اخبار

نظرسنجي

نظر شما درباره محتواي مطالب آموزشي قابل ارائه درسايت چيست؟

پزشكي و علوم وابسته 44.5%
قوانين و مقررات اداري 10.6%
فرهنگي و اجتماعي 3.1%
كاربرد علوم رايانه 4.0%
همه زمينه ها 37.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

دانشکده دندانپزشکی مشهد ( 363054 )
كلينيك ويژه دانشكده دندانپزشكي ( 57831 )
چگونه يك مقاله مروري بنويسيم ( 19265 )
درباره دانشكده ( 19005 )
خدمات آموزشي دوره علوم باليني دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 17227 )
دوره تخصصی ( 15773 )
خدمات آموزشي دوره علوم پايه دكتراي عمومي دندانپزشكي ( 14393 )
راهنماي ثبت، نگارش دفاع وارزشيابي پايان نامه هاي تحقيقاتي ( 14327 )
گروه ارتو ( 14089 )
گروه جراحی ( 13989 )
قوانين پايان نامه ها ( 13914 )
گروه اندو ( 13010 )
خدمات آموزشي دوره هاي دكتري تخصصي دندانپزشكي ( 12053 )
کتابخانه ( 11400 )
گروه پروتز ( 11269 )
رياست ( 11261 )
گروه ترميمی و زيبائي ( 11000 )
گروه پريو ( 10260 )
گروه کودکان ( 10137 )
گروه جراحي ( 9951 )
معاونين ( 9711 )
دكتر صراف شيرازي ( 9411 )
گروه بيماريها ( 9298 )
گروه ترميمي و زيبايي ( 9157 )
دانشجويان جديد الورود ( 9155 )

 

مشخصات فردی:

  1. نام و نام خانوادگی: حمیدرضا عرب
  2. آدرس محل کار: مشهد ، دانشکده دندانپزشکی ، گروه پریودانتیکس
  3. تلفن محل کار: 8829502-0511
  4. پست الکترونیک: hrarab@yahoo.com

رشته تخصصی

گروه آموزشی

رتبه علمی

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

پریو

پریودونتیكس

استادیار

ایمنولوژی، ایمپلنتولوژی، پریودونتولوژی

سوابق تحصیلی:

دوره

محل تحصیل

سال

پایان نامه

دبیرستان

زابل

1350-1356

دیپلم طبیعی

دانشکده دندانپزشکی مشهد

دندانپزشکی

1364-1356

دکتری دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

پریودنتولوژی

1364-1367

تخصص در پریودنتولوژی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

تهران

1377

بورد پریودنتولوژی

دوره ایمونولوژی (پژوهشكده بوعلی)

مشهد

1381

گواهی نامه

سوابق کاری:

سمت

محل خدمت

سال

توضیحات

رئیس بیمارستان طالقانی

گنبد كاوس

1374-1367

انجام خدمات پریودنتولوژی

دانشكده دندانپزشكی مشهد

تاكنون-1377

مسئول سمعی بصری

دانشكده دندانپزشكی مشهد

1382- 1378

ابلاغ 7903/827

مورخ 23/12/78

مسئول بخش ایمپلنتولوژی

دانشكده دندانپزشكی مشهد

تاكنون-1380

ابلاغ 4861/827

مورخ 14/7/80

معاون مدیر گروه پریودنتولوژی

دانشكده دندانپزشكی مشهد

تاكنون-1383

ابلاغ 6057/827

مورخ 13/10/83

سوابق آموزشی:

دوره

دانشگاه

سال

درجه

توضیحات

ضریب K

دانشكده دندانپزشكی مشهد

1382-1378

استادیار

پیمانی

دانشكده دندانپزشكی مشهد

تاكنون-1382

استادیار


سوابق پژوهشی:

عنوان طرح

محل انجام

سال

توضیحات ( درحال اجرا یا تکمیل شده )

1- بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن IL-1B با پریودنتیت پیشرفته

دانشكده دندانپزشكی ، پژوهشكده بوعلی

1381

همكار ، كد 82023

2- بررسی ارتباط HLA-DQ دربیماران مبتلا به پریودنتیت زودرس

دانشكده دندانپزشكی ، پژوهشكده بوعلی

1381

مجری ، كد 81068

3- بررسی پلی مورفیسم ژن TNF-αبا بیماریهای پریودنتیت مهاجم

دانشكده دندانپزشكی ، پژوهشكده بوعلی

1382

مجری ، كد 82095

4- بررسی ارتباط پلی مورفیسم TGF-B با پریودنتیت مهاجم

دانشكده دندانپزشكی ، پژوهشكده بوعلی

1383

مجری ، كد 83036

5- بررسی تأثیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروكسید كلسیم بر سلول فیبروبلاست L929

دانشكده دندانپزشكی ، پژوهشكده بوعلی

1999

مجری ، در حال انجام

6- بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن IL-10 با پریودنتیت مهاجم

دانشكده دندانپزشكی ، پژوهشكده بوعلی

1384

مجری ، كد 83216

7- بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن IL-1ra با پریودنتیت مهاجم

دانشكده دندانپزشكی ، پژوهشكده بوعلی

1384

مجری ، كد 84011

8- بررسی انترلوكین 11 و انترلوكین 17 با بیماریهای لثه

دانشكده دندانپزشكی ، پژوهشكده بوعلی

مجری ، كد 84065

9- بررسی كلینیكی و رادیوگرافیك ایمپلنت های ماگزیموس با بارگذاری غیر فانكشنال فوری

دانشكده دندانپزشكی

مجری ، کد 84391

10- بررسی ارتباط اكلوژن های مختلف بر پارامترهای پریودنتال

دانشكده دندانپزشكی

از مجریان اصلی – در حال انجام

11- بررسی میزان ریج آگمانتاسیون پیرامون ایمپلنت و ممبران Reinforce

دانشكده دندانپزشكی

از مجریان اصلی – در حال انجام – كد 84389

12- بررسی تأثیر MTA در درمان فوركیشن درجه 2

دانشكده دندانپزشكی

از مجریان اصلی – كد 84070

13- مطالعه پریودنشیوم در بیماران مبتلا به HTLV1 در ...

دانشكده دندانپزشكی

از مجریان اصلی – در حال انجام – كد 84315

14- بررسی مطالعه میزان تحریك پذیری سلولهای منونوكلئر خون محیطی بیماران مبتلا به بیماری پریودنتال

دانشكده دندانپزشكی

1382

همكار – كد 228


جوایز، امتیازات و افتخارات کسب شده:

عنوان

محل

سال

توضیحات

رتبه سوم بورد سراسری پریودنتولوژی

تهران

1377

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی

نویسنده

عنوان

سال

نام مجله

تاریخ انتشار

کلمات کلیدی

دكتر حمید رضا عرب

روند بهبود زخم ها در دهان

1366

جامعه دندانپزشكی ایران

ص 56-53 شماره 10

دكتر حمید رضا عرب

بررسی میزان پوسیدگی دندان در سربازان پادگان تربت حیدریه

1367

جامعه دندانپزشكی ایران

ص 35-32 شماره 11

دكتر رادور م، دكتر عرب ح ر، دكتر تمیزی م

بررسی اختلال فاگوسیتوز سلولهای پلی مور فونوكلئر در بیماران دیابتیك مبتلا به پریودنتیت

1383

دانشكده دندانپزشكی مشهد

ص 31-23 شماره 28 ، جلد (2و1)

دكتر عرب ح ر، دكتر تمیزی م، دكتر شریفی

بررسی اوردنچرهای حمایت شده بوسیله ایمپلنت و آهنربا

1383

دانشكده دندانپزشكی مشهد

ص 227-221 شماره 28 ، جلد (4و3)

دكتر سرگلزائی ن، دكتر عرب ح ر

بررسی چگونگی بازسازی عرض بیولوژیك بعد از اجرای دو روش جراحی پریودنتال

1383

دانشكده دندانپزشكی مشهد

(4و3)28: 205-192

205-192(4و3)28

دكتر عرب ح،

دكتر فاطمی ك،

دكتر اسماعیلی م

بررسی وضعیت بهداشت دهان و لثه در كودكان دیالیزی بیمارستان دكتر شیخ مشهد

1383

دانشكده دندانپزشكی مشهد

(4و3)28: 227-221

دكتر عرب ح ر، دكترتوكل افشاری ج، دكتر رادور م، دكترخسروی ر

بررسی رابطه ژن HLA-DQ-0201 با پریودنتیت مهاجم

1383

دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی

22(3): 486-478

دكتر عرب ح ر،دكتر شاهی م، دكتر رادور م

مروری بر وجود تشابهات پاسخ میزبان بین ضایعات مقاوم اندو پریودنتیت رفركتوری

1383

دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی

22(4): 652-644

دكتر عرب ح ر،

دكتر پزشكی راد ح

ارزیابی پارامترهای پریودنتالی در دندانهای نهفته اكسپوز شده به طریق جراحی closed flap ope.

1384

مجله دندانپزشكی

(4)17 : 66-61

دكتر تمیزی م، دكتر عرب ح ر، دكتر رادور م

بررسی تأثیر تعداد دفعات فانكشن اكلوژنی و تغییرات حرارتی بر روی عملكرد آهنربا در محیط دهان مصنوعی

1384

مجله دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی

23(3):411-418

دكتر عرب ح ر

شیمی درمانی و ملاحظات پریودنتال بیماران سرطانی

دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی

پذیرش برای چاپ

دکتر عرب، دکتر توکل افشاری، دکتر معین تقوی، دکتر ناصر سرگلزائی

بررسی اثرات خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم بر سلول فیبروبلاست L929

1385

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

زیر چاپ

دکتر سرگلزائی، دکتر عرب، دکتر معین تقوی، دکتر نجفی

بررسی پریودنشیوم در بیماران مبتلا به HTLV1 در مرحله carrier

1385

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

زیر چاپ

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی:

نویسنده

عنوان

سال

نام مجله

تاریخ انتشار

کلمات کلیدی

Radvar M,

Arab HR

Herpusviruses at Human Aggressive periodontitis sites

2006

International journal of virology 2006; 2(1): 7-13.

Int. J. Virology 2006

Arab HR,

Tavakkol-Afshari M, Radvar M,

Shirkhani M

IL-1β+ 3954 genetic polymorphism association with generalized aggressive periodontitis in Khorasan-Iran province

2004

Media mend international proceeding in Immunology

July 18-23

H.R.Arab, N sargolzai, A mointaghavi, H Ganbari, Z Abdollahi

Antibiotics to prevent complication following periodontal surgery

2006

Int. J. pharmacology 2006; 2(3): 205-208.

2006

H.R.Arab tavakkol Afshari, M Radvar, A Mointaghavi, N Sargolzai M. Hematian, R. Ganjali A.R. Ebadian

Association Between TGF-B1-509 polymorphism with Aggressive periodontitis

2006

J. med scien. 2006 ,6(3): 448-452

2006

Sargolzaei N.

Arab H.R

Moeintaghavi A

Ghanbari H.

Rigi A.

Hosseini Hoshyar M

Evaluation of long-tem usage of low dose doxycycline ater periodontal surgery in patients with chronic periodontitis

2006

Int J Pharmacology

2006

کتب چاپ شده:

نویسندگان

نام کتاب

سال انتشار

انتشارات

شابک ISBN

شرکت در کنفرانسهای بین المللی:

عنوان

محل

سال

توضیحات

The 12th International congress of Immunology and 4th Annual conference of federation of clinical Immunology societies Montreal lanada frem

Montreal Canada

July 18-23, 2004

IL-1β +3954 genetic polymorphism Association with Generalized aggressive periodontitis in khorasan Iran province

دبیر اجرائی سمپوزیوم ایمپلنت های دندانی ITI

دانشكده دندانپزشكی مشهد

همكاری شركت مهر آرابن و Strauman سوئیس

2nd International Congress of Iranian Association of orthodondists

مشهد

سوم مرداد 1382

ایراد سخنرانی در همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست ایران

سی و پنجمین كنگره علمی سالانه و ششمین كنگره بین المللی انجمن دندانپزشكی ایران

تهران

26/1/78- 8619

سخنرانی در مورد ایمپلنت و آهنربا

سخنرانی در دومین همایش علمی پریودنتولوژی

مشهد

219/44- 7/2/82

سخنرانی در هفتمین كنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

17/2/1383

سخنرانی در سومین همایش سالیانه علمی پریودنتولوژی ایران

اصفهان

339/س/م – 18-16/7/82

رابطه پلی مورفیسم ژن TNF-α با بروز بیماری پریودنتیت مهاجم جنرالیزه

تالار بیمارستان امام خمینی

10-9 مهر ماه 1383

ارائه پوستر در چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی

بررسی ارتباط ژن اینترلوكین 10 با پریودنتیت مهاجم

دانشگاه شهید بهشتی

8-7 مهر ماه 1384

سخنرانی در پنجمین كنگره سالانه انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

نگهداری ایمپلنت های دندانی

مشهد

4 و 3 دیماه 1383

سخنرانی در اپلی سمپوزیوم ایمپلنت های دندانی ITI در مشهد

An evaluation of Interleukin-6 production cultured peripheral blood monocytes before and after stimulation by E-Coli lipopolysacharide in aggressive periodontitis from a Persian populatin

Montreal - Canada

July 18-23, 2004

M Radvar,

J Tavakkol-Afshar

M naghibzadeh,

M Nnaseh,

H Aarab.


شرکت در کنفرانسهای بین المللی

عنوان

محل

سال

توضیحات

ارتباط ارتو – پریو

سخنرانی دومین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست ها مشهد

3-1/5/82

The effect of periodontal treatment on il-6 production of peripheral blood monocytes among aggressive periodontitis and chronich periodontitis patients

MADRID

EURO-PERIO 5

2006

M.Radvar, J. Tvakkol-Afshari, H.R. Arab

Association of the IL-10 gene polymorphism at position -1082 with generalized aggressive periodontitis in an Iranian Khorasanian Population

MADRID

EURO-PERIO 5

2006

H.R.Arab, J. Tvakkol-Afshari M.Radvar, A. Mointaghavi

Association of periodontal diseases with C reactive protein

MADRID

EURO-PERIO

2006

N.Sargolzaie, A. Mointaghavi, H.R.Arab, M.sanatkhani

عضویت در مجامع و سازمانها

سمت

محل سازمان

تاریخ عضویت

سازمان/انجمن

عضو

تهران

1366

نظام پزشكی

عضو

تهران

1378

آكادمی پریودنتولوژی

پایان نامه های دانشجویی :

تاريخ بروز رساني : شنبه 09/11/89 ساعت 00:08

عنوان

استاد راهنما

دانشگاه

سال ارائه

سمت

مطالعه وضعیت پریودنشیوم در بیماران مبتلا به

(Stage I) HTLV1

دكتر سرگلزائی – دكتر عرب

علوم پزشكی مشهد

1382

استاد راهنما

تشخیص و طرح درمان در ایمپلنتولوژی

دكتر قنبری – دكتر عرب

//

1380

//

اصول و مبانی درمانهای نگهدارنده در ایمپلنت های دندانی

دكتر قنبری – دكتر عرب

//

//

//

مطالعه كلینیكی اثر مترونیدازول همراه با كوآموكسی كلاو در جراحی پریودنتال

دكتر عرب – دكتر رادور

//

1380

//

مطالعه وضعیت پریودنشیوم در بیماران مبتلا به HTLV1 در مرحله HAMS

دكتر سرگلزائی – دكتر عرب

//

//

//

بررسی وضعیت بهداشت دهان و انساج پریودنتال در كودكان دیالیزی بیمارستان دكتر شیخ مشهد

دكتر عرب – دكتر فاطمی

//

//

//

مكانیسم تداخل اثر آنتی بیوتراپی و داروهای كنتراسپتیو

دكتر عرب – دكتر ثقفی

//

//

//

بررسی تأثیر ایمپلنت بر طرح درمان پروتز در بیماران مراجعه كننده به بخش پروتز

دكتر عرب – دكتر درهمی

//

1381

//

بررسی HLA-DQ در بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته پریودنتال

دكتر عرب – دكتر توكلی

//

1381

//

ارتباط بافت نرم و ایمپلنت

دكتر عرب

//

1381

//

مطالعه بررسی تغییرات لبه لثه و كرست استخوان بعد از دو روش جراحی فلپ

دكتر رحمانی - دكتر سرگلزائی - دكتر عرب

//

1381

//

بررسی كاربرد هیدروكسید كلسیم در كاهش حساسیت های عاجی پس از جراحی پریودنتال

دكتر عرب - دكتر سرگلزائی - دكتر شاهی

//

1381

//

اثر پیش داروئی آموكسی سیلین در جراحی بیماری پیشرفته پریودنتال

دكتر عرب- دكتر تمیزی- دكتر سرگلزائی

//

1382

//

بررسی اثر پلی مورفیسم ژن TGF-B در بیماری پریودنتال مهاجم

دكتر عرب - دكتر توكلی

//

1382

//

بررسی حضور ویروس HTLV1 در پلاك زیر لثه ای

دكتر سرگلزائی - دكتر عرب

//

1382

//

بررسی مقایسه ای كاربرد20 میلی گرم داكسی سایكلین در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن

دكتر قنبری - دكتر سرگلزائی - دكتر عرب

//

1382

//

بررسی اثرات مقایسه ای ضد درد استامینوفن كدئین، سلكسیب، بروفن ناپروكسن پس از انجام جراحی پریودنتال

دكتر رادور - دكتر عرب

//

1382

//

بررسی كلینیكی كاربردMTA در درگیری فوركیشن درجه 2

<SPAN style="FONT-SIZE:

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، ابتداي بلوار وکيل آباد مقابل پارک ملت، دانشکده دندانپزشکی،کد پستي91735 ،صندوق پستي984 تلفن: 8832300 0511 ( 10 خط ) نمابر: 8829500 0511
پست الکترونیک: dnts.it@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.