اخبار

نظرسنجي

به نظرشماکدامیک ازروشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی درمعاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی تاکنون مطلوبتر بوده است؟

پاسخگویی تلفنی 9.7%
مراجعات حضوری 42.6%
سایت 27.6%
برگزاری کارگاههاودوره های آموزشی 8.3%
انتشارپمفلت و نشریات آموزشی 10.3%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت غذا و دارو ( 124317 )
صفحه اصلی معاونت غذا و دارو ( 66424 )
اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی ( 59204 )
معاونت غذا و دارو ( 54866 )
پروانه های بهداشتی ( 41970 )
قیمت داروهای مورد تعهد بیمه خدمات درمانی ( 35990 )
صفحه اصلی معاونت غذا و دارو ( 34942 )
درماتيت سبورئيك ( 30457 )
ضوابط فني و بهداشتي ( 24818 )
فهرست داروخانه ( 22896 )
آئين نامه داروخانه ها ( 22670 )
معرفی اداره دارو ( 22262 )
آئین نامه ها ، ضوابط و دستورالعمل ها ( 22098 )
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ( 21951 )
معاونت غذا و دارو ( 21514 )
ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه ها ( 20870 )
ص و و ( 19068 )
پست الکترونیک اداری کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 18955 )
معرفی آزمايشگاه ( 18512 )
فرم ( 16832 )
مدارک لازم جهت صدور/تمدید پروانه ساخت ( 16322 )
معاونت غذا و دارو ( 15881 )
واحد اطلاع رسانی دارو و سموم ( 15760 )
معرفی معاونت غذا و دارو و مروری بر شرح مسئولیتهای آن ( 14333 )
مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی ( 14281 )

صفحه اصلي > اصلاحيه ضوابط و شرايط تاسيس داروخانه 
 
 
اصلاحيه ضوابط و شرايط تاسيس داروخانه
 

6267005-329 : كد بخشنامه

6115/62/5/د 8/3/88

دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

معاون / مدير محترم غذا و دارو

سلام عليكم

 

            با احترام ، با توجه به برگزاري جلسه آموزشي ضوابط جديد تاسيس داروخانه ( ابلاغي مورخ 14/10/84) براي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور طي اسفند 84 موارد زير براي اجراي هماهنگ آن و اقدام لازم اعلام مي گردد:

1)     در مورد تبصره ماده يك شرايط تاسيس داروخانه : براي اعلام نياز به تاسيس داروخانه در مناطق فاقد متقاضي دانشگاه ازطريق روزنامه اي كه پخش سراسري و كشوري دارد ( روزنامه اطلاعات ) استعلام مي نمايد

2)     در مورد بند 3- 1  ماده 2 شرايط تاسيس داروخانه :

الف در صورتي كه قائم مقام مسئول فني داروخانه داراي مجوز تاييد صلاحيت فني داروخانه باشد امتياز اشتغال قائم مقام در دوره قائم مقامي محاسبه گرديده و امتياز اشتغال مسئول فني در دوره اي كه قائم مقام داشته لحاظ نمي شود .

ب براي احتساب اشتغال داروساز در داروخانه گزارش بازرسي هاي انجام شده در صورت عدم حضور مسئول فني داروخانه بايد مد نظر قرار گيرد .

3)     در مورد بند 3-2 ماده 2 شرايط تاسيس داروخانه : امتياز اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط با ارائه حكم كارگزيني استخدام و گواهي محل خدمت يا تاييديه بيمه تامين اجتماعي يا هر مدرك مورد تاييد دانشگاه قابل احتساب است .

4)     در مورد « 3-3 » ماده 2 شرايط تاسيس داروخانه : امتياز اشتغال داروساز در حرف غير مرتبط به ازاي هر سال 15 امتياز محاسبه مي گردد .

5)     سابقه اشتغال داروساز در خارج از كشور در صورت ارايه مدارك قابل قبول به ازاي هر سال 15 امتياز محاسبه مي گردد.

6)     در مورد بند « 3-6 » ماده 2 شرايط تاسيس داروخانه : امتياز سابقه كار تكنسين داروخانه دولتي با توجه به حكم استخدام رسمي وي با پست سازماني تكنسين دارويي و دارابودن مدرك تحصيلي معتبر كمك داروسازي بدون ارائه بيمه تامين اجتماعي محاسبه مي گردد.

7)     در مور تبصره 3 بند  3-6 ماده 2 شرايط تاسيس داروخانه : در صورت محاسبه امتياز آخرين مدرك تحصيلي متقاضي سابقه داروساز بودن وي از ابتدا محاسبه شده ولي سابقه اشتغال وي در طول دوره تحصيل محاسبه نمي شود .

8)     در مورد بند 6 ماده 2 شرايط تاسيس داروخانه : اگر متقاضي با اولويت بندي داروخانه اي داير نموده و سپس آن را انتقال سرمايه داده باشد و مجدد بخواهد در اولويت بندي تاسيس داروخانه در همان محل يا نقاط ديگر شركت كند :

الف در صورتي كه از تاريخ 1/11/70 تا تاريخ  3/7/79 ( با توجه به تاريخ موافقت جلسه كميسيون قانوني در مورد موضوع ) داروخانه خود را انتقال سرمايه داده است سابقه اشتغال وي از تاريخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه مي شود .

ب در صورتي كه از تاريخ 4/7/79 تا تاريخ 13/10/84 داروخانه خود را انتقال سرمايه داده باشد علاوه بر مشمول بودن بند الف ، با رعايت ماده 8 آئين نامه تا 10 سال نمي تواند براي تاسيس داروخانه با اولويت بندي ثبت نام نمايد .

ج در صورتي كه از تاريخ 14/10/84 به بعد داروخانه خود را انتقال سرمايه داده است علاوه بر مشمول بودن بندهاي الف و ب 400 امتياز منفي هم از مجموع امتيازات وي كسر مي گردد.

9)     در مورد تبصره بند 2 ماده 3 شرايط تاسيس داروخانه :

الف در صورتي كه فردي به مدت حداقل3 سال در روستا يا شهري كه جمعيت آن در زمان اخذ مجوز كمتر از ده هزار نفر بوده ، اقدام به تاسيس داروخانه با اولويت بندي نموده است مي تواند از تاريخ 14/10/84 به بعد با رعايت ضوابط جاري براي تاسيس داروخانه در محل ديگر به شرط كسب حد نصاب امتياز آن محل ثبت نام كند .

ب در صورتيكه متقاضي در مناطق محروم 3 و 5/3 پروانه داروخانه اي از طريق انتقال سرمايه دريافت نموده باشد مي تواند پيش از ابطال مجوز آن ( انتقال سرمايه ) براي محل هاي ديگر ثبت نام نموده و در اولويت بندي شركت كند . مشروط به اينكه در زمان انتقال سرمايه داروخانه خود ضريب محروميت منطقه

باشد .

10) در مورد  بند 3 ماده 3 شرايط تاسيس داروخانه : با استعلام از كليه متقاضيان تاسيس داروخانه          ( روزانه و شبانه روزي ) در محل ( روزانه و شبانه روزي ) جدول اولويت بندي آن يكي شود .

11) در مورد بند 2 ماده 5 شرايط تاسيس داروخانه : فقط متقاضيان كه تا 90 روز قبل از تاريخ استعلام دانشگاه درخواست رسمي تاسيس داروخانه داشته اند در اولويت بندي شركت مي كنند . ( منظور از استعلام ، تاريخ اعلام نياز دانشگاه به تاسيس داروخانه در محل مورد نظر است )

12) در مورد تبصره بند 2 ماده 5 شرايط تاسيس داروخانه : در فراخواني بايد متقاضي كليه مدارك مربوط به كسب امتياز خود تا تاريخ استعلام دانشگاه را حداكثر تا يك ماه بعد از وصول نامه دانشگاه ارائه نمايد .

13) درمورد بند 3 ماده 5 شرايط تاسيس داروخانه : در مكاتبه دانشگاه با متقاضي حائز اولويت بايد معرفي نامه مسئول فني ( ضميمه شماره 6 ) و تعهد سكونت در محل مورد نظر توسط متقاضي ارائه شود.

14) در مورد قسمت ب صفحه 6 :

اولا ) فرم ضميمه شماره 1 و پيوست هاي آن براي بررسي موضوع در كميسيون قانوني لازم است .

ثانيا ) براي بررسي تقاضاي تاسييس داروخانه شبانه روزي استعلام از داروخانه هاي روزانه داير لازم نيست .

       15) در مورد قسمت د صفحه 7 :

اولا ) در معرفي مسئول فني جديد براي اصلاح پروانه تاسيس داروخانه بايد در برگه الحاقي به پروانه تاسيس موجود ، نام مسئول فني جديد با ذكر تاريخ شروع و ساعات پذير مسئوليت درج شود و اخذ وجه اضافي ( علاوه بر صدور پروانه مسئول فني داروخانه ) لازم نيست .

ثانيا ) با توجه به فرم ضميمه شماره 5 و اولين بازديد دانشگاه پس از افتتاح داروخانه ، پروانه تاسيس آن صادر مي شود .

16) در مورد بند 2 قسمت ه صفحه 8 : در صورتي كه متقاضي پذيرش مسئوليت فني داروخانه قبلا تائيد صلاحيت نشده باشد براي تائيد صلاحيت با رعايت دستور العمل تفويض اختيار كميسيون قانوني درخصوص موضوع مدارك مندرج در بند ه ضوابط جاري اخذ و اقدام مي گردد.

17) در مورد بند ك صفحه 11 : با نظر گرفتن جمعيت و وجود متقاضيان آزاد تاسيس داروخانه در محل موضوع تاسيس داروخانه داخلي درمانگاهي در كميسيون قانوني بررسي مي شود .

18) ساير موارد مانند احتساب سابقه درخواست متقاضي در مجموع امتيازات وي و چگونگي ادامه فعاليت داروخانه در زمان معرفي جانشين موسس در دست بررسي بوده و نتيجه متعاقبا اعلام مي شود .

 

 

دكتر محمدرضا فاضلي

مدير كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

تاريخ بروز رساني : شنبه 25/10/89 ساعت 20:22

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد،بلوار فکوری-بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی ،شهرک دانش و سلامت -معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد- تلفن 3-38795031 - پست الکترونیک: vcfda@mums.ac.ir . تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.