اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره محتواي مطالب آموزشي قابل ارائه درسايت چيست؟

پزشكي و علوم وابسته 44.7%
قوانين و مقررات اداري 10.6%
فرهنگي و اجتماعي 3.1%
كاربرد علوم رايانه 4.0%
همه زمينه ها 37.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده دندانپزشکی مشهد ( 362061 )
كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي ( 57393 )
چگونه يك مقاله مروري بنويسيم ( 19129 )
درباره دانشكده ( 18909 )
خدمات آموزشي دوره علوم باليني دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 17186 )
دوره تخصصی ( 15680 )
خدمات آموزشي دوره علوم پايه دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 14351 )
راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي ( 14274 )
گروه ارتو ( 14062 )
گروه جراحی ( 13927 )
قوانين پايان نامه ها ( 13866 )
گروه اندو ( 12981 )
خدمات آموزشي دوره هاي دكتري تخصصي دندانپزشكي ( 12013 )
کتابخانه ( 11341 )
گروه پروتز ( 11237 )
رياست ( 11229 )
گروه ترميمی و زيبائي ( 10973 )
گروه پريو ( 10229 )
گروه کودکان ( 10104 )
گروه جراحي ( 9891 )
معاونين ( 9667 )
دكتر صراف شيرازي ( 9318 )
گروه بيماريها ( 9271 )
دانشجويان جديد الورود ( 9112 )
گروه ترميمي و زيبايي ( 9099 )

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

نویسنده

عنوان

سال

نام مجله

تاریخ انتشار

کلمات کلیدی

1) ضرابی،محمدحسن-غلامی، غلامعلی

ارتباط بيماريهاي اندو – پريو

1373

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پاییز 1373

2) سلوتی، عبدا...- رحیمی، سعید-ضرابی، محمدحسن

بررسي هيستولوژيك و راديوگرافيك سير پديده ترميم ضايعه پري آپيكال ايجاد شده در دندان كانين گربه متعاقب انجام درمان ريشه چند جلسه اي

1375

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پاییز و زمستان 1375

3) بیدار، مریم- ضرابی،محمدحسن-شایلدی، مهناز

مطالعه هيستولوژيك روند آماس پري آپيكال متعاقب معالجه ريشه دندانهاي عفوني گربه همراه با استفاده سيستميك پني سيلين G پروكائين بصورت پروفيلاكتيك و تراپوتيك.

1379

دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي

بهار 1379

4) ضرابی، محمدحسن-یاوری، حمیدرضا

مطالعه هيستولوژيك تاثيرات تزريق دگزامتازون بطور موضعي برروي التهاب بافت پري آپيكال بدنبال درمان ريشه در گربه

1380

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پائيز و زمستان 1380

5) بیدار، ،مریم- صادقی، غزال، فلاح رستگار،اکبر-ضرابی،محمدحسن- طلعتی، علی

بررسي آزمايشگاهي مقايسه مقدار دبري خارج شده از آپيكال فورامن در استفاده از تكنيكهاي آماده سازي دستي و چرخشي پروفايل

1381

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشهد بهار و تابستان 1381

6) ضرابي، محمدحسن. مرادي، سعيد

بررسي آناتومي كانالهاي دندان پرمولر اول فك پايين بوسيله استريوميكروسكوپ

1382

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهار و تابستان 1382

7) ضرابي، محمدحسن. زردادي، عليرضا. بيدار، مريم

مطالعه كلينيكي تاثير تجويز خوراكي بتامتازون در ميزان درد بعداز درمان ريشه دندان

1382

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پائیز و زمستان 1382

8) بيدار، مريم. ساعتچي، سعيد. قدوسي، جميله. ضرابي، محمدحسن

بررسي هيستولوژيك آستميزول (داروي آنتي هيستامين) بر آماس حاد ناحيه آپيكال پس از درمان ريشه در گربه

1382

. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

زمستان 1382

9) ضرابي، محمدحسن

مطالعه كلينيكي و راديوگرافي كاربرد تكنيك Forced eruption در درمان نقائص 3/1 تاجی ريشه دندان ها

1383

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهار و تابستان 1383

10) ضرابی، محمد حسن- .جلیل زاده طهرانی، هومن

درمان ریشه دندان مولر دوم فک بالا با دو ریشه پالاتال : گزارش یک مورد

1383

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پاییز و زمستان 1383

11) ضرابي،محمدحسن. طلعتی، علی. مرادي، سعيد. شاکری، لیلا

مقایسه آماده سازی کانال ریشه دندان توسط سه سیستم چرخشی با استفاده ازسی تی اسکن(مطالعه آزمایشگاهی)

1384

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان

تابستان 1384

12) ضرابی، محمد حسن. بیدار، مریم. قدوسي، جميله. شریفی، محبوبه

مطالعه آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی سه ماده رتروگرید MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلند

1384

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

پاییز 1384

13) مرادي، سعيد. ضرابي، محمدحسن. اميريان، اشكان

مقايسه ميزان ترانسپورتيشن کانال ريشه دندان در حین آماده سازي با فايل دستي و وسايل اتوماتيك رسیپروکال

1384

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پائیز و زمستان 1384

14) بيدار، مريم ضرابي، محمدحسن. فیروزه مقدم، اسحق

بررسي ريزنشت آپيكالي در تهيه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

1384

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پائیز و زمستان 1384

15) Bidar M. Moradi S. Zarrabi MH. Barikbin B.

Comparative histopathological study of periapical inflammation following preparation the root canal with conventional and profile rotary instrumentation in teeth of cats.

2006

Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences

Vol 2

No 1

Winter

2005

16) Zarrabi MH. Mohtasham N. Sheikh Nezamy M. Bidar M.

A comparative study of apical healing of open apices using MTA and Ca(OH)2 apical plugs in cats.

2005

Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences

Vol 2

No 2

Spring

2005

17) Zarrabi MH. Bidar M. Jafarzadeh, H

An in vitro comparative study of apically extruded debris in conventional and 3 rotary (Profile, Race, Flexmaster) instrumentation tchniuqes

2006

Journal of oral Science (JOS)

Vol 48

No 2

June 2006

18) Ghoddusi J. Javidi M. Zarrabi MH. Bagheri H

Flare-up incidence and severity after using calcium hydroxide as an intracanal dressing

2006

The New York State Dental Journal

June & July

2006

19) Zarrabi MH. Bidar M. Jafarzadeh, H. Talati, A

The influence of frequency of instrument application on apically extruded debris in three instrumentation techniques

2006

Dental Research Journal (DRJ)

Vol 3

No 2

Autumn winter 2006

20) ضرابي،محمدحسن. بيدار، مريم. جعفرزاده، حمید

بررسی آزمایشگاهی اثر دفعات کاربرد اینسترومنت بر مقدار خروج دبری از فورامن آپیکال با روش دستی
Step-back و دو نوع سیستم چرخشی

1385

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامی دندانپزشکان

پائیز 1385

21) بيدار، مريم.ضرابي، محمدحسن. محتشم، نوشین. نوعی، علی اصغر.

بررسی هیستولوزیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA خاکستری، MTA سفید و سمان پرتلند

1386

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهار 1386

22) ضرابي،محمدحسن. .بيدار، مريم. جعفرزاده، حمید

مقایسه مقدار دبری خارج شده از فورامن آپیکال در حین آماده سازی کانال با استفاده از روش دستی و سه نوع سیستم چرخشی

1386

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهار 1386

23) ضرابي،محمدحسن. مرادی، سعید. امیریان ، اشکان

میزان تغییر مرکزیت کانال ریشه دندان به دنبال آماده سازی با دو روش دستی و چرخشي (reciprocal) با استفاده از فایل های استنلس استیل و نیکل تیتانیوم

1386

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بهار 1386

24) بيدار، مريم.
توکل افشاری، جلیل. ضرابي، محمدحسن. آقاسی زاده، نوید

بررسي ميزان ترشحIL-1b توسط استئوبلاستهاي انساني در مجاورت MTA سفيد، MTA تيره، سمان پرتلند بعنوان مواد پركننده انتهاي ريشه

1386

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهار و تابستان 1386

25) ضرابي، محمدحسن. قاضیانی، پری. سالاپور، محمد

ارزیابی کلینیکی روشهای مختلف درمانی بر میزان درد پس از درمان ریشه در دندانهای نکروتیک

1386

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تابستان 1386

26) قدوسی، جمیله. ضرابي، حمدحسن. غفاریان، نفیسه

اثر روش های گوناگون obturation برکیفیت پرکردگی کانال های c شکل دندانهای مولر

1386

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پائیز 1386

27) ضرابي، محمدحسن. جاویدی، مریم. و.طن پور، مهدی. اسماعیلی حبیب ا...

مقایسه اثر هندپیس هوایی و الکتروموتور بر اندازه ی پیچیدگی یا شکستگی فایل های چرخشی نیکل تیتانیوم

1386

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پائیز 1386

28) بيدار، مريم. ضرابي، محمدحسن.
نوعی، علی اصغر. سرداری، کامران.

بررسي راديوگرافيک و کلينيکي ترميم پرفوريشن مکانيکي ناحيه فورکيشن دندانهاي پرمولرسگ با استفاده از MTA تيره ، MTA سفيد و سمان پرتلند

1386

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمستان 1386

29) Zarrabi MH. Moradi S. Ghoddusi J. Shakeri L.

A comparation of canal preparation by three rotary system using CT Scan (In vitro)

2008

Journal of Mashhad

Dental School

Atumn 2008

Accept

30) ضرابي، محمدحسن. گرجستانی، هدایت

گزارش یک مورد مولر دوم فک بالا دارای دو ريشه پالاتال

1387

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بهار 1387

31) بيدار، مريم. ضرابي، محمدحسن. صادقی، غزال. علیپور، نرگس

مقایسه اثربخشی ترامادول هیدروکلراید و ایبوپروفن بر کاهش درد پس از درمان کانال ریشه دندان

1387

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تابستان 87

32) ضرابي، محمدحسن. جاویدی، مریم. وطن پور، مهدی. اسماعیلی، حبیب الله

اثر manual glide path بر میزان نقص یا شکستگی فایلهای چرخشی Mtwo در درمان ریشه دندان

1387

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامی دندانپزشکان

تابستان 87

پذیرش

33) Zarrabi MH. Javidi M. Shakeri MT. GafooriyanM. Razie S.

The effect of canal curvature on defects of fractures of Hero 642 Endodontic Rotary Instruments.

2009

International Journal of Clinical Dentistry

Vol 2. Issue 2 2009

34) Zarrabi MH. Javidi M. Naderinasab M. Gharechahi M.

Comparative evaluation of antimicrobial activity of three cements: new endodontic cement (NEC), mineral trioxide aggregate(MTA) and port land

2009

Journal of Oral Science

Vol 51,

No 3. Septermber

2009

35) Moradi S. Bidar M. Zarrabi MH. Talati A.

Dental pulp reaction to exposure at different time intervals in open apex canine teeth of cats

2009

Iranian Endodontic

Journal

Vol 4,

No 2. Spring 2009

36) Zarrabi MH. Javidi M Vatanpour M. Esmaeili H.

The influence of torque and manual glide path on the defect or separation rate of NiTi rotary instruments in root canal therapy

2010

Indian J Dent Res

21(1), 2010

37) Zarrabi MH. Javidi M Jafarian AH Joushan B

Histologic Assessment of Human Pulp Response to Capping with Mineral Trioxide Aggregate and a Novel Endodontic Cement

2010

J Endod Volome 36, NO. 11

کتب چاپ شده

نویسندگان

نام کتاب

سال انتشار

انتشارات

شابک ISBN

محمد حسن ضرابی

دیدار با امام زمان (عج)

چاپ اول 1375

هاتف 4-022-484-964

8 مرتبه تجدید چاپ

در مکه و مدینه

چاپ آخر 1383

بارش 2-06-5922-964

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 04/12/89 ساعت 02:39

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتداي بلوار وکيل آباد مقابل پارک ملت، دانشکده دندانپزشکی،کد پستي91735 ،صندوق پستي984 تلفن: 8832300 0511 ( 10 خط ) نمابر: 8829500 0511
پست الکترونیک: dnts.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.