اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره محتواي مطالب آموزشي قابل ارائه درسايت چيست؟

پزشكي و علوم وابسته 44.7%
قوانين و مقررات اداري 10.6%
فرهنگي و اجتماعي 3.1%
كاربرد علوم رايانه 4.0%
همه زمينه ها 37.6%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده دندانپزشکی مشهد ( 362344 )
كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي ( 57522 )
چگونه يك مقاله مروري بنويسيم ( 19168 )
درباره دانشكده ( 18935 )
خدمات آموزشي دوره علوم باليني دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 17196 )
دوره تخصصی ( 15713 )
خدمات آموزشي دوره علوم پايه دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 14361 )
راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي ( 14295 )
گروه ارتو ( 14068 )
گروه جراحی ( 13950 )
قوانين پايان نامه ها ( 13877 )
گروه اندو ( 12988 )
خدمات آموزشي دوره هاي دكتري تخصصي دندانپزشكي ( 12025 )
کتابخانه ( 11355 )
گروه پروتز ( 11247 )
رياست ( 11236 )
گروه ترميمی و زيبائي ( 10978 )
گروه پريو ( 10237 )
گروه کودکان ( 10113 )
گروه جراحي ( 9909 )
معاونين ( 9683 )
دكتر صراف شيرازي ( 9346 )
گروه بيماريها ( 9275 )
دانشجويان جديد الورود ( 9127 )
گروه ترميمي و زيبايي ( 9118 )

سوابق تحصیلی :

دوره

محل تحصیل

سال

پایان نامه

دکترای عمومی دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی مشهد

1363

پاکتهای پریودنتال

تخصص اندودنتیکس

دانشکده دندانپزشکی مشهد

1368

بررسی تکنیک Forced Eruptionو گزارش چند مورد انجام شده آن در بخش معالجه ریشه دانشکده دندانپزشکی مشهد


سوابق کاری

سمت

محل خدمت

سال

توضیحات

1) عضو هیات مدیره کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1370

2) معاون اداری مالی دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1372

3) معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1374

4) عضو کمیته پرداخت حق التدریس دانشگاه

مشهد

1374

5) عضو کمیته استانی بهداشت دهان و دندان

مشهد

1376

6) عضو هیات علمی مرکز توسعه آموزش دانشگاه

مشهد

1376

7) عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی

مشهد

1377

8) استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1377

9) عضو هیات ممتحنه هفتمین دوره امتحانات دستیاری دندانپزشکی

تهران

1372

10) عضو هیات ممتحنه هشتمین دوره امتحانات دستیاری دندانپزشکی

تهران

1373

11) عضو اجرایی هیات ممتحنه دهمین دوره امتحانات دستیاری دندانپزشکی

مشهد

1374

12) عضو هیات ممتحنه یازدهمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1374

13) عضو هیات ممتحنه دوازدهمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1375

14) عضو هیات ممتحنه سیزدهمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1376

15) عضو هیات ممتحنه چهاردهمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1377

16) عضو هیات ممتحنه پانزدهمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1378

17) عضو هیات ممتحنه شانزدهمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1379

18) سرپرست تخصصی گروه اندودنتیکس

مشهد

1380

19) دبیر اجرائی هفتمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیستهای ایران

مشهد تهران

1380

20) عضو هیات ممتحنه هجدهمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1380

21) عضو هیات تحریریه مجله دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1381

تاکنون

22) دبیر اجرائی هفتمین همایش بین اللمی انجمن اندودنتیستهای ایران

مشهد

1382

23) عضو هیات ممتحنه نوزدهمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1382

24) عضو منتخب کمیسیون تخصصی مرکز پزشکی قانونی خراسان

مشهد

1382

25) مدیر گروه اندودنتیکس

مشهد

1382

26) عضو هیات ممتحنه بیستمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1383

27) استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1383

28) عضو هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی

مشهد

1383

29) عضو هیات مدیره و دبیر انجمن اندودنتیستهای ایران

تهران

1383

1386

30) عضو هیات ممتحنه بیست و یکمین دوره امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی

تهران

1384

31) عضو کمیسیون تخصصی دندانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی

مشهد

1384

32) استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1384

33) عضو هیات تحریریه مجله دانشکده دندانپزشکی

کرمان

1384

تاکنون

34) کارشناس پرونده های نظام پزشکی

مشهد

از سال 1377 تاکنون

35) رئیس دانشکده دندانپزشکی

مشهد

19/1/85

17/8/88

36) عضو کمیته کارشناسی علوم بالینی معاونت پژوهشی دانشگاه

مشهد

13/2/85

37) عضو شورای دانشگاه

مشهد

2/3/85

17/8/88

38) عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه

مشهد

1/2/85

39) عضو وابسته مرکز تحقیقات اندودنتیکس

شهیدبهشتی

26/1/87

تاکنون

40) رئیس هیات نظارت کلینیک ویژه دانشکده

مشهد

2/3/87

17/8/88

41) عضو کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی چهاردهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی (تهران)

تهران

30/7/87

42) عضو هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره شهرستان مشهد

مشهد

21/8/87

43) عضو هیات مدیره مرکزی کلینیک ویژه دانشگاه

مشهد

21/8/87

17/8/88

44) عضو افتخاری هیئت اجرایی جشنواره سالانه علمی پژوهشی دندانپزشکی شهید دکتر احمد هدایت

تهران

1388-1385

چهار دوره

45) استاد مشاور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

مشهد

1388

46) عضو کمیته تخصصی گروه دندانپزشکی هیات ممیزه دانشگاه

مشهد

1388

47) رئیس همایش سیزدهم انجمن اندودانتیست های ایران

مشهد

89-1388

48) مدیر مسئول مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

مشهد

11/5/1389

49) استاد مشاور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد

مشهد

90-1389

سوابق آموزشی

دوره

دانشگاه

سال

درجه

توضیحات

دروس نظری دانشجویان سال چهارم و پنجم

مشهد

1364 تاکنون

استادیار دانشیار-استاد

دروس عملی دانشجویان سال چهارم و پنجم و ششم

مشهد

1364 تاکنون

استادیار دانشیار-استاد

دروس نظری دستیاران تخصصی

مشهد

1368 تاکنون

استادیار دانشیار-استاد

دروس عملی دستیاران تخصصی

مشهد

1368 تاکنون

استادیار دانشیار-استاد

درس اخلاق پزشکی دانشجویان سال پنجم

مشهد

1380 تاکنون

استادیار دانشیار-استاد

سمینار کلینیکی دستیاران

مشهد

1368 تاکنون

استادیار دانشیار-استاد

دروس نظری دانشجویان

کرمان

72-1368

استادیار

تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 04/12/89 ساعت 18:33

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتداي بلوار وکيل آباد مقابل پارک ملت، دانشکده دندانپزشکی،کد پستي91735 ،صندوق پستي984 تلفن: 8832300 0511 ( 10 خط ) نمابر: 8829500 0511
پست الکترونیک: dnts.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.