پس از ثبت در رايانه موضوع را به مراكز مربوط اعلام مي نمايد.
 
 
5- اعلام دانش آموختگي دانش آموختگاني كه مشاغل آنان نياز به پروانه دارد به اداره كل صدور پروانه ها برخي از «رشته مقاطع»
تحصيلي براي انجام خدمات قانوني  در ايران، نياز به پروانه كار دارد ، بنابراين دانش آموختگي اين قبيل دانش آموختگان به مديريت
صدور پروانه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود.
 
 
 6- صدور گواهينامه موقت تحصيلي
 
 دانش آموختگان دانشگاهها در برابر تحصيل رايگان و يا استفاده از سهميه قبولي مناطق تعهداتي به دانشگاهها مي‌سپارند كه براي گرفتن مدرك
 تحصيلي دائم خود مي‌بايد آن تعهدات را انجام دهند.
 گواهينامه موقت تحصيلي براي دانش آموختگاني صادر مي شود كه تعهد خدمتي دارند و هيچگونه مدركي مبني بر دانش آموختگي خود نداشته و
 امكان گرفتن دانشنامه را نيز ندارند. مشروط به اينكه وضعيت خدمت طرح لايحه نيروي انساني را مشخص نموده و هنوز به طور كامل تعهدات خود را
 انجام نداده اند.
  الف : تعهدات آموزش رايگان مربوط به دانش آموختگاني است كه در دوره هاي روزانه تحصيل كرده و در آزمون ورودي دانشگاه از سهميه «منطقه يك ،
 شاهد، خانواده شهدا.رزمندگان، نهضت و جهاد» استفاده نموده اند. ايشان ملزمند پس از پايان تحصيل ، برابر مدت تحصيل خود در هر نقطه از ايران
 خدمت نمايند، انجام خدمت سربازي پس از فراغت از تحصيل و طرح لايحه نيروي انساني نيز در مدت مذكور محاسبه مي شود.
  ب : تعهدات آموزش رايگان و منطقه اي : مربوطه به دانش آموختگاني است كه در دوره روزانه تحصيل كرده و در آزمون ورودي دانشگاه از سهميه
 « منطقه  دو ، سه ، چهار ، پنج و عشاير استفاده نموده اند اين دسته از دانش آموختگان ملزمند برابر سالهاي تحصيل در منطقه اي كه پذيرفته شده اند،
 تعهد منطقه اي خود را انجام  دهند و علاوه بر تعهدات منطقه اي، برابر مدت تحصيل، تعهدات آموزش رايگان خود را در ايران انجام دهند.
  ج : تعهدات منطقه اي دانش آموختگان دوره شبانه دانشگاه : دانش آموختگاني كه سهميه پذيرش آنان در آزمون منطقه دو و سه بوده و در دوره شبانه
 دانشگاه پذيرفته شده اند فقط تعهد منطقه اي دارند و آن تعهد برابر سالهاي تحصيل در منطقه اي است كه پذيرفته شده اند.
 د : دانش آموختگان دوره شبانه كه رشته تحصيلي آنها مشمول خدمت طرح مي‌باشد (به استثناي دانش آموختگان بند «ج») فقط تعهد انجام طرح لايحه
 نيروي انساني دارند و مشمول تعهدات منطقه اي و آموزش رايگان نمي شوند.
 شايان ذكر است كه گواهينامه موقت براي دانش آموختگاني صادر خواهد شد كه از زمان دانش آموختگي آنان بيش از مدت تعهدشان نگذشته باشد و
 تعهدات خاص (طرح لايحه نيروي انساني، نظام وظيفه ) خود را انجام داده باشند.
 
 
7- صدور تأييديه تحصيلي
 
 تاييديه تحصيلي از مدارك مهم تحصيل است كه اين اداره صادر و به صورت محرمانه به سازمان درخواست كننده ارسال مي كند.
  الف : شرايط صدور تائيديه تحصيلي : دريافت فرم درخواست تاييديه از مبادي مربوط مي باشد و هماهنگي تعهدات خاص و منطقه اي از اهم امور
 است كه با محل به كارگيري دانش آموخته بايد مورد توجه قرار گيرد.
  ب: تصوير گواهي پايان خدمت طرح نيروي انساني و يا معافيت از آن بايستي ضميمه درخواست باشد .
  ج : مؤسسه و سازمان به كارگيرنده دانش آموخته ملزم به اجراي تمام بندهاي تائيديه تحصيلي است.
  د: تائيديه تحصيلي براي دانش آموختگان بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اساس درخواست رياست محترم‌ دانشگاه بقيه ا... (عج)
 صادر مي شود .
  هـ : تائيديه تحصيلي براي دانش آموختگان بورسيه ارتش براساس درخواست دانشگاه علوم پزشكي ارتش صادر مي‌شود.
 
 
 8- صدور گواهي:
 
 براي دانش آموختگاني كه قصد ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر و يا شركت در آزمونهاي استخدامي را دارند براساس دستورالعمل ثبت نامي مربوط و
درخواست آنان، گواهي محرمانه صادر و با درج جملة « اين گواهي فاقد ارزش قانوني ديگري از جمله ترجمه مي باشد» به مراكز مربوط ارسال مي شود.

 

 
 9-صدور دانشنامه :
 
 مدرك تحصيلي دانشگاهي است كه پس از انجام كليه تعهدات آموزشي به دانش آموخته تحويل مي‌گردد .
 برابر دستورالعمل شماره 17560 مورخ 1/2/84 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تمامي دانش آموختگاني كه سند تعهد خاص ندارند، مي‌توانند
 براي گرفتن دانشنامه تحصيلي به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه و با ارايه مدارك مشروح ذيل دانشنامه و مدارك تحصيلي خود را دريافت كنند .
  الف: مدارك مورد نياز دانش آموختگان دوره هاي شبانه و شاهد براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي
  ب: مدارك مورد نياز دانش آموختگان مقاطع تحصيلي كارداني و كارشناسي پيوسته براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي
  ج: مدارك موردنياز مقطع دكتراي پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي براي گرفتن مجوز تحويل مدرك تحصيل.
  د: مدارك مورد نياز مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي Ph.D.دكتراي علوم آزمايشگاهي براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيلي
  ه: مدارك مورد نياز مقاطع تخصصي و فوق تخصصي براي دريافت مجوز تحويل مدرك تحصيل 
 

تاريخ بروز رساني : شنبه 13/03/91 ساعت 19:59

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

معاونت آموزشی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خيابان دانشگاه، کد پستی: 13131- ۹۱۳۷9 تلفن: 8433999 ۰۵۱۱ نمابر: ۸۴13006 ۰۵۱۱ پست الکترونيک: vpeducation@mums.ac.ir
اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مشهد میدان سعدی ، نبش سناباد 7 ،کد پستی:91387، تلفن24-8421023 0511، نمابر 8406555 0511
پست الکترونیک:vce.em@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.