اخبار

نظرسنجي

به نظرشماکدامیک ازروشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی درمعاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی تاکنون مطلوبتر بوده است؟

پاسخگویی تلفنی 9.7%
مراجعات حضوری 42.5%
سایت 27.6%
برگزاری کارگاههاودوره های آموزشی 8.3%
انتشارپمفلت و نشریات آموزشی 10.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت غذا و دارو ( 126145 )
صفحه اصلی معاونت غذا و دارو ( 66598 )
اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی ( 59204 )
معاونت غذا و دارو ( 54904 )
پروانه های بهداشتی ( 41970 )
قیمت داروهای مورد تعهد بیمه خدمات درمانی ( 36137 )
صفحه اصلی معاونت غذا و دارو ( 34992 )
درماتيت سبورئيك ( 30638 )
ضوابط فني و بهداشتي ( 24818 )
فهرست داروخانه ( 22940 )
آئين نامه داروخانه ها ( 22749 )
معرفی اداره دارو ( 22405 )
آئین نامه ها ، ضوابط و دستورالعمل ها ( 22267 )
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ( 22018 )
معاونت غذا و دارو ( 21567 )
ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه ها ( 20949 )
پست الکترونیک اداری کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 19106 )
ص و و ( 19068 )
معرفی آزمايشگاه ( 18605 )
فرم ( 17032 )
مدارک لازم جهت صدور/تمدید پروانه ساخت ( 16322 )
معاونت غذا و دارو ( 15917 )
واحد اطلاع رسانی دارو و سموم ( 15861 )
صفحه اول مدیریت غذا ( 14481 )
معرفی معاونت غذا و دارو و مروری بر شرح مسئولیتهای آن ( 14373 )

اداره نظارت بر امور دارو و مخدر > قوانین و مقررات> ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه ها 
الف ـ شرايط تأسيس داروخانه:

ماده 1 ) با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ( طبق ماده 5 آئين نامه ) هر شخص واجد شرايط مي تواند
درصورت كسب حدنصاب امتياز بشرح زير و تأييد صلاحيت از سوي كميسيون قانوني امور داروخانه ها طبق ضوابطاقدام به تأسيس داروخانه نمايد:

براي شهر تهران

2850 امتياز

براي شهرهاي 1.000.000 نفر و بيشتر

2800 امتياز

براي شهرهاي با جمعيت 500 هزار الي يک ميليون نفر

2700 امتياز

براي شهرهاي با جمعيت 300 الي 500 هزار نفر    

2600 امتياز

براي شهرهاي با جمعيت 100 الي 300 هزار نفر     

2400 امتياز

براي شهرهاي با جمعيت 50 الي 100 هزار نفر   

2200 امتياز

براي شهرهاي با جمعيت کمتر از 50 هزار نفر    

2000 امتياز

 

تبصره: درصورت نياز به تأسيس داروخانه در هر شهر (منطقه خاص- محله، شهرک و ...) يا روستا به تشخيص دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و عدم وجود متقاضي واجد حدنصاب امتياز، دانشگاه علوم پزشكي ميتواند با استعلام از طريق يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار که پخش سراسري و کشوري دارد و دادن مهلت يكماهه از بين متقاضيان، فرد داراي بيشترين امتياز را جهت اخذ مجوز به كميسيون قانوني امور داروخانه ها معرفي نمايد. حداقل امتياز فرد معرفي شده 2000 مي باشد. جابجایی محل داروخانه با داشتن حد نصاب امتیاز همان شهر پس از 5 سال فعالیت در منطقه خاص و موافقت دانشگاه بلامانع است.

ماده 2 ) شرايط كسب امتياز:

1- امتياز مدرك تحصيلي:

با مدرك ديپلم  

500 امتياز

با مدرك دانشگاهي در رشته هاي غير علوم پزشكي 

600 امتياز

با مدرك كارداني و كارشناسي در رشته‌هاي علوم پزشكي  

800 امتياز

با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته‌هاي علوم پزشكي  

1000 امتياز

با مدرك كارشناسي داروسازي 

1600 امتياز

با مدرك كارشناسي ارشد داروسازي 

1750 امتياز

با مدرك دكتراي عمومي داروسازي 

2000 امتياز

با مدرك دكتراي تخصصي داروسازي (با پايه داروسازي) 

2200 امتياز

2- سابقه داروساز بودن متقاضي از تاريخ فارغ التحصيلي و اخذ مدرک تحصيلي داروسازي به ازاي هر سال 10 امتياز (حداكثر 200 امتياز)

3- كسب امتياز سوابق اشتغال جهت تأسيس داروخانه براساس جدول امتياز مطب مصوب هيأت دولت و با ارائه
مدارك ذيل ميسر است:

تبصره 1: جهت احتساب امتياز اشتغال ‏، امتياز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضي ملاك مي باشد .

تبصره 2: درصورت اشتغال همزمان متقاضي تنها يكي از آنها كه فرد امتياز بيشتري كسب نموده،  قابل احتساب خواهد بود.

تبصره 3: درصورت محاسبه امتياز آخرين مدرک تحصيلي متقاضي سابقه داروساز بودن وي ازابتدا محاسبه شده و سابقه اشتغال وي در طول دوره تحصيل محاسبه نميشود.

3-1- گواهي اشتغال به مسئوليت فني داروخانه يا قائم مقامي باتأييد دانشگاه علوم پزشكي

تبصره- درصورتي که قائم مقام مسئول فني داروخانه داراي مجوز تاييد صلاحيت فني داروخانه باشد امتياز اشتغال قائم مقام در دوره قائم مقامي محاسبه گرديده و امتياز اشتغال مسئول فني در دوره‌اي كه قائم مقام داشته لحاظ نميشود.

3-2- اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط در مراكز دولتي و غير دولتي با ارائه حکم کارگزيني استخدام و گواهي محل خدمت يا تاييديه بيمه تامين اجتماعي يا هر مدرک مورد تاييد دانشگاه علوم پزشكي

3-3- گواهي خدمت طرح الزام و پيام آوران بهداشت و طرح تأمين نيروي انساني داروسازان از محل اعزام و تأييديه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه يا گواهي پايان طرح

3-4- ارائه گواهي از اداره نظام وظيفه عمومي  يا كارت پايان خدمت جهت داروسازاني كه پس از فارغ التحصيلي دوره خدمت ضرورت را طي كرده اند ( درصورت عدم ارائه گواهي نظام وظيفه و به دليل روشن نبودن محل خدمت، سابقه خدمت سربازي با توجه به كارت پايان خدمت به ازاي هر سال 30 امتياز محاسبه مي گردد)

3-6- امتياز اشتغال متقاضي داراي مدرك غيرداروسازي (موضوع بند 1 ماده 2)  پس از ارائه گواهي از داروخانه
محل اشتغال و شعبه سازمان تأمين اجتماعي محل و تأييد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به ميزان 40%  امتياز مطب براي آن محل  قابل احتساب خواهد بود.

تبصره- امتياز سابقه كار تكنسين داروخانه دولتي  با توجه به حُكم استخدام رسمي وي با پست سازماني تكنسين دارويي و دارا بودن مدرك تحصيلي معتبر كمك داروسازي  بدون ارائه بيمه تأمين اجتماعي محاسبه مي گردد.

4- بومي بودن متقاضي: مِلاك بومي بودن تولد يا پنج سال سابقة كار در حِرف مرتبط در استان يا شهرستان مورد تقاضا يا پنج سال تحصيل در همان استان يا شهرستان مي باشد كه براي بومي بودن در استان 50  امتياز و در شهرستان 50 امتياز (مجموعاً 100 امتياز ) محاسبه مي گردد.

5- امتياز ويژه ايثارگران:

 5-1- رزمندگان با تأييد نيروي مقاومت بسيج مركز، نيروهاي نظامي با گواهي از ستاد مشترك نيروي مربوطه و جهاد گران با تأييد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حضور داوطلبانه در جبهه به ازاي هر ماه  10 امتياز
(امتياز خدمت كمتر از يك ماه با محاسبه تعيين مي گردد)

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.