اخبار

نظرسنجي

به نظرشماکدامیک ازروشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی درمعاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی تاکنون مطلوبتر بوده است؟

پاسخگویی تلفنی 9.7%
مراجعات حضوری 42.6%
سایت 27.6%
برگزاری کارگاههاودوره های آموزشی 8.3%
انتشارپمفلت و نشریات آموزشی 10.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت غذا و دارو ( 128169 )
صفحه اصلی معاونت غذا و دارو ( 67058 )
اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی ( 59204 )
معاونت غذا و دارو ( 54952 )
پروانه های بهداشتی ( 41970 )
قیمت داروهای مورد تعهد بیمه خدمات درمانی ( 36441 )
صفحه اصلی معاونت غذا و دارو ( 35068 )
درماتيت سبورئيك ( 31004 )
ضوابط فني و بهداشتي ( 24818 )
فهرست داروخانه ( 22993 )
آئين نامه داروخانه ها ( 22846 )
معرفی اداره دارو ( 22542 )
آئین نامه ها ، ضوابط و دستورالعمل ها ( 22456 )
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ( 22158 )
معاونت غذا و دارو ( 21621 )
ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه ها ( 21056 )
پست الکترونیک اداری کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 19338 )
ص و و ( 19068 )
معرفی آزمايشگاه ( 18754 )
فرم ( 17253 )
مدارک لازم جهت صدور/تمدید پروانه ساخت ( 16322 )
واحد اطلاع رسانی دارو و سموم ( 15999 )
معاونت غذا و دارو ( 15996 )
صفحه اول مدیریت غذا ( 14833 )
معرفی معاونت غذا و دارو و مروری بر شرح مسئولیتهای آن ( 14432 )

مديريت نظارت بر امور دارو و مخدر > قوانين و مقررات > دستورالعمل ها 
دستورالعملها و بخشنامه هاي داروئي
 
 


باسمه تعالي

شماره .....................
تاريخ .......................
پيوست ....................
دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
معاون/ مدير محترم غذا و دارو مشهد
سلام عليكم
با توجه به ضرورت يكسان سازي عملكرد كميسيون ماده بيست دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور موارد ذيل در خصوص تعيين محل و جابجايي داروخانه جهت اقدام به حضور ايفاد ميگردد :
1) درخواست تاسيس يا جابجايي داروخانه در صورت رعايت ضوابط و فاصله قانوني با ساير داروخانه هاي داير نياز به طرح موضوع در كميسيون ماده بيست ندارد . ( بجز داروخانه هايي كه مطابق تبصره 2 ماده 11 آئين نامه داروخانه ها تاسيس شده اند.)
2) در صورتيكه مكان معرفي شده شامل تبصره 1 ماده 17 آئين نامه داروخانه باشد رعايت ده باب مطب فعال پزشكي مطابق بند 2-1 و تبصره هاي 2 و 1 اين بند ، طبق دستورالعمل 1336/د مورخ 16/2/81 جهت طرح موضوع در كميسيون ماده بيست كافي است .
3) با عنايت به اينكه محاسبه آمار نسخ داروخانه از قبيل نسخ آزاد، بانكها و بيمه هاي متفرقه عملا امكانپذير و دقيق نيست ، بند 3-1 دستورالعمل 1336/د مورخ 16/2/81 در مورد محاسبه 5/1 برابر ميانگين نسخ داروخانه هاي هم تراز در سطح شهر حذف گردد.
4) در صورت نياز به تاسيس داروخانه در يك منطقه خاص كه متقاضيان تمايلي به تاسيس داروخانه در آن محل ندارند طبق تبصره 2 ماده 11 آئين نامه داروخانه ها عمل شود .

دكتر رسول ديناروند
معاون غذا و دارو
 

 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني  2607/د – 16/3/86
مدير عامل محترم شركت داروسازي
مدير عامل محترم شركت پخش دارويي سراسري

سلام عليكم
 بدينوسيله به اطلاع مي رساند شواهد موجود حاكي از افزايش وقوع عوارض و گسترش سوء مصرف داروي ترامادول در سطح جامعه به ويژه بين برخي نوجوانان و جوانان مي باشد به طوري كه اثر بر گيرنده هاي اپيوئيدي و قابليت سوء مصرف ، بخشي از بازار قابل به ملاحظه آن را به مصارف غير درماني اختصاص داده است.  در سوء مصرف اين دارو پيامدهاي نامطلوبي چون دپرسيون تنفسي و ايجاد وابستگي فيزيكي قابل انتظار و حتي در مصارف درماني نيز وقوع عوارض جدي نظير تشنج محتمل است لذا به منظور مقابله با زمينه مصرف سوء و بي رويه اين دارو ضوابط زير جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي شود :
1- داروي ترامادول طبق راي جلسه مورخه 26/2/86 كميسيون محترم تشخيص صلاحيت ساخت و ورود در زمره داروهاي تحت كنترل محسوب و مقررات مربوط به فرآورده هاي دارويي مخدر و روانگردان در مورد توليد ، واردات ، صادرات ، توزيع و عرضه كليه اشكال دارويي آن اعمال مي شود.
2-  با توجه به ماده 7 ضوابط توليد داروهاي تحت كنترل ابلاغي طي نامه 39200/112/5/د مورخ 17/3/86 مبني بر لزوم برنامه ريزي توليد اين گروه از داروها متناسب با نياز واقعي درماني كشور ، هر گونه سفارش جديد مواداوليه و بسته بندي اين دارو منوط به برگزاري جلسه باز خواني در ماه جاري در اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر و ابلاغ برنامه مصوب آن به شركت داروسازي است و تا آن زمان ، اقدام جهت موارد جديد خريد مواد اوليه و بسته بندي آن (از منابع خارجي يا داخلي) مجاز نمي باشد .
3- صادرات اين دارو فقط با اطلاع و صدور مجوز از سوي اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر امكان پذير خواهد بود .
4- توزيع كليه اشكال دارويي ترامادول از اين تاريخ فقط از طريق عاملين مجاز توزيع داروهاي مخدر ( يكي از دو شركت توزيع دارو پخش و يا شركت پخش رازي ) مجاز خواهد بود . لذا ساير شركتهاي توزيع ملزم به عودت موجودي ترامادول خود جهت توزيع از طريق فوق مي باشند . بديهي است در صورت انجام تشريفات اداري ، محموله هاي توزيع نشده قبلي قابل انتقال به شعبات يكي از دو توزيع كننده فوق الذكر بوده و نيازي به حمل اضافي كالا تا مقصد سازنده نخواهد بود .
5- توزيع و مصرف شكل دارويي آمپول ترامادول طبق بخشنامه 27036/82/5/د مورخ 25/9/1383 اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر همچنان محدود به بيمارستانها و مراكز درماني مجهز به بخش اورژانس است .
6- فروش با مكانيسم هاي غير مجاز ( نظير تعيين جايزه و ... ) به داروخانه ها و نيز عرضه بدون نسخه آن اكيدا ممنوع است و متخلفين مشمول برخورد قانوني وفق مقررات مربوطه مي شوند .
بديهي است از آنجا كه اين دارو تنها با نسخه معتبر پزشك ( هر نسخه فقط يكبار ) قابل عرضه است، در صورت ادامه نياز بيمار، دريافت دوباره آن مستلزم تجويز مجدد پزشك و صدور نسخه جديد خواهد بود . بنابراين مقتضي است معاونين محترم غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشكي ترتيبي اتخاذ نمائيد تا ضمن اطلاع رساني مناسب در حوزه مربوطه ، نظارت جدي و مستمر بر رعايت ضوابط در سطح توزيع و عرضه اين دارو به نحو احسن اعمال گردد.

دكتر رسول ديناروند
معاون غذا و دارو
  
 

3641/د – 25/4/86
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان مشهد
معاون محترم غذا ودارو
سلام عليكم
 به اطلاع مي رساند با توجه به محدوديت منابع تهيه داروي IVIG و نيز افزايش جهاني قيمت آن مقتضي است داروي يارانه اي IVIG بصورت كاملا كنترل شده در اورژانس نادر طب داخلي از قبيل بحرانهاي نورولوژي ، هماتولوژي ، انكولوژي و غدد كه عدم مداخله بهنگام منجر به فوت يا اختلالات و ضايعات فيزيولوژيكي برگشت ناپذير مي شود صرفا براي بيماران بستري در بيمارستانها و مراكز درماني تخصيص يابد . بديهي است هر گونه فروش داروي يارانه اي IVIG جهت ساير موارد از جمله درمان ناباروري و زنان ممنوع بوده و با متخلفين برابر ضوابط برخورد قانوني خواهد شد . لازم به توضيح است داروي IVIG  غير يارانه اي وارداتي شامل اين بخشنامه نمي شود.

 
دكتر رسول ديناروند
معاون غذا و دارو 
 

دستورالعمل مربوط به فرمولاسيون اشكال دارويی توسط اشخاص حقيقی يا حقوقی

 

1_ لازم است متقاضی درخواست خود را با ذكر مشخصات كامل داروی مورد نظر به اداره كل امور دارو و مواد مخدر ارسال نمايد.
2_ درخواست فوق در اداره صدرو پروانه بررسی می‌گردد:
1-2- در صورتی كه داروی مذكور در فهرست داروهای ايران موجود نباشد ج
هت بررسی (در مود لزوم اضافه شده به فهرست) به شورای بررسی و تدوين داروهای ايران ارجاع می‌گردد.
2-2 اگر داروی مورد نظر در فهرست داروهای ايران باشد، مقتضی است فرم مربوطه (مطابق پيوست شماره يك) توسط متقاضی تكميل و به اداره كل امور دارو و مواد مخدر ارسال گردد.
3_ پس از تكميل مدارك لازم موضوع در ستاد دارو طرح و در صورت تاييد، به متقاضی اعلام ميگردد.
4_ در اين مرحله مقتضی است متقاضی پرونده كامل ساخت دارو را مطابق فرم پيوست شماره دو به اين اداره كل ارسال نمايد.
5_ مراحل ثبت پرونده در اداره صدور پروانه انجام شده و به اداره بررسی استاندارد ارجاع می‌گردد.
6_ پرونده فوق جهت بررسی به يكی از كارشناسان تحويل می‌گردد.
تذكر- بررسی اين پرونده‌ها مطابق پرونده‌های ساخت مربوط به كارخانه‌های داروسازی انجام می‌شود و تمام ضوابط مربوطه مانند لزوم تكميل بودن مدارك، انجام آزمايشهای مورد نظر آن اداره می‌بايست رعايت شود.
7_ پس از تاييد اداره بررسی استاندارد مبنی بر تكميل مدارك موضوع به متقاضی اعلام می‌گردد.
8_ در اين مرحله متقاضی جهت اخذ پروانه ساخت و توليد انبوه داروی مذكور، مجاز به انعقاد قرارداد با كارخانه‌های معتبر داروسازی با هماهنگی اداره كل امور دارو و مواد مخدر خواهد بود.
بديهی است بر طبق ضوابط موجود اعتبار پروانه ساخت هر دارو چهار سال می‌باشد و كارخانه داروسازی موظف است شش ماه قبل از تاريخ انقضای پروانه ساخت هر دارو نسبت به تمديد آن اقدام نمايد در غير اينصورت در تاريخ مقرر پروانه فوق از درجه اعتبار ساقط گرديده و توليد آن دارو مجاز نخواهد بود.

 

دستورالعمل مربوط به اقدام كارخانه جهت صدور پروانهً ساخت داروی جديد و يا تمديدی

 

1- لازم است كارخانه داروسازی متقاضی با توجه به فهرست داروهای ايران، و بر اساس استراتژی توليد مصوب آن كارخانه، دو سری پرونده كامل ساخت هر يك از اقلام دارويی مورد نظر به همراه يك نمونه از آن را به اداره كل امور دارو و مواد مخدر ارسال نمايند.
2- پس از انجام مراحل ثبت پرونده در اداره صدور پروانه، پرونده به اداره بررسی استاندارد ارجاع می‌گردد .
3- پرونده مذكور بر اساس فهرست مدارك لازم جهت بررسی كنترل می‌گردد.
1-3- در صورت نقص مدارك، پرونده از مسير ارجاعی به كارخانه مربوطه برگردانده می‌شود.
2-3- در صورت تكميل بودن مدارك، پرونده جهت بررسی به يكی از كارشناسان ارجاع می‌گردد.
4- در حين بررسی، در صورت نياز آزمايش‌های لازم بر روی نمونه‌های دارو توسط اداره كل آزمايشگاه‌ها كنترل غذا و دارو انجام میگيرد.
1-4- در صورت عدم تاييد آن اداره كل، كارخانه موظف به رفع اشكال‌های مذكور خواهد بود.
2-4- تاييديه های مورد نظر به اداره كل امور دارو و مواد مخدر اعلام میگردد.
5- نتايج اعلام شده از طرف اداره كل آزمايشگاههای كنترل غذا و دارو توسط اداره صدور پروانه به كارخانه مربوط اعلام میشود.
6- پس از تاييداداره بررسی استاندارد، مبنی بر كفايت مدارك لازم جهت صدور پروانه، پرونده مربوطه به منظور انجام اقدامات بعدی به اداره صدور پروانه ارسال می‌گردد.
7- با توجه به دسته بندی داروها بر اساس نياز به انجام آزمايشهای فراهمی زيستی (
in-vivo,in vitor) كارخانه فوق آزمايش های لازم را با همانگی واحد كنترل كيفی داروی اداره فنی و نظارت انجام خواهد داد.
8- پس از انجام آزمايش‌های فوق و ارائه مدارك آن توسط كارخانه به واحد كنترل كيفی دارو، بررسی آنها صورت گرفته و تاييديه مربوطه به اداره صدور پروانه صادر می‌شود.
9- پس از دريافت آن، به منظور طرح در كميسيون قانونی تشخيص صلاحيت ساخت و ورود دارو و مواد بيولوژيك از واحدهای مشروحه زير با توجه به حيطه وظايف هر يك، در مورد وضعيت كارخانه استعلام می‌گردد:
1-9- تاييد اداره فنی و نظارت مبنی بر انجام تعداد بازديدهای دارويی و اصلاح اشكالات موجود.
2-9- تاييد اداره بررسی استاندارد در مورد تكميل مدارك ( بسته بندی پايداری و...)
3-9- تاييد دفتر برنامه ريزی با توجه به انجام تعهدات توليد آن كارخانه .
10- قيمت دارو (در مورد داروهای جديد برای اولين بار و در مورد ساير داروها به منظور اصلاح قيمت آن‌ها) بر اساس اطلاعات اراعه شده توسط كارخانه در اداره صدور پروانه تعيين می‌گردد و به منظور تاييد آن دركميسيون قيمت گذاری مطرح می‌شود.
11- داروی مورد نظر جهت صدور پروانه ساخت در كميسيون قانونی تشخيص صلاحيت ساخت و ورود دارو و مواد بيولوژيك مطرح و پس از اعلام بررسی‌های انجام شده، تاييد می‌گردد.
12- كارخانه داروسازی مربوطه هزينه تعيين شده جهت صدور پروانه ساخت شكل دارويی مورد نظر را به شماره حساب اعلام شده واريز می‌نمايد.
13- اصل فيش به همراه تصوير آن كه مشخصات كامل دارو و نام كارخانه در آن درج شده است توسط امور مالی معاونت غذا و دارو مهر شده، اصل فيش دريافت می‌گردد و تصوير آن جهت ارائه به اداره صدور پروانه مسترد خواهد شد.
14- اداره صدور پروانه پس از دريافت اين تصوير، پروانه ساخت مذكور را تنظيم و صادر می‌كند.
15- كارخانه دارو سازی فوق پس از توليد اولين سری ساخت آن، جهت انجام نمونه برداری با اداره كل امور دارو و مواد مخدر هماهنگی می‌نمايد.
16- كارشناسان اين اداره كل ار داروی مورد نظر به تعداد كافی نمونه برداری كرده و نمونه را جهت ارسال به اداره كل آزمايشگاه‌های كنترل غذا و دارو به اداره صدور پروانه تحويل می‌دهند.
17- اداره صدور پروانه نمونه فوق را به همراه يك سری پرونده كامل ساخت آن دارو كه به تاييد اداره بررسی استاندارد رسيده است به اداره كل آزمايشگاه‌های كنترل غذا و دارو ارسال می‌كند.
18- آن اداره كل نمونه مورد نظر را بررسی كرده و نتيجه را به اداره كل امور دارو و مواد مخدر اعلام می‌نمايد.
19- در صورت قابل قبول بودن نمونه، اداره فنی نظارت مجوز توزيع آن را صادر خواهد كرد.

 
دستوالعمل مربوط به تاسيس شرکتهاي توزيع دارو (9661/د مورخ 18/5/85)


توزيع دارو در كشور از طريق شركتهاي پخش دارويي سراسري، شعب آنها و شرکتهای پخش استاني بعد از دريافت مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با رعايت كليه مقررات و دستورالعملهاي مربوط به توزيع دارو، انجام ‌مي‌شود.

 

تاريخ بروز رساني : شنبه 11/09/91 ساعت 23:55

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد،بلوار فکوری-بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی ،شهرک دانش و سلامت -معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد- تلفن 3-38795031 - پست الکترونیک: vcfda@mums.ac.ir . تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.