اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره محتواي مطالب آموزشي قابل ارائه درسايت چيست؟

پزشكي و علوم وابسته 44.7%
قوانين و مقررات اداري 10.6%
فرهنگي و اجتماعي 3.1%
كاربرد علوم رايانه 4.0%
همه زمينه ها 37.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده دندانپزشکی مشهد ( 362344 )
كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي ( 57522 )
چگونه يك مقاله مروري بنويسيم ( 19168 )
درباره دانشكده ( 18935 )
خدمات آموزشي دوره علوم باليني دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 17196 )
دوره تخصصی ( 15713 )
خدمات آموزشي دوره علوم پايه دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 14361 )
راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي ( 14295 )
گروه ارتو ( 14068 )
گروه جراحی ( 13950 )
قوانين پايان نامه ها ( 13877 )
گروه اندو ( 12988 )
خدمات آموزشي دوره هاي دكتري تخصصي دندانپزشكي ( 12025 )
کتابخانه ( 11355 )
گروه پروتز ( 11247 )
رياست ( 11236 )
گروه ترميمی و زيبائي ( 10978 )
گروه پريو ( 10237 )
گروه کودکان ( 10113 )
گروه جراحي ( 9909 )
معاونين ( 9683 )
دكتر صراف شيرازي ( 9346 )
گروه بيماريها ( 9275 )
دانشجويان جديد الورود ( 9127 )
گروه ترميمي و زيبايي ( 9118 )

پایان نامه های دانشجویی :

عنوان

دانشگاه

سال ارائه

سمت

1-تظاهرات دهانی و پريودنتالی بيماريهای داخلی

مشهد

1372

استاد راهنمای اول

2-اورژانسهای پزشکی در دندانپزشکی (کوما)

مشهد

1373

استاد راهنمای اول

3- اورژانسهای پزشکی در دندانپزشکی (قلبی-تنفسی)

مشهد

1373

استاد راهنمای اول

4-ملاحظات دندانپزشکی بيماری فون ويلبراند

مشهد

1373

استاد راهنمای اول

5-اهميت سيالوگرافی در بيماريهای غدد بزاقی

مشهد

1374

استاد راهنمای اول

6- آنمی آپلاستيک و ملاحظات دندانپزشکی

مشهد

1374

استاد راهنمای اول

7- تاثير دخانيات بر حفره دهان

مشهد

1374

استاد راهنمای اول

8- عوارض جانبی شيمی درمانی و ملاحظات دندانپزشکی

مشهد

1374

استاد راهنمای اول

9- هموفيلی و ملاحظات دندانپزشکی آن

مشهد

1374

استاد راهنمای اول

10-لوسمی حاد و تظاهرات دهانی آن

مشهد

1375

استاد راهنمای اول

11- اصول و جنبه های عملی بيماريهای دهان (1)

مشهد

1375

استاد راهنمای اول

12- اصول و جنبه های عملی بيماريهای دهان (2)

مشهد

1375

استاد راهنمای اول

13- مقدمه ای بر دندانپزشکی جامعه نگر

مشهد

1375

استاد راهنمای اول

14- تازه های تظاهرات دهانی در PSS و ملاحظات دندانپزشکی و گزارش چند مورد

مشهد

1376

استاد راهنمای اول

15- تظاهرات دهانی و ملاحظات دندانپزشکی بيماريهای تيروئيد

مشهد

1376

استاد راهنمای اول

16- کاربرد ليزر در دندانپزشکی

مشهد

1376

استاد راهنمای اول

17- فوريتهای داروئی در دندانپزشکی

مشهد

1377

استاد راهنمای اول

18- اثر کمبود مواد غذائی بر مخاط دهان

مشهد

1377

استاد راهنمای اول

19- اثر داروها بر مخاط دهان

مشهد

1378

استاد راهنمای اول

20- ملاحظات دندانپزشکی، تشخيص بالينی و آزمايشگاهی اختلالات انعقادی

مشهد

1378

استاد راهنمای اول

21- پژوهشی پيرامون اثر التيام بخشی طب سنتی بعد از ژنژيوکتومی

مشهد

1372

استاد راهنمای اول

22- گزارش يکساله عوارض راديوتراپی سر و گردن به بافت نرم حفره دهان در بيمارستان اميد مشهد

مشهد

1378

استاد راهنمای اول

23- بررسی وضعيت بهداشت مراکز دندانپزشکی خصوصی مشهد

مشهد

1379

استاد راهنمای اول

24- - بررسی وضعيت بهداشت مراکز دندانپزشکی تحت پوشش معاون بهداشتی

مشهد

1380

استاد راهنمای اول

25- مطالعه روشهای مختلف استريليزاسيون در دندانپزشکی

مشهد

1380

استاد راهنمای اول

26- روشهای نوين تشخيص و درمان لکوپلاکيا

مشهد

1381

استاد راهنمای اول

27- علل بوی بد دهان

مشهد

1383

استاد راهنمای اول

28- درمانهای نوين نورالژی تری ژمينال و گزارش چند مورد

مشهد

1381

استاد راهنمای اول

29- درمانهای نوين آفت دهان

مشهد

1382

استاد راهنمای اول

30- بررسی ضايعات مخاط دهان بر اساس واکنشهای ازدياد حساسيت و گزارش چند مورد

مشهد

1379

استاد راهنمای اول

31- تازه های درمانی هرپس عود کننده پری اورال و گزارش چند مورد

مشهد

1383

استاد راهنمای اول

32- علل از دست رفتن هوشياری در طول معالجات دندانپزشکی و درمانهای فوری آن

مشهد

1382

استاد راهنمای اول

33- تظاهرات ناشی از تجمع پلاسموسلها در بافت نرم و سخت دهان

مشهد

1383

استاد راهنمای اول

34-بررسی همراهی گلوسيت ميانی لوزی شکل با ديابت مليتوس

مشهد

1383

استاد راهنمای اول

35- بررسی ريسک فاکتورهای موثر در بروز SCC دهان

مشهد

1382

استاد راهنمای اول

36- بررسی علل و راههای درمانی التهاب لب

مشهد

1382

استاد راهنمای اول

37- بررسی مقايسه ای بين تشخيصهای بالينی و گزارشات آسيب شناسی در بيمارانی که در بخش بيماريهای دهان دانشکده دندانپزشکی در طی دو سال اخير بيوپسی شده اند

مشهد

1382

استاد راهنمای اول

38-کنترل عفونت و بررسی تاثير استرليزاسيون در انترونتهای دو بخش اندو و ترميمی دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1381

استاد راهنمای اول

39- تظاهرات دهانی بيماران مبتلا به بيماريهای مادرزادی قلب

مشهد

1382

استاد راهنمای اول

40- بررسی يکساله ميزان بروز انواع عفونتهای کانديدايی حفره دهان در بيماران تحت شيمی درمانی بستری در بيمارستان اميد مشهد

مشهد

1379

استاد راهنمای اول

41-بررسی تاثيةر دهان شويه پرسيکا بر فراوانی استرپتوکوک موتانس دهان بيماران مبتلا به شکاف کام طی درمان ارتودنسی ثابت

مشهد

1385

استاد راهنمای اول

42- بررسی علل افزايش حجم منتشر لثه و گزارش چند مورد

مشهد

1385

استاد راهنمای دوم

43- بررسی اثر آنتروکينون بر آفت دهان

مشهد

1382

استاد راهنمای اول

44- مروری بر طب سنتی و اثر آن بر درمان آفت دهان

مشهد

1386

استاد راهنمای اول

45-بررسی اثر عصاره کل محمدی بر درمان آفت دهان

مشهد

1386

استاد راهنمای اول

46- بررسی مقايسه ای کتوکونازول و نيستاتين بر کانديدای دهان

مشهد

1386

استاد راهنمای اول

47- بررسی اثر ليزر کم توان بر ليکن پلان مقاوم به درمان

مشهد

1386

استاد راهنمای اول

48- بررسی فارماکولوژیک 1000 نسخه مورد نسخ دندانپزشکان شهر مشهد

مشهد

1386

استاد راهنمای اول

49- بررسی سی ساله انطباق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در کیستها و تومورهای ادنتوژنیک و نئوپلاسهای غدد بزاقی در دانشکده دندانپزشکی مشهد طی سالیان 1385-1355

مشهد

1388

استاد راهنمای دوم

تاريخ بروز رساني : سه شنبه 17/09/88 ساعت 18:33

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتداي بلوار وکيل آباد مقابل پارک ملت، دانشکده دندانپزشکی،کد پستي91735 ،صندوق پستي984 تلفن: 8832300 0511 ( 10 خط ) نمابر: 8829500 0511
پست الکترونیک: dnts.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.