اخبار

نظرسنجي

22.6%
16.0%
7.2%
4.8%
49.2%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

آشنایی با رشته و دانش انفورماتیک پزشکی ( 58807 )
گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 46275 )
درس آشنایی با کامپیوتر و منابع اطلاعاتی پزشکی ( 16783 )
اعضاء هیئت علمی و مدرسین گروه ( 14584 )
پاسخ به سئوالات رايج در مورد رشته و پذیرش (مقطع دکتری) ( 10813 )
دروس مورد ارائه گروه ( 7622 )
دانشجویان دکتری تخصصی ( 7027 )
صفحه شخصي دكتر محمود تارا ( 6866 )
درباره گروه - تاریخچه ( 6168 )
اطلاعات دوره و دروس دوره دکتری انفورماتیک پزشکی ( 5943 )
سرفصل های درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی ( 5564 )
تیم مدیریتی-اجرایی گروه ( 5179 )
دانشجویان کارشناسی ارشد گروه انفورماتیک پزشکی ( 5071 )
تماس با گروه ( 4315 )
افتخارات گروه ( 3977 )
صفحه شخصي دكتر امير رضا رضوي ( 3756 )
آزمون توان سنجی مهارت های کاربرد کامپیوتر در پزشکی - مخصوص اعضای هیات علمی جدید الورود ( 3094 )
صفحه شخصي مهندس محمد رضا حسيبيان ( 2807 )
صفحه شخصي دكتر اطميناني ( 2436 )
اطلاعات نمرات آزمون و فرآیند اعتراض به نمره ( 2308 )
استاندارد هاي گروه انفورماتيك پزشكي ( 2232 )
برنامه کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ( 1724 )
هیستوداکیوگرام فعالیت های پژوهشی گروه ( 1516 )
با دوچرخه تا دانشگاه ( 1170 )
وقایع گروه انفورماتیک پزشکی ( 1028 )

دروس مورد ارائه گروه
لیست دروس برنامه هفتگی
 لیست فعلی دروس مورد ارائه گروه به شرح زیر است: 
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

مقطع فراگیــــران

رشته فراگیــــران

1

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

رشته های مختلف

2

سیستم های اطلاع رسانی

1

-

MPH

3

سیستم های اطلاع رسانی

1

دکترای تخصصی

رشته های مختلف

4

مدیریت اطلاعات سلامت

2

دستیاری تخصصی

پزشکی اجتماعی

5

آشنایی با کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

2

دستیاری تخصصی

دندانپزشکی

6

آشنایی با کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

2

دکترای حرفه ای

دندانپزشکی

 7

تعامل انسان و کامپیوتر

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

8

سازماندهی اطلاعات و دانش:تکسونومی و انتولوژی

1

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

9

امنیت و حریم داده ها و اطلاعات در انفورماتیک پزشکی

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

10

ساختمان داده و الگوریتم

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

11

پزشکی از راه دور

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

12

فن آوری اطلاعات در پرستاری

2

دکترای تخصصی

پرستاری

13

آمار و اپیدمیولوژی پیشرفته

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

14

اکتشاف دانش و داده کاوی در پزشکی

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

15

ساختمان داده وا لگوریتم

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

16

استاندارد های اطلاعات سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

17

سیستم های اطلاعات سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

18

انفورماتیک سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

19

کلیات پزشکی

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

20

سیستم های بیولوژی

2

دکترای تخصصی

زیست فناوری

21

بیو انفورماتیک

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

22

بیو انفورماتیک

1

دکترای تخصصی

پزشکی مولکولی

23

پزشکی از راه دور

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

24

هوش مصنوعی

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

25

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

فیزیو پاتولوژی - پزشکی-م1

26

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-پزشکی

27

آشنایی با کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-پزشکی

28

آشنایی با کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

فیزیو پاتولوژی - پزشکی-م2

29

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

دندانپزشکی

30

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م1

31

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م2

32

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م3

33

آشنایی با کامپیوتر

2

کاردانی

بهداشت حرفه ای

34

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کاردانی

بهداشت حرفه ای

35

کاربرد رایانه در تصویر برداری

2

کارشناسی

رادیولوژی

36

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کارشناسی

رادیولوژی

37

شبکه کامپیوتر و امنیت شبکه

2

کارشناسی

فناوری

38

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

گفتار درمانی

39

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

فیزیوتراپی

40

کامپیوتر

2

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

41

کامپیوتر و کاربرد آن

2

کارشناسی

مهندسی بهداشت محیط

42

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

بینایی سنجی

43

استاندارد ها و کدگذاری داده های بهداشت و درمان

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

44

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

پرستاری مامایی

45

استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها

2

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

46

اصول رایانه و اینترنت و کاربردهای آن در علوم زیستی

2

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

47

کامپیوتر

3

کارشناسی ارشد

بینایی سنجی

48

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

49

ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

50

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

پزشکی

51

سیستم های تصمیم گیری در بهداشت و درمان

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

52

سمینار انفورماتیک پزشکی

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

53

شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند در انفرماتیک پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

54

طراحی پژوهش های کاربردی در انفورماتیک پزشکی

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

55

طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت1

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

56

طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت2

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

57

کارآموزی در عرصه

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

58

کلیات و اصطلاحات پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

59

مباحث ویژه

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

60

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

61

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

پرستاری مامایی

62

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

میکروب شناسی

63

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

کارشناسی ارشد

پرستاری

64

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مامایی

65

آشنایی با کامپیوتر

3

کارشناسی ارشد

بینایی سنجی

66

انفورماتیک سلامت 1

2

کارشناسی پیوسته

فناوری اطلاعات سلامت

67

انفورماتیک سلامت 2

2

کارشناسی پیوسته

فناوری اطلاعات سلامت

68

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کارشناسی پیوسته

رادیولوژی

69

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی پیوسته

بینایی سنجی

70

فناوری اطلاعات در اتاق عمل

1

کارشناسی پیوسته

پرستاری

71

فناوری اطلاعات در مامایی

1

کارشناسی پیوسته

مامایی

72

کامپیوتر

2

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

73

کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی

2

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

74

کد گزاری مرگ و میر ها

2

کارشناسی ناپیوسته

مدارک پزشکی

 


تاريخ بروز رساني : دوشنبه 29/02/93 ساعت 23:50

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، فلکه پارک، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، کد پستی: 564-7948-917 تلفن: 38002429-051 نمابر: 38002445-051 پست الکترونيک: dbmi@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.