اخبار

نظرسنجي

انتظار شما از وب سایت معاونت درمان چيست؟

معرفي سازمان 12.5%
اطلاع رساني اداري 16.8%
اطلاع رساني علمي 18.3%
پيگيري نامه هاي اداري 11.6%
اتوماسيون كامل در جهت كاهش نياز مراجعه به سازمان 40.9%


مشاهده نتايج

صفحات پر بازديد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ( 472492 )
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ( 198164 )
درمان سوء مصرف مواد معاونت درمان مشهد ( 122128 )
جستجوی نشانی مطب پزشکان ( 70178 )
استانداردهاي اعتباربخشي ( 58579 )
آموزش های عمومی کمک های اولیه ( 56453 )
آموزش تصويري به اشتراک گذاشتن پرينتر فناوري اطلاعات معاونت درمان مشهد ( 50385 )
قوانين و دستورالعمل صدور پروانه‌هاي معاونت درمان مشهد ( 49843 )
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 48630 )
تعرفه های مصوب درمانی بخش دولتي ( 46859 )
نحوه ثبت نام در دوره های چهارده روزه کارگاه عملی MMT ( 45761 )
صدور پروانه‌هاي معاونت درمان مشهد ( 40749 )
امور بيماريهاي خاص معاونت درمان مشهد ( 39104 )
ستاد مرکزی اداره اورژانس ۱۱۵ استان ( 38515 )
اداره امور آزمايشگاهها معاونت درمان مشهد ( 38222 )
برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 37965 )
ســــطح هوشياري ( 34308 )
صفحه اصلی سایت اداره ارزشیابی ( 32300 )
مدير نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان مشهد ( 30525 )
واحد آموزش و ارتقاء کیفیت اورژانس ( 29405 )
كميته تخصصي مديريت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي مشهد ( 26806 )
مركز هدايت عمليات بحران ( 25903 )
نبض ( 25549 )
تعرفه‌هاي پزشکي معاونت درمان مشهد ( 23718 )
تجهيزات پزشكي معاونت درمان مشهد ( 23337 )

 
   
تعرفه های مصوب درمانی در بخش دولتی   

 
         در سال 1389
 
 
 
 
 
 از سوی هیات محترم وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1389 در بخش دولتی اعلام گردید.
 
 
1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1389 به شرح ذیل تعیین گردید:

الف ویزیت پزشکان در بخش دولتی

1- ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی : سی و چهار هزار ( 34000 ) ریال

2- ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص : چهل و یک هزار ( 41000 ) ریال

3- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان : پنجاه هزار ( 50000 ) ریال

                                                                                                                                                             ارقام به ریال

ویزیت

استادیار

دانشیار

استاد

متخصص

سهم سازمان

38700

سهم سازمان

41600

سهم سازمان

45900

سهم بیمه شده

12300

سهم بیمه شده

12300

سهم بیمه شده

12300

جمع کل

51000

جمع کل

53900

جمع کل

58200

فوق تخصص

سهم سازمان

47300

سهم سازمان

50800

سهم سازمان

56000

سهم بیمه شده

15000

سهم بیمه شده

15000

سهم بیمه شده

15000

جمع کل

62300

جمع کل

65800

جمع کل

71000

ج ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی

1- ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت ، مشاوره و دیالیز : شش هزار ( 6000 ) ریال

2- ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات : چهار هزار و پانصد ( 4500 ) ریال

3- ضریب تعرفه بیهوشی : سی و یک هزار و نهصد ( 31900 ) ریال

4- ضریب تعرفه جراحی : پنجاه و پنج هزار و پانصد ( 55500 ) ریال

5- ضریب تعرفه دندانپزشکی : یک هزار و هشتصد ( 1800 )‌ریال

6- ضریب تعرفه فیزیوتراپی : دو هزار و یکصد ( 2100 ) ریال

تبصره 1 در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی ، دکتری فیزیوتراپی و پزشکان متخصص ، ضریب تعرفه ، دو هزار پانصد ( 2500 )‌ ریال برای آنان اعمال خواهد شد .

د به سر جمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1389 ، بیست و یک درصد به تعرفه های مصوب هئیت وزیران در سال 1388 اضافه خواهد شد .

- به سر جمع تعرفه های خدمات پرتوپزشکی بخش دولتی ، برای سال 1389 ، پانزده درصد به تعرفه های مصوب هئیت وزیران در سال 1388 اضافه خواهد شد ، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی یازده درصد ، رادیولوژی هفده درصد ، اسکن ایزوتوپ چهارده درصد ، رادیوتراپی چهارده درصد ، سی تی اسکن دوازده درصد و ام.آر.آی دو درصد نسبت به سال گذشته باشد .

                                                                                                                                                                                     ارقام به ریال

درجه ارزشیابی بیمارستان

یک تختی

( 2 برابر 3 تختی)

دو تختی

( 5/1 برابر 3 تختی )

سه تختی و بیشتر

هزینه همراه در مراکز دولتی

نوزاد سالم

( نصف 3 تختی)

نوزاد بیمار

سطح دوم

( 70% سه تختی)

تخت بیمار سوختگی

تخت بیمار روانی

تخت بخش CCU

تخت بخش Post CCU

تخت بخش ICU

یک

522000

391500

261000

116000

130500

182700

920500

260200

604800

475400

1210200

دو

417600

313200

208800

98600

104400

126200

736400

208100

285500

379600

970300

سه

313200

234900

156600

81200

78300

109600

552300

156100

362500

282700

734400

چهار

208800

156600

104400

58000

52200

73100

368200

104100

290000

226900

579500

 
 

1- محاسبه خدمات و تنظیم اسناد مثبته دولتی سال 1389 مراکز آموزشی-درمانی دانشگاهی و سایر مراکز درمانی غیردانشگاهی که بر مبنای تعرفه دولتی عمل نموده و مابه التفاوت بخش خصوصی را از بیمه شده دریافت نمی کنند ، از تاریخ 1/5/1389 قابل اعمال بوده و پرداخت به مراکز مذکور از تاریخ 1/1/1389 لازم الاجرا خواهد بود .

2- مراکز دانشگاهی می توانند برای کلیه اسناد غیر تحویلی ماههای نخست سال جاری ، نرخ تعرفه های مصوب سال 1389 را مبنای تنظیم اسناد مثبته قرار دهند و برای سایر مراکز بر مبنای تعرفه غیر دولتی عمل می نمایند ، اعمال تعرفه های جدید از تاریخ 1/6/1389 خواهد بود .

3- محاسبه مابه التفاوت خدمات سرپایی در مراکز دانشگاهی بر اساس تعرفه هر خدمت و در همان سرفصل خدمتی و متناسب با رشد سر جمع مربوطه قابل پرداخت می باشد .

4- لیست خدمات گلوبال 60 مورد اعمال جراحی شایع ( با احتساب و اعمال رشد تعرفه ای هر یک از اجزای گلوبال ) به پیوست ضمیمه می باشد .

5- محاسبه مابه التفاوت خدمات بستری ماههای نخست سال 1389 ، معادل 11 درصد رقم کل صورتحساب ارسالی بر مبنای شمول بیمه های پایه از سوی سازمانهای بیمه گر قابل محاسبه و پرداخت می باشد .


الف- تعرفه تخت روز نوزاد ذیل ردیف ( 36 ) جدول گلوبال سال 1389 و در بیمارستان ها درجه یک برابر ( 193700 ) ریال و در مرکز درمانی واجد درجه ارزشیابی 2 الی 4 طبق جدول مشروحه ذیل .

ب- تعرفه تخت روز نوزاد ذیل ردیف ( 47 ) جدول گلوبال سال 1389 و در بیمارستان های درجه یک برابر ( 387300 ) ریال و در مراکز درمانی واجد درجه ارزشیابی 2 الی4 طبق جدول مشروحه ذیل .

ج- ضریب کای جراحی مندرج در ردیف ( 57 ) جدول فوق الاشاره « تحت عنوان در آوردن عدسی ، داخل یا خارج کپسولی به همراه گذاشتن لنز » به ( 28 ) کای جراحی اصلاح می گردد و تعرفه خدمت مذکور در بیمارستان های درجه یک برابر ( 5000200 ) ریال و در مراکز درمانی واجد درجه ارزشیابی 2 الی 4 طبق جدول مشروحه ذیل .

ردیف
عنوان اعمال جراحی
واحد عمل جراحی
واحد بیهوشی
تعرفه در بیمارستان درجه 2
تعرفه در بیمارستان درجه 3
تعرفه در بیمارستان درجه 4
الف
تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال ردیف ( 36 ) اضافه خواهد شد
0
0
146200
116200
77500
ب
تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال ردیف ( 47 ) اضافه خواهد شد
0
0
309900
232400
154900
ج
درآوردن عدسی ، داخل و خارج کپسولی به همراه گذاشتن لنز
28
15
4878500
4756700
4635000

 

 

 تعرفه اعمال گلوبال شایع در سال 1389
 

ردیف

عنوان اعمال جراحی

واحد عمل جراحی

واحد بیهوشی

تعرفه در بیمارستان درجه 1

تعرفه در بیمارستان درجه 2

تعرفه در بیمارستان درجه 3

تعرفه در بیمارستان درجه 4

1

اکسیزیون بستر ناخن ناقص یا کامل ( ناخن فرورفته در گوشت ) با یا بدون بازسازی بستر ناخن ( ساده یا مشکل )

2.5

2.4

514800

492700

470500

448400

2

اکسیزیون سینوس پا پلونیدال با یا بدون ترمیم

8

11.1

2960700

2158300

2020000

1881700

3

ماستکتومی رادیکال یا مدیفیه با یا بدون برداشتن غدد لنفاوی

19

16

5270100

4960300

4650400

4340600

4

بیوپسی و برداشتن توده های پستان یا ماستکتومی ناقص

5

6.8

1463700

1380700

1297700

1214700

5

جااندازی شکستگی بینی به روش بسته

5

7.7

1264500

1198100

1131700

1065300

6

جااندای شکستگی بینی بطور باز با فیکساسیون استخوانی داخل و یا خارج بدون شکستگی سپتوم

9

10

1836300

1747800

1659300

1570700

7

درمان شکستگی باز بینی پیچیده با فیکساسیون همراه با جااندازی شکستگی بینی

18

14.8

3079000

2973900

2868800

2763600

8

جااندازی در رفتگی شانه با بیهوشی

3.9

7

1098400

11020900

943400

866000

9

جااندازی شکستگی بسته سوپر اکندیلرو ترانس کندیلر

5.3

7

1265500

1188000

1110500

1033100

10

شکستگی دوبل ساعد ، جااندازی باز با ثابت کردن استخوان

13

12.1

3865000

3632600

3400200

3167800

11

شکستگی دوبل ساعد ، دیستال رادیوس ، جااندازی با دستکاری بسته ساده یا مشکل

5

4.3

1066000

1010700

955300

900000

12

آمپوتاسیون انگشت شست یا بند انگشت ( منفرد ) دست یا پا ، با یا بدون قلاب

7

8.9

1729200

1629600

1530000

1430400

13

شکستگی تنه فمور ( شامل سوپر اکوندیل ) جااندازی بسته

7.5

8.7

3830200

3409700

2989100

2568600

14

شکستگی تنه فمور بسته یا باز جااندازی با یا بدون تثبیت استخوان

20

13.8

5956700

5519600

5082400

4645300

15

جااندازی شکستگی بسته تنه تیبیا و فیبولا

5.5

8

1820100

1687300

1554500

1421700

16

جااندازی شکستگی باز تنه تیبیا و فیبولا

9.5

10.4

2948000

2743300

2538600

2333800

17

ترمیم تیغه بینی با یا بدون کاشت غضروف ( سپتوپلاستی )

10

11.5

2315100

2204500

2093800

1983100

18

انسیزیون سینوس رادیکال یکطرفه کالدول-لوک با یا بدون برداشتن پولیپ

13.52

12.7

2671500

2566400

2461200

2356100

19

برونکوسکوپی تشخیصی

4.7

4.1

1851200

1701800

1552400

1403000

20

اسپلنکتومی یا ترمیم پارگی آن

16

18.5

5330300

4981700

4633100

4284500

21

تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی در هر سنی

5.5

10.5

1652400

1563900

1475300

1386800

22

آدنوئیدکتومی اولیه یا ثانویه در هر سنی

2.9

9.5

1271100

1188100

1105100

1022100

23

رزکسیون رادیکال لوزه و پیلارها

15.2

13.3

2819000

2719400

2619800

2520200

24

آنترولز یا انسداد روده یا دئودنوستومی یا ژژنوستومی یا انتروتومی یا ولولوس

15

16.2

5179600

4880900

4582100

4283300

25

آپاندکتومی یا پریتونیت یا هر دو با یا بدون درناژ آبسه

11

12.8

3505500

3328400

3151300

2974300

26

هموروئید ، هر نوع و هر روش ساده یا پیچیده با یا بدون فیستولکتومی ، با یا بدون فیشرکتومی

8.51

9.6

2361500

2217700

2073800

1929900

27

کوله سیستکتومی با یا بدون کلانژیوگرافی یا اکسپلوریزاسیون مجاری صفراوی

15

17.6

5169900

4843500

4517000

4190600

28

فتق اینگوینال یکطرفه از هر نوع با یا بدون اکسیزیون هیدورسل یا اسپرماتوسل بجز فتق اینگوینال مختنق

9.52

10.1

2535300

2399500

2266700

2133900

29

فتق اینگوینال مختنق یکطرفه

10

12.1

2664500

2526200

2387900

2249600

30

فتق جدار قدامی شکم از هر نوع ( نافی ، اپیگاستریک ، اشپیگل )

11.52

12.8

3197400

3031400

2865400

2699400

31

نفرولیتوتومی ، درآوردن هر نوع سنگ کلیه به هر شکل

25

18.2

6150600

5824100

5497700

5171200

32

نفرکتومی ، شامل اورترکتومی ناقص با هر روش شامل برداشت دنده

25

18.1

6742600

6371900

6001200

5630500

33

سیستواورتروسکوپی با کاتتریزاسیون حالب در بیمارستان با یا بدون نمودنه برداری

3

5.4

1351500

1263000

1174400

1085900

34

رزکسیون پروستات ازداخل مجرا با یا بدون سیستوسکوپی و نظایر آن

20

14.6

5039700

4785200

4530700

4276100

35

اورکیوپکسی از هر نوع با یا دون فتق یکطرفه

11

10.6

2538500

2411300

2284000

2156700

36

زایمان توسط پزشک به هر شکل ( بدون محاسبه تخت روز نوزاد )

15

0

2121400

2043900

1966500

1889000

تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال ردیف فوق اضافه خواهد شد

0

0

387300

292300

232400

154900

37

رزکسیون با ترمیم هیدروسل یکطرفه

8

8.7

2261400

2112000

1962600

1813300

38

اکسیزیون واریکسول از راه شکم با یا بدون ترمیم فتق

9.5

10.6

2399600

2289000

2178300

2067600

39

پروستاتکتومی رادیکال با یا بدون نمونه برداری از غده (غدد) لنفاوی

26

22.1

7484800

7125200

6765500

6405800

40

کولپوپرینئورافی ، بخیه ضایعه واژن و یا پرینه ( غیر مامایی )

6.5

7.2

1585600

1508100

1430700

1353200

41

کولپورافی خلفی ، ترمیم رکتوسل

8

11.3

2379800

2258100

2126400

2014600

42

ترمیم کولپورافی قدامی خلفی با یا بدون ترمیم انتروسل

11

14.2

3798800

3577400

3356100

3134800

43

دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی و یا درمانی ( غیر مامایی )

4

7

1307300

1229800

1152300

1074900

44

هیسترکتومی کامل با یا بدون برداشتن تخمدانها یا کولپواورتروسیستوسکوپی

17

15.6

4814400

4554300

4294300

4034200

45

رزکسیون تخمدان یکطرفه یا دو طرفه با یا بدون کیست به هر شکل

10.5

13.3

3327600

3161600

2995600

2829600

46

حاملگی داخل لوله ای از راه شکم یا مهبل همراه با سالپنژکتومی با یا بدون اووفورکتومی

14

13.8

4100400

3884600

3668800

3453000

47

سزارین به هر طریق ( بدون محاسبه تخت روز نوزاد )

17

14.4

3771000

3616100

3461100

3306200

48

تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال ردیف 47 اضافه خواهد شد

0

0

774600

619700

464800

309900

49

سقط قانونی به روش جراحی با یا بدون دیلاتاسیون و کورتاژ

6

7.2

1418000

1335000

1252000

1169000

50

تیروئیدکتومی توتال

19

17

4992600

4704800

4417100

4129400

51

تیروئیدکتومی ساب توتال

17

18.2

4835300

4586300

4337300

4088300

52

شنت ونتریکول به صفاق یا پلور یا جاهای دیگر

24

23.2

8583500

8002700

7417100

6911800

53

اکسیزیون فتق بینمهره ای یک یا دو طرفه کمری

30

22.5

6294400

5984500

5674600

5364800

54

فاستکتومی یا فورامینوتومی یک طرفه یا دو طرفه گردنی ، پشتی ، کمری

32

20.8

7288500

6890100

6491700

6093300

55

نورولیز هر عصب در مچ دست یا بازو یا ساق پا ، یک طرفه

9

7.6

2003100

1903500

1803900

1704300

56

کراتوتومی شعاعی ( غیرلیرزی )

20

2.2

2285700

2274600

2263500

2252500

57

درآوردن عدسی ، داخل یا خارج کپسولی با یا بدون آیریدکتومی

20

16.1

3888500

3761200

3633900

3506700

58

درآوردن عدسی ، داخل و خارج کپسولی+گذاشتن لنز

20.69

15

4391600

4269900

4148200

4026400

59

استرابیسم یک یا دو چشم به هر طریق

18

13.5

3481400

3370700

3260100

3149400

60

تمپانوپلاستی با یا بدون ماستوئیدکتومی با یا بدون بازسازی زنجیره استخوانی

25

21

5375100

5192500

5009900

4827300

61

معاینه چشم زیر بیهوشی

داخلی K 13

7

610800

577600

544400

511200

 
 

تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 21/03/94 ساعت 20:27

Mashhad University of Medical Sciences Contact Details:
Main address: University St., Ghoraishy Building 91375-345 Mashhad, Iran ,
Tel:( 98 511) 841 2081-5 , Fax:( 98 511) 8430249 , E-mail: Info(at)mums.ac.ir Members: - Schools and Hospitals School: Dentistry , School: Health , School: Medicine , School: Nursing & Midwifery , School: Paramedical , School: Pharmacy , School: Traditional Medicine , Hospital: Dr.Sheikh , Hospital: Dr.Shariati , Hospital: Emam Reza , Hospital: Ghaem , Hospital: Hashemi Nezhad , Hospital: Ibn-e-Sina , Hospital: Khatam-al-Anbia , Hospital: Montaserie , Hospital: Ommul-Banin , Hospital: Omid , Hospital: Shahid Kamyab , Hospital: Taleghani , History: Mashhad Faculty of Medicine was officially opened on Nov. 23, 1949 by Dr Zanganeh, the minister of culture. The school started out with 61 students, one associate professor and seven tutors. In 1956, when the school of Arts opened, the two schools merged to form the University of Mashhad. In 1989, the faculties offering Medical Sciences' degrees across the country separated from the Ministry of Culture and Higher Education. New emerging Medical Universities have gone under management of Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Thus the original University of Mashhad was divided into two independent universities: "Ferdowsi University of Mashhad" and "Mashhad University of Medical Sciences'. Mashhad University of Medical Sciences operates at present with 8 faculties, 32 hospitals, 179 rural and 147 urban health centers. It covers an enormous area stretching from the north east to the central parts of the country, which makes it the largest university of Medical Sciences providing health care and treatment services. With 597 teaching staff, 1645 MDs with different specialties, 138 dentists, 123 pharmacists and 25, 402 employees, the university provides health care and medical services to the area's large population as well as to over 25 million tourists a year.

مشهد، بلوار شهيد فکوري، حد فاصل ميدان شهيد سيد علي ال شهيدي و ميدان شهيد جوان، روبروي فکوري 94، شهرک دانش و سلامت، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ، کد پستي 9177899191 تلفن: 3-38795031 051 نمابر: 38798385 051 رايانامه (ايميل): vcr.pr@mums.ac.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.