اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره محتواي مطالب آموزشي قابل ارائه درسايت چيست؟

پزشكي و علوم وابسته 44.7%
قوانين و مقررات اداري 10.6%
فرهنگي و اجتماعي 3.1%
كاربرد علوم رايانه 4.0%
همه زمينه ها 37.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده دندانپزشکی مشهد ( 362061 )
كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي ( 57393 )
چگونه يك مقاله مروري بنويسيم ( 19129 )
درباره دانشكده ( 18909 )
خدمات آموزشي دوره علوم باليني دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 17186 )
دوره تخصصی ( 15680 )
خدمات آموزشي دوره علوم پايه دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 14351 )
راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي ( 14274 )
گروه ارتو ( 14062 )
گروه جراحی ( 13927 )
قوانين پايان نامه ها ( 13866 )
گروه اندو ( 12981 )
خدمات آموزشي دوره هاي دكتري تخصصي دندانپزشكي ( 12013 )
کتابخانه ( 11341 )
گروه پروتز ( 11237 )
رياست ( 11229 )
گروه ترميمی و زيبائي ( 10973 )
گروه پريو ( 10229 )
گروه کودکان ( 10104 )
گروه جراحي ( 9891 )
معاونين ( 9667 )
دكتر صراف شيرازي ( 9318 )
گروه بيماريها ( 9271 )
دانشجويان جديد الورود ( 9112 )
گروه ترميمي و زيبايي ( 9099 )

پایان نامه های دانشجویی :

عنوان

دانشگاه

سال ارائه

سمت

1- بررسی علل FLARE-UP در درمان ریشه

مشهد

70-69

استاد راهنما

2- بررسی علل عدم موفقیت در درمان ریشه

مشهد

70-69

استاد راهنما

3- ارتباط بيماريهاي اندو – پريو

مشهد

70-69

استاد راهنما

4- Retreatment در درمان ریشه

مشهد

72-71

استاد راهنما

5- حوادث موقع کار (Procedural accident) در درمان ریشه

مشهد

72-71

استاد راهنما

6- بررسی روند ترمیم در ناحیه پری آپیکال بعد از درمان ریشه

مشهد

72-71

استاد راهنما

7- تکنیکهای اینسترومنتیشن در کانالهای انحنادار

مشهد

73-72

استاد راهنما

8- کانالهای فرعی و اضافی در دندانهای دائمی

مشهد

73-72

استاد راهنما

9- میکروبیولوژی در اندودنتیکس

مشهد

74-73

استاد راهنما

10- ایمونوپاتوژنز ضایعات مزمن پری آپیکال

مشهد

74-73

استاد راهنما

11- تشخیص و درمان شکستگیهای افقی و عمودی ریشه

مشهد

74-73

استاد راهنما

12- بی حسی موضعی و آرام بخشی استنشاقی در دندانپزشکی-ترجمه قسمت اول کتاب Dental Analgesia & sedation

مشهد

75-74

استاد راهنما

13- تزریقات آرام بخش داخل وریدی در دندانپزشکی-ترجمه قسمت دوم کتاب Dental Analgesia & sedation

مشهد

75-74

استاد راهنما

14- ترجمه فصول 23، 24 و 25 کتاب
(Sixth edition)Pathways of the pulp

مشهد

76-75

استاد راهنما

15- ترجمه فصول 19، 20،21 و 22 کتاب
(Sixth edition)Pathways of the pulp

مشهد

76-75

استاد راهنما

16- طرح درمان در اندودنتیکس

مشهد

78-77

استاد راهنما

17- بررسی پایان نامه های دوره دکترای دندانپزشکی گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی مشهد از بدو تاسیس تا پایان سال تحصیلی 77-76

مشهد

78-77

استاد راهنما

18- بررسی کانالهای دندانهای پرمولر اول فک پائین بوسیله استریومیکروسکوپ

مشهد

79-78

استاد راهنما

19- موارد ارجاع بیماران اندودنتیکس از دندانپزشک عمومی به متخصص معالجه ریشه

مشهد

80-79

استاد راهنما

20- بی حسی در اندودنتیکس

مشهد

80-79

استاد راهنما

21- اتیولوژی و درمان پرفوریشنها در اندودنتیکس

مشهد

80-79

استاد راهنما

22- مقایسه اثر بخشی ترامادول هیدروکلراید و ایبوپروفن بر کاهش درد پس از درمان کانال ریشه دندان

مشهد

84-83

استاد راهنما

23- بررسی آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی سه ماده رتروگرید MTA سفید، MTA تیره و سمان پرتلند به روش نفوذ رنگ

مشهد

84-83

استاد راهنما

24- تاثیر انحنای کانال ریشه دندان بر میزان ایجاد نقص در فایلهای چرخشی

مشهد

85-84

استاد راهنما

پایان نامه های تخصصی

1- مطالعه هيستولوژيك تاثيرات تزريق دگزامتازون بطور موضعي برروي التهاب بافت پري آپيكال بدنبال درمان ريشه در گربه

مشهد

77-76

استاد راهنما

2- مطالعه هيستوپاتولوژيك روند آماس پري آپيكال متعاقب معالجه ريشه دندانهاي عفوني گربه همراه با استفاده سيستميك پني سيلين G پروكائين بصورت پروفيلاكتيك و تراپوتيك

مشهد

78-77

استاد راهنما

3- تاثير تجويز خوراكي بتامتازون در ميزان درد بعداز درمان ريشه دندان

مشهد

79-78

استاد راهنما

4- ارزيابي كلینيكي روشهاي مختلف درماني بر ميزان كاهش درد و تورم پس از درمان ريشه در دندانهاي نكروتيك

مشهد

81-80

استاد راهنما

5- مطالعه مقايسه اي ترميم آپيكال دندانهاي با آپكس باز بوسيله پلاگ آپیکالی MTA و کلسیم هیدروکساید در گربه

مشهد

81-80

استاد راهنما

6- مقايسه تكنيكهاي اينسترومنتيشن دستي و چرخشي reciprocal در تهيه و آماده سازي كانال ريشه دندان

مشهد

82-81

استاد راهنما

7- مطالعه آزمایشگاهی مقایسه آماده سازی کانال توسط سه سیستم چرخشی با استفاده از سی تی اسکن

مشهد

83-82

استاد راهنما

8- بررسی میزان ترشح IL-1b توسط سلولهای استئوبلاست انسانی و مورفولوژی این سلولها در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه

مشهد

84-83

استاد راهنما

9- بررسی آزمایشگاهی مقایسه مقدار دبری خارج شده از فورامن آپیکال در استفاده از تکنیکهای آماده سازی دستی و سه سیستم چرخشی پروفایل، ریس و فلکس ماستر

مشهد

84-83

استاد راهنما

10- بررسی هیستولوژیک، رادیوگرافیک و کلینیکی روند ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولرسگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلند

مشهد

85-84

استاد راهنما

11- مطالعه آزمايشگاهي مقايسه تعداد كانالهای آماده سازي شده منجربه نقص یا شکستگی وسایل در سه سيستم چرخشي

مشهد

85-84

استاد راهنما

12-بررسی و مقایسه اثربخشی سه تکنیک پرکردگی کانال ریشه بر کیفیت پرکردگی مولرهای C-shaped

مشهد

85-84

استاد راهنما

13- اثر Torque و manual glide path بر میزان نقص یا شکستگی فایلهای چرخشی در درمان ریشه دندان

مشهد

86-84

استاد راهنما

14- مقایسه آزمایشگاهی تعداد کانالهای آماده سازی شده منجر به نقص یا شکستگی در سه سیستم چرخشی در کانالهای با انحنای شدید

87-85

استاد راهنما

15- بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی سه سمان NEC، MTA و Portland

مشهد

88-86

استاد راهنما

16- بررسی ایمونوهیستوشیمی فیبرونکتین و تناسکین در دندانهای پالپ کپ شده توسط MTA و NEC

مشهد

89-1388

استاد راهنما

17- بررسی کارآیی تزریق بلاک و Gowgate در بی حس کردن مولرهای با پالپیت برگشت ناپذیر فک پایین

مشهد

90-1389

استاد راهنما

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 04/12/89 ساعت 02:39

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتداي بلوار وکيل آباد مقابل پارک ملت، دانشکده دندانپزشکی،کد پستي91735 ،صندوق پستي984 تلفن: 8832300 0511 ( 10 خط ) نمابر: 8829500 0511
پست الکترونیک: dnts.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.