اخبار

نظرسنجي

به نظرشماکدامیک ازروشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی درمعاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی تاکنون مطلوبتر بوده است؟

پاسخگویی تلفنی 9.7%
مراجعات حضوری 42.6%
سایت 27.6%
برگزاری کارگاههاودوره های آموزشی 8.3%
انتشارپمفلت و نشریات آموزشی 10.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت غذا و دارو ( 128163 )
صفحه اصلی معاونت غذا و دارو ( 67058 )
اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی ( 59204 )
معاونت غذا و دارو ( 54951 )
پروانه های بهداشتی ( 41970 )
قیمت داروهای مورد تعهد بیمه خدمات درمانی ( 36437 )
صفحه اصلی معاونت غذا و دارو ( 35068 )
درماتيت سبورئيك ( 30999 )
ضوابط فني و بهداشتي ( 24818 )
فهرست داروخانه ( 22993 )
آئين نامه داروخانه ها ( 22844 )
معرفی اداره دارو ( 22541 )
آئین نامه ها ، ضوابط و دستورالعمل ها ( 22455 )
مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها ( 22158 )
معاونت غذا و دارو ( 21621 )
ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه ها ( 21056 )
پست الکترونیک اداری کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 19338 )
ص و و ( 19068 )
معرفی آزمايشگاه ( 18752 )
فرم ( 17250 )
مدارک لازم جهت صدور/تمدید پروانه ساخت ( 16322 )
واحد اطلاع رسانی دارو و سموم ( 15998 )
معاونت غذا و دارو ( 15995 )
صفحه اول مدیریت غذا ( 14833 )
معرفی معاونت غذا و دارو و مروری بر شرح مسئولیتهای آن ( 14431 )

 
اطلاعیه های مرکز ADR
صفحه یک  صفحه بعد

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 23/09/91 ساعت 18:21

اطلاعیه شماره 1 : هشدارتزريق عضلاني ديكلوفناك و فلج ناشي ازآن

اطلاعيه شماره 2: هشداردر مورد شكل تزريقي پيروكسيكام

اطلاعيه شماره 3  : گزارشات عوارض ناخواسته ناشي از تزريق ديكلوفناك همچنان رو به افزايش است

اطلاعيه شماره 4: ايندومتاسين و عوارض ناشي از آن

اطلاعيه شماره 5: كوتريموكسازول و عوارض ناشي از آن

اطلاعيه شماره 6: سرفه ناشي از داروهاي مهار كننده آنزيم مبدل آنژيو تانسين

اطلاعيه شماره 7: داروهاي مهار كننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACEIs) و عوارض ناشي از آنها

اطلاعيه شماره 8: *هشدار*سيزاپرايدCisapride

اطلاعیه شماره 9: اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اطلاعيه شماره 10 : اينترفرون آلفا

اطلاعيه شماره 11: تاريخ : 4/11/1378 افتادگي مچ پا ناشي از تزريق آمپول پيروكسيكام

اطلاعيه شماره 12: تاريخ 29/1/80 هايپريكوم پرفوراتوم ( هايپپران ) و تداخلات دارويي ناخواسته

اطلاعيه شماره 13: تاريخ 29/1/80 فنيل پروپانول آمين و خونريزي مغزي ناشي از آن

اطلاعيه شماره14:تاريخ 4/2/80گزارش جديد افتادگي مچ پا ناشي از تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم

اطلاعيه شماره 15:تاريخ 23/4/80 هشدار در مورد تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم و آمپول پيروكسيكام

اطلاعيه شماره 16تاريخ 17/5/1380 فلج برگشت ناپذير ناشي از آمپول ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام

اطلاعيه شماره 17:تاريخ : 25/6/1380 قطع توليد و توزيع داخلي آمپول هاي ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام به علت عارضه برگشت ناپذير فلج پا

اطلاعيه شماره 18:تاريخ: 13/8/80 عوارض ناشي از تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم با نام تجارتي Voltaren

اطلاعيه شماره 19:تاريخ: 1/10/1380 نكات مهم در مورد تزريق آمپول Voltaren ( ديكلوفناك سديم )

اطلاعيه شماره 20 مورخ 18/1/1381 مطالب علمي ارائه شده در اين اطلاعيه از منابع ذكر شده مي باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد.ريسپريدون (Risperidone) و عوارض اكستراپيراميدال

اطلاعيه شماره 21:تاريخ 19/8/81مرگ ناشي از تزريق سرم حيواني به جاي سرم انساني

اطلاعيه شماره 22 : اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيآسيب عصب سياتيك ناشي از تزريق آمپول ولتارن ( يكلوفناك سديم )

اطلاعيه شماره 23:تاريخ: 14/10/ 81هشدار مهم در ارتباط با داروي (Zoloft) Sertraline

اطلاعيه شماره 24تاريخ 14/10/81تغيير در Labeling ايزوترتينوئين (Accutane) اعلام شده توسط FDA

اطلاعيه شماره 25تاريخ: 3/3/1382  ايمني فرآورده هاي موضعي Lindane در درمان جرب و شپش

اطلاعيه شماره 26تاريخ:6/3/ 82 عوارض شديد پوستي ناشي ازمصرف لاموتريژين

اطلاعيه شماره 27تاريخ 25/5/1382 مرگ متعاقب مصرف سولفات منيزيم

اطلاعيه شماره 28تاريخ:22/5/1382 ترامادول و عوارض آن

اطلاعيه شماره 29تاريخ:19/8/1382 هشدار در مورد استفاده از) Paroxetine ( paxil در بيماران زير 18 سال.

اطلاعيه شماره 30تاريخ:20/8/1382 تشديد و توسعه عوارض تزريق ترامادول 100 ميلي گرمي

اطلاعيه شماره 31 تاريخ: 22/9/1382 سندرم استيونس جانسون ناشي از مصرف لاموتريژين

اطلاعيه شماره 32تاريخ: 10/10/1382 مرگ متعاقب مصرف ايمونوگلوبولين وريدي (IVIG)

اطلاعيه شماره 33تاريخ:25/11/1382 عوارض قلبي شديد متعاقب مصرف سيزاپرايد

اطلاعيه شماره 34تاريخ:30/11/1382 هشدار مهم در رابطه با مصرف سالمترول

اطلاعيه شماره 35تاريخ: 28/2/1383 هشدار در رابطه با هيپرگليسمي ناشي از مصرف كلوزاپين و اولانزپين

اطلاعيه شماره 36تاريخ: 17/3/1383 سيلدنافيل و عوارض شديد قلبي

اطلاعيه شماره 37تاريخ: 30/8/1383 هشدارهاي ايمني در رابطه با مصرف

اطلاعيه شماره 38 تاريخ: 25/9/1383 جمع آوري ( Vioxx®) Rofecoxib از بازار دارويي جهان توسط شركت سازنده

اطلاعيه شماره 39 تاريخ: 22/10/1383 سفالوسپورين هاي تزريقي نيز شوك آنافيلاكسي مي دهند

 اطلاعیه شماره 40 تاریخ  23/10/83 .

اطلاعيه شماره 41 تاريخ : 15/12/ 1383celecoxib و عوارض قلبي عروقي

اطلاعيه شماره 42تاريخ 4/4/84 ترامادول، يك داروي شبه اپيوئيد و ضد درد

اطلاعيه شماره 43تاريخ: 12/4/1384 مرگ در اثر تزريق اشتباه پتاسيم كلرايد به جاي مترونيدازول

اطلاعيه شماره 44 تاريخ 8/5/84 تشنج متعاقب مصرف موضعي ليندان(Lindane)

اطلاعيه شماره 45تاريخ 12/5/84 شوك آنافيلاكسي ناشي از تزريق وريدي سفازولين

اطلاعیه شماره 46 تاریخ 22/06/84 : اختلالات شدید بینایی متعاقب مصرف داروهای سیلدنافیل، تادالافیل، واردنافیل

اطلاعيه شماره 47 تاريخ 14/8/84 هشدار مجدد در خصوص مرگ ناشي از تزريق اشتباه پتاسيم كلرايد به جاي مترونيدازول

اطلاعيه شماره 48   تاريخ 17/8/84 تاری دید متعاقب مصرف سیلدنافیل

اطلاعيه شماره 49تاريخ 12 / 10 /84  فيناسترايد و ناهنجاري هاي جنيني

اطلاعيه شماره 50تاريخ 15/ 11 /84  هشدارهاي جديد در رابطه با مصرف كلوزاپين

اطلاعيه شماره 51تاريخ 23/ 11 /84  بروز تشنج متعاقب مصرف همزمان تئوفيلين و سيپروفلوكساسين

اطلاعيه شماره 52تاریخ 10/2/85  مرگ ناشي از مصرف پرومتازين در كودكان با سن كمتر از 2 سال

اطلاعيه شماره 53تاريخ 27/ 2 /85  جمع آوري محلول شستشوي لنز ReNu with MoistureLoc

اطلاعيه شماره 54تاريخ 28/ 2 /85 تيوريدازين و عوارض شديد قلبي

اطلاعيه شماره 55تاريخ 29/ 2 /85 مرگ يك كودك متعاقب اشتباهات دارو پزشكي

اطلاعيه شماره 56تاريخ 30/ 2 /85  پاروكستين و خطر خودكشي

اطلاعيه شماره 57تاريخ: 5/6/1385 هشدار در رابطه با تزريق آهن دكستران

اطلاعيه شماره 58تاريخ: 11/6/1385 بروز تشنج متعاقب استفاده از ليدوكائين غير مجاز جهت انجام ختنه

اطلاعيه شماره 59 تاريخ: 26/6/ 85 مسموميت با سرب

اطلاعيه شماره 60تاريخ: 29/6/1385 گزارش جديد افتادگي مچ پا مشكوك به تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم

اطلاعيه شماره 61 تاريخ: 30/6/1385Atomoxetine و خطر افزايش افكار خودكشي در كودكان و نوجوانان

اطلاعيه شماره 62تاريخ: 10/ 8 /1385 هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشي از ليدوكائين غيرمجاز Panther جهت انجام ختنه

اطلاعيه شماره 63تاريخ: 15/ 8 /1385 ختنه و عوارض آن

اطلاعيه شماره64  تاريخ: 6/12/85 هشدار در خصوص مصرف لواميزول

اطلاعيه شماره65 تاريخ 14/12/85 هشدار در خصوص شروع تأخيري ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين

اطلاعيه شماره66 تاريخ 16/12/ 1385 هشدار در خصوص انفوزيون وریدی وانكومايسين

اطلاعيه شماره67 تاريخ 20/12/1385 کاهش اثرات ضد پلاكتي آسپرين در اثر مصرف همزمان با ايبوپروفن

اطلاعيه شماره68 مورخ 21/1/86 جمع آوري آمپول هاي اكسي توسين ساخت شركت داروسازي ابوريحان

اطلاعيه شماره69 : تاریخ ۱۰/۵/ 86 مرگ ناشی از تزريق همزمان سفترياکسون با فرآورده های حاوی کلسیم

اطلاعيه شماره 70  تاریخ ۱۰/۵/86 : مرگ ناشی از تزريق همزمان سفترياکسون با فرآورده های حاوی کلسیم

اطلاعيه شماره 71  : تاریخ14/6/1368هشدار در خصوص اجتناب از مصرف فرآورده بدون مجوز Urocol

اطلاعيه شماره 72 تاريخ: 18/6/1386 مرگ یک کودک متعاقب تزریق اشتباه سولفات روی خوراکی

اطلاعيه شماره 73 تاريخ: 25/6/1386خطا در برچسب زنی فرآورده های تزریقی

اطلاعیه شماره 74 تاریخ 5/8/1386 : هشدار در رابطه با ایجاد مسمومیت کشنده با متادون در اطفال

 اطلاعيه شماره 75تاريخ: 3/9/1368 ایست قلبی- تنفسی متعاقب تزریق اشتباه آتراکوریوم با نام تجاری Tracrium به جای تریامسینولون با نام تجاری Tricortal

اطلاعیه شماره 76 : هشدار در خصوص مصرف فرآورده های مورد استفاده جهت رفع علائم سرماخوردگی و سرفه در کودکان با سن کمتر از دو سال

اطلاعيه شماره 77 تاريخ: 22/2/87  قطع موقت تولید و توزیع آمپول های هیدروکورتیزون سدیم فسفات ساخت شرکت داروسازی ابوریحان.

اطلاعيه شماره78 تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۳۰ هپارين سديم و هشدارهاي ايمني جديد.

اطلاعيه شماره 79 تاريخ: ۱۳۸۷/۳/۱۲ مواد حاجب مبتنی بر گادولینیوم و احتمال بروز فیبروز سیستمیک نفروژنیک.

اطلاعيه شماره80 تاريخ: ۳۱/4/ 1387 هشدار در خصوص عوارض شديد و کشنده ناشي از مصرف سفتریاکسون

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد،بلوار فکوری-بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی ،شهرک دانش و سلامت -معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد- تلفن 3-38795031 - پست الکترونیک: vcfda@mums.ac.ir . تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.